Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 11 - 21 dakika)
Bunu okudun 0%

halilatilgan1946 yılında Adana'nın Karaisalı ilçesinin İncirgediği köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdikten sonra Düziçi İlk öğretmen Okuluna girdi. 1964–1965 öğretim yılında Düziçi İlk öğretmen Okulundan mezun oldu. Çeşitli illerde öğretmenlik, Halk Eğitimi Merkezi Müdür, Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1973 -1975 yılında Çukurova Radyosunun açmış olduğu saz sanatçılığı sınavlarını kazandı. 1984 de Çukurova Üniversitesine Müzik Uzmanı olarak atandı. Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde Halk Müziği ve Bağlama Dersleri Öğretim Görevlisi, Kültür Sanat Merkezi Müdürlüğü yaptı. 1990 yılında Kültür Bakanlığı Şanlı Urfa Devlet Türk Halk Müziği Korosuna Kurucu Şef olarak atandı. 1993 yılında Ankara'ya alınan Dr. Atılgan koro şefliğinin yanında Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünde (HAGEM) Müzik Danışmanlığı, Repertuvar Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Zaman içinde Eğitim Enstitüsünün Müzik Bölümünü, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi.


Adana Valiliği adına yaptığı Geçmişten Günümüze Çukurova Türküleri kaset setinde yörenin özellikli türkülerini beş kasette toplayarak Türk kültür tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Değişik illerde çeşitli görevlerde bulunan Dr. Atılgan; İçel, Yozgat, Adana, Gaziantep, Kıbrıs, Hatay, Muğla, Niğde, Tarsus, Şanlıurfa, Osmaniye, Mersin illerinde folklor derlemeleri yaptı. Derlediği türküleri TRT, TV ve kendi kitaplarında, folklorla ilgili araştırmalarını; Sivas Folkloru, Türk Folkloru, Anadolu Folkloru, Erciyes, Karaisalı, Güneyde Kültür, İçel Kültürü, Ozan, Türkiye İş Bankası Kültür Sanat, Tarla, Güney Su, Folklor Edebiyat, Ana Yurttan Ata Yurda Türk Dünyası, Ceyhan, Çağrı, Maki, Harran, Türksoy, Size dergilerinde, Karaisalı Gazetesinde 2011 yılı itibariyle 140 makalesi yayımladı.

TRT Çukurova Radyosunda yapımı gerçekleşen Dilde Telde Çukurova, Dadaloğlu Karacaoğlan Yurdundan, Yöremiz Folklorundan programlarının yapılmasında çeşitli katkılar sağlayarak, folklor ve halk müziği konularında konuşmalar yaptı. Üniversitelerde müzikle ilgili konferanslar verdi. TRT, özel televizyon ve radyolara Dilde Telde Anadolu, Ezgi Kervanı, Sanatçı Politikacılar, Kültür Kürsüsü, Anadolu'nun Dili programlarını hazırlayıp sundu. Yaklaşık 300'e yakın Türk halk ezgisini derleyen, notaya alan Atılgan, bu ezgileri TRT, TV'nin çeşitli programlarında çaldı okudu. Çoğunluğunu Çukurova türkülerinin oluşturduğu yaklaşık 100'e yakın halk ezgisini de TRT repertuvarına kazandırdı. Şefliğini yaptığı halk müziği korolarıyla yurdun çeşitli bölgelerinde konserler veren Halil Atılgan millî ve milletler arası folklor, müzik, halk edebiyatı ve halk oyunları dalında kongre, bilgi şöleni ve seminerlere katılarak 50'e yakın bildiri sundu. Türk Kültürüne hizmetlerinden ötürü 3 Ocak 2004 yılında da Azerbaycan Vektör İlimler Merkezinden doktora aldı.

MESAM – İLESAM – Türk Folklor Araştırmaları Kurumu – Türkiye Yazarlar Birliği üyesi olan Dr. Halil Atılgan şiirlerden ve türkülerden hareket ederek sahneye koyduğu Kurtuluş Savaşı Destanı, Türkülerin Dili, Türkülerde Ana, Sevelim Sevilelim müzikal programlarıyla halk müziğine değişik bir sunum kazandırdı. Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen halk oyunları ve halk müziği yarışmaları danışma kurulu üyeliğinde de bulunan Dr. Atılgan, 31 Aralık 2010 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet

Türk Halk Müziği Korosu Şefi olarak emekliye ayrılmıştır.


Dr. Halil Atılgan Toroslar Yörük Müzesi

ALMIŞ OLDUĞU ÖDÜLLER

1– Türk Folklor Araştırmaları Kurumu Türk Folkloruna Hizmet Ödülü 1987.

2–Mut Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen Türkülerin Hikâyeleri adlı derleme yarışmasında Türk Folklor Araştırmaları Kurumu 1. Mansiyon 1985.

3–Milli Eğitim Bakanlığının Halk Eğitimi Merkezleri arasında açmış olduğu Türk Halk Müziği Koro yarışmalarında çalıştırdığı Mersin Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosuyla Türkiye birinciliği. ( 1984 )

4–Kültür Bakanlığının Türkiye Üniversiteler Arası düzenlemiş olduğu Türk Halk Müziği Koro yarışmasında çalıştırdığı Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Türk Halk Müziği Korosuyla Türkiye ikinciliği. ( 1985 )

5–Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu Türkiye Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Koro yarışmasında çalıştırdığı Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Türk Halk Müziği korosuyla Türkiye birinciliği. ( 1987 – 88 )

6–Anadolu Folklor Vakfınca Türk Kültürüne Hizmet ödülü 1994.

7–Adana'da yayınlanan Ozan Dergisi'nin Türk Kültürüne Hizmet ödülü 1994.

8-İçel'de İçel Kültürü Dergisinin Türk Kültürüne Hizmet Ödülü. (3 Ocak 1996)

9-Adana Valiliği adına Geçmişten Günümüze Çukurova Türküleri kaset seti çalışmasını gerçekleştirmesinden dolayı Adana Valiliğince Türk Kültürüne hizmet ödülü. 13/ 11/ 1999.

10- Osmaniye Valiliği Kristal Fıstık Türk Kültürüne Hizmet ödülü. 17. 6. 2000.

11- Türk Dil Kurumunun Orhan Şaik Gökyay Araştırma Ödülü, 12.11. 2002.

12- Tarsus Belediyesinin Çukurova Kültürüne Hizmet ödülü 25.9.2004.

13- Çukurova Lobisi Dergisinin Yılın En İyi Araştırmacısı Altın Turaç Ödülü 2009.

14- Çukurova Lobisi Altın Turaç Yaşam Boyu Onur Ödülü


                                  YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI


Dr. Halil Atılgan Toroslar Yörük Müzesi 21–Burası Mersin : Mersin Halk Eğitimi Merkezi Yayınları Mersin 1983.

2–Âşık Ferrahî Hayatı, Şiirleri, Türküleri: Çukurova Üniversitesi Yayınları, Çukurova Üniversitesi Basım Evi Adana 1987.

3–İskenderun : İskenderun Belediyesi Yayınları, Çukurova Üniversitesi Basım Evi Adana 1988.

4–Âşık Dertli Kazım ( I ) : Metin Ofset Adana 1990.

5–Kısaslı Âşıklar : Özdal Basım Yayın Ticaret Ltd. Şirketi Şanlıurfa 1992.

6–Neden Arabesk : Antakya Kültür Eğitim Tesisleri Yayınları, Antakya 1993.

7–Âşık Dertli Kazım ( II ) : Adana Valiliği Yayınları, Metin Ofset Adana 1995.

8–Ceyhanlı Âşık Ferrahi : Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları, Ankara 1999.

9– Çukurova'dan Sesler : Burcu Ofset Ankara 1999.

10–Âşık Dertli Kazım (3) : Adana Valiliği Yayınları, Fersa Matbaacılık Ltd. Şirketi Ankara 1998.

11–Çukurova Türküleri (I) : Adana Valiliği Yayınları, Burcu Ofset Ankara1998.

12–Malatya Musiki Folkloru: Malatya Belediyesi Yayınları, Cem Web Ofset Ankara 1999.

13–Abdülvahap Kocaman Hayatı, Sanatı, Şiirleri: Adana Valiliği Yayınları, Adana Ofset Adana 1999.

14–Adana Valiliği: Geçmişten Günümüze Çukurova Türküleri Kaset Seti ve Kitapçığı (5kaset) 1999.

15–Adana Valiliği: Geçmişten Günümüze Çukurova Türküleri CD Seti ve Kitapçığı (5CD) 1999.

16–Harran'da Bir Türkmen Köyü Kısas: Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2001.

17–Âşık Dertli Kazım ( IV ) : BRC Basım Ltd. Şirketi, Ankara 2002.

18–Geçmişten Günümüze Niğde Halk Müziği: Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2003. 

19–Kurtuluş Savaşında Kahraman Çukurovalılar: Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2002.

20–Murtçu Folkloru: Karaisalı Kaymakamlığı Yayınları, Ankara 2002. 

21–Türkülerin İsyanı: Akçağ Yayınları, Ankara 2003. 

22– Adana Valiliği : Geçmişten Günümüze Çukurova Türküleri CD Seti ve Kitapçığı (5 CD) 2004.

23–Âşık Dertli Kazım (V) Son Dörtlükleri: Ulusoy Ltd. Şirketi Ankara 2006.

24– İşte O Pehlivan İsmet Atlı'dır: Adana Valiliği İl Kültür Müdürlüğü yayınları II Cilt, Hassoy Matbaacılık Ankara 2007. 

25– Geçmişten Günümüze Tarsus'ta Halk Müziği: Tarsus Belediyesi Kültür Yayınları– 21 (2007 / 2) Hassoy Matbaacılık Ankara 2007. 

26–Geçmişten Günümüze Tarsus Türküleri CD Seti ve Kitabı. (4 CD) Tarsus Belediyesi Kültür Yayınları 2008.

27– Ana Beni Eversene ve Ceyhanlı Hasan Turan: Ceyhan Belediyesi Kültür Yayınları No: 15. Hassoy Matbaacılık Ankara 2009. 

28– Rüzgâr Özür Dilese de -Dal kırıldı Bir Kere: İsim Yayınları, BCR Matbaası Ankara 2011.                                  BASIMA HAZIR KİTAPLARI

1–Bodrum Türküleri.

2–Adana'nın Yolları Taştan. (III Cilt)

3–Gel Vur Dağlarından Gâvur Dağlarına Düziçi

4- Bu gözler Neler GördüULUSAL VE ULUSLARARASI YAYINLANMIŞ TEBLİĞLERİNİN YILLAR      İTİBARİYLE LİSTESİ

1–TÜRKÜLERİN DOĞUŞU, ANONİM OLUŞU, GÜNÜMÜZE KADAR GELİŞİ VE BUNLARLA İLGİLİ ÖRNEKLER, Adıyaman Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü Atatürk Barajı Göl Alanı ve Çevresi Folklor Sempozyumu, 19 – 21 Kasım 1986 Adıyaman.

2–ÂŞIK FERRAHİ, III. Uluslar Arası Türk Halk Edebiyatı Semineri 7–9 Mayıs 1987 Eskişehir.

3–ÂŞIK FERRAHİ TÜRKÜLERİNİN MÜZİK YAPISI VE DERLEDİĞİM MEDİHA TÜRKÜSÜ, Çukurova Üniversitesi –Ceyhan Kaymakamlığı II. Âşık Ferrahi Anma Günü Sempozyumu, 17–18 Haziran 1987 Adana.

4–MALATYA TÜRKÜLERİ, İnönü Üniversitesi II. Battal Gazi Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu 19–21 Ekim 1987 Malatya.

5–HALK OYUNLARINDA MÜZİK VE SAHNE DÜZENLEMESİNİN MÜZİĞE OLUMSUZ ETKİLERİ, Türk Halk Oyunlarının Sergilenmesinde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu 26–28 Ekim 1987 Ankara.

6–ÂŞIK FEYMANİ HAYATI ŞİİRLERİ TÜRKÜLERİ, Mersin I. Milli Kültür ve Eğitim Sempozyumu Bildirileri 18 – 20 Aralık 1987 Mersin.

7–MALATYA YÖRESİ HALK OYUNLARININ EZGİ YAPILARI, İnönü Üniversitesi III. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu 19–21 Ekim 1987 Malatya.

8–GELENEKSEL MÜZİK TÜRLERİMİZİN NOTA YAZIM TEKNİĞİ VE İCRAINDA ULUSLARARASI KURALLARIN YANLIŞ KULLANILIŞININ YARATTIĞI SORUNLAR, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü I. Müzik Kongresi Sempozyumu 14–18 Haziran 1988 Ankara.

9–YÖRÜK ÇADIRINDA ARABESK, II. Mersin Milli Kültür ve Eğitim Sempozyumu, 2–4 Aralık1988 Mersin.

10–KARAİSALI'NIN İNCİRGEDİĞİ KÖYÜNDE KÖS OYUNU, II. Mersin Milli Kültür ve Eğitim Sempozyumu, 2–4 Aralık 1988 Mersin.

11–CEYHANLI ÂŞIK FERRAHİ'NİN DESTAN DÜNYASI, IV. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı ve Yunus Emre Semineri, 11–13 Mayıs 1989 Eskişehir.

12–KARAİSALI'NIN İNCİRGEDİĞİ KÖYÜNDE DOKURCUN OYUNU, Selçuk Üniversitesi III. Milli Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi, 16 –17 Ekim 1989 Konya.

13–MÜZİK BİLGİSİ OLMAYAN HALK OYUNU EĞİTMENLERİNİN KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLER, Türk Halk Oyunlarının Öğretiminde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Dairesi Başkanlığı –İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü 6–8 Mart 1990 İstanbul.

14–BOZLAK NEDİR? İÇ ANADOLU BOZLAKLARININ MÜZİK YAPISI VE KONUYLA İLGİLİ ÖRNEKLER, Erciyes Üniversitesi Erciyes Yöresi I. Folklor Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu 3–5 Mayıs 1990 Kayseri.

15–ANTAKYA TÜRKÜLERİNİN KAREKTERİSTİK YAPISI, Antakya Kültür Eğitim Tesisleri Antakya Tarih ve Folklor Sempozyumu, 1–2 Haziran 1990 Antakya.

16–ADANALI ÂŞIK VELİ, Adana Valiliği ve Türk Folklor Kurumu I. Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu, 21– 23 Kasım 1990 Adana.

17–ÇUKUROVA TÜRKÜLERİNİN MÜZİK YAPISI, II. Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu 20–22 Mayıs 1991 Adana.

18–KAYSERİ TÜRKÜLERİNİN MÜZİK YAPISI VE TAVIR ÖZELLİĞİ, Erciyes Üniversitesi Erciyes Yöresi II. Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu 7–9 Mayıs 1992 Kayseri.

19–HALK MÜZİĞİMİZİN GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ, (Sanat Kuruluşları Arasındaki Bütçe Adaletsizliği ) Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü ve Kültür Merkezi Müzik Sempozyumu. 11–13 Mayıs 1992 Adana.

20–HALK MÜZİĞİMİZDE BESTE VE ANONİMLİK MESELESİ, Kültür Bakanlığı HAKAD Daire Başkanlığı IV. Milletler Arası Türk Halk Kültürü Kongresi, 8–11 Mayıs 1991 Antalya.

21–TÜRKÜLERİMİZİN NOTAYA ALINMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR, Selçuk Üniversitesi Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanlığı II. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi 19–21 Ekim 1992 Konya.

22–AYDAŞ AŞI PİŞİRME, Tarih İçinde Bütün Yönleriyle Osmaniye Sempozyumu, Osmaniye Kaymakamlığı–Çukurova Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü. 15–17 Kasım 1993 Osmaniye.

23–OSMANİYE'DE BİR SİVASLI: ÂŞIK SAĞLAM, Tarih İçinde Bütün Yönleriyle Osmaniye Sempozyumu, Osmaniye Kaymakamlığı–Çukurova Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, 15–17 Kasım 1993 Osmaniye.

24–BİR TÜRKÜ BİN REZALET, VI. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Eskişehir Valiliği ve Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfı 5–7 Mayıs 1995 Eskişehir.

25–KARACAOĞLAN'A ATFEDİLEN ŞİİRLER, 20. Mut Karacaoğlan Şenlikleri Mut Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı, 4 Kasım 1996 Mut.

26–DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGEMİZDEKİ TÜRKÜLERİMİZİN MÜZİK YAPISI, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü V. Milletler Arası Türk Halk Kültürü Kongresi, 24–29 Haziran 1996 Ankara.

27–DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGEMİZDEKİTÜRKÜLERİN MENŞEİ, VII. Uluslar Arası Türk Halk Edebiyatı Semineri –Eskişehir Valiliği Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Halk Edebiyatı Semineri 6–9 Mayıs 1997 Eskişehir.

28–BOLU TÜRKÜLERİ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürü İçerisinde Köroğlu Semineri, 11– 13 Ekim 1997 Bolu.

29–ÇUKUROVA'DA BOZLAK ÇEŞİTLERİ VE EZGİ YAPILARI, T.C. Atatürk Kültür, Dil Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı IV. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi 3–7 Kasım 1997 Ankara.

30–DEVRVİŞ ALİ, I. Emlek Yöresi Halk Ozanları Sempozyumu 16–17 Mayıs, HAGEM –EMHOD Emlek Halk Ozanları Derneği 1998 Ankara.

31–CEYHAN'IN HÜRÜUŞAĞI KÖYÜNDEN ÂŞIK ABDURRAHMAN VE GENÇ OSMAN DESTANI, Adana–Valiliği – Çukurova Üniversitesi Türkiye Cumhuriyetinin 75. Yılı III. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni, 30 Kasım– 2 Aralık 1998 Adana.

32–HALK OYUNLARININ SAHADA DERLENMESİNDE MÜZİK VE USUL YÖNÜNDEN KARŞILAŞILAN PROPLEMLER, Kültür Bakanlığı HAGEM ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümü iş birliği 1–3 Aralık 1999 İzmir.

33–OZANLARIN DİLİNDEN RADYOLARDA YAYINLANAN DEYİŞLERDE SÖZ YANLIŞLIKLARI, 2000'e Girerken Medyadaki Dilimiz Sempozyumu, Kültür Bakanlığı HAGEM Katkılarıyla– Ozan Der Genel Başkanlığı 18 –19 Aralık 1999 Ankara.

34–KISAS SEMAHI VE BÖLÜMLERİYLE İLGİLİ BAZI TESPİTLER, Yunus Emre Kültür – Sanat ve Turizm Vakfı VIII. Uluslar Arası Türk Halk Edebiyatı Semineri, 6–9 Mayıs 2000 Eskişehir.

35–ÜLKEMİZDE BAĞLAMA METOTLARI VE BAZI GERÇEKLER, Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi Müzikte 2000 Sempozyumu 17–18 Mayıs 2000 İstanbul.

36–TÜRKÜ SEVEN ATATÜRK, Atatürk Kültür ve Tanıtım Vakfı I. Uluslararası Atatürk ve Türk Kültürü Sempozyumu, 6 – 8 Ekim 2000 Ankara.

37–KARAİSALI (ÇECELİ) TÜRKÜLERİ, Dünden Bugüne Karaisalı Sempozyumu II. Kuvayi Milliye Şenlikleri 29–30 Mart 2001 Karaisalı-Adana.

38–MEDYADA ARABESKLEŞEN TÜRKÜLER, Kültür Bakanlığı HAGEM VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi 18–21 Haziran 2001 Mersin.

39–DÜZİÇİ, ZİNDAĞIN KÖYÜNDEN DERLENMİŞ BİR BOZLAK: HAN MAHMUT, Karacaoğlan'dan Bela Bartok'a, Dadaloğlu'ndanFeymani'ye Osmaniye – Sanat ve Folklor Sempozyumu, 23–24 Kasım 2004 Osmaniye.

40– HALK MÜZİĞİ ESERLERİNDE HAK SAHİBİ TESPİT ÖLÇÜLERİ NASIL OLMALIDIR? MESAM Halk Müziği Eserleri Sempozyumu 17– 18 Eylül 2005 İstanbul.

41– NEM ALACAK FELEK BENİM VE CEYHANLI HASAN TURAN, Ceyhan'dan Ceyhun'a Ceyhan Sempozyumu, 29 Mart 1Nisan 2006 Ceyhan.

42– RAKKA'DAN ELMADAĞINA – YÜRÜYEREK GELDİK YAYA, Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü, II. Kayseri Yöresi Kültür, Edebiyat ve Bilgi Şöleni – 10 – 12 Nisan 2006 Kayseri.

43- ZİLE TÜRKÜ SÖZLERİNDE EDEBİ ESTETİK, SÖZ YANLIŞLIKLARI–HAKSIZ SAHİPLENMELER. Zile Belediyesi, Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu 09 – 12 Ekim 2008 Zile.

44- TELLİ TURNAM SELAM GÖTÜR / SEVDİĞİMİN DİYARINA. Avrasya Âşıklarında Nevruz ve Ortak Motifler Bilgi Şöleni. Emlek Halk Ozanları Kültür Derneği 4–5 Haziran 2010 Ankara.

45- RÜZGÂR ÖZÜR DİLESE DE / DAL KIRILDI BİR KERE. VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü 21 – 24 Kasım 2011 İzmir.


                         YAYINLANMIŞ MAKALELERİ

1– BOZLAK NEDİR, Sivas Folkloru S. 71, s. 7, Aralık 1987.

2–HİKÂYELİ ÇUKUROVA TÜRKÜLERİ, SENEM'İN TÜRKÜSÜ, Sivas Folkloru S. 74, s. 20, Mart 1979.

3– HATÇA KIZ, Sivas Folkloru, S. 76–77 s. 19, Mayıs – Haziran 1979.

4–ÖKSÜZ ALİ BOZLAĞI, Sivas Folkloru S. 72–73 s. 12, 1979

5–YOZGAT'TAN DERLENMİŞ MÂNİLER, Türk Folkloru. S. 31 s. 27, Şubat 1982.

6– "   "   "   "  " S. 32 s. 22, Mart 1982.

7– "  "  "  "  " S. 33 s. 15, Nisan 1982.

8– 9. ULUSLARARASI MERSİN FESTİVALİ, İKİNCİ AMATÖR SESLER YARIŞMASI ve TÜRKİYE'DE HALK MÜZİĞİNİN KADERİ, Türk Folkloru S. 51, s. 23, Ekim 1983.

9–9. ULUSLARARASI MERSİN FESTİVALİ, İKİNCİ AMATÖR SESLER YARIŞMASI VE TÜRKİYE 'DE HALK MÜZİĞİNİN KADERİ, Lider S. 7 s. 9.

10–İNCİRGEDİĞİ VE İNCİRGEDİĞİ'NDE DEĞİŞİK VERME GELENEĞİ, Anadolu Folkloru S. 3, s. 24, Eylül –Ekim 1985.

11–MERSİN'DE HALK OYUNLARINA TOPLU BAKIŞ, İçel Kültürü S. 3, s. 24, Eylül 1987.

12–İÇEL'DE TÜRKÜLER, İçel Kültürü S. 6, s. 19, Eylül 1988.

13–MERSİN TÜRKÜLERİ VE OMAR, Türk Folkloru S. 77, s. 9, Aralık 1989.

14–HALK MÜZİĞİNDE HOYRAT, Güneyde Kültür S. 10, s. 14, Aralık 1989.

15–KARACAOĞLANSIZ KARACAOĞLAN FESTİVALİ, Erciyes S. 142, s. 9, Ekim 1989.

16–HER OH ÇEKİŞTE, Güneyde Kültür S. 8–9, s. 8, Ekim –Kasım 1989.

17–MERSİN VE TARSUS KÖYLERİNDEN DERLENMİŞ DEYİŞATLAR, İçel Kültürü S. 7, s. 27, 1989.

18–MERSİN KÖYLERİNDEN DERLENMİŞ MÂNİLER, İçel Kültürü S. 9, s. 13, Eylül 1989.

19–HALK OYUNLARI YARIŞMALARINDA KAZANAN KİM, Güneyde Kültür S. 12, s. 15, Şubat 1990.

20–KARAİSALI KÖYLERİNDE BİLMECE SORMA–CEVAPLAMA GELENEĞİ ve DERLENMİŞ BİLMECELER, Anadolu Folkloru S. 4, s. 20, Ocak Şubat Mart1990.

21–ŞOFÖRLER DE SEVER, İçel Kültürü S. 10, s. 28, Ocak 1990.

22–MÜZİK BİLGİSİ OLMAYAN HALK OYUNU EĞİTMENLERİNİN OYUN EĞİTİMİNDE KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLER, Güneyde Kültür S. 14, s. 6, Nisan 1990.

23–CEYHANLI ÂŞIK FERRAHİ'NİN DESTAN DÜNYASI, Güneyde Kültür S. 15, s. 9, 15 Mayıs 1990.

24–ÂŞIK FERRAHİ TÜRKÜLERİNİN MÜZİK YAPISI, İçel Kültürü S. 11, s. 17, Mayıs1990.

25–YÖRÜK ÇADIRINDA ARABESK, Tarla S. 23, s. 27, Ocak 1989.

26–HEP Mİ ARABESK, Tarla S. 24, Şubat 1989.

27–KIRIKHAN VE ÂŞIK HALİT TOKLUCUOĞLU, Güneyde Kültür S. 18, s. 16, Ağustos 1990.

28–KIRIKHANLI ÂŞIK MEHMET TOKLUCUOĞLU, Güneyde Kültür S. 19, s. 16, Eylül 1990.

29–ÂŞIK FERRAHİ, Ceyhan S. 2, s. 20, Ocak 1991.

30–ÂŞIK FEYMANİ HAYATI ŞİİRLERİ TÜRKÜLERİ, Güneyde Kültür S. 26, s. 17, Nisan 1991.

31–ADANALI ÂŞIK VELİ, Güneyde Kültür S. 33, s. 7, Kasım 1991.

32–BİLMECELER ve İÇEL'DE BİLMECE SORMA GELENEĞİ, İçel Kültürü S. 5, s. 27, Nisan 1988.

33–ŞOFÖRLER EDEBİYATI, Anadolu Folkloru S. 4, s. 17, Ocak Şubat Mart 1990.

34–ÇUKUROVA KÖYLERİNDE BİLMECE SORMA GELENEĞİ VE DERLENMİŞ BİLMECELER,
Anadolu Folkloru S. 4, s. 20, Ocak Şubat Mart 1990.

35–BOZLAKLARIN MÜZİK YAPISI, Anadolu Folkloru S. 9, s. 380, Ocak Şubat Mart 1991.

36–KISAS DİYE BİR DERYAYA DÜŞTÜM, Anadolu Folkloru S. 13, s. 513, Ocak Şubat Mart 1992.

37–GÖNÜL DEFTERİNDE BİR SAYFA AÇ YAZ ORAYA ANTAKYA, Güneyde Kültür S. 51–52 s. 4, Mayıs–Haziran 1993.

38–İSLÂHİYELİ ÂŞIK İSMAİL YILMAZ, Ozan S. 4, s. 3, Temmuz 1992.

39–ANTAKYA'DA AFŞAR DÜĞÜNLERİ, Güneyde Kültür S. 53, s. 13, Temmuz 1993.

40–ANTAKYA TÜRKÜLERİ VE ZURNACI İZZET AĞA, Güneyde Kültür S. 54, s. 3, Ağustos 1993.

41–EVET ÂŞIK FERRAHİ BU DÜNYADA GÜLMEMİŞTİR, Karaisalı S. 5, s. 10, 1993.

42–HALK MÜZİĞİMİZDE HOYRAT, Yöre S. 12, s. 34, Ekim Kasım Aralık –1992.

43–İNCİRGEDİĞİ'NDE DEĞİŞİK VERME GELENEĞİ, Anadolu Folkloru S. 3, s. 24, Eylül–Ekim 1985.

44–ÜNİVERSİTELERDE GÜZEL SANATLAR DERSLERİ NASIL OLMALIDIR, İçel Kültürü S. 21, s. 23, Mayıs 1992.

45–HALK MÜZİĞİMİZİN NOTAYA ALINMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR, İçel Kültürü S. 28, s. 20, Temmuz 1993.

46–MALATYA TÜRKÜLERİ, İş Bankası Kültür Sanat S. 16, s. 75.

47–ŞANLI URFA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU VE VALİ ZİYAEDDİN AKBULUT, İçel Kültürü S. 20, s. 35, Mart 1992.

48–ÇUKUROVA TÜRKÜLERİNİN MÜZİK YAPISI, İçel Kültürü S. 24, s. 8, Kasım 1992.

49–KAYSERİ TÜRKÜLERİNİN MÜZİK YAPISI VE TAVIR ÖZELLİĞİ, Anadolu Folkloru S. 16 s. 620 Ekim Kasım Aralık 1992.

50 –MALATYA HALK OYUNLARI VE EZGİ YAPILARI, Güneyde Kültür S. 45 s. 10, Kasım 1992.

51–ANTAKYA'DA UNUTULMUŞ BİR HALK SAZI ARGUN, Güneyde Kültür S. 55–56, s. 3, Eylül Ekim 1993.

52–HALK MÜZİĞİMİZDE ANONİMLİK VE BESTE MESELESİ, Folklor–Edebiyat S. 2–3 ( 5–6) s. 144 Ocak 1996.

53–İNCİRGEDİĞİ'NDEN DERLENMİŞ BİLMECELER, Türk Folkloru S. 9, s. 24, Nisan 1980.

54–TÜRK HALK MÜZİĞİMİZDE HOYRAT, Türk Folkloru S. 56 s. 6.

55–KISAS BİLMECELERİ, Anadolu Folkloru S. 20, s. 772, Ekim Kasım Aralık 1993.

56–GÖL YERİNDE DARBIZ VARDIR, Güneyde Kültür S. 59, s. 44, Ocak 1994.

57–OSMANİYE'DE BİR SİVASLI, ÂŞIK SAĞLAM, Güneysu S. 48, s. 21, Aralık 1993.

58–GÖZ VE GÖNÜL ŞAİRİ ADAŞIM HALİL SOYUER, Güneyde Kültür S. 69, s. 9, Kasım 1994.

59–YUNUS EMRE HAFTASI VE VI. ULUSLAR ARASI HALK EDEBİYATI SEMİNERİNİN ARDINDAN, Güneyde Kültür S. 76, s. 17, Haziran 1995.

60–OSMANİYELİ MEKTUPLAR, Güneyde Kültür S. 74 s. 22, Nisan 1995.

61–BİR TÜRKÜ BİN REZALET, Güneyde Kültür S. 77, s. 48, Şubat 1995.

62–HALK MÜZİĞİMİZİN GEÇMİŞİ ve GELECEĞİ, Güneyde Kültür S. 60, s. 23, 1994.

63--ADANALI DESTANCI ALİ ŞAHİN, Erciyes S. 209, s. 21, Mayıs 1995.
64–KAYSERİ TÜRKÜLERİNİN MÜZİK YAPISI VE TAVIR ÖZELLİKLERİ, Erciyes S. 196, s. 7, Nisan 1994.

65–BİR TÜRKÜ BİN REZALET, İçel Kültür S. 38, s. 16, Mart 1995.

66–KARAİSALI KÖYLERİNDE DOKURCUN OYUNU, İçel Kültürü S. 39, s 19, Mayıs 1995.

67–GÖZ VE GÖNÜL ŞAİİRİ ADAŞIM SOYUER, İçel Kültürü S. 39, s. 33, Mayıs 1995.

68–ÇUKUROVA'DA KARACAOĞLAN ÇIĞIRMAK, Anayurttan Ata Yurda Türk Dünyası S. 7, s. 69, Şubat 1995.

69–SAYIN MİLLETVEKİLİM, (Milletvekillerine Açık Mektup) Çukurova Lobisi S. 1, s. 4, Şubat 1995.
70–SEVGİ CEPHESİNDEN SELÂM GETİREN KİTAPLAR –I, İçel Kültürü S. 40, s. 32, Temmuz 1995.

71–USTALARIN USTASI KARACAOĞLAN 4 KASIMDA MUTLUYDU, Erciyes S. 219, s. 11, Mart 1996.

72–USTALARI USTASI KARACAOĞLAN 4 KASIM DA MUT'TA ANILDI, İçel Kültürü S. 42, s. 33, Kasım 1995.

73–HAYATI YOKLUK VE ÇİLE KENDİSİ SEVGİ İLE CEYHANLI HASAN TURAN, İçel Kültürü S. 4, s. 31, Kasım 1995.

74–NEM ALACAK FELEK BENİM VE CEYHANLI HASAN TURAN, Ceyhan S. 7, s. 24, 1996.

75–DEMEDİM Mİ HER GÜZELDEN YÂR OLMAZ / BEHEY GÖNÜL SEVMESEYDİN NE VARDI – BİR ZAMANLAR BİR HASAN TURAN VARDI, İçel Kültürü S. 43, s. 31, Ocak 1996.

77–KARAİSALILI ÂŞIK ALİ TURNA, Ozan S. 41– 42, s. 22, Ağustos –Eylül 1995.

78–ÂŞIK NİZAMİ, Erciyes S. 244, s. 8, Ağustos 1996.

79–KARAİSALI KAZAM SÖĞÜTLÜ KÖYÜM – BU ÜLKEDE BÖYLE ÂŞIK BULUNMAZ, Güneyde Kültür S. 83, s. 11, Ocak 1996.

80–SEVGİ CEPHESİNDEN SELÂM GETİREN KİTAPLAR, (II) Erciyes S. 221, s. 25, Mayıs 1996.

81–TÜRKÜ ÜSTÜNE, Erciyes S. 231, s. 26, Mart 1997.

82–DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGEMİZDEKİ TÜRKÜLERİMİZİN MÜZİK YAPISI, Erciyes S. 230, s. 5, Şubat 1997.

83–KARAİSALILI ÂŞIK ALİ TURNA Erciyes S. 236, s. 22, Ağustos 1997.

84–KARACAOĞLAN'A ATFEDİLEN ŞİİRLER, İçel Kültürü S. 44, s. 31, Mart 1996.
85–HALK MÜZİĞİNDE BESTE VE ANONİMLİK MESELESİ, Folklor Edebiyat S. (5–6) s. 144 Ocak 1996.

86–BAĞLAMAM VAR ÜÇ TELLİ, Folklor Edebiyat, S. 12, s. 158, Kasım–Aralık 1997.

87- OSMANİYELİ MEKTUPLAR, Maki S. 7, s. 21.

88– TAŞ ÜSTÜNE TAŞ VE BEKİR SALİM, İçel Kültürü S. 50, s. 23 Mart 1997.

89– SEVGİ CEPHESİNDEN SELÂM GETİREN KİTAPLAR(III), İçel Kültürü S. 40, s. 32, Temmuz 1995.

90 - ADANA MİLLETVEKİLLERİNE ARZUHAL, Karaisalı Gazetesi.

91- AKDENİZ BELEDİYESİ II. KÜLTÜR VE SANAT ŞÖLENİ 97, İçel Kültürü S. 53, s. 21, Eylül 1997.

92 - BODRUM TÜRKÜLERİ, Folklor Edebiyat S. 13, s. 90, Mart Nisan 1998.

93- ÇUKUROVA'DA KARACAOĞLAN ÇIĞIRMAK, Erciyes S. 246, s. 28, Haziran 1998.

94- TARSUS TÜRKÜLERİ, Tarsus Alan Araştırmaları Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları Genel Yayınlar Dizisi No: 6, 1998.

95- TARSUS'TA FOLKLOR ARAŞTIRMALARI, İçel Kültürü S. 59 s. 12, Eylül 1998.

96- SARISÖZEN HANÇERLENDİ, (Sarısözen'e Saygı) Tarla S. 4, s. 27, 1998. (H. Tufan Mahmutoğlu adıyla yayınlanmıştır.)

97–KARAİSALI'DA CUMHURİYETİN 75. YIL KUTLAMALARI, Tarla S. 7, s. 8, 1997.

98–ÇENGEL GECELERİNDE BODRUM HÂKİMİ, Folklor Edebiyat S. 18, s. 177, 1999 / 2.

99–GENÇ OSMAN, Folklor Edebiyat S. 19 s. 109, 1999/ 3.

100–BİR MEKTUP, Harran S. 56, s. 24, Haziran 1999.

101–KISAS'TA HALK HEKİMLİĞİ, Harran S. 56, s. 11, Haziran 1999.

102–HER YÖNÜYLE ŞANLI URFA İL YILLIĞI 97 VE YAZILMAYAN GERÇEKLER, Harran S. 60, s. 25, Ekim 1999,

103– DEMEDİM Mİ HER GÜZELDEN YÂR OLMAZ, Folklor Edebiyat S. 21, s. 191, 2000 / 1.
104– TÜRKİYE'DE ANONİMLEŞEN BESTE AZERİ TÜRKÜLER, Türksoy S. 1, s. 52, Haziran 2000.

105 – ALLI TURNAM, Folklor Edebiyat S. 23, s. 215, 2000 / 3.

106–KOPUZUN ANADOLU'DA'Kİ TORUNLARI, Türksoy S. 2, s. 30, Ocak 2001.
107–MUĞLA YÖRESİ HALK MÜZİĞİ VE RAMAZAN GÜNGÖR PANELİ, Folklor Edebiyat, S. 25 s. 225 – 2001 / 1.

108– UNUTULMAYAN BELA BARTOK, Folklor Edebiyat, S. 26, s. 206, 2001 / 2.

109 – KARAİSALI ( ÇECELİ ) TÜRKÜLERİ, Folklor Edebiyat S. 26, s. 131, 2001 / 2.

110– ÇUKUROVA TÜRKÜLERİ, Efsaneden Tarihe, Tarihten Bugüne Adana Köprü Başı, Doç. Dr. Erman Artun– M. Sabri Koz. Yapı Kredi Yayınları, No: 1392, s. 454, Kasım 2000.

111– ARAŞTIRMACI – ŞAİR BOZLAK SEVDALISI KARALI, İçel Kültürü S. 60, s. 25, Kasım 1998.

112– ÇUKUROVA'DA BOZLAK ÇEŞİTLERİ VE EZGİ YAPILARI, İçel Kültürü S. 57, s. 11, Mayıs 1998.

113– ÜLKEMİZDE BAĞLAMA METOTLARI VE BAZI GERÇEKLER, Folklor Edebiyat, S. 28, s. 163, 2001/ 4.

114– NEM ALACAK FELEK BENİM, ( Hasan Turan'ın Ölümü ) Folklor Edebiyat, S. 32, 2003.

115– MAHMATLAR'DA ASKER UĞURLAMA TÖRENLERİ, Erciyes S. 332, s. 5, Ağustos 2005.

116–SEVGİ DELİSİ, Ardıç Kuşu, S. 77, s. 19.

117– KÖY ENSTİTÜLÜ BİR ÖĞRETMENİN ANSİKLOPEDİK DEFTERİ, Ardıç Kuşu, S. 75. s. 4

118– AZERBAYCAN'DA HAMBELES YEMEK, Erciyes S. 339, s. 25, Mart 2006.

119 – NİĞDE'DE İLK RESMİ DERLEME ÇALIŞMALARI, Erciyes S. 330 s, 25, Haziran 2005

120–HALK MÜZİĞİ ESERLERİNDE HAK SAHİBİNİ TESPİT ÖLÇÜLERİ NASIL OLMALIDIR, Erciyes S. 340, s. 13, Nisan 2006.

121– NİĞDE'DE HALK MÜZİĞİ VE YÖRESEL ÖZELLİKLERİ, Erciyes S. 329. s. 28, Mayıs 2005

122–FİKRİYE'DEN SAHAN, Erciyes S. 333, s. 28, Eylül 2005. (Bu yazı bana ait değildir. O yıllarda Seyhan Belediyesinde görev yapan Ahmet Ak'a aittir. Yanlışlıkla benim adıma yayımlanmıştır.)

123– BARAK ELLERİNİN TALİHSİZ EZO'SU, Erciyes S, 356, s. 29, Ağustos 2007.

124– MERSİN – MURT – HAMBELES, Erciyes S. 370, s.23, Ekim 2008.

125– BİR SEVDADIR ÇUKUROVA, Erciyes S. 352, s. 20, Nisan 2007.

126– BARAKLAR VE BARAK HAVALARI, Erciyes S. 377, s.18, Temmuz 2009.

127– DÖRT OĞLUM CEPHEDE DURUR / TOPALIM KAHRIMI ÇEKER, Erciyes S. 374, s. 19, Şubat 2009.
128–TÜRKÜLEŞEN DADALOĞLU ŞİİRLERİNDEKİ SÖZ YANLIŞLARI VE KOVGUN AFŞAR BOZLAĞI, Erciyes S. 378, s. 13, Haziran 2009.

129– TARSUS ÇAMALAN KÖYÜ TAHTACI TÜRKMENLERİNİN DÜĞÜN GELENEKLERİ, "Ezgi" S. 1, s. 16, Tarsus Folklor Araştırma Derneği Yayınları, Ocak 2009.

130– ÇUKUROVA TÜRKÜLERİ İÇİNDE DÜZİÇİ, BAHÇE, OSMANİYE, KADİRLİ VE DÖRTYOL TÜRKÜLERİ, Düziçi S. 3, s, 34, Mart 2006.

131- TÜRKLERDE YILBAŞI, Türk Yurdu S. 271, s. 47, Mart 2010.

132- İŞTE GİDİYORUM ÇEŞMİ SİYAHIM, Türk Yurdu S. 269, s. 141, Ocak 2010.

133- TARSUS'TA HALK MÜZİĞİ, Erciyes Dergisi S. 386, s. 19, Şubat 2010.

134- GEL VUR DAĞLARINDAN GÂVUR DAĞLARINA DÜZİÇİ, Erciyes Dergisi, S. 387, s. 18, Mart 2010.

135- TOROSLAR'DA UNUTULMUŞ SÖZCÜKLER, Turunç S. 1, s. 44, Mart Nisan 2010.

136- KARACAOĞLAN'DA DİL, Turunç S. 2, s. 47, Mayıs Haziran 2010.

137- TOROS TAHTACI TÜRKMENLERİ ve KIRTILLI FELTEŞ DEDE, Erciyes Dergisi S.403, s. 23, Temmuz 2011.

138- LİMONUN BEŞKENTİ ERDEMLİ, Çukurova Lobisi Dergisi, S. 24-25, s. 2, Temmuz - Ağustos
2011.

139- KIRTILLI FELTEŞ VE TÜRKÜLERİ, Yard. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı Armağanı, 2011.

140- DÜZİÇİ IŞIĞI, Yeniden İmece Dergisi, S. 31, s. 102, Temmuz 2011.

Yorum ekle


More articles from this author

Bazen, yurtlarından ayrılıp uzak diyarlara giden sırtları torbalı, elleri asalı, yürekleri düğümlü insanlara karışarak; bazen, seyrek uzun kirpikli kara gözlerine toplanmış derin...
Tutam yar elinden tutam Çıkam dağlara dağlara Olam bir yaralı bülbül İnem bağlara bağlara ERZURUMLU EMRAH Güneş yanını eğmiş, vakit ikindiyi aşmıştı. Burgaz’dan aşağıya Karagöl’e...
“Bu gün gibi hatırımda İlk gün, ilk ders, ilk hece Şiirler yazmak için öğrendiğim Güzel Türkçe…” (Ziya Osman Saba) Bilge Kağan ve Kültiğin kardeşler ile vezirleri Tonyukuk,...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
“…Uzun süren bir Türk tarihi vardır ve bu büyük tarih, dev bir İslam kültürü barındırır. Fakat dikkatli bir göz, uyanık bir zekâ ve iyi niyetli saf bir vicdan ancak bu kültürün...
“Kazma küpürtüsüyle gideceğiz.” Karakterimin ana dokusunu babam şekillendirdi, kalan kısmını ise annem. Babamı çok erken yaşta kaybettim. Belki de o yüzden olacak, o bana hep bir...
Ülkücüye umutsuzluk yasaktır. Bu cümledeki "ülkücü" kelimesi, ocaklıları ifade ettiği gibi herhangi bir ülküyü benimseyen herkesi içine alır; "idealist" anlamında kullanılmıştır....
Hülasa öğrencilerle kitabı bir araya getirmeye çalışırken kitaba dair kullandığımız bu sağlıksız dil; yazar-eser ezberleme tuhaflığıyla ve kitapla başı hoş olmayan toplumsal...
Bir dil için en iyi durum, yazıldığı gibi okunması ve okunduğu gibi yazılmasıdır. Peki, Türkçemiz için durum böyle midir? Avrupa dillerinden giren kelimelerde pek güçlük yoktur...
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
Ahmet Yılmaz Soyyer’in Şiir Dünyası Yılmaz Soyer, ya da şiir dışındaki çalışmalarıyla A. Yılmaz Soyyer, 1960 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Annesi ve babası o henüz...
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...
(d. 16 Nisan 1916, İstanbul - ö. 13 Aralık 1979, İstanbul), Türk şair, öğretmen, çevirmen. Modern Türk şiirinin önde gelen şairlerindendir. Herhangi bir edebi akıma katılmamış;...
Genç, beyaz, gürbüz kadın, tıpkı zalim âşığının hışmına uğramış evvel zaman cariyesine benziyordu... Soluk basma entarisi parça parçaydı. Gür, kıvırcık, kumral saçları, mermer...
Füsun Menşure, Hamburg'ta doğdu. İnşaat mühendisliği eğitiminin ardından yurt dışında iç mimarlık mekan ve çevre tasarımı bölümünü bitirdi. Daha sonra işletme fakültesindeki...