Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
KOCA BİR ÂLEM İÇİNDE YALNIZIM NAZİF
Her yazı bir mektuptur, zamana yenilmediği sürece sahibini arar. İç dünyasıyla örtüşen yüzlerle karşılaşınca yeniden canlanır, yeniden yazılır her mektup. Dosttan dosta gitmez sadece, kendi geleceğine dehaber uçururinsanın. Bundandır hiç...
OĞUZ KAĞAN'DAN FUZULİ'YE UZANAN TÜRK CİHANGİRLİĞİ
Oğuz Türklerinin efsânevî atası Oğuz Kağan, kendi adıyla anılan destânın son bölümünde âile efrâdı, devlet adamları, kumandanlar ve diğer ileri gelenlere hitâben vasiyet hükmündeki şu manzûm sözleri, târîh arşivine...
SEN SANA AİT DEĞİLSİN…
SEN; Yağmurun damlalarını yere kavuşturduğu bir anda gözyaşını karıştırdın mı onla? Bir çocuğun parlayan ve mahsun gözlerinde o uçsuz bucaksız mutluluğu hissettin mi hiç? Bir çiçeğin rengi sana yaradılış sırrını hatırlattı mı? Hiç olmayacak bir anda, sokağa fırlayıp ,yıldızların raksında O’ nu...
RAMAZAN DUYGULARI
Unutulmaya yüz tutan Ramazan Manilerinden birkaçını hatırlatıp öyle başlayalım istedim. “Mevlâ'nın ihsanısın Ayların sultanısın Dertlerin dermanısın Hoş geldin ya Ramazan" 
GÖNLÜMDEN...
Bekir Sıtkı Erdoğan Ağabey bir güzel insandı. Sık sık telefonla konuşur, tecrübelerinden faydalanmak nasip olurdu. "Şiirin yüzde doksanı emek, yüzde onu ilhamdır." demişti bir defasında. Üniversite öğrencileriyle toplandığımız zaman, köyde, bir şiir meclisinde telefon ederdik, üşenmeden bize...
BİR BOZKIR SEVDASI
1. Uzak yollardan turnalar geldi haberleri hüzünden yana Yorgunluklarını dinlendirdiler gönlümün duldasında Ses verdi ötelerden ötüşlerine muştularını yükleyen kuşlar Dağların ardından gülümsedi yaz çiçeklerine şafak Şimdi öksüz kaldı vuslatına hayâller kurduğum sevinç Sen gelmedin benim...
prev
next
Edebiyat Sohbetleri
Edebiyat Sohbetleri
Tarih Gezgini
Tarih Gezgini
Pazar Okumaları
Pazar Okumaları
Gökçe Kızın Dünyası
Gökçe Kızın Dünyası
Edebiyat (Teorik)

Gülcan UYUMAZ

Asıl adı “Kitabe-i Dede Korkut alâ Lisan-ı Taife-i Oğuzan” olan ve günümüzde Dede Korkut Öyküleri olarak bilinen hikayeler gerek Türk edebiyatının gerekse de Türk tarihinin mihenk taşlarının başında...

Edebiyat (Teorik)

Mine SOYSAL

Ülkemizde çocuk ve gençlik kitaplarındaki niteliksel ve niceliksel yükselişte, gerek Türk edebiyatından gerekse dünya edebiyatından seçilen, evrensel kurgular ve modern anlatım biçimleriyle kaleme...

Edebiyat (Teorik)

Doç. Dr. Şeyma BÜYÜKKAVAS KURAN

Bir ülke ziyaret edildiğinde dikkati ilk çeken bu ülkenin coğrafî özellikleri, insanlarının kendilerine has yaşama biçimleri ve gelenekleridir. Yeni karşılaşılan bu özellikler ve yaşam biçimleri o...

Edebiyat (Teorik)

Mustafa Onur KAN

Çocuk edebiyatı, erken çocukluk döneminden başlayıp ergenlik dönemini de kapsayan bir yaşam evresinde, çocukların dil gelişimi ve anlama düzeylerine uygun olarak duygu ve düşünce dünyalarını...

Edebiyat (Teorik)

Doç. Dr. Tuğba ÇELİK

Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek üzere yapılan akademik çalışmalar son yıllarda artış göstermiştir; bu artışın temel nedeni dil ve edebiyat öğretmenlerinin ve öğrencilerinin yazma...

Edebiyat (Teorik)

Yrd. Doç. Dr. Bayram AŞILIOĞLU

Deyimler, en az iki sözcüğün çoğunlukla gerçek anlamlarından uzaklaşarak farklı bir anlam belirtecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşmuş tümce ya da söz öbekleridir. Bununla birlikte deyimi...

Gökçe Kızın Dünyası

Ayşe Gökçen GÜVEN

Sev oğlum...Dünyayı,ülkeni, insanları,hayvanları, bitkileri, canlı ve cansız olan herşeyi sev... Sev oğlum...Bir kadını sev mesela..Ama gerçekten sev..Ona dünyada en kıymetli şeyin kendisi...

Makaleler

Prof. Talât Sait HALMAN

“Okuma! Beynin sulanacak!” Çocukken bir yakınım, ben kitap okudukça “Okuma! Beynin sulanacak!” derdi. Bir köşede oturmuş, kucağımdaki güzelim kitaba dalmışım. Ansızın, kitabımın üstüne kocaman bir...

Makaleler

Mustafa KIZIKLI

Dilin anlam zenginliği ve anlam derinliği gelişmedikçe o dil ile yapılan iş sayısı sınırlı kalacaktır.Konuşma dili 150-200 kelime/dakika ve okuma dili 200-250 kelime/ dakika iken, düşünme dili...

Yazarlarımızdan

Özcan TÜRKMEN

Derdini Marko Paşa’ya anlatana rastlayanınız var mı ki? Derdimizi anlatırken bizi can-ı gönülden dinleyenleri saymaya kalksak bunu başarabilir miyiz ki? Geçmiş bir dert için yakınmaya...

Yazarlarımızdan

Burhan KADAH

Sert rüzgârın sesi kulaklarıma hoş bir zemheri türküsü söylüyor, tenimi delip geçen ayaz ise en acı gazellerini tenimin üzerine bırakıyordu. İliklerime kadar titriyordum. Biraz önce aniden çıkan...

Edebiyat Sohbetleri

Ahmet URFALI

      ‘’ Bozkır; uçsuz bucaksız, insan ise küçüktür. İnsan, güçlü ve hünerli olmalıydı...

Kırmızı Kitaplar

Ötüken Yış
GÜNEŞLİ BİR NÎSAN GÜNÜ
Turgut GÜLER
Türk Felsefesi
Kırmızı Yazılar
GÜN BATIMI
ERMENİ TEHCİRİ SIRASINDA SAĞLIK SORUNLARINA KARŞI ALINAN TEDİRLER VE UYGULAMALAR
GURBET YOLU

Yayınlar

İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesinin beş ay öncesiydi. Askerî Tıbbiye-i Şâhâne talebelerinden birkaçı geceleyin üst kattaki yatakhanelerinden usulca, uyku halindeki diğer talebelere sezdirmeksizin çıktılar. Son sınıftan Esat, İbrahim Mazlum, Dıramalı Yusuf ve birkaç kafa dengi arkadaş, hep...
Adını Azîz İstanbul’un şâiri Yahya Kemâl Beyatlı’nın “İstanbul’u Fetheden Yeniçeri’ye Gazel” şiirindeki satırların mânâ süzgecinden süzülerek alan “Şehsüvâr-ı...
Son yüz yılda en çok dile getirilen yakınmalardan biri, Türkiye’nin milli burjuvazisini geliştiremediği, sermaye birikimini yapamadığı, sanayi devrimine...
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Metin Savaş'ın şanına yakışır bir eser olduğu kanaatini taşıdığımız "Vatandaşlık Ofisi" adlı yeni romanı Ötüken...
İbrahim Kalınİnsan Yayınları2020 Bu kitap bize, “akıl” nimetinin mânâsını, kalp ile olan bütünlüğünü, akıl-kalp bütünlüğünün ahlâk, erdem, hikmet ve...
“BİZİ ‘BİZ YAPAN’ HAYALLERİMİZ VARDI”Kenan EROĞLU (Berikan Yayınevi, Ankara 2020, )(1968-1980 yılları arası Yozgat’da Milliyetçi Hareket içerisinde...

Biyografi

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci. Mehmed Nâmık Kemal 26 Şevval 1256’da (21 Aralık 1840) Tekirdağ’da doğdu. Meclis-i Mâliye âzası, esham müdürü, II....
(1873 - 1936)1 Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi....
Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a...
Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak...
28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme...

Şiir

Hoca Ahmed Yesevî, Türkistan coğrafyasında dünyaya gelmiş, eserleri ve yetiştirdiği öğrencileri ile Türk dünyasını asırlardır aydınlatan büyük bir Allah dostu ve düşünürdür. Onun fikirleri ve düşünceleri Anadolu, Balkanlar ve Karadeniz kuzeyindeki Türkler tarafından günümüze kadar yaşatılmıştır....
kaçmazdım yağmurdanbir yandan ıslanırbir yandanadem’le havva  yapardımçamurdanbaşı boş köpeklerkuytuda uyuyorsöyleyin ekmek almaya gidenlergeçmesin...
Birçoğunun çok eksik olarak sadece “Mihriban” Türküsünün şairi olarak tanıdığı Abdurrahim Karakoç’u ortaokul yıllarımın sonu, lise yıllarımın başlarında...
 Şiir, sözün imbikten damıtılarak ruhlarına güzellik vermek için mavi semanın altında insanlara dağıtılan aşkın sihirli çağrısıdır.  Şiirin çağrısı;...
Mehmet Âkif Ersoy, Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu münevverlerin/aydınların içinde kendi tipini ve türünü inşa eden üreten en özgün ve yerli aydınlardan...
Tevhid-i hakikati hayatının varoluş gereği bilen, anlayışla ümmet şuuru çerçevesinde yaşamını şekillendiren değerleri vazgeçilmez bilen dönemin önde gelen...

Öykü Roman Masal

Avcılar bir tilkiyi öldürmek için ne gerekiyorsa her şeyi, sırt çantalarına doldur­dular ve yanlarına en iyi köpeklerini alarak, ormana tilki avlamaya çıktılar. Bir süre ortalıkta tek bir tilki bile göremediler. Ama burunları çok iyi koku alan köpekler, nihayet bir ağaç kütüğünün içinde,...
Avcının biri bir gün bir serçe avlar, serçe dile gelerek avcıya “Bana ne yapmayı düşünüyorsun?” diye sorar. Avcı serçeye “ Seni kesip yiyeceğim.” cevabını...
Edebî eserleri farklı zamanlarda, farklı bakış açılarıyla okumanın eseri anlamlandırmada değişik açılımlar sunacağı kuşkusuzdur. Bunun yanında bir yazarın...
Tanzimat'ın ilânından sonra, Türk toplumunda siyasî olduğu kadar, toplumsal değişmelerin olduğunu da görmekteyiz. Batı medeniyetine gösterilen büyük rağbet ve...
  Yalnızlık ve kalabalık arasından bir şerit geçer.  Yalnızlık ve kalabalık arasından bir şerit geçer. Bu şerit bir dengedir, şerit...
Zaman Kurgusu:  Biyografi romanı yazarları kahramanlarının hayatını anlatırken kronolojiye çok dikkat eder. Bir kahramanın hayatı bütünüyle anlatıla...

Mülâkat/Söyleşi

Merhabalar Sevgili hocam. Öncelikle Ali Nihat Tarlan hoca için hazırladığımız bu özel sayıda, bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hocam, sizin nazarınızda o dönemler, Ali Nihat hocanın görünümü nasıldı? O zamanlar hocanın yaşlarında başka hocalar da vardı. Bunlar fötr şapkalıydı, kruvaze...
(Öykücü Abdullah Harmancı ile Söyleşi: ) Sorular: Ahmet Melih Karauğuz Hocam Yalova'dayız... Gençlere hitap ediyoruz. Edebiyatçı gençlere... Onlara...
ŞEKER ŞEYMA: Hocam öncelikle mülakat yapma teklifimi kabul edip bana kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. CEMAL SAFİ: Rica ederim. ŞEKER...
Hangimiz okumadı, Öğretmen Duyşen’i, Cemile’yi, Kopar Zincirlerini Gülsarı’yı, Toprak Ana’yı, Beyaz Gemi’yi, Selvi Boylum Al Yazmalım’ı, Gün Uzar Yüzyıl...
    Sekizinci romanı “Baykuşlar Gece Öter” adlı eseriyle yine dikkatleri üzerine çeken, romanlarındaki konuları ve kurguları haricinde,...
Yetmişli yıllardan beri bir neslin yetişmesine sohbetleriyle öncülük eden, mütevazı kişiliği ile alçak gönüllüğün zirvesi Mehmet Niyazi ÖZDEMİR Özdemir...

digertumyazilar

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve...
(1873 - 1936) 1 Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi. 1873‘te İstanbul‘da Fatih...
Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini ve çocukluk...
Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş, “temiz” mânasına...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım’dır....
Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme başladı. Eğitimini...
Sona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Ziya Gökalp ilkokulunu(1980), Eskişehir İmam-Hatip Orta ve lise kısmını (1987) bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler...
YETİK OZAN (TURGUT GÜNAY) Yetik Ozan’ın asıl adı Turgut Günay’dır. Ancak o, şiirlerinde kullandığı Yetik Ozan takma adı ile meşhur olmuştur. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu Yetik Ozan’ın...
Şair (D. 28 Haziran 1929, Göktepe kasabası / Sarıveliler / Karaman – Ö. 29 Ağustos 2018, İstanbul) 28 Haziran 1929 tarihinde Karaman ili Sarıveliler kazası Göktepe kasabasında...
Ahmet Yılmaz Soyyer’in Şiir Dünyası Yılmaz Soyer, ya da şiir dışındaki çalışmalarıyla A. Yılmaz Soyyer, 1960 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Annesi ve babası o henüz...
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
Şiiri, kristal bir menşurdan geçip binbir renge dönüşen sesli ışıklara benzeten Goethe: "Hayatın da, ölümün de sırrına erip, rûha gömülen bir hazine ve batmayan bir güneşle kucak...