Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet   Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet Powered By GSpeech
Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
Mehmet Ali Kalkan">
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)
Bunu okudun 0%
alaeddin yavasca 1Alaeddin Yavaşça emanetini teslim etti.
Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesi Haziresi'ne defnedildi.
Yahya Kemal diyordu ya "Kökü mazide olan atiyim" diye. Tam Alaeddin Yavaşça Ağabey'e yakışan bir tarifti bu.
Bu hafta Alaeddin Yavaşça'dan bahsedelim kısmet olursa. Bir sanatçı nasıl yetişir, nasıl olur, nasıl olmalı.
Söylediği şarkıları dinleyelim. Kulaklarımız temiz sesler duysun.

Alaeddin Yavaşça 1 Mart 1926 da Kilis'te doğmuş. Oraya da dedeleri Kırım'dan göç etmiş.
Dedesi, amcası şair.
Kilis'i çok seviyor ve Kilis için de beste yapmış.
Birinin sözleri Kilisli Rıfat Bilge'ye ait. ( Kilisli Rıfat Bilge de bilinmeli)
"Kilis mehd-i vücudum, mevlidim, ilk aşiyanımdır."
Diğerinin de sözlerini kendi yazmış; " Kilis'imin bağları, Kekik kokar dağları."
Babasını şöyle anlatıyor;
"Babam hoş sohbet bir insandı. Küçükle küçük, büyükle büyük olur, hayır yapmayı ve yardım etmeyi çok severdi. Çocuklarına bir tek fiske vurmadan babalık yapmış... Biz babamdan bir şey isteyemez, annemi aracı yapardık. Dini bilgisi çok kuvvetliydi. Kur'an tefsirini bize de okur, lüzumlu gördüğü yerler için dikkatimizi çekerdi. Sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim'i yüksek sesle okur, güzel sesi ile bizi her zaman etkilerdi... Ablam İstanbul'dan gelmiş olan Tacül Riyad Hanım'dan ud dersleri alıp, notayla ud çalmasını öğrendi."
"Dört- beş yaşındaydım, o günlerde moda olan "Fikrimin ince gülü" güfteli şarkıyı ezberime almıştım ve eksiksiz okurdum."
"Eve gelen plaklardaki Türk Musikisi eserlerini ezberlerdim ilkokulda. İklime Hoca imtihan yapmadan önce bana bir şarkı okuturdu."
Babasının yakın dostu Zihni Bey gelirmiş evlerine. Yine bir gelişinde "Yeni plağın var mı?" diye sormuş babasına. Münir Nurettin'in yeni çıkmış plağını göstermiş. Bir tarafında Şevki Bey'in "Gülzara nazar kıldım" uşşak şarkısı, diğer tarafında da Üçüncü Selim'in Suzidilara yürük semaisi "Ab ü tab ile bu şebhaneme canan geliyor" eseri varmış plağın. Zihni Bey bir kaç defa dinlemiş. Babası "Bizim Alaeddin de bu iki eseri ezberine almış" deyince okumasını istemiş Zihni Bey. O zaman sekiz- dokuz yaşlarındaymış. Okumuş ama onlar da sohbetlerine devam etmişler bu arada, "aferin" falan da dememiş.
Dememiş ama ertesi gün yine onlara uğramış Zihni Bey, iki eli de doluymuş. Kutusunda iki keman, portatif bir nota sehpası ve Batı Müziği Keman Metodu'nu getirmiş. Demiş ki;
"Hadi bakalım, artık derse başlıyoruz. Bu işi biraz ciddiye alalım. Sadece eser ezberlemekle olmaz bu iş."
Notayı bu zamanlarda öğrenmiş Alaeddin Yavaşça.
Kilis'te lise olmadığından, ablası ve dayısı Konya'da bulunduğundan birinci sınıfı Konya'da okur Alaeddin Yavaşça. Uzun süren bir hastalık döneminden sonra İstanbul'da okuması istenir ve İstanbul Erkek Lisesine kaydolur.
Edebiyat Öğretmeni Hakkı Süha Bey'dir. O sıralarda Artaki Candan'dan kanun dersleri almaya başlamış Alaeddin Yavaşça.
Bir derste Hakkı Süha Bey kanun sazından bahseder ve "bu sazın bemol ve diyezlerini sağlayan madeni şeyler vardır" der. Talebe Alaeddin "Mandal efendim" deyince dersten sonra kendisini görmesini ister.
Dersten sonra konuşurlar. Hocası evinin adresini verir, Salı ve Cuma akşamları fasıl olduğunu ve bu fasıllara katılmasını istediğini söyler.
Babası ile beraber gider. Faslı tanburi Dr. Selahattin Tanur yönetmektedir.
Tanburi Cemil Bey'in peşrevi ile başlayan Şedaraban faslıdır. Tanburi İshak ve Hacı Sadullah Ağa'nın birer bestesi, yine Hacı Sadullah Ağa'nın ağır semaisi, aynı makamdan çeşitli şarkılardan sonra, Tanburi İshak'ın yürük semaisi ve Cemil Bey'in saz semaisi ile o günkü fasıl sona erer.
Hanendelik hayatı burada başlamış oluyor Alaeddin Yavaşça'nın ve repertuarını inanılmayacak güzellikte geliştiriyor.
Bu fasıllara zaman zaman İbn-ül Emin Mahmut Kemal, Muhittin Erev, Prof. Osman Şevki Uludağ, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar da katılıyor.
Fasıl bittikten sonra çaylar içilirken de kritiğini yaparlarmış.
Hocası, neyzen Emin Bey ile de tanıştırmış. Yanına gittiklerinde oldukça rahatsızmış Emin Dede ama şöyle söylemiş Hakkı Süha Bey'e;
"Demek senin şakirdin (Talebe, çırak), o halde teberruken (hediye olarak) ney üfleyeyim de hatıra kalsın."
Elini öpmüş ve "musiki hayatımda unutamadığım hatıralardan biridir." demiş Alaeddin Bey.
Prof. Dr. İhsan Sarıkardaşoğlu ile sınıf arkadaşı imişler. İhsan Bey Eskişehir'li, daha doğrusu Sivrihisarlı.
Zübeyde Abla da Sivrihisar'lı, aradım "tanıyor musun?" diye, "tanımam mı, akrabam. Bize gelirdi, çok bilgili bir insandı. Bir ara Cide'ye tayin oldu. Hadi ilim irfan konuşalım derdim, o anlatır biz dinlerdik, bazen de güle güle ölürdük. Mezarının üstünde de ne uzun ne kısa bir şey yazılmıştı, onu yazayım dedim ama yazamamıştım." başka hatıralarını da anlattı Zübeyde Abla.
"Bunu şunun için soruyorum Alaeddin Yavaşça ile İhsan Sarıkardaşoğlu sınıf arkadaşları imiş, okuduğum kitapta öyle yazıyor" deyince Alaeddin Bey'in "Boğaziçi Şen Gönüller Yatağı" şarkısını çok severim. Hepsi ayrı güzel de bu başka güzel" diye de ilave etti.
Derslerden birinde bir talebe soruyor "sen nerelisin?" diye. "Sivrihisarlıyım" demiş İhsan Bey. Hiç duymamış tabi burayı arkadaşı. "Ben de Kilisliyim" demiş ardından. Kilis'ide İhsan Bey duymamış. Bozulmuş tabi.
Aradan zaman geçmiş, bir okul eğlencesinde çok farklı bir ses duyuyor ve salondaki nefesler aniden kesiliyor. Bakıyor ki söyleyen o bozulduğu çocuk.
Şöyle anlatıyor Alaeddin Bey'i İhsan Sarıkardaşoğlu;
"Onu hiç kravatsız görmedim. Daima takım elbiseli ve ceketi düğmeli gezerdi. Kahkaha attığını, yüksek sesle konuştuğunu hiç duymadım. Sadece dinletmesini değil dinleme sanatını da bilen bir talebeydi.
Araya yıllar girdi. Kıymetli, vefalı, umut yüklü, ağır başlı yıllar. O bizden birisiydi ama bir başkaydı. Aynı zamanda sanki hidayete ermiş gibiydi. Yaradan öylesine özenmişti ki, ruhunu ve bedenini bir çok güzellikler ile tezyin ederken, dünyanın bütün insanlarını içine alacak kadar bir de gönül vermişti.
...Onu insan olarak düşünemediğimizden, üzüntülerini, birikimlerini ve dertlerini de bir kere olsun sormayı akıl edemedik.
Hiç birimizin O'nun iç dünyasını araştırmaya gücü ve sabrı kâfi gelmez. Zira onun sevinçleri kadar ızdırapları da makamının iktizasıdır. İçimizde hâlâ en büyük O'dur ve O'nu aşmaya niyetli değiliz. Çünkü büyüklük O'na yakışmıştır.
Ben O'nunla Tıp ilminin son derece başarılı ve haysiyetli bir hekimi olarak, musikimizin büyük üstadı olarak, benim ölçülerime göre Türk Musikisinin iki asrı kapsayacak dehası olarak iftihar ederim.
O, ülkemizi aydınlatan renklerin sekizincisidir. Acaba analar bir Alaeddin Yavaşça'yı daha ne zaman doğuracak?"
Prof. Dr. İhsan Sarıkardaşoğlu'nun uzun yazısından bir kısmı böyle.
İhsan Sarıkardaşoğlu'nun mezarı da çok sevdiği Sivrihisar'da.
Akrabası Zübeyde Abla'da bugün öğlene beni davet etti. Bakalım ne anlatacak Sivrihisar yemeklerinden? ?

Comments powered by CComment

About the Author

Mehmet Ali Kalkan

More articles from this author

Alaeddin Bey 19 Kasım 1994 de Harbiye Kültür Konser Salonunda hicaz bir şarkı okuyor. "Kimseyi böyle perîşân etme Allâh'ım yeter, Uyku tutmaz, bir ümit yok, gelmiyor hiçbir...
Menâkıb-ı Mustafa Safî müellifi Derviş İbrahim Hilmî Bey’in kendisinden üç yaş küçük olan kardeşi Muhammed Zühdî Bey, Boluludur ve Mudurnulu Halil Rahmî Efendi’nin...
Sanatçı ve Devlet Adamı Gece on buçuk sularında kapısı çalınıyor Alaeddin Bey'in, kapıda polisler. Cumhurbaşkanı Celal Bayar hanım öğretmenler için bir yemek vermiş. Sohbet...
Mehmet Kaplan, üniversitelerde, sanat, edebiyat ve kültür çevrelerinde tanınmış bir edebiyat araştırmacısı; eleştirmen, denemeci, “müşfik ve müşvik bir hoca”, kültür adamı,...
Yahya Kemal Beyatlı, kendi kuşağına ve daha sonraki kuşaklara mensup birçok şairi yazarı ve kültür adamını etkilemiş bir şairdir. Onun meydana getirdiği etki ve bıraktığı iz,...
Türk edebiyatının daima ağır basan kefesi, Türklüğün ortak değeri Dede Korkut Hikâyeleri; mitoloji, tarih, sosyoloji ve kültür gibi alanlarda kaynak durumundadır. İçeriğinin...
Alaeddin Yavaşça 1945 yılında İstanbul Erkek Lisesini birincilikle bitirir ve tıp fakültesi imtihanlarını kazanır, tıp tahsiline başlar. Son sınıfta bir fasıl toplantısındadır....
Makedon isyancılar Cemile'nin annesini, babasını katlediyor. Henüz beş yaşındaki Cemile'yi de süngülemişler, öldü diye bırakmışlar. Saatler sonra Osmanlı askeri bulmuş,...
Alaeddin Yavaşça emanetini teslim etti. Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesi Haziresi'ne defnedildi. Yahya Kemal diyordu ya "Kökü mazide olan atiyim" diye. Tam Alaeddin Yavaşça...
Oğuzların atası Oğuz Han ve oğullarının destanını anlatan başlıca iki kaynak vardır. Bunlardan birincisi Paris Milli Kütüphanesi’nde bulunan Uygur yazısıyla yazılmış, eksik tek...
Türk illeri dünyanın en eski illerinden olarak, dört bin yıla yakın keçmişl a rind a Asya, Afrika ve Avrupa qitelerine yayılmışlar ve oralarda büyük millet ve devletler...
“Tarihî çeşmeler zamanın gözleridir. Geçmişten geleceğe bakarlar. Hiç ummadığınız bir köşe başında bile tarihin şahitleri olarak karşınıza dikilirler. Siz önünden geçip...
"Bugün dünya birbirine zıt iki yere parçalanmıştır: zalimler ve mazlumlar. Niçin bu insanlardan birisi parasının gücü ile sanat öğrensin, eğitim alabilsin; diğeri ise bütün...
Türk dünyası edebiyatlarının önemli bir parçasını teşkil eden Özbek edebiyatı, Özbekistan’ın bağımsızlığa kavuşmasıyla birlikte, kendine özgü metotlar geliştirerek dünya...
Günümüzde geçmişte hiçbir zaman olmadığı kadar fazla insan tarih yazmanın, aynı şekilde hiçbir zaman olmadığı kadar insan da geçmişe dair bilgi edinmenin peşindedir. Bu...
Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Powered By GSpeech