Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 3 - 6 dakika)
Bunu okudun 0%

yazarlik dersleri 3

yazarlik dersleri 3
Kurmaca anlatılarda gerçekçilik algısını pekiştiren en önemli unsurlardan biridir gerilim. Korku üzerinden verilen gerilim işin kolayına kaçmaktır. İç dünyalarımıza sızabilen gerilim atmosferine en başarılı örnekler arasında Dostoyevski’nin Karamazov Kardeşler ile Suç ve Ceza romanlarını gösterebiliriz. Fakat biz burada popüler gerilime örnek mahiyetinde bir Holivut senaryosunu ele alacağız. Sıradan bir Amerikan ailesine uzaylılar musallat olmuştur. Aile dört kişilik çekirdek ailedir. Anne, baba ve iki oğuldan ibarettir. Oğullardan biri ilkokul çağında, diğeriyse liseli yaşlardadır. Uzaylıların hedefi bu iki oğuldan birini kaçırmaktır.

Hem filmdeki aile hem de seyirci (film boyunca) evin küçük oğlunun uzaylıların hedefinde olduğunu sanmaktadır. Filmin sonuna yaklaşıldığında uzaylıların esas hedefinin küçük oğul değil de büyük oğul olduğu meydana çıkıyor. Bu film kısmen iç mekân filmi sayılabilir çünkü kameralar bu Amerikan ailesinin ikamet ettiği evin dışına pek fazla çıkmıyorlar. Aslında son derece basit bir filmdir. Aksiyon sahneleri yok denecek kadar azdır ve film baştan sona durgunluğa yakın bir tempoda ilerler. Bununla birlikte filmin bariz bir özelliği inandırıcı olmasıdır. Sıradan bir Amerikan ailesine musallat olmuş uzaylılar konusunu işleyen bu filme inandırıcılık katan unsurlar nelerdir? En başta söyleyebileceğimiz şey, abartılı aksiyon sahnelerine yer verilmemiş olmasıdır. Böylelikle inandırıcılık zemini hazırlanmış oluyor. Filmde uçan arabalar, patlayan bombalar, tek yumrukta beş kişiyi deviren güçlü kahramanlar hiç yok. Bu senaryodaki gerilim unsuru söz konusu aile ile uzaylılar arasındaki çekişmeyle sabitlenmiş olsaydı filmin hiçbir inandırıcılığı kalmayacaktı. Belki de saçma sapan bir film ortaya çıkacaktı. Gelgelelim bu filmde birtakım yan gerilim unsurları ustalıkla kullanılmıştır. Aile ile uzaylılar çekişmesi sıra dışı bir gerilimdir. Senarist bu sıra dışı gerilimi birtakım gerçekçi gerilimlerle beslemiştir. İşte bu gerçekçi gerilimler sayesinde filmin inandırıcılığı beslenmiştir.

Senaryodaki gerçekçi gerilim unsurları nelerdir? Aile babası işten çıkarılmıştır. Kendisine yeni bir iş aramaktadır. Aile para sıkıntısı çektiği için evin faturaları ödenememektedir. Evin küçük oğlunun psikolojik sorunları vardır ve parasızlık yüzünden küçük oğlanı psikoloğa götürmekte zorlanmaktadırlar. Evin büyük oğlunun ise ergenlik sorunları içerisinde kız arkadaş edinme derdi vardır. Yine parasızlık yüzünden ebeveyn kavgası arada bir belirmektedir. Evin küçük oğluysa annesiyle babasının kavgalarını işiterek bu kavgaların boşanmayla sonuçlanacağını düşünmektedir. Görüldüğü üzere hayatın gerçekleri arasında yer alan birkaç yan gerilim unsuru filmin asıl gerilimini (uzaylı-aile çekişmesini) besleyerek senaryoya gerçekçilik katmaktadır. Çocuk kaçıran uzaylılar sıra dışı bir olaydır ama parasızlık, ebeveyn kavgası ve işsizlik gibi unsurlar birer hayat gerçekliğidir. Ve bu türden hayat gerçeklikleri bizler indinde birer gerilimdir.

Gerilim yoksunluğuna örnek mahiyetinde Türk edebiyatındaki hidayet romanları yazar adayları için ders niteliğindedir. Ben burada hidayet romanlarını abartarak (karikatürize ederek) sizlere yansıtacağım. Bizim hidayet romanlarımızdaki yüzeysellik had safhadadır. Ateist veya Hıristiyan Alman kızı Helga mutsuzdur ve boşluktadır. Herhangi bir nedenle uçağa atlayıp İstanbul’a gelmiştir. Yeşilköy Havaalanı’nda sabah saatlerinde temiz yürekli ve yakışıklı Türk delikanlısıyla tanışır. Müslüman Türk delikanlısından etkilenir. Öğleye doğru birbirlerine âşık olurlar. İkindiye doğru, delikanlımızın telkinleriyle, Alman kızı Helga müslüman olmaya karar verir ve akşam sularında müftüye giderek kelimeişahadet getirir. Yatsıya doğru da evlenerek iki genç huzura kavuşurlar.

İşte bu türden kurgular (roman olarak okuması, film olarak seyretmesi keyifli de olsa) gerçekçilikten bütünüyle kopukturlar. Çünkü kurguda gerilim yoktur. Boşluktaki Alman kızı öyle ha deyince din değiştirmez. İşin içinde inanç-inançsızlık gerilimlerinin yanı sıra kültür farklılığı, ortam değiştirecek olmanın gerilimi, bireysel ve toplumsal alışkanlıklar, kişisel ve millî hâfızanın direnci gibi pek çok gerilim unsuru bulunmaktadır. Helga din değiştirmeden önce iç çatışma yaşamalıdır. Haçlı seferleriyle başlamış düşmanlıklar iç çatışmaya iştirak edecektir. Siz hikâyenizi bütün bu unsurları yok sayarak kurgularsanız inandırıcılığı boşvermiş olursunuz. Gerilim demek yalnızca korku demek değildir. Korku ile canavarı özdeş tutuyorsanız bu özdeş canavarın değişik görüntülerle karşımıza çıkacağını bilmeniz gerekir. Seri katil, psikopat veya sadist kişi, terörist, kötü niyetli bilim adamı, istilâcı uzaylılar, beşerî şeytan ya da metafizik iblis, fakirliğin sıkıntıları, zenginliğin bunaltıcı durumları, bir ülkenin düşmanlarca işgal edilmesi, tecavüzcü, entrika tutkunu politikacı, şarlatan cemaat önderi, esas kahramanın vatanına zarar vermeye çalışan rakip gizli ajan ve aklınıza gelebilecek her türden kötülük birer canavardır. Bu canavar hem iç dünyamızın karanlıklarında yaşar hem de bizim dışımızdadır. Bu canavar tecessüm etmiş de olabilir, metafizik de olabilir. Bu kötülük, seri katil gibi maddî bir varlık da olabilir, gözle görülemeyen fantastik bir varlık da olabilir. Korku, gerilimin çeşitlerinden sadece biridir. Gerilim her yerdedir. Öğretmeni karşısında terleyen öğrenci gerilimi yaşar. Bir delikanlının hoşlandığı kız tarafından beğenilmeme kaygısı da gerilimdir. Kurtuluş savaşımızda Kuvayı Milliyecilerin bütün yaşadıkları gerilimdir. Yaşlı bir insanın geçmişine özlem duyması, torunlarını özlemesi, sevdiklerinden ayrı düşmesiyle sonuçlanacak yaklaşan ölüm gerçeği birer gerilimdir. Endişe, hasret, heyecan, merak, bilinmezlik, her biri gerilime yol açar. Gerilim dediğimiz şey sadece hayalet filmlerinde gerilmekten ibaret değildir. Bir yazarın gerilimi iyi kavraması, gerilimi iyi hissetmesi gerekiyor.

Kendi romanlarımdan birini örnek göstereceğim. Baykuşlar Geceleyin Öter adlı romanımda genç bir adam bir apartmanın çatı katını kiralıyor. Çatı katı dairesinde hiçbir eşya yoktur fakat dairenin koridorunda gizemli bir ayna vardır. Romanın ilerleyen bölümlerinde bu aynada yıllar önce ölmüş bir genç kızın hayaleti görünmeye başlar. Ben bu romanı derinliksiz kurgulasaydım basit bir hayalet hikâyesi yazmış olacaktım ve okurlarım da hayal kırıklığına uğrayacaklardı. Peki ya ben roman kurgusunu derinleştirmek (basitlikten arındırmak) için ne yaptım? Yan gerilim unsurlarından yararlandım. Çatı katını kiralayan genç adam o aynaya baktığında abartısız bir şekilde ürperiyor. Hayalet henüz görünmemiştir. Ayna karşısındaki ikinci deneyimde genç adamın gözü seğiriyor. Ayna karşısından çekildiğinde ise burnunda ılık bir ıslaklık hissediyor. Eliyle burnunu yokladığında ise burnundan kan sızıntısı geldiğini fark ediyor. İşte böyle böyle hem genç adamı hem okurlarımı asıl gerilime (hayaletle yüzleşmeye) adım adım hazırlıyorum. Daha ilk sahnede höyt diyerek hayaleti aynaya yansıtmıyorum. Böyle yapsaydım inandırıcılık unsurunu ilk baştan bertaraf etmiş olurdum. Hayalet çok sonraları aynada belirecektir. Ve hayalet aynada nihayet belirdiğinde genç adam da okurlarım da şaşkınlığa düşmüyorlar. Hadi canım, olur mu hiç öyle şey, demiyorlar. Neden demiyorlar? Çünkü hem genç adamı hem de okurlarımı bu olağandışı yüzleşmeye önceki sayfalar boyunca adım adım hazırlayıp alıştırdım. İşte bu hazırlık nedeniyle de hem genç adamda hem okurlarımda beklenti oluştu. Hangi beklenti oluştu? Genç kızın hayaletinin aynada belirmesi beklentisi oluştu. Hem genç adam hem de okurlarım yıllar önce ölmüş olan genç kızın hayaletinin aynada belirmesi beklentisine kapıldıkları içindir ki yıllar önce ölmüş olan genç kızın hayaleti aynada nihayet belirdiğinde inandırıcılık da kendiliğinden belirmiş oluyor. Baykuşlar Geceleyin Öter’i okumuş olan okurlarımın nicesi (bilhassa genç kız okurlarım) bu romanı okuduktan sonra bir müddet karanlıkta aynaya bakmaktan çekindiklerini bana hep söylediler. Demek ki hayalet konusunda bile okurlarımı ikna etmeyi (inandırıcı olmayı) başarmışım. Bu duruma şöyle örnek vereyim: Baykuşlar Geceleyin Öter’i okuduğunuzda bir müddet aynaya bakmaktan belki kaçınacaksınız. Ama meselâ Süt Kardeşler filmindeki Gulyabani sizi ürkütmüyor. Filmi izledikten sonra karşıma Gulyabani çıkar mı diye kaygılanmıyorsunuz. İşte kurmaca inandırıcılık böyle bir şeydir. Türk edebiyatındaki hidayet romanlarının tersine olarak Tolstoy’un Diriliş adlı romanı da yazar adayları için ders niteliğindedir. Tolstoy’un Diriliş adlı romanı da bir hidayet romanıdır ama okuduğunuzda bu romandaki her ayrıntı size ikna edici görünüyor. Ders olarak Tolstoy’un Diriliş adlı romanını okumakta fayda vardır.

 

Metin Savaş

Comments powered by CComment

About the Author

Metin SAVAŞ

More articles from this author

KUTADGU BİLİG'DE MİTOLOJİK UNSURLAR
Yusuf Has Hacib tarafından XI. yüzyılda yazılan Kutadgu Bilig, İslami dönem Türk kültürü ve dilinin bilinen ilk eserlerinden biridir. “Kutlu bilgi” anlamına gelen eser, siyasetname ve nasihatname niteliğine sahiptir. Öte yandan eser, geçiş döneminin ilk eserlerinden olması sebebiyle hem...
GÖNÜL YARASI OLUNCA
Kendimizle baş başa kalınca, kendimizi şöyle bir yoklayınca; yaşanan günleri geçmişle mukayese edip geleceğe şöyle bir bakınca içimizde neler var neler.  Söylesek de söylenmesek de, saklasak da saklamasak da, belli etmeye çekinsek de çekinmesek de içimizi yer ha yer bunlar. Neler mi bunlar,...
HADDEDEN GEÇMİŞ NEZÂKET VE TALEBE AĞZI
Eski İstanbul’da, “Seyr-i Sefâin” ve “Şirket-i Hayriyye” isimli şehir içi vapur taşımacılığı yapan şirketler varmış. Bilhassa Osmanlı’nın son dönemleri ile Cumhûriyet’in ilk yıllarına rastlayan zaman diliminde, bahsedilen vapurlarla ilgili pek çok hoş hikâye ve anekdot...
GÖNLÜMDEN...(GÜN SAZAK)
Dün Himmet Kayhan Ağabey'den bahisle bugün devam edeceğimizi yazmışım. Himmet Ağabey Gün Sazak Ağabey'in Gümrük Bakanı olduğu dönemdeki yanında bulunan efsane kadrodan, adları dokuza çıkmış kişilerden biriydi. Bakanlık görevi için Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde bir fabrikada kurs...
“BİRAZ DAHA BİRAZ DAHA” DİYEN SES
Cumhuriyet dönemi şiirinin avangard nitelikler taşıyan ilk edebiyat hareketi Garip’e mensup şairlerden Oktay Rifat devrinin tanınmış sanatçılarından birine “Yeni Sanatı Nasıl Buluyorsunuz?” sorusunu sorar. Tanzimat sonrasına damgasını vurmuş anahtar ifadelerden biri olan “yeni” kelimesinin...
YAZARLIK DERSLERİ – 3 GERİLİM UNSURU
Kurmaca anlatılarda gerçekçilik algısını pekiştiren en önemli unsurlardan biridir gerilim. Korku üzerinden verilen gerilim işin kolayına kaçmaktır. İç dünyalarımıza sızabilen gerilim atmosferine en başarılı örnekler arasında Dostoyevski’nin Karamazov Kardeşler ile Suç ve Ceza romanlarını...
prev
next
Edebiyat Sohbetleri
Edebiyat Sohbetleri
Tarih Gezgini
Tarih Gezgini
Pazar Okumaları
Pazar Okumaları
Gökçe Kızın Dünyası
Gökçe Kızın Dünyası
Öykü/Roman Seçkileri

M. S E P E T Ç İ O Ğ L U

Milli Türk Destanlarının eri önemlilerinden ve en ünlülerinden biri olan Oğuz Kağan Destanı, eski kaynaklarda, Oğuznâme adı verilen bir eserde kayıtlı olarak gösterilmektedir. Fakat Oğuznâme’yi...

Edebiyat (Teorik)

Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN/Mehmet KUMRU/Tuğçe AKYO/Zeynep TOPÇU

Yaşamın ilk yılları olan okulöncesi dönem, çocuğun tüm gelişim alanları açısından kritik bir önem taşımaktadır. Bu kritik dönemde çocuğa verilen eğitim, çocuğun geçirdiği deneyimler ve çocuğa...

Edebiyat (Teorik)

Doç. Dr. Reyhan YÜKSEL GEMALMAYAN

Görsel dil sözel dilden önce gelişir. İmge görsel dilin abecesidir. Çocuk sözel dili henüz konuşamadığı dönemlerde imgeler dünyasındadır; görsel dile dayalı mesajları belleğinde depolar; kodlar ve...

Edebiyat (Teorik)

Pınar ÇINAR

Çocuk edebiyatı; “dil gelişimlerine ve anlama düzeylerine uygun, gereksinmelerini de önceleyen bir yaklaşımla, çocuklara yaşam ve insan gerçekliğini sanatsal nitelikli görsel ve dilsel iletilerle...

Edebiyat (Teorik)

Doç. Dr. Ebru DERETARLA GÜL

Okulöncesi eğitim, çocuğun doğumundan ilköğretime başlayıncaya kadar tüm yaşantılarını içeren bir eğitim süreci olmakla birlikte bu dönemdeki eğitimde en etkili kurum, ailedir. Ancak yakın çevre,...

Edebiyat (Teorik)

Vedat YAZICI Bilkent Üniversitesi

Ankara’da, okullara yönelik çalışmalar yapan bir yayınevinin önerisi üzerine bu bildiriyi hazırlayan Vedat Yazıcı’ya, bir yazar arkadaşıyla birlikte çocuk yazınına bir dizi öykü, roman yayınının...

Edebiyat (Teorik)

Samiye ÖZ

1. Bölüm - Kuruluş Can Çocuk Yayınları’nın tarihsel gelişimi, 1975 yılında Erdal Öz’ün Arkadaş Kitaplar dizisini yayınlamasıyla başlar. Bu aynı zamanda Can Yayınları’nın kuruluşudur. Erdal Öz bu...

Makaleler

EROL GÖKA

“Dost dost diye nicesine sarıldımBenim sadık yârim kara topraktırBeyhude dolandım boşa yoruldumBenim sadık yârim kara topraktır Nice güzellere bağlandım kaldımNe bir vefa gördüm ne fayda buldumHer...

Yazarlarımızdan

Turgut GÜLER

“Korku”nun en yücesi, elbette “Allâh korkusu”dur. Bu yüzden, dilimizde pek yaygın şekilde kullanılan “kork, Allâh’dan korkmayandan” sözü, asır-dîde vasıflar kazanmıştır. İnsan ömrünün...

İşitin Ey Yârenler

Ahmet URFALI

Yunus Emre, düşünceleri ve kendisinden sonra gelen takipçileri itibarıyla Türk tefekkür ve edebiyat dünyasında yeni bir çığır açmıştır. Bu çığır; Yunus Tarzı, Yunus Ekolü, Yunus Okulu gibi aynı...

Yazarlarımızdan

Özcan TÜRKMEN

‘Yarım elma gönül alma’ atasözümüzü duymuşsunuzdur. Gönül kazanmayı, gönül almayı, gönüle girmeyi bu kadar az kelimeyle bu kadar öz anlatan başka ifade var mıdır bilemiyorum.  Bilemiyorum ve...

Edebiyat Sohbetleri

Ahmet URFALI

  Kültür; bir toplumun tarihi süreç içerisinde oluşturduğu değer, norm, yasa, inanç, ahlak, gelenek, görenek gibi manevi öğeler ile üretim, teknik, beceri, araç-gereç gibi maddi unsurların...

Kırmızı Kitaplar

Ötüken Yış
GÜNEŞLİ BİR NÎSAN GÜNÜ
Turgut GÜLER
Türk Felsefesi
Kırmızı Yazılar
GÜN BATIMI
ERMENİ TEHCİRİ SIRASINDA SAĞLIK SORUNLARINA KARŞI ALINAN TEDİRLER VE UYGULAMALAR
GURBET YOLU

Yayınlar

İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesinin beş ay öncesiydi. Askerî Tıbbiye-i Şâhâne talebelerinden birkaçı geceleyin üst kattaki yatakhanelerinden usulca, uyku halindeki diğer talebelere sezdirmeksizin çıktılar. Son sınıftan Esat, İbrahim Mazlum, Dıramalı Yusuf ve birkaç kafa dengi arkadaş, hep...
Adını Azîz İstanbul’un şâiri Yahya Kemâl Beyatlı’nın “İstanbul’u Fetheden Yeniçeri’ye Gazel” şiirindeki satırların mânâ süzgecinden süzülerek alan “Şehsüvâr-ı...
Son yüz yılda en çok dile getirilen yakınmalardan biri, Türkiye’nin milli burjuvazisini geliştiremediği, sermaye birikimini yapamadığı, sanayi devrimine...
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Metin Savaş'ın şanına yakışır bir eser olduğu kanaatini taşıdığımız "Vatandaşlık Ofisi" adlı yeni romanı Ötüken...
İbrahim Kalınİnsan Yayınları2020 Bu kitap bize, “akıl” nimetinin mânâsını, kalp ile olan bütünlüğünü, akıl-kalp bütünlüğünün ahlâk, erdem, hikmet ve...
“BİZİ ‘BİZ YAPAN’ HAYALLERİMİZ VARDI”Kenan EROĞLU (Berikan Yayınevi, Ankara 2020, )(1968-1980 yılları arası Yozgat’da Milliyetçi Hareket içerisinde...

Biyografi

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci. Mehmed Nâmık Kemal 26 Şevval 1256’da (21 Aralık 1840) Tekirdağ’da doğdu. Meclis-i Mâliye âzası, esham müdürü, II....
(1873 - 1936)1 Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi....
Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a...
Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak...
28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme...

Şiir

Çocuk ve Çocuk Edebiyatı Çocuk, kaynaklarda küçük yaştaki oğlan veya kız (TDK, 2005: 444), gereğince olgunlaşmamış insan (Okay, 1998: 24), doğum ve ergenlik çağı arasındaki dönemi yaşayan küçük insan (Şimşek, 2002: 13) olarak tanımlanırken, Türkiye’nin de taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi...
Gece karanlığını örtüyor hüznün üstüne birden bire Korkulu bir rüzgâr uğulduyor bozkır ağaçlarının dallarında Söz bitiyor gözyaşları sızdıkça solgun...
İstanbul doğumlu olan Hülya Sümer, gazeteci, şair, eleştirmen, yazar, sunucu, medya iletişim danışmanı,Medyanın değişik birimlerinde gazetecilik, dergi...
Yine doğuyor mehtap Bilmem ki bu kaçıncı akşam Yüreğimin sellerini dindirmedi zaman Gönül tellerim hazin hazin sızlıyor Sensizliğe yanıyor ağlıyor...
Hoca Ahmed Yesevî, Türkistan coğrafyasında dünyaya gelmiş, eserleri ve yetiştirdiği öğrencileri ile Türk dünyasını asırlardır aydınlatan büyük bir Allah dostu...
kaçmazdım yağmurdanbir yandan ıslanırbir yandanadem’le havva  yapardımçamurdanbaşı boş köpeklerkuytuda uyuyorsöyleyin ekmek almaya gidenlergeçmesin...

Öykü Roman Masal

Milli Türk Destanlarının eri önemlilerinden ve en ünlülerinden biri olan Oğuz Kağan Destanı, eski kaynaklarda, Oğuznâme adı verilen bir eserde kayıtlı olarak gösterilmektedir. Fakat Oğuznâme’yi bugüne kadar gören olmamıştır. Oğuz Kağan Destanının bugün bilinen söylenişi iki ayn ve değişik şekilde...
I. Giriş Sanatsal yaratılardan biri de edebiyattır. Çocuk edebiyatı (yazını) ise, erken çocukluk döneminden başlayıp ergenlik dönemini de kapsayan bir yaşam...
Ülkemizde Türkçe öğretiminde, çoğunlukla eğitim - öğretim materyali olarak metinler kullanılmaktadır. İlköğretim 1.-8. sınıflar için kullanılan metinlerse...
Derin bir uykunun ardından zar zor gözlerimi açtım. Adeta bir kış uykusundan kalkar gibi aheste aheste kalktım yattığım yerden. Sırtım tutulmuş, göğsüm...
Orta Asya'dan gelen aşıklık geleneğimizin yolcularından biri de Aşık Sefil Selimi Ağabey.Şöyle dünyaya bakmış, üzülmüş, şunu söylemiş; "Gösteriş...
1. SİYASİ KAVRAMLARIN İNCELENMESİ a.1. SİYASAL KAVRAMLAR 1.1.1. İhtilal ‘ - Siz bu kadar eğleniyorsunuz ya, sonu gelecek bunların öyle diyorlar, öyle mi...

Mülâkat/Söyleşi

Merhabalar Sevgili hocam. Öncelikle Ali Nihat Tarlan hoca için hazırladığımız bu özel sayıda, bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hocam, sizin nazarınızda o dönemler, Ali Nihat hocanın görünümü nasıldı? O zamanlar hocanın yaşlarında başka hocalar da vardı. Bunlar fötr şapkalıydı, kruvaze...
(Öykücü Abdullah Harmancı ile Söyleşi: ) Sorular: Ahmet Melih Karauğuz Hocam Yalova'dayız... Gençlere hitap ediyoruz. Edebiyatçı gençlere... Onlara...
ŞEKER ŞEYMA: Hocam öncelikle mülakat yapma teklifimi kabul edip bana kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. CEMAL SAFİ: Rica ederim. ŞEKER...
Hangimiz okumadı, Öğretmen Duyşen’i, Cemile’yi, Kopar Zincirlerini Gülsarı’yı, Toprak Ana’yı, Beyaz Gemi’yi, Selvi Boylum Al Yazmalım’ı, Gün Uzar Yüzyıl...
    Sekizinci romanı “Baykuşlar Gece Öter” adlı eseriyle yine dikkatleri üzerine çeken, romanlarındaki konuları ve kurguları haricinde,...
Yetmişli yıllardan beri bir neslin yetişmesine sohbetleriyle öncülük eden, mütevazı kişiliği ile alçak gönüllüğün zirvesi Mehmet Niyazi ÖZDEMİR Özdemir...

digertumyazilar

Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini ve çocukluk...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım’dır....
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve...
Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş, “temiz” mânasına...
(1873 - 1936) 1 Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi. 1873‘te İstanbul‘da Fatih...
Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme başladı. Eğitimini...
Sona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...
Şair (D. 28 Haziran 1929, Göktepe kasabası / Sarıveliler / Karaman – Ö. 29 Ağustos 2018, İstanbul) 28 Haziran 1929 tarihinde Karaman ili Sarıveliler kazası Göktepe kasabasında...
Ömer Lütfi METE Şair, yazar, gazeteci ve senarist. 1950 yılında Rize’nin İyidere ilçesi -eski ismi Aspet diyede bilinen- Fıçıtaşı mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini...
Aşık Sefil Selimi, Asıl adı Ahmet Günbulut (d. 26 Ağustos 1933, Şarkışla - ö. 30 Aralık 2003, Sivas), yazar, türkü yazarı. İlkokul'dan sonra iki yıl ortaokula devam ettikten...
Ahmet Yılmaz Soyyer’in Şiir Dünyası Yılmaz Soyer, ya da şiir dışındaki çalışmalarıyla A. Yılmaz Soyyer, 1960 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Annesi ve babası o henüz...