Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet

sosyalmedyaNiyet ettim kul rızası için kendimi pazarlamaya.

“Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak.” Ve tarih Andy Warhol’ı haklı çıkardı. Sosyal medyanın icadını onlarca yıl öncesinden öngörmüş olmalı merhum Warhol. Zira sosyal medya sayesinde ünlü olan, tanınmışlık düzeyini günümüzün en prestijli siyasilerinden, sanatçılarından, sanayicilerinden, bilim insanlarından daha da yukarı çıkaran sosyal medya fenomenlerinin sayısı her geçen gün artış göstermektedir.

Sosyal medya, çok küçük yaşlardaki çocuklardan, bilgi ve becerisi nispetinde ihtiyarlık çağlarındaki insanlara kadar kullanıcısı bulunan, geleneksel medyadaki asimetrik anlayışı kırıp tüm kullanıcıların iletişim sürecine müdahil olduğu yeni bir iletişim telakkisidir. Ne var ki sürece dahil olan kullanıcıların birçoğu sosyal hayattaki diğer pek çok hususta olduğu gibi içerik üretmekten çok, üretilen içeriği tüketmek adına sosyal medyadadır. Yani üretici değil, tüketicidir. Pazarlama, eğitim, marka konumlandırma,  haberleşme, arkadaş-çevre edinme, aile ve yakın çevreyle iletişim içinde olma sosyal medyanın insanlar için temel kullanım amaçlarının başında gelmektedir. Sosyal medyayı -özellikle kullanıcısı olmayanlar tarafından- çağın vebası olarak andıran şey ise, kullanıcılarının bilgisayar, tablet, telefon vb araçların başında günün büyük kısmını geçiriyor olmaları, fayda getirmeyecek uğraşlar uğruna saatlerini feda ediyor olmaları, bünyelerinde barındırdıkları tüm kişisel zaafları açık ya da gizli bir şekilde sosyal medya aracılığıyla ortaya döküyor, eyleme geçiriyor olmalarıdır.

İnsanların zaafları her devirde çeşitlilik göstermektedir. Para, makam, mevki, lüks tüketim, şöhret, kendini olduğundan fazla gösterme gibi madde aleminin en bilinen şubeleri insanları hırsa sevk ediyor, hiçbir düzlemde bir araya gelemeyen yığınlar sosyal medyadaki varlık yarışında kolektif bir ruha bürünüp var gücüyle kendilerini ispat etme yoluna tevessül ediyor. Sosyal yaşamda çevresinden yeterince ilgi görmeyen bu güruh sosyal medya üzerinden bambaşka bir hüviyet kazanıp, buradan yaptığı hamlelerle itibar devşirmeye, yükselmeye çalışıyor.

Ortega Y. Gasset’in konuyla ilgili yaptığı saptama, hatırlanmaya değerdir: “Tarih de tarım gibi, gıdasını yüksekliklerden değil, vadilerden alır. Yani yüksek mevkili insanlardan değil, ortalama sosyal seviyeden beslenir.”. Kendi tarihimizden bir örnek verecek olursak Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye vasiyeti esnasında söylediği: “Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir.” sözü liyakatinin hak etmediği yüksekleri hedef eyleyenleri bir kez daha düşünmeye sevk etmektedir.

Sosyal medya aynı zamanda küreselleşmeyi hızlandıran faktörler arasındadır. Facebook ülkesinin nüfusu 1 milyarı aşmıştır ve böylece dünyanın üçüncü büyük ülkesi unvanını elinde bulundurmaktadır. Lady Gaga, Justin Bieber ve Katty Perry gibi ünlülerin sosyal medyada, bazı ülkelerin nüfusundan çok takipçisi bulunmaktadır. Bu anlamda sosyal medya, geleneksel medyayı ve diğer kitle iletişim araçlarını destekler niteliktedir. Her ne kadar geleneksel medyanın sosyal medyayı içselleştirmesi zaman almışsa da yukarıda da ifade edildiği gibi sosyal medya ve geleneksel medya birbirlerini tamamlamaktadır. Gerçekten de artık“dünya küçük”tür.

Televizyonun kırsala gelişini konu alan bir filmde yer alan ve klişeleşen “Zeki Müren de bizi görecek mi?” sorusu günümüzde merak edilen ve tekrarlanan bir soru olmaktan çıkmıştır. Çünkü Zeki Müren bizi görmektedir. Sosyal medya kullanıcıları, proaktif bir şekilde ulaşmak istedikleri kişiye yahut kitleye ellerinde bulundurdukları teknolojik teçhizat sayesinde kolayca ulaşmaktadır. Sosyal medya bir sektör haline gelmiştir. Ticari alanda birçok kampanya sosyal medya üzerinden yapılmaktadır. Yine topluma faydalı olmak isteyen kişi ve kurumlar tarafından düzenlenen sosyal sorumluluk projelerinin ekserisi sosyal medya üzerinden destekçi bulmaktadır. Nümayişler, protestolar sosyal medya üzerinden katılımcı kazanmaktadır. İşinin ehli ve bilgisini insanlarla ücretli ya da ücretsiz paylaşmak isteyen çokça eğitmen sosyal medya üzerinden eğitim vermektedir. Edebiyat dünyasına yeni bir nefes gelmiştir, artık aşklar sosyal medyada yaşanmakta, şiirler sosyal medya için yazılmaktadır. Bazı sözler kalabalıkların diline pelesenk olmuştur. Her 5 evlilikten birinin sosyal medya sayesinde olduğu söylenmekte fakat her 5 boşanmadan birinin de Facebook sebebiyle olduğu dile getirilmektedir. Bu tablo, sanal olarak anılan bir mecranın esasında ne kadar da gerçekliği ihtiva ettiğini görmek ve anlamak açısından önem arz etmektedir.

Uzun lafın kısası artık “Fizan” o kadar uzakta değildir.

Sosyal medya günümüzün vebası, şifahanesi, medresesi, İpek Yolu, Baharat Yolu ve aynı zamanda günümüzün Bağdat Kütüphanesi’dir.

Umulur ki serencamı Bağdat Kütüphanesi kadar hazin olmasın.

Coşkun KAN

Bu yazarın diğer makaleleri

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

KARAMSARLIK (MI DEDİNİZ)

Hemen her güne yeni bir acı ve elemle uyanır olduk. Kaygılarımız arttı. Demokrat...

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR VE MEZARINDAN KALKAN Ş…

Roman, kendini her türden inancı sorgulayan ve tuhaflıklara tapan bir genç olara...

YUNUS EMRE’NİN NUR-I MUHAMMEDİ ANLATIMININ TÜ…

Yunus Emre’nin bir manzumesinde, kuş, göl ve su sembolleri kullanılarak Hz. Mu...

YOLLAR TÜRKÜYDÜ

Yolumuz Mudanya üzerinden Balıkesir'e idi. Metin Savaş Bey'i aradım oradaymış...

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR VE CADI

Garâ’ib Faturası serisinin ikinci kitabı Cadı, tıpkı serinin ilk örneği&nbs...

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR VE GÜLYABANİ

Gulyabani, romancıya yaşlı bir hanım okuyucusu tarafından cinlerle, perilerle il...

TÜRK EDEBİYATINDA GOTİK TÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI…

Gotik edebiyat cadılar, cinler, periler, hortlaklar, vampirler gibi doğaüstü yar...

GÂVURDAĞI ÂŞIKLIK GELENEĞİ- BOZLAK VE BARAK …

Bölgedeki Türkmen topluluklarının konargöçer yaşama biçimleri, tarihi süreçleri ...

ÇOCUK EDEBİYATI VE EĞİTİMİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

Çocuk eğitimi, çocuğun bir “özne” olarak ele alınıp önemsendiği çağlardan beri ü...

BIRAKIN OYNASIN ÇOCUKLAR

Bir gün seminere başlamadan önce kısa boylu güler yüzlü birisi geldi, Hocam elin...

CENGİZ DAĞCI'DA VATAN - 3

Cengiz Dağcı’nın “Onlar da İnsandı” ( Zaman: 1928-1932 ) ve “O Topraklar Bizimdi...

İNSANI YETİŞTİRMEK

En büyük problemlerimizden biri, insan ilişkileri. Birbirimizi tanımıyoruz, tanı...

MODERN DÜNYANIN KENDİ KLÂSİKLERİNE YAKLAŞIM BİÇİMİNDEN …

Yazılarınızda Eski Türk Edebiyatı sahasındaki çalışmalarda metot eksikliğine ve ...

DEVLET ANA VE OSMANCIK ROMANLARINDA TASVİR EDİLEN OSMAN…

GirişDevlet Ana, Kemal Tahir’in ilk basımı 1967 yılında, Osmancık ise Tarık Buğr...

ENVER PAŞA'NIN ANILARI - HALİL ERDOĞAN CENGİZ

Kitap Enver Paşanın anılarını üzerine ekleme yapmadan olduğu gibi aktarıyor. Tar...

ŞEHRİN SIRMALI, İPEKLİ TAŞLARI ; SURLAR

Tarih kitaplarına göre Bursa surlarının yapılışı tâ İ.Ö. I. yüzyıla dayanıyor. T...

Bu kategorideki Diğer Yazılar...

Kırmızı Kitaplar

GÜNEŞLİ BİR NÎSAN GÜNÜ
Turgut GÜLER
Türk Felsefesi
Kırmızı Yazılar
GÜN BATIMI
ERMENİ TEHCİRİ SIRASINDA SAĞLIK SORUNLARINA KARŞI ALINAN TEDİRLER VE UYGULAMALAR
GURBET YOLU

Şair ve Şiir

ŞİNASİ'DEN BİR KASİDE TAHLİLİ

MUSTAFA REŞİD PAŞA İÇİN KASİDE1. Gelelim zât-ı Reşid'in şerefi mebhasineSöz mü var devleti ihyâya olan meb'asine2. Şensin ol fahr-ı cihân-ı medeniyet ki hemânAhdini vakt-i saâdet...

USÛLÎ’NİN DİLİNDE AHENGİ SAĞLAYAN UNSURLAR ÜZERİNE BİR …

Usûlî XVI. yüzyıl divan şairlerin en tanınmışlarından biridir. Her divan şairinin olduğu gibi Usûlî’nin de kendine has bir dili bulunmaktadır. Usûlî dilini ahenk unsurlarıyla yoğurarak...

ÂŞIK GUFRÂNÎ’NİN CİHÂD-I EKBER DESTANI’NIN TAHLİLİ

Halk şairleri asırlar boyunca toplumlarının gözü, kulağı ve dili olmuşlar, ortaya koydukları ürünlerle kendi duygu ve düşüncelerinin yanı sıra içinde bulundukları toplumun zevklerini, beğenilerini, arzu...

TEVFİK FİKRET VE TÂRİH-İ KADÎM

Târih-i Kadîm Beşerin köhne sergüzeştinden  Bize efsâneler terennüm eden;Bizi, âbâ-i bî-vücûdumuzun  Cevf-i mâzîde bir siyah ve uzun  Gece teşkil eden hayâtından  Ninniler ihtira edip uyutan;

Bu kategorideki Diğer Yazılar...

Yazarlarımızdan Seçtiklerimiz

YURT DIŞINDA YAZAN ŞAİR GAZİ ÇAKMAK İLE SOHBETGÖZLERİMDE BİRİKEN ŞİİRKALBİN KALBE SECDESİDİR AŞK!BEYİN VE TERÖR ANLA(ŞA)MIYORUZNAZIM HİKMET’TE FUZULÎ “DEEEERT”“BİRAZ DAHA BİRAZ DAHA” DİYEN SESYENİDEN HATIRLAYALIM, BİZ; VARLIĞIN EVİSANATTAN BİLİME, RUHTAN HÜCREYE PARÇALANMA İLKESİCİVİLİZATİON KEŞİF Mİ MÜKÂŞEFE Mİ?DEĞERLERİMİZ VE BİZEDEBİYAT ESERİNDE AKTÜEL ZAMAN VE TARİHSEL ZAMANNEZAKET! İLLÂ NEZEKET İSTİYORUM!HEDEFLERİMİZ VE BİZ GÜLDÜREN GERÇEK: NASREDDİN HOCAOKULLAR AÇILIRKEN (1)TAŞTAN GELİNLERMANKURTNE OLUR BENDEN ÖNCE ÖLME ANNE!

digertumyazilar