Edebiyat Dünyamız

Edebî Medeniyet:Ebedî Medeniyet (ISSN 2587-2435)

  
  

Suphi SAATCIKerkük’te doğdu (1946). İlk ve orta öğrenimini Kerkük’te tamamladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)’nin Yüksek Mimarlık Bölümü’nü bitirdi (1974). Çeşitli kurum ve kuruluşlarda tarihî çevre koruma uzmanı olarak danışmanlık yaptı. Kerkük Kenti ve Ev Mimarisi konulu doktora tezini, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda tamamladı (1992). Daha sonra doçent unvanını aldı (1994). Mimar Sinan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü öğretim üyesi oldu (1995) ve bölüm başkanlığına atandı (1997). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine getirildi (27 Mayıs 2002) ve profesörlüğe yükseltildi (5 Kasım 2002).

Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin rektör yardımcılığı görevine atandı (1 Şubat 2011). Bu görevde iken yaş haddinden (1 Temmuz 2013) emekliye ayrıldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin Mimarlık ve Tasarım Fakültesine girdi (Kasım 2014) ve Mimarlık Bölüm Başkanlığına atandı. Evli ve bir çocuk babası olan Saatçi, halen aynı görevini sürdürmektedir.

Ulusal ve uluslararası sempozyum ve toplantılarda sunulmuş bildirileri ve yayımlanmış bir çok makale, inceleme ve araştırma yazıları vardır. Yayımlanmış kitapları ise şunlardır: Kerkük Çocuk Folkloru (İstanbul, 1984; 2. Baskı, İstanbul, 2008); Mimar Sinan (İstanbul, 1987; 2. Baskı, 2013; 3. Baskı, 2014); Mimar Sinan’ın Yapılarındaki Kitabeler (İstanbul, 1988); Mimar Sinan ve Tezkiretü’l-Bünyan (İstanbul, 1989); Mimar Sinan and Tezkiretü’lBünyan (İstanbul, 1989); Irak Muasır Türk Şairleri Antolojisi (Ankara, 1991) (Prof. Dr. Ziyat Akkoyunlu ile birlikte); Kerkük’ten Derlenen Olay Türküleri (İstanbul, 1992): Tarihî Gelişim İçinde Irak’ta Türk Varlığı (İstanbul, 1996); Kerkük Güldestesi (İstanbul, 1997; 2. Baskı, İstanbul, 2008); Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım), 6. Cilt: Irak (Kerkük) Türk Edebiyatı (Ankara, 1997); Kerküklü Mehmet Râsih Öztürkmen-Hayatı ve Şiirleri- (İstanbul, 2001). Tarihten Günümüze Irak Türkmenleri (İstanbul, 2003); Kerkük Evleri (İstanbul, 2003; 2. Baskı, İstanbul, 2013); Altunköprü (İstanbul, 2004); Hasretin Adı Kerkük (İstanbul, 2004); Bir Osmanlı Mucizesi Mimar Sinan (İstanbul, 2005; 5. Baskı, İstanbul, 2016); The Urban Fabric and Traditional Houses of Kirkuk (İstanbul, 2007; 3. Baskı, İstanbul, 2014); Kent Dokusu ve Geleneksel Evleriyle Kerkük (İstanbul, 2007); Irak Türkmen Boyları Oymakları ve Yerleşme Bölgeleri (İstanbul, 2009; 2. Baskı, İstanbul 2014); Osmaneli ve Geleneksel Evleri (İstanbul, 2009) (Prof. Dr. Bülent Uluengin ile birlikte); العمرانية وهويتها كركوك) Kerkük ve Hüviyetüha’lUmraniyye) (İstanbul, 2009; 2. Baskı )0102 ,kükreK(; التركمانية والعشائر القبائل سكناهم ومناطق العراق في) Al-Kabail ve’l-Aşairü’l-Türkmaniye fi’l-Irak ve Manatık Süknahüm), (İstanbul, 2010); Kerkük’ün Sesi Abdülvahit Küzecioğlu (İstanbul, 2012; 2. Baskı, Kerkük, 2013); Evliya Çelebi Kerkük’te (İstanbul, 2013); Sinan The Architect (İstanbul, 2014); سنان المعماري) El-Mimariy Sinan) (İstanbul, 2014); Başımın Tacı Kerkük (İstanbul, 2014); Sinan Atlası (İstanbul, 2015); Kırklareli ve Geleneksel Evleri (İstanbul, 2016) (Prof. Dr. Bülent Uluengin ile birlikte); Darağacında Sallanan Bayraklar (İstanbul, 2016).

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Kitap mı Yazdınız?

kitapyazma
Her millet, bugününü kendi iradesi doğrultusunda yaşamak, geleceğini de aynı iradeyle kurmak ister. Eğer bir toplum bu iradeyi kullanma bilincine...
Usûlî XVI. yüzyıl divan şairlerin en tanınmışlarından biridir. Her divan şairinin olduğu gibi Usûlî’nin de kendine has bir dili bulunmaktadır.
Bu ağacı tanıyorum ben… Belki de hatırlıyorum… Tıpkı kitâbesiz şehirlerin toprağın katmanlarına sırlanmış hâtıraları gibi hatırlıyorum bu mekânı, bu ağacı...
Yaşamak başlı başına bir öğrenme sürecidir. Öğretirken de öğreniriz. Hele bir dili başka kültürden gelenlere aktarıyorsanız öğretme ve öğrenme bahisleri...
Hünkar Hacı Bektaş; din adamı, mütefekkir, mutasavvıf ve bir Türk Milliyetçisi idi. Bu özellikleriyle insanların gönüllerini feth etti.Hacı Bektaş, Suluca...
Bir rivâyete göre, bir zamanlar Edirne’den ağaca çıkan bir sincap İstanbul’da yere inermiş. Evliyâ Çelebî’miz’e âit olduğu söylenen bu satırlar,...
VATAN

VATAN

21.10.2018
Vatan mefhumu bazı araştırmacılarımıza göre Fransız ihtilalinden sonra hudutlarımızdan girmiştir. Vatan Şairimiz Namık Kemal ile Osmanlı Türkiye’si tanışmıştır. O’nda bile...
Halil Lütfî Dördüncü... İstanbul "Bab-ı âli'sinin ve Türk basının en renkli simalarından biri... 1953-54 yıllarında, İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulunda, Basın...
MANKURT

MANKURT

05.11.2017
“Adını hatırla, kim olduğunu hatırla” bir annenin kimliğini, kişiliğini yitiren çocuğuna söyleyebileceği son emir cümleleridir bunlar. Su sözde; yalvarma, açma,...
Tanzimat döneminin topluma ve dünyaya en açık kalemlerinden biri Namık Kemal’dir (1840-1888). Onun hayatı bazen melodrama kaçan bir romana bazen...
Yılmaz Soyer, ya da şiir dışındaki çalışmalarıyla A. Yılmaz Soyyer, 1960 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Annesi ve babası o...
PEYAMİ SAFA-2

PEYAMİ SAFA-2

28.07.2017
Bir Dante'nin La Divinc Comedie'sini hakkiie anlamak ve tatmak istiyen bir kari. Dante'nin içinde yaşadığı muhit ve İtalya’nın o zamanki...
İnsanî ve ahlakî erdemlerle düzenlenmiş hayata ömür diyoruz. Ömrümüz, inşallah, iyilik ve güzelliklerle geçer. Ömrümüzü yaratılış ve varlığımızın gayesine uygun...
1. GİRİŞ Mehmet Akif: "Bir de hiç bir şey gökten inmez yerden taşar Kendi ahlakıyla bir millet ölür yahut yaşar" mısraları ile milletlerin kendine...
Anı, deneme, şiir, öykü ve romanlarında babalarına yer/rol veren edebiyatçılar elbette çoktur, fakat bu insanların edebî metinlerinden hareketle gençlik ve...