Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

aygun huseyin pOdlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve antolojilerinde düzenli olarak şiirleri yayınlanmaktadır. Pek çok dernek, gazete ve dergiyle birlikte Türkiye, Irak-Kerkük, Erbil Yazarlar Birliği'nden ödüller aldı.

Add a comment

(Okuma süresi: 4 - 8 dakika)

sona valiyeva mansetSona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun oldu. 1984-1994'te Üzeyir Hacıbeyov adına Nahçıvan Müzik Koleji'nde öğretmenlik yaptı, 1995-1999'da "Ses" gazetesinde muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci olarak yaptığı çalışmalarla İlerleme Madalyası ve daha sonra "Onurlu Gazeteci" unvanı ile ödüllendirildi. 2007 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının emriyle Ulusal Televizyon ve Radyo Konseyi üyeliğine atandı. 1999'dan beri tarihi gazete "Kaspi" fikrinin kurucusu ve başıdır. Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesidir, Felsefe Doktoru. 2011-2018 yılları arasında Ulusal Televizyon ve Radyo Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Add a comment

(Okuma süresi: 4 - 8 dakika)

ahmet yeseviOrta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu.

Ahmed Yesevi’nin tarihî şahsiyetine dair vesikalar azdır, mevcut olanlar da menkıbelerle karışmış haldedir. Bunlar­dan sağlam bir neticeye varmak olduk­ça güç, hatta bazı hususlarda imkân­sızdır. Buna rağmen "hikmetlerinden, onunla ilgili tarihî kaynaklardan, menâkıbnâmelerden elde edilecek bilgiler ve çıkarılacak sonuçlar, menkıbevî de olsa, hayatı, şahsiyeti, eseri ve tesiri hakkın­da bir fikir vermektedir.

Add a comment

(Okuma süresi: 14 - 28 dakika)

tunc mustafa sekip 1Çok yönlü bir aydın olarak pek çok eseri ve çevirisi bulunan Mustafa Şekip Tunç Bir Din Felsefesine Doğru adıyla Türkiye’de din felsefecisi alanında ilk kitabı yazan kişi kabul edilir. Mustafa Şekip Tunç Osmanlı’nın çöküş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş devrini yaşamış birisi olarak devletin başarısı ve milletin gelişmesi için neler yapılması gerektiğini sorgulayan ve çözüm arayan aydınlar arasında yerini alır. Sahip olduğu Bergsoncu anlayışa uygun olarak oluş ve terakki fikri çerçevesinde Osmanlının yıkılışı ve cumhuriyetin kuruluşu sonrasında kendisine özgü milliyetçilik, muhafazakarlık ve modernliği bir bütün halinde ele alan anlayış geliştirmiştir. Yaşadığı dönemde sosyoloji ile ilgilenen ve toplumsallığı savunan aydınların aksine o felsefeyle ilgilenmiş ve katı olmayan bir ferdiyetçi yaklaşımla toplumsallığı savunan düşünürler arasında denge sağlamaya çalışmıştır.

Add a comment

(Okuma süresi: 4 - 7 dakika)

asiksefkati01Şefkati ya da gerçek adıyla Yaşar Büyükgedik 1951 yılında, Ankara’nın Beypazarı ilçesi, Uruş bucağında doğmuştur. Nüfus cüzdanındaki resmi ismi ise Muhammet Reşat BÜYÜKGEDİK’tir. Asıl mesleği mobilyacılık ve marangozluk olup, ilkokul mezunudur. Evli ve beş çocuk babasıdır. Şefkati, 2 yıla yakın Uruş Belediye Başkanı olarak da yöresine hizmet etmiştir. Şefkati’ye, Şefkati mahlasını Fevzi Halıcı vermiştir. Katıldığı yarışmalarda birçok dereceler alan Şefkati halen Uruş’ta hayatını sürdürmektedir. Ağartma Taşı, Yaradana İltica, Kan Çiçekleri ve Üvey Evlatlar adı altında dört şiir kitabı yayınlanmış olan Ozan’ın beşinci şiir kitabının yayın hazırlıkları devam etmektedir.

Âşık Şefkati (Yaşar Büyük Gedik) yalnızca yaşadığı yörenin sorunlarına karşı duyarlı ve bu sorunları dile getiren bir halk ozanı değildir. Mahalli gözlemlerinin ve yöresel sorunların yanı sıra, ülkenin ve toplumun içinde bulunduğu sorunlar da Ozanımızın şiirlerinde ayrıcalıklı bir şekilde yer bulur. Okumayı çok seven Ozan bununla da yetinmez, insanlığın sorunlarına da yakın ilgi gösterir ve onlara şiirlerinde yer verir.

Köydeki üretim araçlarının sınırlılığı ve iş olanaklarının kıtlığının yanı sıra, genç kızların evlenmek için şehirde yaşayan ve çalışan erkekleri tercih etme eğilimleri ve evlendiklerinde eşlerinin şehre göç etmeye zorlamaları da, göçün hızını arttıran bir başka olgudur. Halk ozanı, Uruşlu Âşık Şefkati bu durumu “Miras” isimli şiirinde, şu dizeleri ile vurgulu bir şekilde dile getirir (Arslan, 1992; 1991):

“Göç büyüdü dostum köylerden kente
Güzelim köyleri yoz bıraktılar.
İlkokul bittiyse, haydi git sen de
Gence bir vedalık söz bıraktılar
***
Anaların bağrı mangala döndü
Nice göz gurbete bakarak söndü
Sevdalar gurbetin yolunda yandı
Geride bir yürek, köz bıraktılar.
***
Tarlalar bakıma muhtacı arttı
Ancak ekmeksize göç etmek şarttı
Düşünceyi heves kapattı, örttü
Geride çok yaşlı göz bıraktılar
***
Kız vermez oldular köyde kalana
Söz verdiler kentten haber salana
Fırsat verip köy gencini talana
Yeşilin yerine boz bıraktılar
***
Bakımsız bakımsız bağlar dağ oldu
Keçiler kemirdi, hırsızlar yoldu
Baharda dalların çiçeği soldu
Geride bir harap iz bıraktılar
***
Şefkati gerçeğin dilinden yazdın
Ananın, babanın halinden yazdın
Kendini bilmeyen gelinden yazdın
Sana da kalemle saz bıraktılar”.

asiksefkati02Halkın halinden ve dilinden yazmayı kendilerine vazife edinmiş olan halk ozanlarının , komşuları ile olan ilişkileri, onların yaşam kalitesi üzerinde de belirleyici rol oynar. Ozan Şefkati de Uruş ve havalisinde yaptığı gözlemlerden yola çıkarak, göçün toplumsal ilişkilerde ve özellikle de komşuluk ilişkilerinde ne derin yaralar açtığını, “Komşularım Nerdesiniz?” şiiriyle özlü bir şekilde dile getirir. Yakın ilişki içinde olduğu komşularını, yöresel lakapları ile tek tek sayarak, onların göç ederek yöreyi terk etmelerinin günlük hayata yansımalarını şöyle dillendirir:

KOMŞULARIM NERDESİNİZ?
Mahallede her kapıda bir kilit,
Hani komşu olanlarım nerede?
Soruyorum bakıp bakıp irkilip,
Bu evlere gelenlerim nerede.

*

Dut dibinde şenlik bitmiş ses bitmiş,
Harmancılar çayırlayı terk etmiş,
Alıçcı’nın bacaları buz tutmuş,
Kahkahayla gülenlerim nerede?

 *

Düğün olur köy şenlenir coşardı,
İmeceye bütün gençler koşardı,
Hep komşular beraberlik yaşardı,
Dost yolunda ölenlerim nerede?

*

İğdeciler, Desticiler, Kaltallar,
Nerde hani yaşlılardan masallar,
Bir kâbus ki anlatamaz misaller,
Dost dilinden bilenlerim nerede?

 *

Ömür gitti bahar gitti yaz gitti,
Mehmet ağa, Ahmet ağa tez gitti,
Onlarınan nükte gitti söz gitti,
Şu kapıyı çalanlarım nerede?

*

Koca evi viran koydu kadılar,
İstanbul’a yanın eydi Badı’lar,
Sordum sebeb ekmek derdi dediler,
Filanlarım filanlarım nerede?

*

Derviş ağa, Çobanlar, Kelteciler,
Hacı Osman’ı harap etti acılar,
Yedi dağa yuva kurdu Eciler,
Erginlerim, delenlerim nerede?

Bilom vardı tükürürdü teklerdi,
Halil usta binbir kahır saklardı,
Komşularım ne kadarda çoklardı,
Ağırlarım çelenlerim nerede?

*

Terzioğlar, İçağsılar, Balcılar,
Karadede, Şükrüefendi, Çölcüler,
Osman komşu, Kestürükle Zilciler,
Bize adı kalanlarım nerede?

*

Gide gide tükettiler yolları,
Boş mu kaldı Şefkatinin elleri,
Etliebeler, Avoları, Çölleri,
Gözyaşımı silenlerim nerede.

*

Bir resmini gördüm hatıra olmuş
tanımakta güçlük çektiğim sevdiğim
inceledim biraz dedim ne olmuş
utancımdan ölecektim sevdiğim

*

başından örtüyü atıp açmışsın
olduğundan uzaklara kaçmışsın
o sevdiğim iffetin geçmişsin
ağlamasam gülecektim sevdiğim

 *

neyi vardı güzelliğin saf iken
özenti mi seni taklide çeken
hayret senmisin bu kabından çıkan
bunuda mı görecektim sevdiğim

 *

sazı pek severdin bir zamanları
cazı red ederdin bir zamanları
bardak mı ettiler eski çamları
sebebini soracaktım sevdiğim…

*


seyraniye nazireasiksefkati03

Hoş destan yazmanın zamanı deyil,
Eridi tarihi destan olanlar.
Sözlerimi anlar bana yetişir,
Azda kalsa ehli irfan olanlar.

 

Çoğu döndü bile şarap küpüne,
Cahil meyillendi insan tipine,
Elbette sarılır hakkın ipine,
İçinde bir nebze iman olanlar.

  

Camilerde deyil toplumda bile,
Kalkmalı ayağa heyecan ile,
Milletin önünde en kutlu yola,
Düşmeli hafızı kuran olanlar.

 

 

Sultanlarda anılmıyor dengiyle,
İlgi saygı parasının rengiyle,
Fatihasız çiçek ile çengiyle,
Anılır hak ile yeksan olanlar.

  

Adalet kör topal,hatibi tatar,
Vekili asilin sırtında öter,
Halkına fakirlik masalı satar,
Gecesi gündüzü bayram olanlar.

 

 Milletin dinine ananesine,
El atar korumak bahanesine,
O kutsal mayaya Türk anasına,
Saldırır f......nist hayvan olanlar.

  

Yoğun fitnelerden üzüntü çeker,
Ayrılık gayrılık içini yakar,
Türk islam yaşayıp göz yaşı döker,
Yolunda halıktan fermen olanlar.

  

Garipsen sürürler ölünü bile,
Özgün yaftan olur ömründe çile,
Yüz katil işlese,binbirde hile,
Kurtulur ağası kalkan olanlar.

  

Kapital kölesi el cümle beşer,
Bu günkü bey yarın ayağa düşer,
Kedinin elinde tebdili şaşar,
Toz gibi ezilir aslan olanlar.

  

Derman haktan bilen hakikat ehli,
Doktor çare diyen yük etmiş cehli,
Çare bulsa idi tababet ehli,
Ölürmüydü kendi lokman olanlar.

  

Zaman şahit cehilin en körüne,
Bu günkü gaf tuzak oldu yarına,
Atalara ana baba yerine,
Moruk diyor sabi sübyan olanlar.

  

Ahmağın gözüne cicidir şimdi,
Şeytanın vurucu gücüdür şimdi,
Medyanın başının tacıdır şimdi,
Namustan ahlaktan üryün olanlar.

  

Cihat meydanından kaçmaz çekilmez,
Haktan gayrısına boynu bükülmez,
Yaratılmışlardan korkmaz yıkılmaz,
Sevdiği rahimürrahman olanlar.

  

Soysuzluğu tam alnına kazıtmış,
Allahın mülkünde ona azıtmış,
İslam düşmanlığı yemini etmiş,
Ustası çırağı şeytan olanlar.

  

Sarayı gönüldür kendin bilenin,
Öz dostu ölümdür ibret alanın,
Aklı tatildedir çokça gülenin,
Gülüyor siyasi sultan olanlar.

  

Şefkatiyim sözüm anlasın arıf,
Anlayana lüzum edermi tarif,
Destanımı seven fatihayı şerif,
Okusun ruhuma insan olanlar,

Aşık Şefkati

 

asiksefkati05

Fındık beyinlere büyük davayı,
Aldırabilirsen aşk olsun sana.
Yeni yetmelere bizim havayı,
Çaldırabilirsen aşk olsun sana.

 

Ortadan kaldırdık birlik zevkini,
Başağa durmadan biçtik ekini,
Küflü beyinlerden öfkeyi kini,
Öldürebilirsen aşk olsun sana.

 

Bilirsen dertlere çare kendini,
Evvela kendinde ara kendini,
Kendini kaybetmişlere kendini,
Buldurabilirsen aşk olsun sana.

 

Sürgüne yolladık komşulukları,
Zehirledik çiçekleri baharı,
Aradan lüzumsuz ayrılıkları,
Kaldırabilirsen aşk olsun sana.

 

Kalmamışsa insanlığı hayası,
Yürekleri tam granit kayası,
Böyle yüreklere sevgi mayası,
Çaldırabilirsen aşk olsun sana.

 

Umutsuzluk işgal etmiş özünü,
Çaresizin kan doldurmuş gözünü,
Fakirlerin,yetimlerin yüzünü,
Güldürebilirsen aşk olsun sana.

 

İşe başlamalı mihenk taşından,
Herkes kurtulmalı aş telaşından,
Cehalet zulmünü halkın başından,
Sildirebilirsen aşk olsun sana.

 

Zaman örter koy kenara şaşkını,
Şefkatiyi ne anlasın pişkini,
Gönüllere Allah Vatan aşkını,
Doldurabilirsen aşk olsun sana.

Aşık Şefkati

 

 

İnsanlar gelişmek kalkınmak diye,
Batağın içine battılar yavrum.
Sarıldılar sofralarda İçkiye,
Hergün akşam murdar yattılar yavrum.

 
Her ota bir zehir üretti gâvur,
Gizli katliamlar devri bu devir,
Bunca tahribata konulmaz tavır,
Irmaklara zehir kattılar yavrum.


Bahir derdik,umman derdik bir zaman,
Çeşit çeşit balık yerdik bir zaman,
Kıyısında hayal kurduk bir zaman,
Denizleri çöpe attılar yavrum.


Ormanlar süslerdi dört bir köşeyi,
Önce devlet vurdu köke kaşeyi,
Göknarı,gürgeni,çamı meşeyi,
Baltalı motorlu yuttular yavrum.


Kör gözlüğü takıp çıkmışlar yola,
Yıkıcılar bir an vermiyor mola,
Dünyanın bedeli boyayla cila,
Güzeli çirkine sattılar yavrum.


Kırdılar yıktılar dehşet saçtılar,
Atmosfere bile delik açtılar,
Herşeye maddeyle değer biçtiler,
Her pisliğe çanak tuttular yavrum.


Şefkati çok üzgün bunca körlükten,
Hâlâ vazgeçmezler canavarlıktan,
Tabiat katloldu bu uygarlıktan,
Dünyanın içine ettiler yavrum.
Aşık Şefkati

KAN ÇİÇEKLERİasiksefkati04

Bayrakta saygıyla esas dururken,
Tarihten el sallar şan çiçekleri.
Güneşte doğumun sancısı varken,
El verdi toprağa tan çiçekleri.

 

Fitnenin tahribi gitti ağrına,
Vatanın sancısı girdi böğrüne,
Hain rüzgar esti kara bağrına,
Can evinden vurdu san çiçekleri.

 

Türk islam andıyla koyuldu yola,
Ve o ışık ile girdi kol kola,
Çoğu musallada alırken mola,
Domurcukta soldu can çiçekleri.

 

Yolundan dönmedi gönlü gamlılar,
Ölüm kustu durdu hain namlular,
Birer Vatan oldu delikanlılar,
Bayrağa taşıdı kan çiçekleri.

 

Vatanın bağrında açan kan çiçeklerinin şefaatine nail oluruz inşaallah.

URUŞLU AŞIK ŞEFKATİ

 {basicyoutube}sLUUsI50a68{/basicyoutube}

 

KAYNAKÇA :

ARSLAN, Durmuş Ali (1992). Kalkınma Dönemecinde Kavaközü. Konya: Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü (Lisans Tezi).

ARSLAN, Durmuş Ali (1991). Uruşlu Âşık: Âşık Şefkati. Konya: Selçuk Üniversitesi Halk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (Folklor Derleme Çalışması).

Dr. D. Ali Arslan ,Gülten Arslan, Halk kültürünün temel bileşenlerinden halk ozanlarının dizelerinde göç olgusu doç.

Add a comment
(Okuma süresi: 7 - 13 dakika)

Hacı Bektaş Veli, Ahmed Yesevi'nin halifesi Lokman Perende'nin bizzat talebesidir. Kendisi mükemmel bir dini-milli kültür formasyonu almıştır.

Bu sebeple O, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması için Türkistan illerinden vazifeli olarak gönderilmiştir. Böylesine mesuliyetli bir görevi üstlenen Horasan Alp-erenlerinden Hacı Bektaş Veli'nin Hayatı ve Eserleri'ni burada bir kaç satırla anlatabilmemiz mümkün de-ğildir. Onun hayatım daha çok eserlerinden hareketle ele almak zorundayız. Ancak günümüze kadar Hacı Bektaş Veli’nin hayatı ve eserleri hakkında (Prof. Dr. Esad Coşan hariç) ciddî bir araştırma yapılmamıştır.

Birkaç yıldan bu yana idame ettirmeye çalıştığımız "Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi" nezdinde Hacı Bektaş Veli'nin hayatını, eserlerini, fikirlerini ve tesirlerini araştırmaya başladık. Bunlar zamanla Merkezimizde sırasıyla neşredilecektir.

Hacı Bektaş Veli'nin hayatını, eserlerini ayrı ayrı ele alacağız. Özellik Onun hayatı etrafında teşekkül eden menkıbeler ve velayetnâmeler çerçevesinde "Menkabevî Hayatı"nı ayrıca vereceğiz. Bu makalemizde ise, sadece "Hacı Bektaş Veli'nin Tarihî Hayatı ve Eserleri'ni ana hatlarıyla vermeye çalışacağız.

Add a comment

(Okuma süresi: 5 - 9 dakika)
C:\Users\alialpercetin\Desktop\NECİP FAZIL KISAKÜREK\necipfazil-1.jpg

Cumhuriyet dönemi Çağdaş Türk Edebiyatı’nın en dikkate değer şahsiyeti, şüphesiz Necip Fazıl Kısakürek’tir. Şair, edip, mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, uçsuz bucaksız duygu ve düşünce denizinde sonsuzluğa ulaşma özlemiyle liman liman dolaşan, her limanda yükünü bırakan, ölümsüz eserler veren bir dâhi, bir zekâ fırtınasıdır. Onun yetmiş sekiz yıllık ömrünün, en az elli yılı, bu fırtınaların yarattığı olaylarla doludur.

  1. Maraş’tan İstanbul’a gelerek yerleşen köklü bir ailenin çocuğu Necip Fazıl, 1905 yılında doğdu. Amerikan ve Fransız kolejlerinde, Bahriye Okulu’nda, İstanbul Edebiyat Fakültesi (Dârülfünȗn) Felsefe bölümünde okudu.
Add a comment

(Okuma süresi: 3 - 6 dakika)

nigar refibeyliNigar Rafibeyli (Azerice: Nigar Rəfibəyli, d. 23 Haziran 1913, Gence - ö. 10 Temmuz 1981, Bakü), Türk yazar ve şair. Roman ve kısa öykü yazarı olan Anar Rızayev'in annesi ve ünlü yazar ve şair Resul Rıza'nın karısıdır.

Nigar Rafibeyli 23 Haziran 1913'te Gence kentinde dünyaya geldi. Ailesi tıbbi cerrahlardı. Babası Khudadat Rafibeyli, Avrupa'da eğitim gören ilk Azeri cerrahıydı. 1919'da Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti hükümeti tarafından Gence hükümetine başkanlık etmeye davet edildi, fakat yakında Ermeni bolşevikleri tarafından tutuklandı ve Bolşevik askerler tarafından idam edildiği Nargin adasına gönderildi.

Add a comment

(Okuma süresi: 5 - 10 dakika)

Ahmet Muhip DiranasAhmet Muhip Dıranas modern Türk edebiyatında hece şiirini Necip Fazıl ve Ziya Osman'la birlikte en iyi temsil eden şairlerden biridir. Hece şiiri edebiyatımızda bu üç şairle zirveye ulaşmış ve de ömrünü tamamlamıştır.

Modern Türk edebiyatının bugünlere hangi aşamalardan geçerek geldiğini, bunda hece şiirinin rolünü ilgi odağına çekecek her araştırmacının, hece şiiri bağlamında bu üç şairi ve bunların kalıtını sağlıklı bir şekilde irdelemesi gerekir. Çünkü hece şiiri batı ve eski edebiyatımızla modern edebiyatımız arasında bir geçiş, bir köprü özelliği taşımaktadır. Edebiyatımızda hece şiiri doğuyla batının, eskiyle yeninin kesiştiği bir yerde durmaktadır.

Ahmet Muhip Dıranas 1908 yılında İstanbul'da doğdu ve 21 Haziran 1980'de Ankara'da öldü. Şiire ilgi ve sevgisinin gelişmesin­de lisedeki edebiyat öğretmenleri Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın büyük etkisi oldu. Özellikle Tanpınar'ın; Baudelaire'i ve çağdaş Fransız şiirini onun teşvikiyle tanıdı.

Add a comment

(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

tamillaaliyeva2Öykücü, edebiyat araştırmacısı. 1951, Beylekan bölgesi / Azerbaycan doğumlu. Tam adı Tamilla Abbashanlı-Aliyeva.

1951 yılı Temmuz ayının 20.günü Azerbaycan Aran Karabağ bölgesinde Beylegan şehrinde dünyaya geldi. Anne ve babasını erken kayıp etmiş, teyzesinin himayesinde büyütüldü. 1958’da Geray Esedov Ortaokulunu 1968’de yüksek puanla bitirdi. 
1969’de Bakı Devlet Üniversitesinin İletişim Fakültesini kazandı. Öğrencilik yıllarında Azerbaycan Devlet Radyo-Televizyon Şirketinde sözleşmeli olarak çalıştı. 1974‘te üniversiteden mezun oldu, 1975’te Bakı Devlet Üniversitesinin Filoloji Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak işe başladı. 1987 yılında Batı Avrupa, Amerika, Avustralya Edebiyatları üzerine doktora eğitimini kazandı.1992 yılında Azerbaycan-Amerika Edebi İlişkileri konusunda doktorasını yaparak Moskova Ali Attestasiya Komisyonu tarafında doktor unvanını kazandı. 1998 yılında doçent oldu.

Add a comment

(Okuma süresi: 14 - 27 dakika)

onan necmettin halil 1Necmettin Halil Onan (1902, Çatalca, Kocaeli - 17 Ağustos 1968, İstanbul), Türk  şair, öğretmen, akademisyen, edebiyat tarihçisi. Türk edebiyatının artık
klasikleşmiş eseri olan ve Türk ordusunun Çanakkale Savaşı'ndaki savunmasını anan "Bir Yolcuya" şiirini kaleme alan şairdir.

1902'de Çatalca'da doğdu. Babası, Duyun-u Umumiye memuru Halil Hilmi Bey idi. Ortaöğrenimini Vefa Lisesi'nde tamamladı. 1919 yılında Dârülfünun Edebiyat Fakültesinde açılan sınavı kazanarak Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu.  Cenap Şahabettin, Fuad Köprülü, Ferit Kam, Yusuf Şerif, Yahya Kemal, Hüseyin Daniş gibi edebiyatçıların öğrencisi oldu.

Add a comment

Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
Sona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
Bulut bulut bembeyaz bir rüyadır çocukluk. Sonraya sadece ha­tırlananlar kalır. Kenarı tırtıklı sararmış fotoğraflardır vesikaları! Ve yakın akraba sohbetlerinde, "Ben...
Sert rejimler ve onların değişimi çabaları ile dolu ürkütücü ve bir o kadar da hayranlık uyandırıcı bir tarihe, insanlık tarihinin en cesur ama felâketli deneyimlerine sahip...
Bir zamanlar Avrupa'da fizikçiler arasında önemli bir tartışma vu­ku bulur. Kâinattaki varlıklar acaba kendi içine mi bükülüyor? Eğer öyleyse onları çeken bir boyut olmalı ve bu...
"Aslanın vücudu, yediği hayvanlardan mürekkeptir". Valery'nin, şairin, ken­dinden önce gelen şairlerle ilgisini anla­tan bir sözü. Fakat bu söz, şiir dışı alan­larda da geçerli....
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
Ahmet Yılmaz Soyyer’in Şiir Dünyası Yılmaz Soyer, ya da şiir dışındaki çalışmalarıyla A. Yılmaz Soyyer, 1960 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Annesi ve babası o henüz...
Şair (D. 28 Haziran 1929, Göktepe kasabası / Sarıveliler / Karaman – Ö. 29 Ağustos 2018, İstanbul) 28 Haziran 1929 tarihinde Karaman ili Sarıveliler kazası Göktepe kasabasında...
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...
Genç, beyaz, gürbüz kadın, tıpkı zalim âşığının hışmına uğramış evvel zaman cariyesine benziyordu... Soluk basma entarisi parça parçaydı. Gür, kıvırcık, kumral saçları, mermer...
Sadettin Kaplan, 1944 senesinde Ağrı‘nın Patnos ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokulu Patnos’da okudu. Ortaokulu parasız yatılı olarak Erzurum Lisesi’nde okuduktan sonrasında...
Şair, Yazar ve Gazeteci. Gazeteci yazar Osman Olcay Yazıcı 1953 Trabzon Sürmene doğumluydu. Osman Olcay Yazıcı, 1953’te Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Küçükdere Nahiyesinin...
Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Ziya Gökalp ilkokulunu(1980), Eskişehir İmam-Hatip Orta ve lise kısmını (1987) bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler...