Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 4 - 7 dakika)
Bunu okudun 0%

ertugrulgazi turbesiBir kaç aile çocuklarımızla birlikte Osmanlı Cihan Devletinin kurulduğu yerleri görmek ve taze gönüllere, körpe dimağlara Söğüt’teki Vatan havasını tattırmak istedik. Hayati ÇETİN kardeşimizin Söğüt Belediye Başkanı Osman GÜNEŞ beyden aldığı randevu ile gezimize başladık. Osman Bey ziyaretimiz sırasında Söğüt Şenliklerinin başlangıcı, Ertuğrul Gazi ve Kayı boyu hakkında detaylı açıklamalar yaptı. Çocuklara verdiği kitapçıklar ve broşürlerle yanından ayrıldık. Daha sonra Söğüt Müzesini, Bilecik Üniversitesi sergisini gezdik.

Ertuğrul Gazi Türbesine yakın; Türkmen Başı Sapar Murat’ın yaptırdığı ve büstünün bulunduğu parktan geçtikten sonra Türbeye vardık. Ertuğrul Gazi Türbesini ziyaretimiz esnasında; Milli Mücadele’de Yunanlıların Söğüt işgalinde yaptıkları saygısızlığın izlerini gördük. Yunan askerlerinin kurşun izleri hâla duruyordu. Hatırlarsınız, Yunanlılar Ertuğrul Gazinin kabrini açmışlar, talan etmişlerdi. “Kalk koca Türk, evlatların ne halde gör, gel de onları kurtar” denilerek hakaret edilmişti. Tam o saatler de Yunan kralını besledikleri bir maymun ısırmış ve ölmüştü!

 Şimdi Şanlı Bayrağımızla beraber, Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin bayraklarının da süsledikleri mübarek kabirleri başından, aile ve silah arkadaşlarının da kabri şerifleri  yanından aziz ruhlarına fatihalar okuyarak ayrıldık. Türbe alanına yakın Türk büyüklerinin büstlerinin bulunduğu Tören alanı bulunmaktaydı.

Ziyaret ettiğimiz Çifte Minareli Hamidiye Camii ise 1903-1905 yıllarında Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılmıştı.  Sultan II. Abdülhamid Han,  Büyük Atası Ertuğrul gaziye çok saygılıydı. “ Ertuğrul Alayı ” kurmuştu. Mahiyetindeki bu alayın askerleri Karakeçili gençlerinden oluşmaktaydı.

Yakındaki Küre Köyü, Koni tepedeki Dursun Fakih türbesi çevreye hakim görüntüsü ile muhteşem duruyordu. Dursun Fakih türbesine vardığımızda Ertuğrul Gazi’nin  Osman gaziye verdiği nasihati aklımıza geldi:

“Bak oğul! Beni kır, Şeyh Edebalı’yı kırma! O, bizim boyumuzun ışığıdır. Terazisi dirhem şaşmaz. Bana karşı gel O’na gelme! Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim; O’na karşı gelirsen gözlerim sana bakamaz. Baksa da görmez olur. Sözümüz Edebalı için değil, senceğiz içindir. Bu dediğimi vasiyetim say!”

Ertuğrul Gazi Mescidi (Kuyulu Mescit), Çelebi Mehmet Camii, Kaymakam çeşmesi diğer  tarihi eserlerdi. Kaymakamlık binası ön cephesindeki anıt ise Türk Gençliğine nasihatler ve bilmesi gereken ebedi şahsiyetlerin figürleri ile doluydu: Atatürk Anıtı; Anadolu’nun yeni dönemini temsil ediyordu. Bilge Kağan’ın “Üstte gök basmasa, altta yer delinmese senin ilini ve töreni kim bozabilir” sözleri ışık saçıyordu. Dede Korkut, Hoca Ahmet Yesevî, Hacı Baktaş-ı Veli, Yunus Emre, Mevlana, Nasrettin Hoca, Köroğlu ve Dadaloğlu gibi zatların kabartmaları yapılmıştı. Türk devletlerine ait figürler anıta  ayrı bir zenginlik vermişti. Atatürk’ün “ Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” veciz ifadesi de anıtta bulunmaktaydı.

Hamidiye Lisesi ile Dar’ul Eytam (yetimler yurdu) binaları ise tamir ediliyordu. Şenlik alanına geldiğimizde Türkmenistan, İskeçe yöresi ile değişik yörelerin Yörük ve Türkmen halk oyunları oynandı, Mehter Takımı Marşlar çaldı. Sunucunun İskeçe oyunları sırasında Balkan göçümüz ve Bosnalı yaşlı bir dededen naklettiği sözler izleyenleri duygulandırdı. Bosna’da Barış gücünde görevli Türk Birliği su dağıtırken Boşnak Türkü bir dede sudan iki şişe almak ister. Tartışma çıkar. Bunun üzerine dede der ki: “Birini evdeki çocuklar için aldım. İstediğim ikincisi ise bu su Türkiye Anavatandan gelmiştir. Öldüğümde yıkanan bedenime dökülsün dilerim.”

Şimdi Sayın Söğüt Belediye Başkanı Osman Güneş Beyin anlattığı ve verdiği kitapçıktan Şöleni ve Ertuğrul Gazi’yi dinleyelim, okuyalım:

“Moğol istilasıyla birlikte batıya sürüklenen Türk boylarından Kayı Boyu Karakeçili aşireti, 13. yüzyıl sonlarında Söğüt-Domaniç bölgesine gelirler ve yerleşirler. Beyleri Ertuğrul Gazi komutasında Bölgede "Önce toprak, sonra bayrak" felsefesiyle yurt tutmaya çalışırlar.

Her yıl yayla olarak yazları Domaniç'e giderler ve Eylül ayı itibariyle Söğüt'e geri dönerler. Ertuğrul Bey, yaylağı Domaniç’ten kışlağı Söğüt'e salimen dönmelerini, ahalisine "Etli bulgur pilavı" ikram ettiği bir toy ile kutlar.

728 yıl önce Ertuğrul Bey'in sağlığında bağlayan bu adeti Kayı Boyu, O'nun ölümünden sonra da "Ertuğrul Gazi'yi Anma ve “Söğüt Şenliği”, “Yörük Bayramı”, gibi adlarla anılan bu toyu büyük kadirşinaslık örneği göstererek ülkenin her yöresinden her yıl Eylül'ün ikinci hafta sonu akın akın Söğüt'e gelerek devam ettirmiştir.”

“Türk Tarihi ananesine göre Oğuz Han'ın Bozoklu kolunu oluşturan Günhan, Ayhan, Yıldızhan, Üç oklu Kolunu oluşturan Gökhan, Dağhan, Denizhan adında altı oğlu vardı. Ertuğrulgazi Bey Günhan soyunun derece sırasına yöre Kayı, Bayat, Elkaevli ve Karaevli boylarından Kayı Boyuna mensup Gündüz Alp'in oğludur. Bugünkü Türkmenistan'ın Merv ve Mahan bölgesinde yaşıyan ve 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu'ya girdikleri sanılan Kayılar, Orta Asya’dan göç eden diğer Türk Boyları gibi önce Bir kültür ve Anadolu’ya yapılacak iskanların planlama merkezi konumunda olan Ahlat’a geldiler. Buradaki yer ve otlak darlığı nedeniyle kalabalık Kayı Boyu gurupları buradan ayrılarak göç yolları üzerinde Erzurum, Karahisar-ı Şarkı (yani Şehinkarahisar), Urfa, Sivas, Amasya, Ankara, Bozok (Yozgat), Kırşehir, Aksaray, Çorum, Kastamonu, Samsun, Çankırı, Bolu, Eskişehir, Konya, Bursa, Çukurova, Isparta, Burdur, Denizli, Muğla ve Aydın havalisine yayılıp yerleştikleri anlaşılmaktadır.

Rivayetlere yöre göç esnasında Kayı Boyu Beyi Gündüz Alp Fırat Nehrini geçerken atından düşüp vefat edince, bu olayı uğursuzluğa yoran oğullarından Sungur Tegin ve Gün doğdu Orta Asya'ya yeri dönme kararı aldılar. Gündüz Alp'in eşi Hayme Ana toplanan Toyda Beyin "Önce Toprak, Sonra Bayrak Sahibi Olmak" idealini hatırlattı. Urfa Siverek Karakeçili ile Suruç Bölgesinde de bir kısım Kayı aşiretleri kaldı. Hayme Ana ile oğullarından Ertuğrul Gazi ve küçük kardeş Dündar Bey 400 çadırlık kalan Kayı Aşireti ile yollarına devam ettiler.

1230 yılında Sivas Sürmeli Çukur'da konakladıkları sırada bilmedikleri bir savaşa tanık oldular. Türk zayıfın dostudur düsturuyla hareket ederek Moğollara karşı sayıca az olan Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubad’ın ordusuna yardım ederek, savaşın seyrini değiştirdiler. Bu yaklaşım savaşı kazanan Alaaddin Keykubad’ın çok hoşuna gitti ve Ertuğrul Gaziye hil’at giydirdi. Ertuğrul Gazi'nin amacının Anadolu topraklarında yerleşmek olduğunu anlayınca, ona Ankara yakınlarında bulunan Karacadağ ve çevresini hediye olarak verdi(1230).

Daha verimli topraklara yerleşme arzusunda olan Ertuğrul Gazi, Alaaddin Keykubat’ın batı seferlerinde ordusunun akıncı kuvvetlerini oluşturuyordu. Suftan 1. Alaaddin Keykubad ile Eskişehir yakınlarındaki Sultanönü'nü kuşattılar. Ancak bu sırada doğuda Moğol ordusunun Anadolu topraklarına girmesi nedeniyle Sultan Alaaddin Keykubad kuşatmayı Ertuğrul Gazi Bey'e bırakarak süratle doğu seferine çıktı. Ertuğrul Gazi Bey mahiyetinde ki Kayı Boyu ile bu kaleyi ve sonrasında da Domaniç'i, Domaniç ile Pazaryeri arasındaki Ermeni Derbendi'ni ve Söğüt’ü aldı. Alaaddin Keykubat haberin kendisine verilmesi üzerine çok sevinerek; Ertuğrul Gazi Bey ve aşiretine Domaniç'i yayla, Söğüt'ü ise kışlak olarak verdi. Böylece Büyük Osmanlı Devleti'nin kökleri Söğüt'te atılmış oldu.

Osmanlı’nın ilk başkenti olacak olan Söğüt’e 400 çadırlık aşireti ife gelen Ertuğrul Gazi çadırını kurmuş olduğu söğüt çayı kenarına bugün kendi adıyla anılan mescidi inşa etti. İslam'ın güzel ahlak prensibini üzerinde bulunduran Ertuğrul Gazi, mescidi Rum mahallesine yapmakla 5 vakit namaza gelen Türkleri Rumların daha iyi tanımasını sağlamış, mescid içinde açmış olduğu kuyu sayesinde Rumların buradan su almalarına müsaade ederek Türklerin aslında savaş değil barışçıl ve yardım sever insanlar olduğunu sözle değil tavırlarla benimsetmiştir.

Yazları Domaniç; kışları da Söğüt'te geçiren Ertuğrul Gazi, Söğüt'e her dönüşte "Kazasız belasız geri döndüğünden yüce Allah'a şükranlarını sunmak üzere" Toy yani Şölen düzenlemiş, yardım severliğini ve büyüklüğünü gösterircesine bütün oba beylerini, halkını ve dost tekfurları bu şölene davet etmiştir.

Toy denilen bu toplantıya çağrılmamak gözden çıkartılmak, Toy'a çağrıldığıı halde katılmamak ise Bey'e isyan anlamıma geliyordu. Toylarda o yılın ürün değerlendirmesi, siyasi, kültürel ve sosyal ilişkileri gözden geçirilmesi, barış veya savaş kararları alınırdı. Toy boyunca halka yemekler verilir, güreş, cirit gibi oyunlar oynanırdı. Ertuğrul Gazi'nin sağlığında başlayan bu gelenek Onun vefatından sonra da bu güne kadar devam etmiştir. Bilecik tekfuru, Osmaneli Tekfur'u, Harmankaya Tekfuru onun bu insancıllığından etkilenip Ertuğrul Gazi ile iyi geçinen tekfurlardan birkaçıdır.

Ününü, Uç Beyi olarak daha da arttıran Ertuğrul Gazi'ye kendisi gibi Uçbeyi olan Akçakoca, Samsa Çavuş, Kara Tegin, Aykut Alp ve Konur Alp gibi tecrübeli kişiler tabi oldular. Böylece beylik daha da büyümeye başladı. 1279 yılında yaşlılığını öne sürerek bey- liği Osman Gazi'ye bırakmıştır.

Ertuğrul Gazi ve eşi Halime Hatunun; Savcı Bey, Gündüz Alp ve Osman Bey olmak üzere üç oğlu vardır. 1188 yılında doğan Ertuğrul Gazi. 1281 yılında Söğüt'te 93 yaşında vefat etmiştir.”

Anadolu’da Selçuklu ve Beylikler dönemlerinden sonra Söğütte filizlenen Osmanlı Cihan Devleti üç kıta, yedi denize uzanan Ulu bir çınar olmuştur. Bu çınarın toprakları, bugün Ertuğrul Gazi’nin Kabrinin etrafında birer el ayası kadar hatıra olarak durmakta idi. Demek kimi hasreti, kimi yaptıkları yanlışlardan özür dilemeleri ile Osmanlı hasretini bu şekilde ifade ediyordu. Söğüt’ten dünyaya hediye edilen medeniyet hatıralarda mı kalmıştı? Yoksa bu Vatan toprağında yeniden bir medeniyet sancısı filizlenecek miydi? Geleceği şüphesiz Alemlerin Rabb’ı bilir. Fakat şunu unutmamalıyız ki: “Takdiri ilahî gayrete aşıktır”.

Kaynak: 729. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri. .T.C. Söğüt Kaymakamlığı., Söğüt Belediyesi. Söğüt 2010. 

About the Author

Prof.DR. Hilmi ÖZDEN

More articles from this author

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

MODERNLEŞME SÜRECİNDE TÜRK TİYATROSU
Modernlik değildir "Modernizm" Kumar Türk modernleşmesi sürecinde, Türk tiyatrosu da medenileşme projesinin bir parçası olarak tasarlanmıştır. Aydınlanma çağı düşüncesinin ve sanayileşmenin biçimlendirdiği Batı modernizminin, geleneği yeniden icad eden, yaratıcılığın gücüne yol açan...
DERT ÜZERİNE DERTLEŞELİM Mİ?
Derdini Marko Paşa’ya anlatana rastlayanınız var mı ki? Derdimizi anlatırken bizi can-ı gönülden dinleyenleri saymaya kalksak bunu başarabilir miyiz ki? Geçmiş bir dert için yakınmaya çalışırken/yakınırken yeni derde/dertlere giriftar olmayan var mı ki? Evet, yüreğimizi herkese açamıyoruz değil...
İÇİMDEKİ GÖÇ
Geçmişinde imparatorluk tecrübesi olan milletlerin ortak kaderidir göç. İnsan, kendi isteğiyle, kök saldığı topraklardan başka bir coğrafyaya kolay kolay gitmek istemez. Gitmek zorunda kalırsa da çoğu kez yanında hatıralardan başka bir şey götüremez. Talihli insanlar için bu hatıralar, yeni bir...
KÖYÜMDEN... GÖNLÜMDEN...
Babam vefat edeli on altı seneyi geçti.Her dut mevsimi geldiğinde annem, yanına gittiğimde ya da telefonda "sana söylüyorum kızım, sen anla gelinim" kabilinden bir şeyler söyler. -Kövde dutla da olme başlamışdır.-Bilmem.-Kövün aşşasındakile benneşmiştir.-Görmedim.
TÜRK DİVAN ŞİİRİNDE ELEŞTİRİ
 Türk divan şiiri 13. ve 19. yüzyıllar arasında varlığını sürdürerek nazım şekilleri, dili, iç ahenk, mecaz, tema, mazmun ve edebi sanatlarıyla altı asır gibi uzunca bir döneme damgasını vurmuştur. Divan edebiyatı tabiri ilk defa Ömer Seyfeddin ve Ali Canip tarafından kullanılmaya...
GARİP AKIMI - YEDİ MEŞALECİLER
YEDİ MEŞALECİLER1928 yılında “MEŞALE” isimli bir dergi etrafında toplanan yedi arkadaştan oluşan grubun Türk edebiyatındaki adıdır. SABRİ ESAT YAŞAR NABİ ZİYA OSMAN CEVDET KUDRET KENAN HULUSİ VASFİ MAHİR MUAMMER LÜTFÜ
prev
next
Edebiyat Sohbetleri
Edebiyat Sohbetleri
Tarih Gezgini
Tarih Gezgini
Pazar Okumaları
Pazar Okumaları

TERCİ-İ BEND'LER - ŞEYH GALİP

Edebiyat Dunyamız

Terci-i BendTâ be key arşa çıka âh-ı dil-î nâ şadımGökleri ağlata hasretle giden feryadımNice bir canı yaka nâle-i âteş-zâdımMüstaid kıl yoğısa lûtfuna isti´dâdımSana güçlük mü var ey şâh-ı kerem-mu´tâdımMûr isem...

NE OLUR BENDEN ÖNCE ÖLME ANNE!

Prof.Dr. Muharrem DAYANÇ

Yıllar önceydi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde çıkardığımız Üniversite Gazetesi’ndeki köşem için babaannem ile ilgili bir yazı yazmıştım. Tanıdıklarım yazıyı görmüşler, beğenmişler. Annemin de olduğu bir ortamda ve hiç beklemediğim bir anda...

GÖNLÜN BİR YÖRÜKTÜR KUTLU ÜLKÜLER PE…

Ahmet URFALI

Göçerlik bir hayat tarzıdır, zordur, meşakkatlidir.  Yörüklüğün ruh yapısını bilmeden çözülemez bu göç tutkusu, tabiat özlemi, yükseklere çıkma arzusu…  Yörükler sürdürüyorlar şimdi atalar kültürünün mirasını.  Bir kartal gibi yükseklerde hür, Bir kurt gibi...

SAFÎ MUSTAFA EFENDİ’NİN “GÜLŞEN-İ P…

Edebiyat Dunyamız

Öğüt verme, okuyucuyu bilinçlendirme amacını taşıyan ve birçok Divan edebiyatı şâirinde örneğine rastlanılan Nasihat-nâme (Pend-nâme), Divan edebiyatının en önemli nazım türlerinden biridir. Bu türde şiir yazan Divan edebiyatı şairleri, fikirleriyle kendi...

ANADOLU’DA İLK TÜRKÇECİ: AHMED…

Büyük Selçuklu Devleti’nin ünlü sultanı Alparslan’ın Anadolu’da hüküm süren Bizans’ı, 1071...

BURHANETTİN ÇİL İLE SOHBET - BER…

Burhanettin Çil, şiirde ulaştığı başarıyı düz yazıda da yakalayarak  hayatının arşivinden...

ZİYA GÖKALP - TÜRKÇÜLÜĞÜN ES…

Kitap “Nazari Kısım” ve “Ameli Kısım” diye ayrılmıştır. Nazarı kısım, Türkçülüğün...

ŞİİRDE ÖZ VE BİÇİM TARTIŞMAL…

Öz ve biçim (içerik ve form), şiir tarihinin hemen hemen her...

DAĞDAKİ VATAN - 2

"Muhammed Hüseyin Şehriyâr [Tebriz, 1904 - Tahran, 18 Eylül 1988]; Bu...

KUTADGU BİLİG’DE AHLÂK KAVRAMI

1. GİRİŞ Mehmet Akif: "Bir de hiç bir şey gökten inmez yerden taşar Kendi ahlakıyla...

Bahtiyar VAHAPZÂDE

Türk dünyasının görkemli şairi 20. yy. Azerbaycan edebiyatının şiirinin muhteşem siması...

BİR KURUCU AKIL OLARAK YAHYÂ KEMAL

Türkçedeki "yanmak" ve "uyanmak" kelimeleri arasındaki kök birliği, kavram planında anlama...

PROF. DR. SUPHİ SAATÇİ

Kerkük’te doğdu (1946). İlk ve orta öğrenimini Kerkük’te tamamladı. İstanbul Devlet...

“OKU” BUYRUĞUNA YÖNELİK FARKL…

Arjantin edebiyatının şöhretli ismi Alberto Manguel “kitap çok şeydir; anıların ambarı...

SANMA ŞAHIM HERKESİ SEN SÂDIKANE …

“Aşk ikliminde Selim kimdir, dedin. Kim olacak! Bir biçare, bir hakîr...

Behzod FAZLIDDİN

Behzod Falıddin, 1983 Özbekistan Cumhuriyeti Namangan bölgesi doğumlu olan Behzod Fazliddin...

GİZEMLİ YABANCI - GÜLER BİLKAY A…

Balkanlar' dan başlayıp İstanbul'a uzanan macera dolu bir aşk hikayesi. Öğretmen Zeynep...

MOTİFLERİN DANSI

Eller ne çok işe yararlar. Hayata tutunduğumuz, hayatı kavradığımız, işlediğimiz, ördüğümüz...

ROMANTİZM

*Fransa’da 1830 yıllarında klasizme tepki olarak gelişmiş bir edebiyat akımıdır. *Klasik edebiyatın...

SİS (TAHLİL) - TEVFİK FİKRET

Sarmış yine âfâkını bir dûd-ı munannid, Bir zulmet-i beyzâ ki peyâpey mütezâyid. Tazyîkının...

NİDELİM ÂH PİSİ, NEYLEYELİM V…

Öyle bir kedi düşünün ki miyavlasa bütün cihan, onun sedasıyla dolar...

İLHAN GEÇER

Sanat ve edebiyat dünyamızın en renkli şairlerinden biri İlhan Geçer, bir...

NAMIK KEMAL’E DAİR ÜÇ DİKKAT

Tanzimat döneminin topluma ve dünyaya en açık kalemlerinden biri Namık Kemal’dir...

Orhan Seyfi Orhun

Orhan Seyfi Orhon (d. 23 Ekim 1890, İstanbul - ö. 22...

TÜRK EDEBİYATINDA GOTİK TÜRÜNÜ…

Gotik edebiyat cadılar, cinler, periler, hortlaklar, vampirler gibi doğaüstü yaratıklardan ve...

BU BİR DUVAR YAZISIDIR

Nasrettin Hoca bir yolculuk sırasında havanın aniden kötüleşmesi yüzünden, köhne bir...

ÇUKUROVA LOBİSİ DERGİSİ TEMMUZ-…

Çukurova Lobisi İmtiyaz Sahibi Ali Alper Çetin’in öncülüğünde, Temmuz-Ağustos 2017 Say:...

SEYREKBASAN

SEYREKBASAN (1919 - 1984) Türkünün konusu insan... İnsanın başından geçenler, insanın başına gelenler...

Tasavvufun Edebiyâtı Hikmetin Gün…

Türk kültüründe İslâmiyetin kabulünden beri Vahdet-i Vücut esaslı bir tasavvûfî anlayış...

İNSANIN TAŞRASI

“Sorun Taptuklu Yûnus’a Bu dünyadan ne anladı Bu dünyanın karârı yok Sen neyimiş ben...

İnsanlığın Dirilişi

Sezai Karakoç'un hayatı boyunca ideal bir uygarlık şekli olarak sunduğu ve...

SÖZÜMÜZ SÖZ MÜ?

Sözümüz, sözlerimiz ne kadar etkili oluyor, sözün etkisi ne kadar devam...

ŞEKİLLER-2

(Şekil 12 ) Şekil Mimari parça Osman Eravşar, Haşim Karpuz, İbrahim...

ANLAMAK SAADET Mİ, HÜZÜN MÜ?

Önümde her zamanki gibi kitaplar... okuyorum... Kedim İncir Can ara sıra...

KÜRSÎ-İ İSTİĞRAK (TAHLİL) - …

Kenâr-ı bahrde hoş bir mahaldir, nâzır-ı âlem, Tahaccür eylemiş bir mevcdir; üstünde...

MUSTAFA SEYİT SUTÜVEN’İN Şİİ…

GİRİŞ Her gerçek şair, “ses”in peşinden gider. Şair için dil, bir anlam...

KÖYÜMDEN... GÖNLÜMDEN...

Babam vefat edeli on altı seneyi geçti.Her dut mevsimi geldiğinde annem...

ANADOLU KORKU ÖYKÜLERI / 3 - YILGA…

Anadolu Korku Öyküleri III – Yılgayak, serinin yepyeni, genç ve güçlü...

TEVFİK FİKRET VE TÂRİH-İ KADÎM

Târih-i Kadîm Beşerin köhne sergüzeştinden  Bize efsâneler terennüm eden;Bizi, âbâ-i bî-vücûdumuzun  Cevf-i mâzîde bir...

KUTADGU BİLİG-1 TANRI AZZE VE CELL…

Teŋri Azze Ve Celle Ögdisin Ayur Bayat atı birle sözüg başladım,törütgen egidgen...

Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri

GAZEL: Özellikle aşk, güzellik ve içki konusunda yazılmış belirli biçimdeki şiirlere...

KERKÜK'TEKİ VATAN - 3

Mehmed Sadık’ın ( 1891-1967) “EY KERKÜK” isimli şiiri “Kerkük’teki Vatan” yaramızın...

HAYALİN ÖLÜMÜ

W. Shakespeare’in Macbeth dramından yükselen bir feryad hatırlıyorum. Macbeth, dünya “cinâyet...

DEĞERLERİMİZ NİYE DEĞERSİZLEŞ…

Sosyal medyada rastlamıştım; süslü süslü yazılmıştı, epey bir dikkat çekiyordu. İlk...

Mehmet Zeki Akdağ

 Şair (D. 28 Haziran 1929, Göktepe kasabası / Sarıveliler / Karaman...

ANKARA'LI ARABACI İSMAİL VE MUSTAF…

Küçük Mustafa Kemal, Topçu Kolağası Mehmet Tevfik ve Yüzbaşı Mustafa Beyler...

NAMIK KEMAL’İN BATI KARŞISINDA …

Osmanlı Devleti iktisadi, teknik, sanayileşme gibi konularda Batı’nın o dönemde ulaştığı...

GÖSTERGEBİLİMSEL BİR OKUMA DENEM…

Modern edebiyat teorileri, bilhassa metin tahlili hususunda, metinleri farklı şekillerde okuma...

SONSUZ BAHAR

Sabah uyandıktan sonra yatakta bir süre tembellik etmek güzel, fakat sorular...

İSTİKLȂL MARŞI’NIN ANLAM DÜNY…

İstiklâl Marşı, 10 kıta ve 41 mısradan oluşan bir şiir. Bu...

DİVAN EDEBİYATI SANATÇILARI (KISA…

13.yy: Anadolu’da dini konularda yazan Sultan Velet, Ahmet Fakih ve Şeyyad...

ANKARA'LI ARABACI İSMAİL VE MUSTAF…

Paşa[1], yorgunluk kahvesini içmişti. Şöyle yalnız başına Ankara’da dolaşmak istiyordu. Çankaya’daki...

ARİF NİHAT ASYA’NIN ŞİİRLERİ…

 1.Giriş Kıbrıs, eskiden beri Türk’ün ilgi alanı içinde önemli bir yere sahip...

BURSA’NIN ROMANTİK SULTANI CEM SU…

1499 Yılından beri Muradiye türbelerinin en büyük ve en görkemlisinde kardeşi...

ÜCRETSİZ AİLE MEZARLIĞI

Mustafa Helvacıoğlu altmışdokuz yaşındaydı. Hiç evlenmemişti. Akrabası yoktu. Babası, kendisi doğmadan...

HEDEFLERİMİZ VE BİZ

Her dağın boranı kendine göre olduğu gibi her insanın hedefi de...

SABIR ÜZERİNE

Hayâ zinettir. Takva da keremdir. En hayırlı binek de sabırdır. –...

EDEBİYATIMIZDA ÇANAKKALE MUHAREBEL…

Çanakkale, Türk milletinin tâlihsiz bir şekilde dahil olduğu büyük harp içinde...

İŞ

“Yapılması gereken önemli bir iş vardı ve herkes birisinin bu işi...

TARİHİ SESLİ OKUMAK

Tarih; okumasını bilenler için her duruma, her konuya uygun düşecek ibretlik...

AHMET HAMDİ TANPINAR’I EDEBİYAT …

“…Tanpınar’da beni büyüleyen şairliğinden, romancılığından çok memlekete bakış tarzı, zihniyeti olmuştur...

ATATÜRK İÇİN NE DEDİLER?

Bugün 19 Mayıs 2018. Atatürk’ü Anma günü. Gençlik Haftası da. Bu...

SÂKİNÂMELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE…

Sâkîye seslenmeler yoluyla içkiyi -daha çok şarabı- ve içki meclislerinin araç...

ZEHRETME HAYÂTI BANA CÂNÂNIM...

İnsan, camdan bir fanus gibi çabucak kırılıyor en ince yerinden. Sahi...

Aşık Pervani

Aşık Pervani (İsmail ÇELİK)Mehmet Ali Kalkan'ın Gönlünden... Aşık Pervani (İsmail Çelik) ve Mehmet...

BATILILAŞMA MACERAMIZDA TÜRK ROMAN…

GİRİŞ Yazar çağının aynasıdır. Eserleri aracılığıyla içinde yaşadığı toplumun sosyal, kültürel ve...

TÜRKÇESİZ BİR HAYAT

2000’li yılların başı. Eskişehir’e geleli birkaç yıl olmuş. Haftada altmış saat derse...

KALENDERİ BİR ŞAİRİN DİVANI‟…

Kalender kelimesi sözlükte “dünyadan elini çekip başıboş dolaşan (derviş); dünyadan elini eteğini...

ÜSKÜP’TEN OHRİ’YE MAKEDONYA G…

Ağustos başında ailece kısa süreliğine Makedonya’ya gezmeye gittik. 5-6 gün boyunca...

GÖNLÜMDEN...

Mehmet Niyazi Ağabey...11 Mayıs 2020 Mehmet Niyazi Ağabey'in vefatının ikinci yılı...

NİYE OKUSUN Kİ?

Yakın tarihi Kurtlar Vadisi’nden uzak tarihi Muhteşem Yüzyıl’dan öğreniyor. Niye okusun? Spor...

SAFÎ MUSTAFA EFENDİ’NİN “GÜL…

Öğüt verme, okuyucuyu bilinçlendirme amacını taşıyan ve birçok Divan edebiyatı şâirinde...

SOYLU ÇEHRELER – 7 TÜRKLÜĞÜ…

Çevremizde ne var ne yok, ayırdına varmak güzel; Dağa taşa, kurda...

SEVİNÇ ÇOKUM

 Sevinç Çokum, 25 Ağustos 1943’ te İstanbul’da doğdu. Beşiktaş Kız Lisesi’ni...

TÜRK KADINI'NDA VATAN

Türk kadınının tarihte “Vatan” için yaptıklarını anlatmak; değil bu sayfalara kütüphanelere...

KERKÜK'TEKİ VATAN - 2

1991 yılının Nisan ayı başlarında Bağdat yönetiminin Irak Türkleri'ne karşı giriştiği...

TÜRKÇEMİZİN HAFIZASI

Her dilin bir hafızası vardır. Bu hafızayı bilerek veya farkında olmaksızın...

TÜRK’ÜN ATEŞLE İMTİHANI

Türk vatanının İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesinden Cumhuriyet’in ilanını kadar kendisi...

ANKARALI ARABACI İSMAİL VE MUSTAFA…

Yüzbaşı Nakiyüddin Bey öğrencilerinin Fransızcasının ilerlemesi için elinden geleni yapıyordu. Onlara...

DEVLET ANA VE OSMANCIK ROMANLARINDA …

GirişDevlet Ana, Kemal Tahir’in ilk basımı 1967 yılında, Osmancık ise Tarık...

Ali Akbaş

1942 yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan kazasında doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde okudu. Yüksek...

REFİK HALİD KARAY - AYŞEGÜL

Çam ağaçlarının sesi nasıl tarif edilmelidir? Hem buna ses demek doğru...

SİMERANYA

İsmet Özel bir denemesinde şöyle der: “Hayal, tıpkı bir bataklık gibi...

MEHMED ÂKİF'E DAİR- 2: MİLLÎ M…

   2.2. Gazeteci Âkif ve Millî Mücadele          27 Ağustos...

KÖYÜMDEN... GÖNLÜMDEN...

Bir yıldız doğar yüceden, adını sen koyarsın.Yazdıkların onadır, söylediklerinde...Söylemediklerin de. Atalarımız Kutup...

LÂ EDRÎ

Yolculuğa çıkmıştı. Uzun bir yolculuğa... Yolda her karşılaştığı insan ona şöyle...

AŞKIN KENDİ HALİ

Aşkı bir de benden dinleyin. Bu giriş dört kelimeden meydana gelmiş...

NİÇİN OKUMUYORUZ

Bu soruyu kendi kendine soran ve de cevap ver(ebil)en insan sayısı...

OKUMADAN LİM YAZMADAN MUALLİM

Bir cümleden veya metinden yeni ve değişik bir anlam(lar) çıkarırdık. Bir...

AHMET KABAKLI'DAN GÖYGÖL İNCELEME…

— Şair Ahmet Cevat'ın aziz Bir seher vaktinde vardık Göygöl'e Burda kızlar...

AZERBAYCAN EDEBİYATI

Türk edebiyatlarının, büyük tarihe ve ge leneklere sahip bir kolunu da...

NEDEN "SERİN" SERVİ?

Edebiyat sanatının vazgeçilmez temel taşlarından biri eser, diğeri de yazardır. Eser kendi kendine var...

İNSANIN TAŞRASI-IX

Uzak çağlardan o güne kadar günler kum gibi akmış; yıllar, yüzyıllar...

MANZUME VE ŞİİR

Bugün şiir için "kuvvetli heyecanlar ve yoğun duygularla örülü söz" veya...

ŞARKI - ŞEYH GÂLİP

1. Ey Nihâl-i işve bir nevres fidânımsın benimGördüğüm günden beri hâtır-nişânımsın...

HAYÂL ÜLKE

Hayâl; zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, imge, hülya demektir...

Destanlar içinde: DEDE KORKUT

Anadolu’yu aydınlatanlar… Destanlar içinde: DEDE KORKUT (… Dirse Han kalkıp evine geldi. Çağırıp...

SÂMİHA ANNE’Yİ ‘KENDİ SEMBOL…

Kelimelerin bir ümmet olduğu öğretilmedi bize. Bunu ilk defa Sâmiha Anne'yi...

KANAAT

Kanaat, TDK Türkçe Sözlük’te aşağıdaki anlamlarda kullanılıyor: 1. Elindekinden hoşnut olma...

BURSA’NIN ROMANTİK SULTANI CEM SU…

Yenişehir ovasında birbirinin boğazına sarılan iki kardeş ordunun savaşından Sultan Bayezid’in...

KUTADGU BİLİG'DE GÖNÜL ANLAYIŞI

Gönül Anlayışına Dair: Öncelikle şunu belirtelim gönül kelimesi insandaki duygusal ve ruhi...

YENİ BİR YILA GİRERKEN

İnsanî ve ahlakî erdemlerle düzenlenmiş hayata ömür diyoruz. Ömrümüz, inşallah, iyilik ve...

Metin SAVAŞ

"Türkiye'de şeytan giderek güçleniyor Size Türkiye'nin en iyi romancılarından birinin lise mezunu...

3000 Türk Motifi

Gürbüz Azak BOĞAZİÇİ YAYINLARI Alemler, İşleme, Çini, Taş İşçiliği, Damgalar, Cilt­Kitap...

HAYY DEDİM VE DİRİLDİM - SALİHA…

"Hani Ahmed er-Rüfaî Hazretleri'nin 'aşk, aşk, aşk' diyerek sema ederken kaybolması...

TÜRKÇÜ FİKİR VE SANAT DERGİSİ…

Halk Fırkasından olmayan insan sayılmadı Bir tehlikeydi millete hürüm demek bile...

Bukağı

Nevi şahsına münhasır hal ve tavırları ile Hacı Bayram Veli, Yunus...

TOTEMLERE BİR BAKIŞ DENEMESİ

Totem dediğimiz şey çoğuncası bir hayvandır. Nadiren bir bitkidir ve kimi...

OKUMA ÇALIŞMALARI

Allah’ın ilk emri: ‘Oku!’ Hafızanızdaki kelime sayısını merak ediyor musunuz? Hafızanızın kelimelerle...

CENGİZ DAĞCI'DA VATAN - 3

Cengiz Dağcı’nın “Onlar da İnsandı” ( Zaman: 1928-1932 ) ve “O...

TÜRK MİTOLOJİSİNİN NÜVESİ URA…

”Gılgamış Destanı ve Dede Korkut Hikâyeleri” başlıklı bir başka yazımızda Sümerli...

NİHAL ATSIZ

Türkçülük ülküsünün büyük önderi, kudretli şâir ve tarihçi Nihal Atsız’ı 11...

OKUMA ENGELLERİ

Okumanın bittiği yerde şiddet başlar. Okumayı hiçbir şey engellememelidir. Okumayı engelleyen...

ÇOK SESLİ BİR ŞAİR HAMİT

Türk edebiyatının yaptıkları ve yazdıklarıyla iz bırakan şahsiyetlerinden biridir Abdülhak Hamit...

DİVAN EDEBİYATINDA VE YENİ TÜRK …

Tehzil, Arapça “hezl” kökünden türetilmiş bir kelime olmakla beraber kapsam olarak...

KÖYÜMDEN... GÖNLÜMDEN...

Köyümden... Gönlümden... Annem seksen beş yaşında, evde işini zar zor görüyor ama...

AZMİ GÜLEÇ

Türk sanat hayatına: Fetih Yıldızı, Kapısız Sokaklar, Zamanların Ötesi, Ağustos Güneşi-Malazgirt...

ZİYA GÖKALP ve ALAGEYİK ŞİİRİ

Bir düşünce adamı, ancak okundukça, konuşuldukça, üzerinde tartışmalar yapıldıkça yaşar. Hâlâ...

ŞAİRLER SULTANI: NECİP FAZIL KISA…

Cumhuriyet dönemi Çağdaş Türk Edebiyatı’nın en dikkate değer şahsiyeti, şüphesiz Necip...

TOPRAK VE GENÇ ADAM

İnsanın macerası toprakta başladı ve toprakta son bulacak. Bütün bir yaşanmışlığı...

DÜRÜSTLÜK

Değer, ‘sosyal hayatta bir varlık, bir nesne, bir faaliyet vb’ne tanınan...

MEHMET ÇAKIRTAŞ

“Aşık tarzı söyleyişe hakikî bir aşkla sarılarak, bu tarza yeni bir...

EĞRİLER EĞRİ İLE, DOĞRULAR DO…

“Ah o 20. asır yok mu!” diyordu Mehmet Akif. “Ne kadar...

KUTADGU BİLİG

Kutadgu Bilig, hiç kuşku yok ki bir devlet felsefesi ve siyâsetnamesi...

BİTTİĞİ YERDE BAŞLAR - A.YAĞMU…

Bittiği Yerde BaşlarA.Yağmur TUNALIBilge Kültür Sanat Yayınları Bu isimler, 1900 ile 1911...

Göç Destanı

  Tuğla ve Selenge ırmaklarının birleştiği yerde Hulin Dağı yükselirdi olanca ihtişamıyla.Nehirler...

BİRLİKTEN CUMHURİYET DOĞAR

Milletçe, coşku ile, Türkiye’de ve dış temsilciliklerimizde törenlerle kutluyoruz/kutladık Cumhuriyet Bayramımızı. Büyük...

OKUMADAN ÂLİM YAZMADAN MUALLİM

Bir cümleden veya metinden yeni ve değişik bir anlam(lar) çıkarırdık. Bir...

EDEBİYAT ESERİNDE AKTÜEL ZAMAN VE…

Edebiyat eserindeki sosyolojik zeminin iki ayrı zamansal zemin boyutu vardır: Mevcut...

BİLGİ VE ZENGİNLİK

Doğu’nun büyük bilgesi Sadi Şirazi, Gülistan isimli eserinde bilgi bahsini anlatırken...

AHMET KUTSİ TECER VE TİYATRO EDEB…

Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyat tarihi içerisinde şairliğinin yanında, tiyatro yazarlığı...

TÜRK DÜNYASININ ORTAK KİMLİĞİN…

Turan adıyla ülküleştirdiğimiz (idealize ettiğimiz) Türk Birliği’nin kurulması durumunda Ortak Türk...

DÜNYA ŞİİR GÜNÜ

 İnsanın belirgin vasıflarından olan duygu; bazen  iç dünyamızda kopan fırtınaların sesi...

OSMANLI BÜROKRASİSİNDE GÖREV ALM…

Nuri Kavak' ın 18 Mayıs 1944 Soykırımı'nda kaybettiğimiz Kırım Tatarları' nın...

CÖMERTLİK

Kendine ait şeyleri kolaylıkla verebilen, ikram edebilen, vermekten kaçınmayan eli açık...

MERAK

Her bir dörtlüğünde bin bir anlam yüklü Emirdağ Türkülerini derleme çalışmalarımda...

SANAT, SANAT İÇİN MİDİR? YOKSA …

Ne güzel der Faruk Nafiz, ilk defa gurbete çıkmanın heyecanıyla kaleme...

VATAN

Vatan mefhumu bazı araştırmacılarımıza göre Fransız ihtilalinden sonra hudutlarımızdan girmiştir. Vatan...

İDİL ÇELİKER İLE SOHBET (AHMET …

       İdil Hanım, sizce müzik nedir? Müziği ne olarak...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURULUŞ DÖ…

Türkler, yüzyıllarca medeniyet mihveri olan İpek Yolu üzerinde devletler kurmuşlar ve...

Türk Yurdu Dergisi

2017 senesi itibarıyla 106 yıllık bir geçmişe ulaşmış bulunan Türk Yurdu...

HASRET DAMLALARI -MENSÛRELER-

Sivas’ta Her Şey Üşüye Üşüye Büyür  Saadettin Yıldız, Hasret Damlaları -Mensûreler-, Ötüken...

“BİRAZ DAHA BİRAZ DAHA” DİYEN…

Cumhuriyet dönemi şiirinin avangard nitelikler taşıyan ilk edebiyat hareketi Garip’e mensup şairlerden...

PROF.DR. ABDÜLKADİR İLGEN İLE …

Türk müslümanlığı, çok tartışılan, daha da çok tartışılacak olan konu. Ama...

YİTİK DEĞERLERİMİZ VE TÜRKÇEM…

Türkçemizin son yıllarda fazlaca bozulduğu açık bir vakıadır. Bunun sos­yal, politik...

Son Sığınak Aile

Prof. Dr. Nevzat Tarhan NESİL YAYINLARI • Evliliğe hazır mıyım?• Niçin...

ÖZ ŞİİRİN BÜYÜK USTASI: AHMET…

Altın kulelerden yine kuşlar Tekrârını ömrün eder i’lân. Kuşlar mıdır onlar ki her...

GAZEL - KEÇECİZÂDE İZZET MOLLA

1. Meşhûrdur ki fısk ile olmaz cihan harâbEyler anı müdâhane-i âlimân...

Kırmızı Kitaplar

Ötüken Yış
GÜNEŞLİ BİR NÎSAN GÜNÜ
Turgut GÜLER
Türk Felsefesi
Kırmızı Yazılar
GÜN BATIMI
ERMENİ TEHCİRİ SIRASINDA SAĞLIK SORUNLARINA KARŞI ALINAN TEDİRLER VE UYGULAMALAR
GURBET YOLU

BİYOGRAFİ

Neyzen Tevfik

Edebiyat Dunyamız

Abdullah SATOĞLU Öyle bir insan tasavvur ediniz ki, hayatında şöhretten, şehvetten, kinden, alayıştan, mevkiden ve paradan hoşlanmamış; hiçbirşeye sadakada sarılmamış, istediği gibi, bildiği gibi yaşamış olsun. İşte Neyzen Tevfik budur...1879'da Bodrum'da...

50. Yıl Marşı Şairi: Bekir Sıtkı Erdo…

Edebiyat Dunyamız

 Cumhuriyet devri Türk edebiyatının önemli şairlerinden Bekir Sıtkı Erdoğan 24 Ağustos 2014 tarihinde vefat etti. Erdoğan “Kışlada Bahar” ve “Hancı” şiirleriyle tanınıyor. Hatta denilebilir ki bu şiirlerin şöhreti şairini de...

Halit Fahri Ozansoy

Edebiyat Dunyamız

(12 Temmuz 1891, İstanbul - 23 Şubat 1971, İstanbul),Şair, gazeteci, oyun yazarıdır. Aynı zamanda 40 yıl edebiyat öğretmenliği yapan Halit Fahri hece ölçüsünün beş şairi arasında yer alır, Ozansoy, başta...

HOCAM HALÎL LÜTFÎ DÖRDÜNCÜ

Abdullah SATOĞLU

Halil Lütfî Dördüncü... İstanbul "Bab-ı âli'sinin ve Türk basının en renkli simalarından biri... 1953-54 yıllarında, İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulunda, Basın Tekniği ve İncelemeleri dersimize gelirdi. O dönemde, diğer hocalarımız Burhan Toprak...

Feyzi HALICI

Edebiyat Dunyamız

Şair ve yazar olan Feyzi Halıcı, Erzurumlu bir ailenin çocuğudur. Konya'da Mevlâna Türbesinin yanındaki Celâl sokağında doğdu. Çocuk¬luğunu ney sesleri ve tennureler doldurdu. İlkokuldayken babasının halı mağazasına devamlı gelen ve...

Mehmet Âkif Ersoy

Edebiyat Dunyamız

Mehmed Akif, 1873 yılında İstanbul'da, sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih'in Sarıgüzel semtinin Nasuh mahallesinde 12 numaralı evde (Büyük bir yangında harap olan bu semtin ortasından bugün Vatan Caddesi...

Faruk Nafîz Çamlibel

Edebiyat Dunyamız

Şiiri, kristal bir menşurdan geçip binbir renge dönüşen sesli ışıklara benzeten Goethe: "Hayatın da, ölümün de sırrına erip, rûha gömülen bir hazine ve batmayan bir güneşle kucak kucağadır" diye devam...

DEDE KORKUT'U TANIYALIM

Edebiyat Dunyamız

Tüm Türk topluluklarının, milletlerinin ortak kültürüdür. Dede Korkut; Dedem Korkut, Korkut Ata, Atam Korkut olarak da bilinir. Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve diğer Türk illeri, Dede Korkut’u farklı adlarla ama...

PROF.DR. MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ

Edebiyat Dunyamız

Prof.Dr. Mehmet Fuat KÖPRÜLÜ Türk tarihi ve Türk Edebiyatı tarihi yanında Türkiye’de modern hukuk ve iktisat tarihinin kurucusu olan araştırmacı, bilim adamı ve siyasetçi Mehmet Fuat Köprülü, aynı zaman Türk Ocağı’nın...

ÖYKÜ / ROMAN

BAŞLICA 86 ADET TÜRK ESERİ VE ÖZETLERİ (…

ŞAİR EVLENMESİ (İbrahim Şinasi) Türk edebiyatının Batılı anlamda ilk tiyatro örneğidir. Bir perdelik bu komedide görücü usulüyle evlilik eleşti­rilmektedir. Genç Şair Müştak Bey'e sevgilisi Kumru Hanım diye onun yaşlı ve çirkin...

ÖMER SEYFETTİN - ZEYTİN EKMEK

Genç, beyaz, gürbüz kadın, tıpkı zalim âşığının hışmına uğramış evvel zaman cariyesine benziyordu... Soluk basma entarisi parça parçaydı. Gür, kıvırcık, kumral saçları, mermer kadar beyaz omuzlarına dökülmüş, celladını bekleyen bir...

DEVLET ANA VE OSMANCIK ROMANLARINDA TASVİR E…

GirişDevlet Ana, Kemal Tahir’in ilk basımı 1967 yılında, Osmancık ise Tarık Buğra’nın ilk basımı 1982’de yapılmış olan ve Anadolu’da Söğüt ve Domaniç arasında yaylak-kışlak yaşayış düzeninde bir uç beyliği olan...

SUZAN ÇATALOLUK - AHENK

Parmağını uzattı, tam değecekti ki hemen vaz geçti. Derin bir hayranlıkla seyre daldı. “Bu nasıl bir güzellik böyle,” diye düşündü elinde olmadan. “Bu nasıl bir ahenk? Şu renklere bak, şu derinliğe...

TÜRK ROMANINDA MODERNIST ETKININ BOYUTLARI

Modernist Romanın Altyapısı Bir edebi tür olarak roman, Türk edebiyatına Tanzimat dönemiyle birlikte girmiştir. Her açıdan batılı değerlerin örnek alınmaya başladığı bu dönemde edebiyat da etki altında kalmıştır. Bu etki sonucunda...

Yazmanın Hazzı

Eğer şevk, zevk, sevgi, eğlence olmadan yazıyorsan yarım bir yazarsındır. Yani bir gözün piyasada, bir kulağın avangart zümrelerdeyken kendin olamıyorsun demektir. Hatta kendini bile tanımıyorsun. Çünkü bir yazarın hissetmesi gereken...

İHANET - ZEYNEP ÖZKİŞİ

İçimdeki yenilmesi,engellenmesi imkansız öfke halimle alakam yokmuş gibi.... Vakur, gururlu olgun bir hanım duruşuyla sanki kızgın, kırgın değilmiş,dayanabiliyormuş, canım acımıyormuş, gibi, etkilenmemiş, defalarca ölmemiş gibi dimdik ayakta duruyorum.   Karşımda ki yeni...

OĞUZ HAN DESTANIN İSLÂMÎ VARYANTI

Oğuz Kağan Destanını Anlatan Kaynaklar Oğuz Kağan destanını anlatan başlıca iki kaynak bulunmaktadır.   Bunlardan birincisi yazarı bilinmeyen ve bir Uygur tarafından yazıldığı anlaşılan Uygurca  Oğuz Kağan destanıdır. Uygurca yazılmış olan...

MECNUN 'UN KÖPEG İ ÖPMESİ - MEVLÂNA'DAN

Mecnun bir gün, Leyla'nın mahallesinde yaşayan bir köpeği görünce onu yakaladı. Öpüp koklamaya başladı. Bu davranışını görenler onu ayıpladılar ve uyardılar: A akılsız Mecnun! Sen iyice işi azıttın. Bu yaptığın dt!liliğin...

ŞAİR ve ŞİİR

GAZEL - YENİŞEHİRLİ AVNİ

1- Âteş i âhımla yandı bâğlar gülzârlar Gömgök oldu dûd-ı feryadımla sünbülzâr2 2.Hey ne kâfirsin ki mekrinle nâ-bûd oldu hep Tevbeler teşbihler tâ’atlar istiğfarlar 3- Öyle bir mecnûn-ı zâr ol vâdi-i hasretde kim...

AHMET KABAKLI'DAN GÖYGÖL İNCELEMESİ (ALİ…

— Şair Ahmet Cevat'ın aziz Bir seher vaktinde vardık Göygöl'e Burda kızlar gül takıyor kâküle Alev alev bir gül attım su yandı Sunam derin uykusundan uyandı Yavaş yavaş araladı perdeyi Gönlüm...

FUZULİ - LEYLA İLE MECNUN

KONUSU VE HAKKINDA GENEL BİLGİLER     Önce Arap Halk Edebiyatında ortaya çıkan daha sonra yazıya geçerek mesnevilerin konusu haline gelen, Fars ve Türk Edebiyatı’nda da çok sık işlenen,16.yy itibaren Türk Halk...

KÖROĞLU HİKAYESİ KOLLARI VE YENİ VARYANT…

Türk Edebiyatında önemli bir bölümü işgal eden sözlü ürünler içerisinde masallar, destanlar, efsaneler ve halk hikâyeleri kültürümüzün temelini oluşturmaktadır. Bu temeli ise, sözü edilen ürünlerin içinde millet millet yapan özelliklerin var...

BEHÇET NECATİGİL’İN ŞİİRLERİNDE ALL…

16 Nisan 1916’da İstanbul’da doğan, 13 Aralık 1979’da yine İstanbul’da ölen Behçet Necatigil, radyo oyunu, deneme, eleştiri, sadeleştirme ve çeviri alanlarında da emek vermiş olmakla birlikte, onun asıl önemi, Cumhuriyet...

Aceb nitdüm yâra virmez selâmı

ŞEYYAD HAMZA Aceb nitdüm yâra virmez selâmı Bu zâlim müddeî komaz ola mı

YÛNUS”TA İMAJ OLUŞTURMA TARZI ve BAŞLIC…

"İmaj oluşturma tarzı"ndan kastımız -mecaz, istiare, sembol, mit vb. kavramların hepsini içine alabilecek genişlikte ve genellikte olmak üzere- "hayal sistemi"dir. Bu çalışmanın temel amacı, "Yûnus nasıl bir sistematik içinde hayâl ediyor?...

MUHALİF BİR YALNIZ ADAM YAHYA KEMAL BEYATLI

Yahya Kemal Beyatlı, 2 Aralık 1884'te anneannesi Adile Hanım'ın Üsküp'teki konağında doğar. Asıl adı Ahmet Agâh'tır. O doğduğunda daha on dokuz yaşında olan babası İbrahim Naci Bey, onun doğumunu eşi...

ZİYA GÖKALP ve ALAGEYİK ŞİİRİ

Bir düşünce adamı, ancak okundukça, konuşuldukça, üzerinde tartışmalar yapıldıkça yaşar. Hâlâ canlı olan ve Türk milletine yön veren tarafları varsa bulunur. Düşüncesinin tarihi sebepleri araştırılır. Eskiyen ve yanlış olan yanları...

SİSİ VE RÜZGÂRI MEŞHUR VİYANA’DA

Prof.Dr. Muharrem DAYANÇ

Sevdiklerimizin yaşadıkları yerler zihnimizin bir yerinde hep canlılıklarını korurlar. Benim için de Viyana böyledir. Her bahar Viyana’ya doğru akar durur duygularım....

PARÇA PARÇA DÜŞÜNCELER

Prof.Dr. Saadettin YILDIZ

Terkip İhtiyacı: Düşünmek ve Duymak Bizim medeniyetimizi yapan iki temel kavram var: Düşünme ve duyuş. Düşünme fikir adamlarının, duyuş ise gönül adamların işi. Dikkatle...

TÜRK DİLİNİN GERÇEK SAVUNUCUSU: Â

Ali Alper ÇETİN

Türk dilinin gelişmesi ve yayılmasında büyük hizmetleri bulunan, bu uğurda ölümsüz eserler yazan ilk Türkçeci şairlerimizden Âşık Paşa’nın kimliğini oluşturan başlıca öğe,...

Şekiller-1

Prof.DR. Hilmi ÖZDEN

(Şekil 1) M. Ö. V-III. Yy Pazırık'ta V. Kurgan'dan çıkan, duvara aslımak üzere yapılmış. (4,5 x 6,5 m.) Renkli Keçeden detay. (Dörtlü Özek/Alem/Koçmuyuz yanışları ile)....

KAYBOLMUŞ BİR AİLENİN ROMANI: “YÜ

Metin SAVAŞ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tecrübesine vâkıf Osman Gazi Kandemir Paşa’nın “Karanfil - 2013” ve “Gelincik - 2014” adlı eserlerinin ardından 2016 yılında...

SABIR

Özcan TÜRKMEN

Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir. -Bakara Suresi, 153- Hayâ zînettir. Takva da keremdir. En hayırlı binek de sabırdır. -Hz. Muhammed(SAV)-...

TÜRKÇENİN MİSAFİRLERİ (DIŞTAN Bİ

Prof.Dr. Muharrem DAYANÇ

-Zaim Hajdarevic’e ithaf- Siyasi sınırlarının dışında kendi dilini, kültürünü, edebiyatını anlatma-öğretme çabası, o ülkenin dışa açılma isteğinin, yaşadığı dünyayla bilgi-kültür...

digertumyazilar

Modernlik değildir "Modernizm" Kumar Türk modernleşmesi sürecinde, Türk tiyatrosu da medenileşme projesinin bir parçası olarak tasarlanmıştır. Aydınlanma çağı düşüncesinin ve...
1932 yılında Hasankale’nin Alvar köyünde doğan Reyhanî’nin asıl adı Yaşar Yılmaz'dır. İran'dan göçen babası önce Kars’a, daha sonra Erzurum'a yerleşir. Okuma yazmayı okula...
Nigar Rafibeyli (Azerice: Nigar Rəfibəyli, d. 23 Haziran 1913, Gence - ö. 10 Temmuz 1981, Bakü), Türk yazar ve şair. Roman ve kısa öykü yazarı olan Anar Rızayev'in annesi ve ünlü...
(d. 16 Nisan 1916, İstanbul - ö. 13 Aralık 1979, İstanbul), Türk şair, öğretmen, çevirmen. Modern Türk şiirinin önde gelen şairlerindendir. Herhangi bir edebi akıma katılmamış;...
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...
Ayşe YAZICI YAVUZ 1980 Niksar doğumlu. 2003 yılı, Osmangazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. Aynı üniversite bünyesinde 2004 yılında Tezsiz Yüksek Lisans diploması...
Tokat’ta doğan Suzan Çataloluk ilk ve orta Okulu İstanbul’da, liseyi Erzurum’da bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal...
Şiiri, kristal bir menşurdan geçip binbir renge dönüşen sesli ışıklara benzeten Goethe: "Hayatın da, ölümün de sırrına erip, rûha gömülen bir hazine ve batmayan bir güneşle kucak...
1976 yılında Tarsus’ta doğdu. 2002 yılında Niğde Üniversitesi’nden mezûn oldu. Töre, Kurgan Edebiyat, Siyah-Beyaz Kültür, İnziva, Herfene, Yeni Düşünce, Başarı Edebiyat,...
Ahmet Yılmaz Soyyer’in Şiir Dünyası Yılmaz Soyer, ya da şiir dışındaki çalışmalarıyla A. Yılmaz Soyyer, 1960 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Annesi ve babası o henüz...
15 Temmuz 1943'te Gümüşhane'ye bağlı Kelkit ilçesinin Dayısı köyünde doğdu. Ailesinin Kırıkkale'ye göçmesi üzerine ilkokulu orada tamamladı. Ortaokulu Merzifon ve Mersin askeri...
Ömer Lütfi METE Şair, yazar, gazeteci ve senarist. 1950 yılında Rize’nin İyidere ilçesi -eski ismi Aspet diyede bilinen- Fıçıtaşı mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini...
YETİK OZAN (TURGUT GÜNAY) Yetik Ozan’ın asıl adı Turgut Günay’dır. Ancak o, şiirlerinde kullandığı Yetik Ozan takma adı ile meşhur olmuştur. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu Yetik Ozan’ın...
Yavuz Bülent Bâkiler 23 Nisan 1936 , Sivas ’ta doğdu. Şair, yazar , gazeteci, yönetici, avukat. Aslen Azerbaycan göçmeni ailenin çocuğu olan Yavuz Bülent Bâkiler ilk ve orta...