Cumartesi 6 Haziran 2020
Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 5 - 10 dakika)
Bunu okudun 0%

gulnarSema MUTLU

Türkistan’a giden Türkologların yaşadığı olaylar üzerine kurgulanmış bir roman olan Gülnar, Ahmet Bican Ercilasun Hoca’nın gözünden Türk dünyasını ve Sovyet dönemini anlatmaktadır. Kitapta “Ergenekon”u tahayyül edebilme kudretinde olan bir genç kızın baskılar neticesinde bir ajan oluşu, Türkistan’daki Türk kimliği sorunu, Sovyetlerdeki Türk birliği korkusu gibi konular ele alınmıştır.Abdülhamit Süleyman Çolpan’ın, Numan Çelebi Cihan’ın, Atsız’ın, Mağcan Cumabay’ın  ve daha nicelerinin ortak yazgısı olan ve Ahmet Buran’ın da “Kurşunlanan Türkoloji” adıyla kitaplaştırdığı bu zulüm ve baskı Türk dünyasının birlikteliğini zedeleyen en önemli unsurdur. 

“Özbek”, “Kazak”, “Kırgız” … gibi isimlerle anılan Türklerin çoğu günümüzde Türkiye Türkleriyle akrabalığı kabul etmişlerdir fakat “Özbekliği”, “Kazaklığı”, “Kırgızlığı” da bırakamamışlardır. Ercilasun Hoca Gülnar’da bu baskıdan ve yıldırma politikasından bahsetmiş, Sovyetlerin Türklüğün kanını emen bir canavar olduğunu bir kez daha gözler önüne koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Gülnar, Edebiyat, Türk Dünyası, Türkçe, Sovyet, Türkoloji

GİRİŞ

Gülnar, Ahmet Bican Ercilasun’un ilk romanıdır. Türk dili, Türk tarihi, Türk folkloru üzerine birçok çalışma yapan Ercilasun Hoca roman alanında da kendini kanıtlamış, yaşanmışlıklarla örülü bir kurgu ortaya çıkarmıştır. “Yaşanmışlıklarla örülü…”; evet. 1998’de Ötüken Neşriyat tarafından ilk baskısı yapılan Gülnar, bir hatırat romanıdır. Gülnar’ın şahıs kadrosu Ercilasun Hoca’nın yakın çevresidir. Türkoloji kongreleri, Taşkent, Bakü, Türk Dünyası’na bakış… Ekrem Arıkoğlu “Gülnar romanında Ahmet Bican Ercilasun” isimli makalesinde Gülnar’ın şahıs kadrosunu şöyle tahlil ediyor:

“ Eserdeki şahıs kadrosunun çoğu Türkolojinin tanınmış hocalarıdır.  Hocanın bakış açısıyla bize tanıttığı ve adlarında değişiklik yapılarak verilen üniversite hocalarının bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Mehmet Eryiğit (A.B.Ercilasun), Güneş Eryiğit (B.Ercilasun), Orhan Nadi Aktaş (O.F.Sertkaya), Doğan Gökmen (F.Türkmen), Suat Serveroğlu (S.Sakaoğlu), Kamil Aslan (K.Eraslan), Tarık Töre (T.Tekin), Sami Aşkın (N.Yüce), Soner Aydemir (T.Gülensoy), Ayşe Kılıç (Z.Korkmaz), Bekir Alper (E.Gemalmaz), Turgut Deniz (D.Yıldırım), Tuğrul Ayhan (T.Günay)...[1]

Gülnar’da Türklük Olgusu

Türk Edebiyatı’nda Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun Gönül Hanım isimli romanından itibaren Türk Dünyası’nı konu edinen birçok roman yazılmıştır. Gönül Hanım, Orhun Yazıtları’ndan bahseden ilk roman olması hasebiyle önem arz etmektedir. Daha sonra Atsız, Bozkurtlar ile kadim Türk çağlarını okuyuculara sunmuş, hiç görmediği halde Türkistan, Vey Irmağı hasretiyle tutuşan, Türkçülüğe bu romanla sevdalanan insanlar olmuştur. Yavuz Bülent Bakiler’in Türkistan Türkistan isimli gezi yazısı da bize Semerkant’tan, Buhara’dan nefesler getirmiş, içimizi özlemle doldurmuştur.

İşte Gülnar da bize çok eski değil, günümüz dünyasında Türk coğrafyalarını özletiyor. Hocalarıyla birlikte Taşkent’e bir Türkoloji kongresine giden Oğuz Duman kendine rehberlik eden Gülnar isimli bir Özbek Türk’ü kıza sevdalanıyor. Gülnar; Sovyet kuşatması altında, Türklüğünden bihaber bir kız. Görevi; Türkoloji kongresine gelen Türk bilim adamlarını gözetlemek, Taşkent’te herhangi bir Turancı/Türkçü propaganda yaparlarsa bunu “yoldaş” dediği Karlıgaşov’a bildirmek… Oğuz Duman’ın ve hocalarının yanında onların her söylediğine dikkat kesilen Gülnar Özbekliği ve Türklüğü asla birleştiremiyor:

“Gülnar’ın en çok takıldığı noktalardan biri ‘Türk’ idi. ‘Özbek’ ve ‘Türk’ sözleri nasıl yan yana gelebilirdi. Onun bildiği Türkler şu gözü açık Mesketilerdi. 1944’te buralara gelmişler, ama çoğu Özbeklerden daha rahat bir hayat sürmeye başlamışlardı. Bunlar, bilimsel sosyalizme uyum sağlamayan kapitalist ruhlu fırsatçılardı. Onlarla Özbeklerin özdeşleştirilmesi Gülnar’ın sinirine dokunuyordu.”[2]

“Özbek Türk’ü, Azeri Türkçesi gibi terimler pantürkist terminolojinin kelimeleri olmakla beraber Türkler bunları diğer sözler gibi tabii bir tonda söylüyorlardı. Zaman zaman Özbek Türk’ü yerine Özbek, Özbek Türkçesi yerine Özbekçe dedikleri oluyordu.”[3]

Romanda Gülnar, kabul etmese de Türklük ateşiyle yanıp tutuşan, içten içe Türk olduğunu hisseden bir genç kızdır:

“Emir Timur’un türbesi başında Türk heyetinin el kaldırarak fatiha okuması Özbekleri ve diğer yabancı konukları şaşırttı. Gülnar, Oğuz’la birlikte el kaldırmak istediyse de bunu yapmadı. Böyle bir hareketi izah etmekte zorlanabilir, istikbali tehlikeye girebilirdi. Ellerini kaldırmadan ve yarım bilgisiyle içinden fatiha okumak istemesine daha çok şaşırdı.”[4]

“Çok ilgi çekici bir yazı, dedi Enver Murat’a; gerçekten bizim ailenin büyükleri arasında da Türk olduğumuza dair şeyler konuşulduğunu hatırlıyorum. Fakat bu uzun yıllar önceydi ve ben bunları unutmuş gibiyim.”[5]

Gülnar romanında Özbekistan’daki Türkçü hareketler ve Türklük şuuru vurgulanıyor. Sovyet rejiminin bütün zorbalığına ve asimile politikasına direnen şuurlu Türkler romanda Taşkent’e gelen Türkologları evlerine misafir etmek istiyorlar. Kitapta Türk Dünyası’nın içinde bulunduğu sıkıntılar, Türkologların Türk cumhuriyetlerinde maruz kaldığı muameleler işleniyor. Şuurlu bir Özbek Türk’ü olan Enver Murat karakteri üzerinden milli hassasiyetler ve Gülnar’ın milliliğe yönelişi anlatılıyor:

“Enver kapıyı kapatmış, sesine esrarlı bir hava vermiş ve Prof. Eryiğit’e yönelmişti.

  -Bizge Türkçülükning Esasları kerek.

Oğuz yanlış işittiğini düşündü. Kamil Hoca’yla Soner Aydemir de öyle düşündüler. Orhan Nadi raftan çektiği kitaba baktığı için hiçbir şey duymadı. Brendemoen sözün sonunu bekliyordu. Prof. Eryiğit işittiğini kontrol etti:

 -Hangi Türkçülüğün Esasları? diye sordu.

 -Ziya Bek’ning kitabı. Bizge mutlak kerek.”[6]

Gülnar iki fikir dünyası arasında bocalarken bir rüya görür. Rüyasında bir çadırda uyanır. Onu çağıran bir ses vardır ve sesi takip ederek geniş arazilerden, köpüklü sulardan, kuş cıvıltılarıyla dolu ormanlardan geçer. En sonunda bir dağın üstünde kendisine bakan bir çift yeşil göz görür. Bu gözler tüm heybetiyle, keskin dişleriyle ve dikilmiş kulaklarıyla kendisine bakan bir kurda aittir. Bu yemyeşil vadide kendisini çağıran bu kurdun sesi olmalıdır. Gülnar rüya ile gerçeği ayıramaz olmuştur. Daha sonra Gülnar rüyasında bir şehrin ortasındadır. Şehrin bazı yerlerine kurt başları işlenmiştir. Kendisini geniş bir salonda bulur ve kürsüdeki ak sakallı adam Gülnar’a:

 -Işık Kızım, geldin mi? diye seslendi.

 -Geldim Atakam, cevabı da Gülnar’ın ağzından dökülüverir. [7]

Bu rüya romanda Gülnar’ın bilinçaltını bize açarak onun Türk mefhumlarıyla hemhal olduğunu gözler önüne seriyor. Gülnar’ın rüyasında bir kurdun peşine takılıp kendisini Işık Kız olarak bilen insanların arasında bulması herhalde tesadüf değildir. Romanın bu kısmında Gülnar’ın sanki başka bir zamanda başka bir kişi olduğu izlenimine kapılıyorsunuz. Gülnar “Kamlançu ülkesine bahar gelip de kuşlar ötüşmeye başlayınca, ağaçlarda ve yerlerde çiçekler açınca Yüzbaşı Burkay yine o büyük çam ağacının yanına geldi. Parlak bakışlı, ay yüzlü kızı orada gördü. Yüreğine od düştü. Yer yüzü gözüne karanlık oldu. Ona yaklaşıp şöyle dedi: 'Yüzün aya benziyor. Kaşın yaya benziyor. Gözlerin yeşil alası. Saçların arslan yelesi. Yürüyüşün turna gibi. Salınışın suna gibi. Hangi yerden, kaynaktansın? Hangi boydan, oymaktansın”[8]diye başlayan Ruh Adam romanındaki Açığma Kün’ü akıllara getiriyor.

Oğuz ve Gülnar 15 Haziran’da evlenirler. Düğün gecesi Gülnar’ın Ergenekon’u görmeden gerdeğe girmek istemeyişi ve birlikte Altaylar’a gidişleri Gülnar’daki değişimi gözler önüne seriyor. Gülnar gördüğü rüyanın etkisiyle adeta bir aydınlanma geçirmiştir ve milli benliğine sarılmıştır.

Gülnar Penceresinden Türk Dünyası’nın Problemleri

1917’de Çarlık Rusya’nın yıkılıp Sovyet Rusya’nın kuruluşuyla birlikte Türk Dünyası için büyük bir baskı, zulüm devri başlamıştır. Sürgüne gönderilen Ahıska Türklerinden tutun öldürülüp Karadeniz’e atılan Tatar Türk’ü aydınlara, Kazakistan’dan Türkiye’ye “Uzaktaki Kardeşime” adlı şiiriyle seslenen Mağcan Cumabayılı’ya, Güzel Türkistan ağıdıyla yürekleri dağlayan Çolpan’a dek bütün Türk Dünyası bu zulümden payını almıştır. Gülnar’da Özbekistan’da uygulanan Sovyet siyaseti vurgulanıyor. Türkiye’de Lenin’e karşı büyük bir öfkeyle dolu olan hocaların Taşkent’te Lenin heykelinin önünde saygı duruşunda bulunması bu politikanın bir yansımasıdır.[9]

Çarlık zulmünden Sovyet baharını yaşayacağını düşünerek kaçan, daha doğrusu bu vaatlerle kandırılan Türkistan Türkleri kendilerini hiç ummadıkları bir bataklıkta buldular. Örnek vermek gerekirse, bir Tatar Türk’ü olan Sultan Galiyev Tatar-Başkurt Devleti kurulacağı vaadiyle Sovyet Rusya’ya destek vermiştir fakat kendisine verilen sözler tutulmamıştır.

Gülnar’da Prof. Turgut Deniz’in Taşkent’e gelişi ve rehberlerin hep ajan olduğu hakkındaki düşüncesi Türkoloji çalışmalarında karşılaşılan zorlukları gösterir niteliktedir.[10] Türkiye’den Türkistan Türk’ü kardeşlerini görme hayaliyle yola çıkan kişilerin orada bir Sovyet baskısı ve beyin yıkanmışlığı görmeleri utanç vericidir.

Gülnar’da Sovyetlerde Türk aydınlarına uygulanan yıldırma ve baskı politikaları görülür. Enver Murat adlı Özbek Türk’ü şairin sürekli takip edilmesi ve kendisinin bir pantürkist kabul edilmesi bu yüzdendir.

Ortaya çıkışı oryantalist çalışmalara dayanan Türkoloji bilimi[11] yoğunlukla ve metodolojik olarak Almanya’da ve Rusya’da çalışma sahası bulmuştur. Geleneksel Türkoloji Almanya’da, bilimsel Türkoloji ise Rusya’da çalışılmıştır. Türkiye’de Fuat Köprülü’nün Türkiyat Enstitüsü’nü kurmasıyla ciddi bir zemine oturtulan Türkoloji dar anlamda Türk dili ve lehçelerini, geniş anlamda Türkleri ve Türklükle ilgili konuları araştıran bilim koludur.[12]

Türkoloji alanıda birçok kurultay, akademik çalışma, çeviri … yapılır. Sovyetlerde Türkoloji’nin temelleri Çarlık döneminde atılmıştır. Özellikle Çar Deli Petro zamanında siyasi ve askeri gelişmelere bağlı olarak Türklere ve Türk diline ilgi artmıştır.[13]Sovyet Türkolojisi’nin kurucusu Radloff sayılır. Radloff Türk dilini bir bütün olarak incelemiş fakat Radloff’un ölümünden sonra Türk lehçeleri terimi yerine Türk dilleri terimi kullanılmaya başlanmıştır. Türk lehçeleri yerine Türk dilleri teriminin kullanılması Sovyetlerde uygulanan siyasal politikanın bir sonucudur.[14]

Sovyetlerde Türkoloji bir ilim olarak doğmuş,ideolojik bir araca dönüştürülmüştür. Gülnar’da da bu ideolojileştirilme dikkatimizi çeker. Türkoloji kongrelerinde Türk lehçelerinin ayrıştırılması ve her birinin ayrı bir dil olarak algılanması için çalışan Sovyet Türkologları 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı’nda Türk halklarının Kiril alfabesine geçmeleri için çalışmışlardır. Bunu da tepki görmekten çekindikleri için dayatarak yapmamışlar, bunun yavaş yavaş olması için çabalamışlardır.

1936’da Aşkabat’da düzenlenen Türkmenoloji Kongresi’yle Bakü Türkoloji Kurultayı ile başlatılan süreç bütünüyle tersine çevrildi. Bu kongrede Marksist Leninist klasiklerin çevrilmesi ve Kiril alfabesine geçiş gibi görüşler benimsenmiştir.

Sonuç

Sovyetlerin ve diğer Türk düşmanlarının sindirme politikaları Türk folklorunu, Türk dilini, Türk yaşantısını ve kısacası Türk’ü zora sokmaktan ve geriye götürmekten başka hiçbir işe yaramamıştır. İlmimizde, yaşantımızda Türk gibi olduğumuz sürece bu politikalar gelip geçicidir. Yaprak yeşili gözleriyle Gülnar okuyanlarda “Ya Türklüğümün farkında olmasaydım?” korkusu yaratsa da bir kurdun peşinden giderek Ergenekon’u bulmuş ve hepimize o kurdu takip ederek Ergenekon’u bulacağımıza inandırmıştır. Türkoloji gerçek bilim adamlarının yapması gereken bir uğraştır, kötüye kullanıldığı takdirde doğuracağı sonuçlar gerçekten acı verici olabilir. Bütün Dünya Türk değildir, evet. Ama Türk olanlara da Kazak, Kırgız, Özbek demek ne kadar doğrudur? Ulu Türkçü Ziya Gökalp’ın da dediği gibi:

“Deme bana Kayı, Oğuz, İlhanlı,
Türk’üm; bu ad her unvandan üstündür. Yoktur Azer, Kırgız, Özbek, Kazanlı,
Türk milleti bir bölünmez bütündür.”

KAYNAKLAR

[1] Gülnar Romanında Ahmet Bican Ercilasun, Ekrem Arıkoğlu, dergipark.gov.tr

[2] Gülnar, Ahmet Bican Ercilasun, Akçağ Yayınları, 2015, syf:47

[3] Gülnar, Ahmet Bican Ercilasun, Akçağ Yayınları, 2015, syf:46

[4] Gülnar, Ahmet Bican Ercilasun, Akçağ Yayınları, 2015, syf:45

[5] Gülnar, Ahmet Bican Ercilasun, Akçağ Yayınları, 2015, syf:56

[6] Gülnar, Ahmet Bican Ercilasun, Akçağ Yayınları, 2015, syf:43

[7] Gülnar, Ahmet Bican Ercilasun, Akçağ Yayınları, 2015, syf:123

[8] Atsız, Nihal. Ruh Adam, Ötüken Neşriyat, 2015, syf: 1

[9] Gülnar, Ahmet Bican Ercilasun, Akçağ Yayınları, 2015, syf:24

[10] Gülnar, Ahmet Bican Ercilasun, Akçağ Yayınları, 2015, syf:49

[11] Kurşunlanan Türkoloji, Ahmet Buran, Akçağ Yayınları, 2016, syf:278

[12] Kurşunlanan Türkoloji, Ahmet Buran, Akçağ Yayınları, 2016, syf:279

[13] Kurşunlanan Türkoloji, Ahmet Buran, Akçağ Yayınları, 2016, syf:286

[14] Kurşunlanan Türkoloji, Ahmet Buran, Akçağ Yayınları, 2016, syf:289

Kaynak : http://www.kirmizilar.com/tr/index.php/konuk-yazarlar2/2304-ahmet-bican-ercilasun-un-gulnar-romani-uzerinden-turk-dunyasinin-problemleri

More articles from this author

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

EBEDİYETE İRTİHALİNİN 12. SENESİNDE TÜRKİYEM'İN ŞAİRİ'NE
Kitabın ortasından girelim. Kelâmımızı eğip bükmeden gönlümüzden geldiği gibi aktaralım..  Şükür ki muvaffak olamayan, halkın sağlam irâdesine takılan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 27 gün boyunca Demokrasi nöbetlerinin favori parçası olan "TÜRKİYEM" meydanları inletti ve heyecanına...
İNSANIN TAŞRASI-IX
Uzak çağlardan o güne kadar günler kum gibi akmış; yıllar, yüzyıllar, kervanlar gibi uzak ufuklarda kaybolup gitmişti. Dünya kurulalı beri mavi dalgaların koşuştuğu o yerlerde şimdi çorak topraklar belirmiş, derin vadiler oluşmuştu. Neresi miydi burası? Deveören Köyü, bizim köyden bahsediyorum....
ŞİİRDE İMGESEL GÖSTERGE
 İmgesiz sanat olamayacağı gibi imgesiz şiirin de ortaya konulamayacağı bir gerçektir. İmgesel anlatım en çok da şiirde kullanılmıştır. İm kelimesi; işaret, alâmet anlamına gelmektedir. Anlam yüklenen her şey, gösterge, iz, belirti… birer im’dir. Türkçe’de sık kullandığımız, ‘’imi, timi...
AYRILIK YOKUŞU
Babamdan kalan o eski evin önündeki somyanın üzerinde kollarımı bağladım oturuyorum. Değişik duygular içerisindeyim. Bir duygudan çıkmadan diğerine yatay geçiş yapıyorum. Halimden memnunluk derecem değişkenlik gösteriyor.  Buraları hayal meyal hatırlıyorum. Ayrılık yokuşu… Zamanında...
FİN(CAN)LA GELEN MEKTUP
“Değerli Hocam; Öncelikle selam eder ellerinizden öperim. Beni hatırlayamamış olabilirsiniz, ama ben sizi hatırlıyorum. Sizin yüzlerce öğrenciniz olmuştur, benimse bir tane Muharrem Hocam oldu. Ben hep arka sıralarda oturan sessiz bir öğrenci oldum ama söyledikleriniz ve yaptıklarınız kafamda mıh...
İNSANIN TAŞRASI-VIII
Bir gün Bilecik Vali Yardımcısı, Aziz Dost Abdurrahman Bey,-İlgen Hocam, sana bir şey danışacağım.-Hayhay, buyurun. Vilayet merkezinde kendi başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak toplanmışlar. Toplanma nedeni ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek. Tabii, konuşmuşlar,...
prev
next

BİZE BİR HÂL OLDU

Özcan TÜRKMEN

Bize bir nazar oldu Cumamız pazar oldu Her ne olduysa bize Hep azar azar oldu -Arif Nihad Asya- Hâlimiz, Allah’a malum… Herkes yoğun, herkes yorgun, herkes tek başına… Hani birlikten kuvvet doğuyordu, hani tek taşınan...

Vazife, Mesuliyet, Had ve Hak

Edebiyat Dunyamız

Hür olarak yaşamak üzere yaratılmış olan insanoğlu, kendi seçimi ile haklarının ve hürri­yetinin bir kısmını feda etmiş, kalanını bildiği gibi kullanmak istemiş. Bundan, insan topluluk­ları, halklar, devletler doğmuş ve şekillenmiştir. Demektir...

BİR MİSTİK EDA ŞAİRİ OLARAK AHMET MUHİ…

Edebiyat Dunyamız

Ahmet Muhip Dıranas modern Türk edebiyatında hece şiirini Necip Fazıl ve Ziya Osman'la birlikte en iyi temsil eden şairlerden biridir. Hece şiiri edebiyatımızda bu üç şairle zirveye ulaşmış ve de...

KLASİK VE MODERN SİYASET DÜŞÜNCESİNİN …

Dç.Dr Fatih Mehmet ŞEKER

Çağdaş Türk düşüncesinin bir Medînetü-l-Fâdıla, Kutadgu Bilig veya Ahlâk-ı Alâî kaleme alma imkân ve ihtimali nedir? Peşine düştüğümüz yahut da cevabını arayacağımız soru budur. Maksadımız klasik ve modern dönemi birbirinin...

KIRMIZI YAZILAR

Açıklama"Ben tarihçi değilim, akademisyen hiç değilim; roman yazarıyım sadece. Uzun veya...

SÜRÜ ADAMI

Bir adam vardır ki, hiçbir düşüncesinde, hiçbir hareketinde "kendi kendisi" olamaz...

REFİK HALİD KARAY - ZİNCİR

İşsiz, güçsüz kaldığım gurbet ellerinde köşe pencerem, kendimce Abdülhak Hâmid'in "Kürsü-i...

ORYANTALİZMİN KARŞITINI KURMAK (D…

Oryantalizm (şarkiyatçılık), malum olduğu üzere, Doğulu toplumları çeşitli yönlerden inceleyen bilim...

3000 Türk Motifi

Gürbüz Azak BOĞAZİÇİ YAYINLARI Alemler, İşleme, Çini, Taş İşçiliği, Damgalar, Cilt­Kitap...

TARİHİ SESLİ OKUMAK

Tarih; okumasını bilenler için her duruma, her konuya uygun düşecek ibretlik...

HATIRALAR IŞIĞINDA MEHMET AKIF ERS…

 Mehmet Akif, çok yönlü ve aktif kişiliği ile hiç kuşkusuz hem...

MEHMED ÂKİF’E DAİR-1: DÜNYA G…

1. GİRİŞ  “Dünya görüşü” ile,  belli bir gayeye hizmet  için  esaslı bir...

OĞUZ UYKUSU VE KUTADGU BİLİG!..

Oryantalist birikim ve mantığıyla kendisine kim olduğunu öğretmeye çalışan sosyal bilimlere...

KAOTİK BİR ROMAN OLARAK: DÜNYA D…

 Veysel Gökberk Manga’nın ilk romanı “Dünya Dönmeden Önce”[1] kaotik bir roman metnidir...

ZAMANIN DEĞERİ

Değişik kaynaklarda zamanın değişik tanımlarına rastlamak mümkündür. ‘Bugün, nakit; yarın, bono;...

OSMAN ATTÎLA

Osman Attila ismini, ilk defa 1948 yılında, “ÇIĞIR” dergisinde çıkan “ Kızıldağ’da Bir Değirmen" başlıklı...

BİRLİKTEN CUMHURİYET DOĞAR

Milletçe, coşku ile, Türkiye’de ve dış temsilciliklerimizde törenlerle kutluyoruz/kutladık Cumhuriyet Bayramımızı. Büyük...

TANZİMAT EDEBİYATI -III (İkinci D…

       II.Dönem Tanzimat Edebiyatı (1878-1896) Özellikleri:  1-Sanat sanat içindir görüşü benimsenmiştir. 2-Bu dönem...

İNSANIN TAŞRASI - V

O sene yaylaya çıkamadılar. Yayla Vakti köy hep ıssız olur. Yine...

SÖZÜMÜZE NE(LER) OLUYOR (2)

… İşimize geldiğinde sözü çeviriveriyoruz hemen. Sözümüz neden kesiyorlar, biz başkasının sözünü...

UYANIKLAR DÜNYASININ BAŞI DERTTE

Uyanıklar dünyasında rüzgârlar menfaat yönünde eser. Bu dünyanın ağaçları karşılıksız meyve...

ANNE BABA ÇOCUK İLİŞKİLERİNDE …

‘Aslında hiçbir şey, iyi veya kötü değildir. Her şey, bizim onlar...

HAYATTA EN ÇOK BABAMI SEVDİM

Bir insanın anavatanı çocukluğudur, der psikologlar. Ne kadar doğru. Nereye gidersek...

ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİ…

Eski Yunanca olan arketip sözcüğü Türkçe’de ilk imge, ilk örnek gibi...

Vatanı Dilinde Cengiz Dağcı

Cengiz Dağcı 9 Mart 1919’da Kırım’ın Gurzuf kasabasında doğ- du; 22...

ÂŞIK SEYRANİ

Develi'li (Everek'li) Seyrani'nin doğum tarihi kesin değildir. 1800 veya 1807 yılında...

FAZE BAYRAKTAR

Zengin folkloru ile, mimarisi ile, gelenek ve görenekleri ile hepsinin üstünde...

BİR KURUCU AKIL OLARAK YAHYÂ KEMAL

Türkçedeki "yanmak" ve "uyanmak" kelimeleri arasındaki kök birliği, kavram planında anlama...

ANADOLU’YA DOĞAN GÜNEŞ: EMİR S…

Ondördüncü yüzyılın sonlarına doğru, Bursa ufuklarında yeni bir bilim ve irfan...

AZ ZAMAN ÇOK EDİRNE

Edirne’deki bir yılım bir ömre mal oldu. Şimdi anlıyorum ki üniversite...

ÖMER SEYFETTİN - DİYET

Dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri olmayan dükkânında tek başına...

Şiir Nedir?

Şiirin bir sanat dalı olarak kabul edilişinden bu yana gerek...

KIRIM'A SEYAHAT - FATİH KERİMİ

İlk baskısı 2004 yılında hazırlanan Fatih Kerimî'nin Kırım'a Seyahat adlı bu...

AHMET TUFAN ŞENTÜRK

Ahmet Tufan Şentürk’ü, ta 1950’li yıllarda tanıdığımdan beri, onu hep sanat...

KLASİK VE MODERN SİYASET DÜŞÜNC…

Çağdaş Türk düşüncesinin bir Medînetü-l-Fâdıla, Kutadgu Bilig veya Ahlâk-ı Alâî kaleme...

PROF.DR.CAN ÖZGÜR

1962 Eskişehir doğumlu. İlk, Orta ve Lise tahsilimi Eskişehir’de tamamladı. 1985...

TÜRKÇE'NİN MİSAFİRLERİ (İÇTE…

İçimdeki kelime ırmağı kuruyunca, hayallerim hayatın gerçeklerine galebe çalar. Konuşmaktan çok...

SOSYAL MEDYANIN KAYPAK ZEMİNİ

Twitter ve Facebook şeklinde muhtelif ortamları bulunan sosyal medya bir iletişim...

REŞAT NURİ GÜNTEKİN ve YAPRAK D…

Ali Rıza Bey, şair ruhlu, içine kapanık, kendi hâlinde dürüst bir...

NUREDDİN YILDIZ HOCA'NIN YILDIZI IT…

Tabloda bir hoca…Arkasındaki kütüphanede hadis, siyer, fıkıh ve tefsir gibi okunmayan...

İKİ KAVRAM: MİLLİ EGEMENLİK VE …

Her millet, bugününü kendi iradesi doğrultusunda yaşamak, geleceğini de aynı iradeyle...

PÎR SULTAN'LARDAKİ VATAN

Saddam'ın sebep olduğu; daha sonra ABD emperyalizminin, 2003-2012 ocak arası işbirlikçi Barzani ve...

GÖNLÜMDE AÇAN LALELER

Arif Nihat Asya "Lâle" için diyor ki; "Eskiler lâleyi mukaddes sayarlardı. Gerçekten...

DÖRT İNSAN TİPİ

Hayaca verdikleri mâna bakımından insanları dört tipe ayırmak mümkündür: 1. Keyif adamı, 2...

BİR HOŞGÖRÜ, GÜVEN, SEVGİ VE S…

Merhamet, insan ve insanlık için belki de en önemli duygu, en...

Arif Nihat Asya'da Vatan Sevgisi ve …

Vatan sevgisinin ideolojik boyutuna bakıldığı zaman, Arif Nihat'ın samimi bir Turancı...

ŞİİR HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER

Biz bu satırlarda, şiirde anlam ve açıklığın ne değerde şeyler olduğu...

BİR AŞK SERÜVENİ: HÂLÂ BOZGUNU…

Bize özgü romanın peşinde koşan, fakat medyatik, popülist ve küreselleşmeci olmadığı...

SEMAH AŞKA DOĞRUDUR - A.YILMAZ SOY…

Semah Aşka DoğrudurA.Yılmaz SOYYERPost Yayıncılık Bu roman kendilerine Alevî de denilen Kızılbaşların...

SABIR

Teknolojik gelişmelerle bağlı olarak insanın hırsı tahrik ediliyor. Hırs, zamanla tamaha...

ANLATI SANATLARINDA ARKETİPLER

Kurgu sanatının en önemli unsurlarından biri olan arketip kavramının ne olduğunun hem nitelikli...

KORKMA SÖNMEZ

Anayasa’nın 3. Maddesinde Cumhuriyetimizin nitelikleri sayılırken, ‘’Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.’’ hükmüne...

HAYALLER DE HÂTIRALARA DÂHİLDİR

Hâtıra, günlük ve röportaj kitaplarına ayrı bir merakım var. Çünkü bir...

YAŞAMAK

Hani diyorum, kendimizi şöyle sorularla / cevaplarla biraz(cık) meşgul etsek… Değerlendirsek...

Sinün yüzün güneşdür yoksa ayd…

SULTAN VELED'den Sinün yüzün güneşdür yoksa aydur Canum aldı gözün dakı ne eydür

BİR ARKETİP OLARAK MUSTAFA KEMAL A…

Arketip kavramının ne olduğunu kısaca izah ederek başlamak gerekiyor bu yazıya...

Feyzi HALICI

Şair ve yazar olan Feyzi Halıcı, Erzurumlu bir ailenin çocuğudur. Konya'da...

DİL VE KİMLİK

Kuzey Amerika Kızılderililerine göre kişinin hastalanması demek, ruhunun alınarak uzaktaki bir...

ARİF NİHAT ASYA’NIN ŞİİRLERİ…

 1.Giriş Kıbrıs, eskiden beri Türk’ün ilgi alanı içinde önemli bir yere sahip...

Namık Kemal'e Göre Üç Dikkat

Tanzimat döneminin topluma ve dünyaya en açık kalemlerinden biri Namık Kemal’dir (1840-1888)...

GÖSTERGEBİLİMSEL BİR OKUMA DENEM…

Modern edebiyat teorileri, bilhassa metin tahlili hususunda, metinleri farklı şekillerde okuma...

KÖYÜMDEN... GÖNLÜMDEN...

Yolumuz gurbete düştü,Hazin hazin ağlar gönül,Araya hasretlik girdi,Hazin hazin ağlar gönül, Radyoda...

KANONİK ANLATILAR VE MİLLÎ TÖREN…

Şimdiki insandan farklı olarak, arkaik insan, dünyevi zamanla mitik zamanı beraberce...

Bir Şiirin Hikayesi

Arif Nihat Asya Ağabey’e...Arif Nihat Asya Ağabey Adana’da öğretmenlik yaparken benim...

ESERLERİYLE BİR ÜLKEYİ SÜSLEYEN…

 Bir Medeniyetin Mimarı Ölümsüz eserleri, sanatları ve sözleriyle Anadolu’yu aydınlatanlar, Anadolu’ya Türklüğün değişmez...

BAYRAK'TAKİ VATAN

“Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son...

TARİH GEZGİNİ - 19 MEMLEKET NE H…

Yıl 1918… Memleket yangın yeri! Düşman kapıda… İstanbul, işgal edildi edilecek...

ÇAKIRCI HAMZA BEY KAZIKLI VOYVODA…

1461 Yılında Eflak tahtında Türklerin Kazıklı Voyvoda, Macarların Şeytan, Eflaklıların Cellat...

KISKANÇLIK

Hikmet Münir Ebcioğlu(1927-1989)’nın sözleri, Teoman Alpay(1932-2005)’ın bestesi hüzzam makamındaki “Kıskanırım” şarkısını...

DÜNYA BİR ALDANIŞTIR

Sadece insanların değil kelimelerin de kendilerine mahsus bir dünyaları vardır. Bu...

EDEBİYATIMIZIN BESMELESİ

Türk dilinin ifâde gücünün târihin her döneminde zengin bir muhtevaya sahip...

ZAMAN ÖLDÜRMEK

Zamanı öldürmek mi, zamanı heder etmek mi, zamanı boşa geçirmek mi?...

BALKON VE KADIN

Ev… Evler… Dört duvar, dışarıya açılan bir kapı ya da içeriye...

TREN-KAPI-MELEK

Cevabında kaybolduğum sorular, eşiğinde kalakaldığım hayaller içindeyim.Dışımda akan bir dünya, içimde...

DENEYELİM Mİ?

Hayat öyle güzel ki ... Öyle güzel ki yaşamak. Yaşadığının farkında...

İLHAN BERK’İN İCAT ETTİĞİ B…

Deneme, günlük, eleştiri, otobiyografi, hatıra, gezi yazısı gibi farklı türlerdeki kalem...

MELENGİCİN GÖLGESİNDE - METİN S…

Melendiç nedir? Gölgesinde neler olmaktadır? Metin Savaş "Zemheri Kuyusu etrafında kurduğu...

AYLAK KELİMELER

Aylak KelimelerNilgün DağYayınevi Yayınları1. Baskı, 2019Ankara, 127 sayfaEser, kelimelerin peşinde koşan...

ÂŞIK EDEBİYATINDA “BADE İÇME…

Türk Dil Kurumu‟nun Türkçe Sözlüğünde, “Şarap, içki” (TDK. 2005: 174) olarak...

DİVAN EDEBİYATI SANATÇILARI (KISA…

13.yy: Anadolu’da dini konularda yazan Sultan Velet, Ahmet Fakih ve Şeyyad...

CENGİZ DAĞCI'DA VATAN - 3

Cengiz Dağcı’nın “Onlar da İnsandı” ( Zaman: 1928-1932 ) ve “O...

TÜRKİSTAN’DA BULUNAN VE TARİHİ…

Sanat insanların ve sosyal grupların fiziki-sosyal dünyayı algılama ve yorumlama tarzıdır...

ZİYA GÖKALP’İN MİLLİYETÇİL…

1-ZİYA GÖKALP’İN HAYATI             Ziya Gökalp 23 Mart 1986 yılında Diyarbakır’da doğmuştur...

Celalettin Kurt

1960 Yılında Elbistan’da doğdu. İlk-Orta ve lise tahsilini Elbistan’da tamamladı. Yüksek...

DİL ÜZERİNE

Var oluşumuz, sınır bekçimiz durumunda olan din, tarih ve her çeşit...

KERKÜK'TEKİ VATAN - 2

1991 yılının Nisan ayı başlarında Bağdat yönetiminin Irak Türkleri'ne karşı giriştiği...

EDEB ve HAYÂ

‘İnsanın hataya düşüp utanılacak şeyler yapmasını önleyen, yerinde ve ölçülü davranmasını...

DEDE KORKUT KİTABINDA ALKIŞLAR VE …

Türkiye Türkçesinde "bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpmak"2 anlamında...

TÜRK MİTOLOJİSİNİN NÜVESİ URA…

”Gılgamış Destanı ve Dede Korkut Hikâyeleri” başlıklı bir başka yazımızda Sümerli...

FAHRİ TUNA'NIN GÖLGESİNE BASMAK

-Kırk Şehir Portresi Kitabı Üzerine- (Fahri Tuna, Osmanlı Medeniyetinin İzinde 40 Şehir Portresi...

RAMAZAN’IN İKİ YAKASI

“… Ne babaannem, ne de ondan sonraki kuşaktan amcalarım, yengelerim, babam, annem...

KLASİSİZM(KURALCILIK)

17.yy ortalarında Fransa’da ortaya çıkan edebiyat akımıdır. Boileau bu akımın kurucusu...

HARP EDEBİYATI ÜRÜNÜ OLARAK İST…

1.GİRİŞ  1.1.Harp edebiyatı ve harp edebiyatı ürünleri Türk tarihinin kurucu unsurları içinde -hiç...

BİRLİKTEN CUMHURİYET DOĞAR

Milletçe, coşku ile, Türkiye’de ve dış temsilciliklerimizde törenlerle kutluyoruz/kutladık Cumhuriyet Bayramımızı...

DİLAVER CEBECİ

15 Temmuz 1943'te Gümüşhane'ye bağlı Kelkit ilçesinin Dayısı köyünde doğdu. Ailesinin...

SANATTAN HAFIZAYA TÜRKİSTANLILIK …

Fransız filozof Ernest Renan, “Bir devleti kurtaracak olan manevî uyanıştır, bunun...

SHAKESPEARE MÜSLÜMANDI NEYLEYİM…

İznik; asırların imbiğinden süzülen bir medeniyet tezgâhı. Tezgâhında insanı ve eşyâyı işlemiş...

HALK HİKÂYELERİNDE MİTOLOJİK SA…

Mitolojinin zengin dünyası içinde yer bulan sayılar ve renklerin görünümleri halk...

TÜRK BAHADIRLARININ ORTAK ADI: ALP

Göçebelik hareket ve canlılık ister. Göçebeliği hayat tarzı olarak seçen toplumlar...

KADINLAR GÜNÜ YİNE GEÇTİ

Her gün gibi, her zamanki gibi geldi geçti yine kadınlar günü...

TÜRKÇENİN MİSAFİRLERİ (DIŞTAN…

-Zaim Hajdarevic’e ithaf- Siyasi sınırlarının dışında kendi dilini, kültürünü, edebiyatını anlatma-öğretme çabası...

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI

Bugün yeryüzünde kaç dil konuşulduğunu kesin bir sayı vererek söylemek güçtür...

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN

Ben Yemen ağıtlarıyla büyüdüm. Dedem Yemen gazisiydi, gidip de dönebilenlerdendi. Dedemin...

TUVALDE AKIŞAN SULAR

Ahmet Yakupoğlu’nu ziyaretten mülhem M. Ali Kalkan ve Selahattin Turan’a ithafen Duvardaki bir...

ATİLLA'NIN KALKANI - HASAN ERDEM

Hasan ERDEM Ötüken Neşriyat Daha önce kaleme aldığı “Şar Dağının Kurtları”, “Argos Kalesi”...

TÜRK DİLİ İÇİN - Halid Ziya U…

Ben Türkçenin ezelî bir âşıkıyım. Hepimiz öyle değil miyiz? Türkçeyi muhtelif...

ÇOCUK EDEBIYATI VE EĞITIMI AÇISIN…

ÖZÇocuk edebiyatı ve çocuk eğitimiyle ilgili günümüzde dikkat çekici çalışmalar yapılmaktadır...

MEVLÂNA’NIN MESNEVİ’SİNDE TOP…

Giriş İslam kültür ve medeniyetinin yetiştirdiği büyük şahsiyetlerden biri olan Mevlâna...

ALIMLAMA ESTETİĞİ KURAMI ÇERÇEV…

Edebiyat, Platon ve Aristo’dan bu yana toplum üzerinden tesirler yaratan bir...

Mehmet Ali KALKAN

Mehmet Ali KALKAN, Eskişehir   Eskişehir'de doğdu. Eskişehir Gazi İlkokulunu, Tunalı Ortaokulunu, Motor...

EBEM

“Kaynana çaydanlık gibidir fokur fokur kaynar. Gelin demlik gibidir sinsi sinsi...

KERİM AYDIN ERDEM

Vaktiyle “Hisar” dergisinin bir sayısında Sabahattin Teoman, kendisiyle yapılan bir konuşmada...

HU DİYEN KARGA

Misli Baydoğan, uzman bir psikolog. Ancak biz kendisini, pek çok dergide...

DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN DESTANI

Bir gün Kam Gan oğlu Han Bayındır yerinden kalkmıştı. Şami5otağını yer yüzüne diktirmişti...

ZEHRETME HAYÂTI BANA CÂNÂNIM...

İnsan, camdan bir fanus gibi çabucak kırılıyor en ince yerinden. Sahi...

ELÇİN’İN GÖLGE ADLI ÖYKÜSÜN…

Çağdaş Azerbaycan edebiyatının en güçlü kalemlerinden Elçin Efendiyev’in 2012 tarihinde kaleme...

RUKİYE ÖZDEMİR İLE SOHBET : “T…

Rukiye Özdemir öyküleri ‘’Kırmızı Ruj’’ adıyla kitap hâlinde yayımlanarak okuyucusunun beğenisine...

DR. SAİT BAŞER

Akademisyen, fikir adamı, araştırmacı, yazar.  Son yıllarda Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli ve...

MECNUN 'UN KÖPEG İ ÖPMESİ - MEVL…

Mecnun bir gün, Leyla'nın mahallesinde yaşayan bir köpeği görünce onu yakaladı...

ARİF NİHAT ASYA BAYRAK ŞAİRİ

(Bayrak Şairi) Hani bir şiir vardı, şöyle başlardı: “ Ey mavi göklerin beyaz...

ORHAN ŞAİK GÖKYAY

Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok...

BABA OCAĞI

Dışarıda ince ince kar yağıyor. Kar, yağmur gibi olmuyor. Temizlendiğini hissediyor...

ANA DİLE SAYGI

Ana diline saygı, önce onu bilerek sevmek, sonra da doğru ve...

Kutsal İkona

250 yıl süren krizalit dönemi… Sır dolu hayatlar… Gizli kimliğin öne...

ADİL HAFIZANIN IŞIĞINDA, BİRİNC…

Adil Hafızanın Işığında, Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yol ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu Altay...

Cemal SAFİ

Cemal Safi Cemal Safi, şaiɾ. 1938 yılında Samsun'da doğdu. Babası meɾhum...

Füsun Menşure

Füsun Menşure, Hamburg'ta doğdu. İnşaat mühendisliği eğitiminin ardından yurt dışında iç...

ANLAMAK SAADET Mİ, HÜZÜN MÜ?

Önümde her zamanki gibi kitaplar... okuyorum... Kedim İncir Can ara sıra...

TÜRK'ÜN ÜLKÜSÜ

Gizli arzuların ifadesidir rüya. Şuuraltı isteklerin dışa vurumudur. Karışık hayallerdir. Rüya...

Destanlar içinde: DEDE KORKUT

Anadolu’yu aydınlatanlar… Destanlar içinde: DEDE KORKUT (… Dirse Han kalkıp evine geldi. Çağırıp...

GÜZEL SÖYLENEN SÖZ : ŞİİR

  Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: “Sözü gönül alıcı bir biçimde...

TURGUT GÜLER

1951 yılında Afyonkarahisâr’ın Sultandağı ilçesine bağlı Dort (bugünkü Doğancık) köyünde doğdu...

Gazel / Muhibbî

1. Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet...

DR. Alî RIDVAN UNAR

Yeni Sabah Gazetesinin 2 Ocak 1946 tarihli nüshasından kestiğim ve çok...

İÇİMİZDEKİ ÇOCUK SUSTU MU?

Cahit Sıtkı Tarancı(1910-1956)’nın  ‘Yaş otuz beş yolun yarısı eder Dante gibi ortasındayız ömrün Delikanlı...

MANZUME VE ŞİİR

Bugün şiir için "kuvvetli heyecanlar ve yoğun duygularla örülü söz" veya...

SÖĞÜT DERGİSİ

İçimizdeki umutları yeşerten haberler ardı ardına geliyor. “Dergiler acaba önemini ve...

KALO KÖYÜ GERÇEKLERİ

Ermeniler, 12 Mart 1918’de Sarıkamış – Arpaçayı arasında bulunan 52 Türk...

ANADOLU’YU AYDINLATANLAR- GÖNÜLL…

Anadolu’yu aydınlatanlar- Gönüller Sultanı: MEVLÂNÂ 744. Şeb-i Arûs törenine doğru¹                                        Ölümünden bu yana...

SANATTAN BİLİME, RUHTAN HÜCREYE P…

Ahmet Arvâsî Kendini Arayan İnsan adlı eserinde akıl-zekâ-vahiy konusunu işlerken şöyle der: “İnsan...

ŞİİR SOHBETİ

(Bu bir konuşma / sohbet metni. 10 Ağustos 2007 tarihinde GAÜ...

KİM KİME/NEYE EMANET

Sözlüklerde ‘emanet’ kavramına “Güvenilir birine saklanması veya birine teslim etmesi için...

RIZA TEVFİK

Filozof Rus Tevfik’in ölümüne iki yüzden acımalıyız: Birincisi, halk ş¡irinin her...

GÖZLERİN

Yârelerim göz göz oldu gören yokNeden fersiz kaldı neden gözlerim?Sis çöktü...

SEYREKBASAN

SEYREKBASAN (1919 - 1984) Türkünün konusu insan... İnsanın başından geçenler, insanın başına gelenler...

ÖLÜMÜN KIYISINDA

Saatlerdir hiç kıpırdamadan uzandığım yataktan yavaş yavaş atıştırmaya başlayan kar’ı seyrediyorum...

ÇANAKKALE`DE MEHMETÇİK

Anafartalar'a Türk mührünü vurmuş ırkım Yedi düvele karşı set gibi durmuş ırkım.  ...

ÇUKUROVA LOBİSİ DERGİSİ TEMMUZ-…

Çukurova Lobisi İmtiyaz Sahibi Ali Alper Çetin’in öncülüğünde, Temmuz-Ağustos 2017 Say:...

Kırmızı Kitaplar

Ötüken Yış
GÜNEŞLİ BİR NÎSAN GÜNÜ
Turgut GÜLER
Türk Felsefesi
Kırmızı Yazılar
GÜN BATIMI
ERMENİ TEHCİRİ SIRASINDA SAĞLIK SORUNLARINA KARŞI ALINAN TEDİRLER VE UYGULAMALAR
GURBET YOLU

BİYOGRAFİ

YILDIRIM GÜRSES

Edebiyat Dunyamız

Yıldırım GÜRSES Saygı ve rahmetle anıyoruz. Yıldırım Gürses, 21 Ocak 1938 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Babası Ziraat Bankası memurlarından Nasuhi Bey ve annesi Müeyyet Cevriye hanımdır. Ablasının adı...

Erkin VAHİDOV

Edebiyat Dunyamız

Erkin VAHİDOV   Günümüz Özbek şairlerinden Abdulla Âripov’un Söz Sehri (Söz Sihri) adlı yazısında, “İşte birkaç on yıldan beridir müstesna bir şiir bahçesinin çiçek kokulu havasından nasibimizi alıyoruz. Bu Erkin Vâhidov’dur. Ana...

Aşık Murat Çobanoğlu

Edebiyat Dunyamız

 Aşık Murat Çobanoğlu 1940 yılında Kars'ın Arpaçay ilçesinin Koçköyü beldesinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Karapapak (Azeri) Türkleri'nden ve asıl soyadı Çobanlar olan Çobanoğlu’nun annesi Lala (La'li) hanımdır ve...

Celalettin Kurt

Edebiyat Dunyamız

1960 Yılında Elbistan’da doğdu. İlk-Orta ve lise tahsilini Elbistan’da tamamladı. Yüksek tahsilini İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsünde tamamlayarak, öğretmenliğe başladı. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik ve idarecilik görevlerini sürdürdü. 2007 yılında, emekli...

Suzan ÇATALOLUK

Edebiyat Dunyamız

Tokat’ta doğan Suzan Çataloluk ilk ve orta Okulu İstanbul’da, liseyi Erzurum’da bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Çocuk Suçluluğu” konusunda master yaptı. Uludağ Üniversitesi Eğitim...

Süleyman Ağa Baydili

Edebiyat Dunyamız

11 Şubat 1959 tarihinde Elazığ'da doğdu. TRT Ankara Televizyonu Belgesel Programları Müdürlüğü'nde çalıştı. Bu sırada bir çok belgesele imza attı. TRT'de 'Bir Kitabın Hikayesi' isimli belgeseli ilgi çekti. TRT'den istifa...

Neyzen Tevfik

Edebiyat Dunyamız

Abdullah SATOĞLU Öyle bir insan tasavvur ediniz ki, hayatında şöhretten, şehvetten, kinden, alayıştan, mevkiden ve paradan hoşlanmamış; hiçbirşeye sadakada sarılmamış, istediği gibi, bildiği gibi yaşamış olsun. İşte Neyzen Tevfik budur...1879'da Bodrum'da...

Behzod FAZLIDDİN

Edebiyat Dunyamız

Behzod Falıddin, 1983 Özbekistan Cumhuriyeti Namangan bölgesi doğumlu olan Behzod Fazliddin lisans eğitimini Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi’nde uluslararası gazetecilik Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi’ninda ayni  bölümumde tamamlayıp, Özbekistan Cumhuriyeti...

Bahtiyar VAHAPZÂDE

Edebiyat Dunyamız

Türk dünyasının görkemli şairi 20. yy. Azerbaycan edebiyatının şiirinin muhteşem siması şanlı milletimizi büyük mütefekkiri Bahtiyar VAHAPZÂDE ister Azerbaycan Cumhuriyetinde isterse de onun sınırları dışında şiirleri ve eserleriyle tanınmış ve...

ÖYKÜ / ROMAN

REFİK HALİD KARAY - ZİNCİR

İşsiz, güçsüz kaldığım gurbet ellerinde köşe pencerem, kendimce Abdülhak Hâmid'in "Kürsü-i temaşa *"sı yerine geçerdi. Yabancı memleketlerde bir kasabaya sokulup uzun süre yaşamaktaki ezginliğin ne olduğunu bilir misiniz? Beş, on gün...

ANKARALI ARABACI İSMAİL VE MUSTAFA KEMÂL -…

Yüzbaşı Nakiyüddin Bey öğrencilerinin Fransızcasının ilerlemesi için elinden geleni yapıyordu. Onlara edebiyat eserlerini sevdirerek bu işi çözebileceğini biliyordu. Fransız yazarları tanıtıyor ve eserlerini okutuyordu. O gün romantizm akımından bahsedecekti: “Çocuklar”...

TARIK BUĞRA - HAVUÇLU PİLAV MESELESİ

Yağmur yağıyordu, pis pis yağıyordu. Bu havada ancak yapabilecek bir şey bulanların, bulduklarını yapabilenlerin canı sıkılmazdı. Bense gazetenin bilmecesini de çözmüş bulunuyordum. Bu kara gün pazar, başka türlü geçerdi. Karımı düşünmek...

SUZAN ÇATALOLUK - AHENK

Parmağını uzattı, tam değecekti ki hemen vaz geçti. Derin bir hayranlıkla seyre daldı. “Bu nasıl bir güzellik böyle,” diye düşündü elinde olmadan. “Bu nasıl bir ahenk? Şu renklere bak, şu derinliğe...

YAZMAYA NERDEN BAŞLAMALIYIM?

Yazmaya başlamadan önce ne yaptığımızı ve ne amaçla yaptığımızı bilmek gerekir. Yazmak nedir? Ne için yazıyoruz (ki bu son derece kişisel bir sorudur ve cevabı da kişiye mahsustur)? Ancak bu...

HALK HİKÂYELERİNDE BİR İMAJ OLARAK BAĞ …

Her edebî ürün belirli bir zamanın ve sosyal şartların neticesi olarak tezahür eder. Bu gerçek- lik sözlü kültür verimleri için çok daha fazla bir anlam ifade eder. Zira sözlü kültürün...

HÜRRİYET

Hürriyet, havalı Hürriyet. Yürüdüğü zaman yeri göğü titreten, belediye reisinin karısı Hürriyet. Deniz kenarındaki muhteşem köyümüzün  belediyelik olduğu zamanlardı. Çok göç verdik. Kıymete bineceğini bilselerdi kimse göçmezdi. Sonraları muhtarlık oldu. İlçeye...

ALFABE MÜELLİFİ AHMET HİLMİ GÜÇLÜ

Küçüklüğümden beri en büyük idealim olan "Gazetecilik" mesleğine atılmam "Alfabe Müellifi" Ahmet Hilmi Güçlü Hocanın tavassutu ile mümkün olmuştu. Hocanın o zaman "Hakimiyet" gazetesinde başyazı yazdığını biliyordum. 8 Kasım 1951 günü...

ÖMER SYEFETTİN - PERİLİ KÖŞK

Sermet Bey döndü, arkasındaki bekçiye, – İşte bir boş köşk daha! Dedi. Küçük bir çam ormanının önünde beyaz, şık bir bina, mermerdenmiş gibi göz kamaştıracak derecede parlıyordu. Tarhlarını yabani otlar bürümüş. Bahçesinin...

ŞAİR ve ŞİİR

AHMET YILMAZ SOYYER

Yılmaz Soyer, ya da şiir dışındaki çalışmalarıyla A. Yılmaz Soyyer, 1960 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Annesi ve babası o henüz bebekken ayrıldıkları için annesinin yanında büyüdü ve dedesi 1924...

Sinün yüzün güneşdür yoksa aydur

SULTAN VELED'den Sinün yüzün güneşdür yoksa aydur Canum aldı gözün dakı ne eydür

BIRAK BENİ HAYKIRAYIM ŞİİRİNİN TAHLİL…

Millî Bir Figür Olarak Şairin Sesi: Bırak Beni Haykırayım Ben en hakîr bir insanı kardeş sayan bir rûhum;Bende esîr yaratmayan bir Tanrıya îman var;Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar; Mazlumların intikamı olmak için...

NEDİM - TAHLİL- Bir safa bahşedelim gel ş…

ŞARKIBir safa bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâdaGidelim serv-i revanim yürü Sa’d-âbâd’aİşte üç çifte kayık iskelede âmâdeGidelim serv-i revanim yürü Sa’d-âbâd’aGülelim oynayalım kâm alalım dünyâdanMâ-i tesnîm içelim çeşme-i nev-peydâdanGörelim âb-ı hayât...

İBRAHİM SAĞIR

   Rahmetli Rasim Köroğlu sık sık şöyle derdi; ‘’Bir küçük salon kiralayacağım, dernekteki arkadaşları, eşlerini, dostlarını arkadaşlarını çağıracağım. Herkesi tek tek anlatacağım, bakalım nasıl olacak?’’           Eskişehir Şairler Derneği’nde her kişi...

DİVAN EDEBİYATINDAN SEÇMELER

Baki’den Kadrini sengi musallada bilüp ey Baki Durup el bağlayalar karşında yaran saf saf   Fuzuli’den Aşk derdiyle hoşem el çek ilâcımdan tabîb Kılma dermân kim helâkim zehri dermandadır   Bende Mecnûn'dan füzûn âşıklık istidâdı var. Aşık-ı sadık benem...

KALENDERİ BİR ŞAİRİN DİVANI‟NDAN YANS…

Kalender kelimesi sözlükte “dünyadan elini çekip başıboş dolaşan (derviş); dünyadan elini eteğini çekip her şeyi hoş gören (kimse).” (Devellioğlu 2013: 581). Bir başka sözlükte “dünya işlerini bir kenara bırakmış kendince başıboş dolaşan (derviş); kendi halince...

ÖMER KAPLAN KOZANOĞLU

1973 yılında Adana Feke’de doğdu. Köy ilkokulundan sonraki eğitim hayatını parasız yatılı, Fen Lisesi, Tıp ve Tıp’ta uzmanlık olarak sürdürdü. Çocukluk yıllarından beri şiirle ilgilendi. Bir çok dergide şiirleri yer...

XIX. ASIR ÂŞIKLARINDAN BEŞİKTAŞLI (TOKAT…

Başlangıcı XVI. asra dayanan ve tarih sahnesinde kesintisiz süreklilik göstermek kaydı ile günümüze kadar ulaşan âşık edebiyatı ve geleneği Türk edebiyatı ve kültürünün en verimli alanlarından biridir. İçinden geçtiği her...

SORULARA CEVAPLAR

Prof.Dr. Saadettin YILDIZ

Dâhilîdir sadme.. hâriçten değil.. aslâ değil! Sonra, olmaz ez-kazâ dünyâda bir şey, böyle bil! Nâgehânî lâfzının ma’nâsı yoktur, herzedir: En beyinsizler bu...

ARİF NİHAT ASYA’NIN ŞİİRLERİNDE

Prof.Dr. Saadettin YILDIZ

 1.Giriş Kıbrıs, eskiden beri Türk’ün ilgi alanı içinde önemli bir yere sahip olmuştur. Türkiye, askerî olsun, siyasî ve ticarî olsun, yaptığı her türlü planda,...

NAMIK KEMAL’E DAİR ÜÇ DİKKAT

Prof.Dr.Muharrem DAYANÇ

Tanzimat döneminin topluma ve dünyaya en açık kalemlerinden biri Namık Kemal’dir (1840-1888). Onun hayatı bazen melodrama kaçan bir romana bazen de romantik bir şiire...

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI (

Edebiyat Dunyamız

Türklerin İslamiyet'e girmeden önce meydana getirdikleri edebiyattır. Başlangıçtan 11.yüzyıla kadar sürer. Sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye ayrılır. 1) Sözlü Edebiyat...

GÖNÜL NEDİR BİLİR MİSİNİZ?

Feride Turan

Eğer cevabınız “hayır” ise yazıyı okumayı bırakın. Bu gönül yolculuğu başlamadan bitsin. Bu yazı, gönül nedir bilenler içindir. Yalnız burada “bilen” derken Yunus...

KAMLIĞIN ENTELEKTÜEL SAHNEDEKİ GÖRÜ

Metin SAVAŞ

Hüseyin Nihal Atsız (bariz bir şekilde) herhangi bir şöhret değildir. Gerek ideolojik kimliğiyle, gerekse Türk edebiyatındaki konumu itibarıyla Atsız pek çok meşhura...

EDEBİYAT SANATI

Ahmet URFALI

   ‘’Dil; insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta, kendine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli...

digertumyazilar