Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet   Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet Powered By GSpeech
Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)
alaeddin yavasca 5Makedon isyancılar Cemile'nin annesini, babasını katlediyor. Henüz beş yaşındaki Cemile'yi de süngülemişler, öldü diye bırakmışlar. Saatler sonra Osmanlı askeri bulmuş, yaralarını temizlemiş ve Dârü'l Eytam'a teslim etmişler.
Süleyman Bey de "bizim kızımız ol" diye almış Cemile'yi. Evlerinde on yaşında oğlu da varmış.
Anne Fatma Ruhiye Hanım Cemile'yi oğlu Fark Nafiz'den ayırmamış. Beraber büyümüşler Cemile ile Faruk Nafiz. Okuldan geldiğinde öğrendiklerini Cemile'ye öğretirmiş, kitap okuturmuş. Yazdığı şiirlerin ilk dinleyicisi imiş Cemile.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)
alaeddin yavasca 4Sanatçı ve Devlet Adamı
Gece on buçuk sularında kapısı çalınıyor Alaeddin Bey'in, kapıda polisler.
Cumhurbaşkanı Celal Bayar hanım öğretmenler için bir yemek vermiş. Sohbet sırasında söz musikiden ve Alaeddin Yavaşça'dan açılmış. Celal Bayar da "Ben kendisini çok severim, bana hürmeti vardır, çağırdığımı söylerseniz gelir" demiş.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)
alaeddin yavasca 3Alaeddin Bey 19 Kasım 1994 de Harbiye Kültür Konser Salonunda hicaz bir şarkı okuyor.
"Kimseyi böyle perîşân etme Allâh'ım yeter,
Uyku tutmaz, bir ümit yok, gelmiyor hiçbir haber,
Ağlamaktan gözlerim etrâfı artık görmüyor,
Hâzret-î Yâkûb'a döndürdü beni hûkm-i kader..."
Dinleyenlerin arasında Vehbi Koç da var. Yanındaki Dr. Tarık Minkari'ye soruyor;

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 4 - 7 dakika)
alaeddin yavasca 2Alaeddin Yavaşça 1945 yılında İstanbul Erkek Lisesini birincilikle bitirir ve tıp fakültesi imtihanlarını kazanır, tıp tahsiline başlar.
Son sınıfta bir fasıl toplantısındadır.
İbnü-ül Emin Mahmut Kemal'in evindedir fasıl. Gelen misafirlerden bazıları şunlar; Ord. Prof. Tevfik Remzi Kazancıgil, Ord. Prof. Muzaffer Esat Güçhan, Prof. Kazım İsmail Gürkan, Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay, Ord. Prof. Mükremin Halil Selçuklu, Prof. Fuat Köprülü, Yahya Kemal.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)
alaeddin yavasca 1Alaeddin Yavaşça emanetini teslim etti.
Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesi Haziresi'ne defnedildi.
Yahya Kemal diyordu ya "Kökü mazide olan atiyim" diye. Tam Alaeddin Yavaşça Ağabey'e yakışan bir tarifti bu.
Bu hafta Alaeddin Yavaşça'dan bahsedelim kısmet olursa. Bir sanatçı nasıl yetişir, nasıl olur, nasıl olmalı.
Söylediği şarkıları dinleyelim. Kulaklarımız temiz sesler duysun.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 17 - 33 dakika)

mehmet kaplan 1221Mehmet Kaplan, üniversitelerde, sanat, edebiyat ve kültür çevrelerinde tanınmış bir edebiyat araştırmacısı; eleştirmen, denemeci, “müşfik ve müşvik bir hoca”, kültür adamı, milletinin değerlerine bağlı bir aydındır. Uzmanlık sahası Yeni Türk Edebiyatı olan Kaplan, Türk tarih, kültür ve edebiyatını bir bütün halinde “dinamik bir süreç” olarak değerlendirdiği için Klâsik Türk edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ve Türk Dili alanlarında da çeşitli incelemeler yapmış, çeşitli edebî eserlerimizi tahlil ederek edebiyat ile medeniyet arasında dikkate değer münasebetler kurmuştur. Onun bu çalışmalarında ortaya koyduğu görüş, tespit, eleştiri ve önerileri aynı zamanda pek çok araştırmacıya da yön vermiştir (Mehmet Kaplan’a Armağan, 1984: 18-19).

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 12 - 24 dakika)

  mehmetakifersoy210303Mehmet Âkif’in Ailesi

Mehmed Âkif, ana tarafından Buhâralı bir aileye mensuptur; şeceresini, bir buçuk – iki asır önce, Buhâra’dan Anadolu'ya göç eden Hekim Hacı Baba'ya kadar götürebiliyoruz. Boy-âbâd'da evlenen, oradan Tokat'a gelen Hekim Hacı Baba'nın, Tokat'ta bir çocuğu doğuyor; işte bu, Âkif'in ismini hatırlayamadığı büyük annesidir; sonraları, Buhâra'dan gelen tâcir Mehmed Efendi ile evlenmiştir; Âkif'in annesi Emine Şerife Hanım bu izdivâcın mahsûlü olup, Tokat'ta doğmuştur.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 4 - 7 dakika)

kadi burhaeddinTürk illeri dünyanın en eski illerinden olarak, dört bin yıla yakın keçmişlarindAsya, Afrika ve Avrupa qitelerine yayılmışlar ve oralarda büyük millet ve devletler kurmuşlardır. Bugün kabul edilen görüşe göre Türklerin anayurdu Orta Asya’da Altay-Ural dağları arasındaki bozkırlarda olup ve çevreye yayılmışlardır.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 15 - 29 dakika)

namik kemal02XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.

Mehmed Nâmık Kemal 26 Şevval 1256’da (21 Aralık 1840) Tekirdağ’da doğdu. Meclis-i Mâliye âzası, esham müdürü, II. Abdülhamid’in müneccimbaşısı Mustafa Âsım Bey’in oğludur. Annesi Tekirdağ mutasarrıfı Koniçeli Abdüllatif Paşa’nın kızı Fatma Zehra Hanım’dır. Nâmık Kemal’in çocukluk hayatı babasından ziyade dedesi Abdüllatif Paşa ailesi yanında geçmiştir.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 8 - 15 dakika)

mehmetakif(1873 - 1936)1

Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi. 1873‘te İstanbul‘da Fatih ilçesinin Sarıgüzel semtinde doğdu.Asıl adı, Mehmed Ragîf‘tir. Babası 1290 yılında doğan oğluna ebcet hesabına göre 1290 eden Ragîf adını koydu, ama Ragîf yaygın bir isim olmadığı için çevresindekiler ona Âkif diye hitap ettiler.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 18 - 36 dakika)

Mehmed Âkif Haziran 1936’da tedavi gördüğü Nişantaşı Sağlık Yurdu’nda(M. Ruyan Soydan koleksiyonu)Mehmed Âkif Haziran 1936’da tedavi gördüğü Nişantaşı Sağlık Yurdu’nda(M. Ruyan Soydan koleksiyonu)Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş, “temiz” mânasına gelen adının önüne temizlik ve titizliği dolayısıyla ayrıca “Temiz” sıfatı eklenerek anılan, Fâtih Medresesi müderrislerinden Mehmed Tâhir Efendi, annesi aslen Buharalı olup Tokat’a yerleşmiş bir aileden Emine Şerîfe Hanım’dır. Emîr Buhârî mahalle mektebinde ilk öğrenimine başlayan Âkif burada iki yıl okuduktan sonra Fâtih Muvakkithânesi’nin yanındaki ibtidâî mektebine yazıldı (1879). Safahat’ta, “Hem babam hem hocamdır, ne biliyorsam kendisinden öğrendim” diyerek tanıttığı babası o yıl kendisine Arapça öğretmeye başlamıştı. Aynı zamanda Mühürdar Emin Paşa’nın oğulları İbnülemin Mahmud Kemal ve Ahmed Tevfik’in özel hocaları olan Tâhir Efendi derslerini yazın Emin Paşa’nın Yakacık’taki köşkünde sürdürmekteydi. Ailece köşkün bir dairesinde kaldıklarından Âkif de bir taraftan bu derslere katılmakta, diğer taraftan iki kardeşle arkadaşlık yapmakta ve kardeşlerin büyüğü Mahmud Kemal ile birlikte manzumeler yazmaya çalışmaktaydı.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Alaeddin Bey 19 Kasım 1994 de Harbiye Kültür Konser Salonunda hicaz bir şarkı okuyor. "Kimseyi böyle perîşân etme Allâh'ım yeter, Uyku tutmaz, bir ümit yok, gelmiyor hiçbir...
Sanatçı ve Devlet Adamı Gece on buçuk sularında kapısı çalınıyor Alaeddin Bey'in, kapıda polisler. Cumhurbaşkanı Celal Bayar hanım öğretmenler için bir yemek vermiş. Sohbet...
Alaeddin Yavaşça 1945 yılında İstanbul Erkek Lisesini birincilikle bitirir ve tıp fakültesi imtihanlarını kazanır, tıp tahsiline başlar. Son sınıfta bir fasıl toplantısındadır....
Alaeddin Yavaşça emanetini teslim etti. Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesi Haziresi'ne defnedildi. Yahya Kemal diyordu ya "Kökü mazide olan atiyim" diye. Tam Alaeddin Yavaşça...
Makedon isyancılar Cemile'nin annesini, babasını katlediyor. Henüz beş yaşındaki Cemile'yi de süngülemişler, öldü diye bırakmışlar. Saatler sonra Osmanlı askeri bulmuş,...
Mehmet Kaplan, üniversitelerde, sanat, edebiyat ve kültür çevrelerinde tanınmış bir edebiyat araştırmacısı; eleştirmen, denemeci, “müşfik ve müşvik bir hoca”, kültür adamı,...
Oğuzların atası Oğuz Han ve oğullarının destanını anlatan başlıca iki kaynak vardır. Bunlardan birincisi Paris Milli Kütüphanesi’nde bulunan Uygur yazısıyla yazılmış, eksik tek...
Uygur Devleti, İslamiyet’ten önceki Türk imparatorluklarının sonuncusudur. M. VIII. aşıra kadar Dokuz Oğuz boylarıyla birlikte Moğolistan’ın şimalinde yaşayan On Uygurlar,...
Türk dünyası edebiyatlarının önemli bir parçasını teşkil eden Özbek edebiyatı, Özbekistan’ın bağımsızlığa kavuşmasıyla birlikte, kendine özgü metotlar geliştirerek dünya...
Okumayı seven herkes dünya edebiyatının büyük klasiklerinin insanlığın ortak hafızasında önemli bir yer edindiğini bilir. Ancak bunun gerçekleşmesi yalnızca yazarın hayal gücüne,...
Günümüzde geçmişte hiçbir zaman olmadığı kadar fazla insan tarih yazmanın, aynı şekilde hiçbir zaman olmadığı kadar insan da geçmişe dair bilgi edinmenin peşindedir. Bu...
Türk illeri dünyanın en eski illerinden olarak, dört bin yıla yakın keçmişl a rind a Asya, Afrika ve Avrupa qitelerine yayılmışlar ve oralarda büyük millet ve devletler...
“Tarihî çeşmeler zamanın gözleridir. Geçmişten geleceğe bakarlar. Hiç ummadığınız bir köşe başında bile tarihin şahitleri olarak karşınıza dikilirler. Siz önünden geçip...
Mehmet Âkif’in Ailesi Mehmed Âkif, ana tarafından Buhâralı bir aileye mensuptur; şeceresini, bir buçuk – iki asır önce, Buhâra’dan Anadolu'ya göç eden Hekim Hacı Baba'ya kadar...
Bayburt'ta bir söz varmış, "Zihni'yi bile güldürür." diye. Herhalde "Ölüyü bile güldürür." demeye gelir. Buna göre Zihnî'nin gülmeyle arası iyi olmamalıdır. Onun hiç gülmediği...
Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Powered By GSpeech