Edebiyat Dünyamız

Edebî Medeniyet:Ebedî Medeniyet (ISSN 2587-2435)

  
  
sadettin yildiz 1Erenköy şehidi Süleyman Uluçamgil (1944-1964), daha 20 yaşındayken hayata veda etmiş olmasına rağmen Kıbrıs Türk edebiyatında adı anılan, yalnız şehit oluşundan değil, şiirlerindeki olgunluk dolayısıyla da unutulmayan bir şairdir. Türkçeyi kullanmadaki başarısı ve hayatı yorumlamadaki berraklık onun şiirinin ana karakteri olarak belirlenebilir.

Uluçamgil, arkadaşı Orbay Deliceırmak’ın tesbitine göre, daha on dört yaşındayken, İngiliz ordusuna karşı koyan Kıbrıs Türklerinin arasında yer almıştır. İstanbul Hukuk Fakültesi’nde sürdürdüğü öğrenimini yarım bırakarak Erenköy’e koşması, onda mücadele ruhunun çok köklü olduğunu gösteriyor.

Bu bildiride Uluçamgil’in şiirlerinde yer alan üç kavram üzerinde durulacaktır: Millî Mücadele, Türklük ve Türkiye.

Konuyu daha da sınırlamak için, bu üç kavram etrafında geliştirdiği imgeler esas alınacak ve değerlendirmeler de bu imgeler etrafında yapılacaktır.

Onun şiirlerinde Türkiye, “Ağrı-Meriç arası buğu buğu / Gönül memleketi”dir. Kendi neslinden olan Kıbrıs Türkleri “En son gülüşünü ölüme saklayanlar” ve “Bileklerinde zincir paslanan” insanlardır. Türk coğrafyası “bir büyük harita”, Türkiye, Kıbrıs, Türkistan… ise bu “büyük haritanın parçaları”dır. Türk bayrağı “ışıl ışıl gelincik renkli, bayrakların en güzeli…”dir.

Sanatçının kullandığı her imgenin arkasında, onun dünyaya bakışı yatar. Gaston Baschelard’ın “imaj ruhun gürlemesidir” sözünden hareketle diyebiliriz ki: Süleyman Uluçamgil’in şiirlerinde yer alan imgeler, onun nasıl bir ruh yapısına sahip olduğuna dair esaslı ip uçları vermektedir.

Bu bildiri, Uluçamgil’in şiirini “arkasındaki insanın mücadele ruhu” açısından değerlendirmek amacını taşımaktadır.

Prof.Dr.Saadettin YILDIZ/http://saadettinyildiz.com

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Kitap mı Yazdınız?

kitapyazma
DOĞUMU: 1883, Akseki, AntalyaÖLÜMÜ: 13 Kasım 1952MESLEĞİ: Hukukçu.ÖĞRENİMİ: Konya Ziyaiye ve İrfaniye medreselerini bitirdi. Konya Ziyaiye ve İrfaniye medreselerini bitirdi. Kahire...
Hâlâs it masivadan kalbüni pâk Hicâb olmaya sana hergiz eflâk Geçesin reng ü bûyu iltifattan Giyesin hıl'ati hoş meskenetden Hz. Üftâde Güneş var bugün... Gökyüzü masmavi.
Bundan birkaç sene evvel M. Bremond, saf siire dair Akademi'de söylediği bir nutukta, şiir lisanına dua demişti. Kabulü biraz güç...
Sayın Prof.Dr. Hasan Onat ile “Din”in Anlam ve Önemi, İslam’ı Doğru Anlıyor muyuz, İnsanlar niçin Cemaatlere İhtiyaç Duyar, Türkiye’de İslam...
GirişDevlet Ana, Kemal Tahir’in ilk basımı 1967 yılında, Osmancık ise Tarık Buğra’nın ilk basımı 1982’de yapılmış olan ve Anadolu’da Söğüt...
Yaşar Nabi Nayır’ın bir anketine verdiği cevapta Ahmet Hamdi Tanpınar şöyle demektedir: “Hiçbir milletin münevveri bizim kadar içtimaî olamaz. Eğer...
Bir kimse, bir hâl veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki tesirine genel anlamda ‘etki’ diyoruz. Kişi, durum ve...
Hayatın her anı, bir karar zamanıdır. Her yer, her şey biz karar almaya zorluyor sanki. Türküler bile… Bakın ne diyor...
Bu yazıyı bir gün yazacağımı biliyordum. İnsanın kendisini yapayalnız hissettiği zamanda beklediği bir dost olur ya? Ben de bu dünyadaki gerçek...
Hür yaşamanın timsalidir topakev. Geniş Orta Asya bozkırlarının ve göçebe hayatının kullanışlı evidir otağ. Türkler evlerini taşıyan millet olduğu için...
Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak, Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak… Sular sarardı… Yüzün perde...
Ev… Evler… Dört duvar, dışarıya açılan bir kapı ya da içeriye açılan bir kapı, bu biraz da nasıl baktığınızla ilgili...
Şimdiye kadar pek çok hikâyeler okudum. Elbette siz de okumuşsunuzdur.Ben hem birçok hikâyeler okudum hem birkaç tanesini yazdım. İhtimal ki...
Kostantiniyye... Estefanya... Gulgule-i Rûm... Dersaadet... İslâmbol... yâni İstanbul...Ne vakit Rumeli Hisârına baksam, Yahya Kemâl’in derin bir teessürle hüzne daldığı ufuklar...
Safiye Erol edebiyatımızın hayli zaman ihmal edilmiş kalemlerinden. Neden sonra hatırladık. Kubbealtı Neşriyat onun eserlerine sahip çıktı. Külliyatın birinci kitabı,...