Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 3 - 6 dakika)
Bunu okudun 0%

  Prof. Dr. Can Özgür’le yaptığımız bir söyleşide şiiri ve şairliği konusunda şunları söylemişti:   ‘’Şiirin yarısı bence aşktır. 

canozgurbitmeyenler

Diğer yarısı, duygu, coşku, düşünce, bilinçaltı, heyecan vs. demektedir. Şiirlerimde söz oyunlarına önem vermekteyim. Söz oyunlarını, felsefe ve mantıkla yoğurarak içsel bir yapıya kavuşturmak isterim. Şiir özelliklerim arasında, şiir dizelerimdeki cümleler kırık ve kısa cümlelerden oluşur. Kısa şiirlerimde öze inmeye çalışırım. Gizli, suskun bir şiir dilini yansıtmaktır amacım. Bireyi ve bireyin derin dünyasını zaman zaman sorgularım. Şiirlerimin üslubu bazen lirik, bazen ironik bazen de gerçeküstücü olarak nitelendirilebilir.’’ *

       Özgür; Bitmeyenler adını taşıyan yeni şiir kitabında, söyleşimizde ifade ettiği şiir ve şairliği konusundaki duygu ve düşüncelerini dizelere döktüğüne tanıklık etmekteyiz.**

Daha önce yayınlanan Açık Renkli Düşler, Uzak Mesafelerde Sevmek, Yarım Yanlarımızdır Aşk isimli şiir kitaplarında da benzer imge, metafor ve anlam göstergelerini görmüştük. Bu özellik, Özgür’ün şiir üslubu olarak artık belirginleşmiş ve yerli yerine oturmuştur. Zira; Özgür’ün görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki kendine mahsus olma özelliği bariz bir biçimde ortadadır. Bu vasfı; içerik sağlanması, yapı biçimlendirilmesi ve dil kullanılmasında da görmek mümkündür.

   Şair, eserini merhum babası Ömer Özgür’ün aziz ruhuna ithaf ederken arka kapak şiirinde yazma amacını açıklar:

yaşadıklarım

yolda bıraktıklarım eksik kalanlar

ağır aksak

kırıklanmışlarım

yarım kalan bitmemiştir

bitip de bitmemiştir

geçmiş geçmişte kaldı

giden gitti bundan sonra gerek yok

yaşadıklarımı yaşanmışlıklarım

yaşayacaklarımı yaşamayacaklarımı

                                               yazdım

       Bitmeyenler, üç bölüm hâlinde düzenlenmiştir.

   Birinci bölüm –bitmeyenler : Sözler ortak adı altında; alaycı,aşk, at, ayrılık, bilgelik, pişmanlık, yalnızlık ve yaşam’a- sorgu’ya sözleri içermektedir. Konu başlıklarıyla ilgili bazen çelişik bazen de aklı zorlayan, düşünmeye, duyumsamaya sevk edici aforizmalar yer almaktadır.

   İkinci bölüm-bitemeyenler kaotik sözler. Bu bölümde karmaşık, dağınık anlamına gelen kaotik duyguların imgesel ve metaforik söyleyişleri ifade edilmektedir.

   Üçünce bölüm-bitip de bitemeyenler. Bu bölümde Şair, okuyucunu şiirin omurgasını teşkil eden sezgi ve buluşun farklı evreninde değişik duyuşları vurgulamaktadır.

   İmge; zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, hayâl anlamını taşımaktadır. İmge; şairin dış dünyadan algıladığı gözlemleri, kendi zihninde yeni bir forma sokmasının ardından oluşturduğu özgün ifadelerdir.

Bitmeyenler’de imgeye bolca rastlanabilir:  

can gibi gözleri var cana can değilmiş

canlar da can değilmiş

camlar canlara dağıldı (s.12)

 

hayat bir ders okuyla başlar tersten okuyanlar dersini alıp gider (s.12)

ne kimseyi ne de kimseyi aldattım lütfen kargalar

gülmesin (s.16)

topuğun kırılması fır fır fırıldak gözüme iyi geldi hayat

merdiveninde asılıp kaldım (s.18)

aynen nedir doğru nedir bilir misin

insanların kanatsız uçması (s.37)

ama sayfalar yazmışsınız Cavidan’a

aşırı donanımlı olmak ada yapışık yaşamlar

yatay yapıda eskidi duyunuz derin ve dikey düşünelim

yetenek zaten piyangodur

bir çeşit edalardan sedalara değnekli karınlar sulanmış

bulanmış yıkanmamış bir kalıp

sigortalar attı hava akımından dolayı

hoca edası zeka parıltısı aradığımız (s.41)

…..

kıyamette de belki

kaçan arılar geliyor

kovan kalbimizde (s.76)

     Metafor terimi; taşımak, yüklenmek anlamındadır. Metafor, deyim aktarmasının karşılığı eğretilemedir. Neyin neye benzetildiğini, ne ölçüde ve hangi nedenle benzetildiğini dinleyen ya da okuyan kendisi keşfetmek zorundadır; ama bu zorlu keşif ona büyük bir zevk verir, düş gücünü devreye sokma, zenginleştirme deneyimi sağlar. Bu da en üst düzeyde renkli, üstü kapalı, sezgisel, yaratıcı, “düşsel”, duygusal, derinlikli iletişim demektir. Metafor, bir şeyi başka bir şey ile benzetmeye, kıyaslamaya ve anlatmaya yarayan mecazdır.

   Bitmeyenler’de tıpkı imge gibi metaforlarda çokça kullanılmıştır: Biz bu yazımızda iki metafor üzerinde durmak istiyoruz. Bunlar Benjaminler ve at metaforlarıdır.

   Benjaminler metaforu kitabın üçüncü bölümünde yedi şiir olarak yazılmıştır. Her şiirin son dizeleri ‘’benjaminler benjaminler ‘’ tekrarlarıyla vurgulanmıştır. Bu sözlerle, 100 ABD dolarında resmi bulunan ve kurucu babalardan sayılan Benjamin Franklin üzerinden ‘’para’’ sorgulanmaktadır. Fırtınalı bir havada uçurtma uçurduğu söylenen Franklin, parayı ilk bulan Lidyalılardan bu tarafa ona yeni anlamlar yükleyen ve şahsi olarak da çok paralı bir devlet adamıdır. Dolar; ekonomik,siyasi ve kültürel bir güç olarak hep fırtınalı havaları sevmiş, sömürünün temel aracı durumundadır.

   Şair, söz konusu bu yedi şiirde ‘’para’’yı sorgulayarak onun kişi ve toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkileri ele almıştır.

Benjaminler 1

nasıl isteyebilirim ki

kapanamadım

kapandık

kapatıldık

yeter diyorum artık

yine İstanbul’dayım

yalnız arkadaşız

yolladım yollayabildim

benjaminler benjaminler (s.54)

   At metaforu, kitabın birinci bölümünün ‘’at’lı sözler’’ kısmında işlenmiştir. Şairin akademik hayatında da ‘’at’’ konusunun belli bir yeri olmuştur. Memlûk Kıpçakçası ile yazılmış ilk Türk at ve atçılık eseri olan Kitabü'l Hayl, Özgür’ün doçentlik tezidir. Keza,at Türk kültür ve medeniyetinde en çok konu edilen bir unsurdur.

   Şair, burada atla ilgili on iki söylemde bulunmuş, her sözünde at’ın bir özelliğini belirtmiştir:

at hislidir

insanın hissetmediğini hisseder at kırk yıl koşmaz

at koşmak nal almak nal toplamak fışkırma foşkurma

otur atın üstüne (s.22)

….

içimizdeki at koşmuyor içimizdeki atı öldürdüler (s.23)

Şairin Bitmeyenler’de en çok kullandığı edebi sanattan da söz etmek gerekirse, sözün etkisini güçlendirmek amacıyla anlamın üzerinde yoğunlaştığı sözcük ya da söz öbeklerini arka arkaya yinelemek demek olan tekrirden bahsedelim:

mademki ölüm var

her şey

her sen

her kim herkes

her ne varsa her her de her

beyhûde (s.31)

ben mistiğe gidiyorum mistikteyim

mistik gibi yaşıyorum mistikte asılı kaldım (s.27)

biri rahim biri rahman kapsam dışı değil duygularıma gem

vurdum hem de hem dem ve dem

dem de

dem (s.27)

   Şair, onomatopik (tabiat taklidi) ve tekrar grubu sesleri kullanmaktan hoşlanmaktadır: kapris mangis, dep düp, cazırtı cozurtu, ütüzdüm tütüzdüm, ve ve vs, fır fır da fır fır, uçuk muçuk, fır fır fırıldak, pırıl pırıl pır pır, tırıl da tır tır, hop hop hoplayan,zıp zıp zıplayan, zır zır zırlayan, zırt zırt zırtlaşan, tırt tırt tırlatan, kom kom,dem de dem, pııır pırpıroğlu fırlattım, burun kırın…

   Öte yandan Şair,düdekmen, semelendim,etdilik (yumtu) göbelek, olturgan, kırıklanmışlar.. gibi anlamı az bilinen kelimeleri de kullanmaktan çekinmez.

   Eski Türk Dili Ana Bilim Dalında Profesör Doktor olan Can Özgür, Bitmeyenler şiir kitabıyla okuyucusunu geniş ve derinlikli bir kültür ortamına davet ediyor. Şiirin ifade kabiliyetini bazen zorlayarak ama estetik- bedii ölçülerden ayrılmadan yeni söyleyişler dillendiriyor.

*Ahmet Urfalı, İstikbal Gazetesi Pazar Sohbetleri 11 Kasım 2018

         ** Can Özgür, Bitmeyenler Dorlion Yayınları 2019

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

About the Author

Ahmet URFALI

More articles from this author

FARSÇA ÜZERİNE TÜRKÇE’NİN ET…

Kadim bir geçmişe sahip olan Türkler, gerek İslâm’dan önce gerekse İslâm’dan...

HASAN ERDEM İLE TARİH VE TARİHÎ …

Hasan hocam merhabalar. Evvela bu söyleşi davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür...

TEMEL ESERLERİ VE ŞAHSİYETLERİ T…

Yazının başlığını “Klasikleri okumanın önemi” olarak belirlemeyiş sebebim, daha ziyâde bu...

DEYİMLERLE OLUMLU DÜŞÜNCELERİM…

Düşünenlere, düşündüğüne inandıklarınıza, düşünce adamlarına ait bakış açımızı kontrol ettik mi...

ORHAN VELİ VE SAİT FAİK ANILARI

Orhan Veli komik bir insandır. Yeri geldiğinde bunu şiirlerine yansıtmaması da...

MEĞER ŞAİR ÖLMEMİŞ; ŞİİR YA…

Bir Şair Öldü” başlıklı yazım[1]beklemediğim kadar tenkit edilince kendimi bu yazıyı...

ANKARA TÜRKÜLERİ VE ANKARA AĞIZL…

(Aşağıda bağlantılarını paylaşacağım türkülerin sözleri her zaman benim kullandığım metinle örtüşmüyor...

HASAN ÂLİ YÜCEL’İN YAYIMLANMAY…

Bölümümüzde Farsça dersleri veren İranlı bir hoca vardı: Prof. Dr. Ebulkasım...

SONBAHAR

Nihayet yer-gök sarıdır hüzün vaktidir Hasretle acının ahengidir bu Yenilmişlerin cengidir...

TÜRK DÜNYASININ GELECEKTEKİ RESM…

“Ağaçlar Kökünden güç alır. Dünyada Her şeyin kökü var. Kökü var...

SAFAHÂT’TA HESABA ÇEKİLEN İNSA…

Safahât’ı inceleyenler, onun bir tesbitler kitabı olduğunu kolaylıkla görmüşlerdir. Sosyal bünyeyi teşhir ederken...

SOKAK BOŞTU

Tam bizim sokağa saparken durdum. Sen örtülü olduğumu görmeyesin diye arka...

HAYAT VE ŞİİRİYET

Bilebilenler, hissedebilenler ve duyabilenler için hayat bir şiirdir. Hem de üzüntüsüyle...

BAYRAK ALTINDA

Dünyaya ve de insanlığa örnek kahramanlık mücadelemizin 98. yılı, milletimize kutlu...

PAŞA BABANIn MİRALAY OĞLU

Popüler ve güncel edebiyat, bünyesinde estetik emek, dil ve üslup inceliği...

METAFORLARIN GERÇEK EVRENİ

Metaforlar gündelik hayatlarımızda bizimle birlikte yaşayan yaygın kavramlardır. Bazı kavramlar dar...

KÖYÜMDEN... GÖNLÜMDEN...

Aylardan Ağustos,Günlerden Cuma.Şiir de aşağıda efendim. Malazgirt Marşı Aylardan Ağustos, günlerden Cuma,Gün doğmadan...

İFFETTEKİ VATAN

“Çocuklar gelin gelin, çabuk olun saklanın, yine musallat oldular”. Kerim ağa...

MUHARREM KERBELA'DIR

“Yıllar geçiyor ki yâ Muhammed, Aylar bize hep muharrem oldu!”Mehmed Akif...

ELİFE ERGAN - BİBİ ÇİÇEĞİ

Daha önce iki şiir kitabı yayınlayan Elife Ergan, 3. kitabı BİBİ...

KİLİMLERİMİZLE YOLCULUK

Anamdan hatıra, anamın kendi dokuduğu, anamın arkadaşlarıyla imece usulü dokuduğu, anamın...

ÂŞIK EDEBİYATINDA “BADE İÇME…

Kadeh, şarap içki anlamına gelen “bade” sözcüğünün Türk halk edebiyatı, Âşıklık geleneği, Türk halk hikâyelerinde ve özellikle tasavvuf edebiyatında çok sık işlenen bir motif olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, Âşık edebiyatındaki “bade içme” motifi ile şamanizmdeki benzerliği göze çarpmaktadır. Çalışmada,bade sözcüğünün etimolojisi, Âşık edebiyatındaki yeri ve Âşık edebiyatında “bade içme” motifi ile şamanizdeki olan benzerliği tespit edilmeye çalışılmıştır. 

ŞİİRİMİZDE GURBET

  “Biz vatandan ayrılmışız, bu yüzden yorgunuz, sınanmadayız.     Vatandan ayrı düşen...

MOR YAĞMUR

“Çiçek gibi insanların kalbini kırdınız Bahçeleriniz bahar görmesin.”                                        Ahmed Arif “Bizim evin hanımını gören...

ŞİİRİ ÇÖZENLERE

Şiiri çözmeye kalkarak lime lime etmenin hiçbir anlamı yok. Çözme! Gör...

GÜZELİN YÜZÜ

Gizlidir güzel! Biz görmezsek görünmez. Gözümüzden gelmez, gözümüze gelir. Bize geldiğinde...

ŞİİRİ BAŞKA LİMANA BIRAKANLAR…

Selim İleri'nin tek şiir kitabının yıllar sonra yeniden yayımlanmasıydı. İlk baskısı...

YAZI MAKİNELERİ

Kolay ve bol yazabilenlere her zaman gıpta ettim. Bazan eski yazarların...

KİMİ NASIL ÖRNEK ALALIM

Anonim ‘Yengeç ile Annesi’ kıssasını duymuşsunuzdur. Şöyleki: “'Neden böyle yan yan...

BİNGÖL ÇOBANLARI’NIN TAHLİL DE…

1.Gönlü ‘’Bingöl Çobanları’’ na yayla yapmak…  Şair; ‘’Daha deniz görmemiş bir çoban...

SİLSİLE

Pazartesi değilse bugün salıdır. Gözlerinin içinde kaybolduğum gündür. Salı değilse bugün çarşambadır...

GÜNLÜK TAHRÎRÂTIN İFRİTLEŞEN …

Sosyal medyada, ekranlarda gazeteci denilen ve köprüaltı diliyle verip veriştirmeyi marifet...

VİRÜS NE DEĞİŞTİRECEK?

Konunun uzmanları, “virüsten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyorlar.  Çok şey...

HAYATIN ŞİİR ÇAĞI

Gençler ki bizim gelecekte gerçekleşecek rüyalarımız, geleceğe gönderdiğimiz içli mektuplardır. Biz nasıl...

DÜNYAYI AMERİKANLAŞTIRMAK VEYA KU…

Türk cihan hâkimiyeti mefkûresi olarak Oğuz Kağan Destanından Cengiz Han’a, Türklük...

GÖNLÜMDEN...

4 Ağustos 1922 Enver Paşa'nın şehit edildiği tarihti.Çeğen Tepesi'ndeydi zaman. Taşkent'te bir...

CAMİ’DEKİ İNGİLİZCE TÜRKÇE…

Bir Ramazan ayı başlangıcının öncesi cumada vaaz veren konuşmacı hoca önce...

DİVAN ŞİİRİNDE BAYRAMİYE

 Bayram; sevinç eğlence günü, yeme içme meclisi anlamlarındadır. Her milletin inanç...

NAZIMIN MEKTUBU

Nâzım Hikmet'in 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından Atatürk'e gönderdiği mektup...

ŞİİR OKUMA SANATI

Şiir söylemek yahut yazmak gibi, şiir okumak (inşat) da bir sanattır...

Prof.Dr. ORHAN OKAY'LA TANPINAR HAKK…

Prof. Dr. Orhan Okay, Tanpınar okurlarının ve edebiyat dünyasının uzun süredir...

AŞK ve GAZEL

Biz güzellersiz olmazız Ahmed Bülbülüz gülsitânsız olamasız Ahmet Paşa Dede Efendi’nin güfte yazarını bilmediğim...

BAŞA BELA PABUÇLAR

Türkçemizde pabuçla ilgili çok sayıda atasözü ve deyim var. Meselâ bir...

PİR-İ TÜRKİSTAN AHMET YESEVİ

“Sevmiyorlar bilginler sizin Türkçe dilini, Bilginlerden işitsen açar gönül ilini, Ayet-Hadis anlamı Türkçe...

ÖRNEK OLMAK

Söz ve davranışlarıyla başkalarını etkileyerek onların da kendisine benzemesine yol açmaya...

ŞİİRİMİZDE ANA

1962 Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yedek subaydım. Paraşüt bölü­ğünde takım komutanıydım. Bir...

İNCİR AĞACI

Telefonum çaldı. Açtım. Merhaba ben Aylin. Önce sesim titredi. “Aylin abla”...

ARA SOKAKLARIN TARİHİ

Hatıratlar, kafileden ayrılıp güzergah dışındaki arasokakları, arkasokakları merak edenler için bulunmaz...

İŞTE O, BEN, KALEMİM

Nun ve'l-Kalem... And olsun hokkaya ve kaleme (ve yazdıklarına)!.. Adına and içilen...

YAZI MAKİNESİ İNSANLAR

Kolay ve bol yazabilenlere her zaman gıpta ettim. Bazan eski yazarların...

ÖRNEK ALMA

Benim yaşımdakilerin hemen hepsinin örnek aldığı, hayranlık duyduğu, en az bir...

TÜRK ŞİİRİNDE ‘’KOŞMA’…

  Divân-ı Lügati't-Türk'te ‘’koşmak’’,  türkü düzmek, türkü yakmak anlamlarında kullanılmıştır. Koşmak,  Türk...

ÇOCUK EDEBİYATININ HEDEFLERİ

Çocuk edebiyatı kavramı, çocuklar için yapılan edebiyatı ve yayını ifade ediyor...

DIŞ YAPI ve İÇERİK ( İÇ YAPI )…

BİÇİM AÇISINDAN ÇOCUK KİTAPLARI               Çocuk kitaplarını tanımak ve anlamaya yönelmek için: Çocukların...

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÇOCUK EDEBİYA…

Dersin içeriği ve ders kredisi bakımından:  Türkiye’de çocuk edebiyatı öğretimi amacı, işlevi...

ÇOCUK EDEBİYATI

Çocuk ve onun eğitimi toplumun geleceği açısından son derece önemlidir.Çocuk ve...

ÇOCUK EDEBİYATI

Çocuk edebiyatı kavramı, çocuklar için yapılan edebiyatı ve yayını ifade ediyor...

ÜÇ BİN YILLIK TÜRKÇE NEREDE?

Issık gölü civarında, 1969 yılında keşfedilen bir kurganda elbiseleri ve zırhı altın...

SIKÇA YAPILAN TÜRKÇE HATALARI

Dakîk bir Türkçe dostu Bülent Unsal (Malatya) beyefendinin mektubundan bah­setmek istiyorum. Bu...

AHENK VE ARUZ

Kur'an-ı Kerim'de "... O Rah­man'ın yarattığında hiçbir düzen­sizlik (nizamsızlık ve ahenksizlik)...

MODERNLEŞME SÜRECİNDE TÜRK TİYA…

Modernlik değildir "Modernizm" Kumar Türk modernleşmesi sürecinde, Türk tiyatrosu da medenileşme projesinin...

DERT ÜZERİNE DERTLEŞELİM Mİ?

Derdini Marko Paşa’ya anlatana rastlayanınız var mı ki? Derdimizi anlatırken bizi can-ı...

İÇİMDEKİ GÖÇ

Geçmişinde imparatorluk tecrübesi olan milletlerin ortak kaderidir göç. İnsan, kendi isteğiyle...

KÖYÜMDEN... GÖNLÜMDEN...

Babam vefat edeli on altı seneyi geçti.Her dut mevsimi geldiğinde annem...

TÜRK DİVAN ŞİİRİNDE ELEŞTİR…

 Türk divan şiiri 13. ve 19. yüzyıllar arasında varlığını sürdürerek nazım...

TÜRK EDEBİYATINDA DERGİCİLİK ve…

Çoğunlukla haftalık, 15 günlük, aylık, üç aylık veya yıllık olarak sanat...

Belki de tarih boyunca söz, en fazla aşk üzerine söylendi. Aşk; mutluluktu, hediyeydi, acıydı, elem ve kederdi. Susmaktı, yanmaktı, kavuşmaktı, kimi zaman da hasret kalmaktı......
"YAZISI SİLİNMİŞ, KAĞIDI SARI..." ARAMIZDAN ÇEKİLEN DOST: MEKTUP Giderek çetrefilleşen, eşya kalabalığına daha fazla bağımlı bir hale gelerek teferruata daha fazla gömülen, buna...
Tozlu yollara düştüm de geldim Haramiler tutmuş suyun başını Bozulmayan mayamızı, çoğumuzdan çok azımızı, sazımızı, sözümüzü dile getiren bir türkümüz böyle başlıyor.
Dalida’nın “Sahnede Ölmek” (Mourir Sur Scene) şarkısı enteresandır. Şarkının sözlerini ise Türkçeye çevirerek aşağıya koyuyorum. İsterseniz bu adresten dinleyedebilirsiniz:...
Battal Gazi ve Eskişehir Müslüman Türkler arasında gazi-veli kimliğiyle ünlenen, hayatı menkıbelere, şiirlere, romanlara ve filmlere konu olan Seyyid Battal Gazi, doğduğu yer...
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
Aşık Sefil Selimi, Asıl adı Ahmet Günbulut (d. 26 Ağustos 1933, Şarkışla - ö. 30 Aralık 2003, Sivas), yazar, türkü yazarı. İlkokul'dan sonra iki yıl ortaokula devam ettikten...
(d. 16 Nisan 1916, İstanbul - ö. 13 Aralık 1979, İstanbul), Türk şair, öğretmen, çevirmen. Modern Türk şiirinin önde gelen şairlerindendir. Herhangi bir edebi akıma katılmamış;...
Şiiri, kristal bir menşurdan geçip binbir renge dönüşen sesli ışıklara benzeten Goethe: "Hayatın da, ölümün de sırrına erip, rûha gömülen bir hazine ve batmayan bir güneşle kucak...
Necmettin Halil Onan (1902, Çatalca, Kocaeli - 17 Ağustos 1968, İstanbul), Türk şair, öğretmen, akademisyen, edebiyat tarihçisi. Türk edebiyatının artık klasikleşmiş eseri olan...
Anadolu Danişmendli Beyliğini kuran Melik Danişmend neslinden olduğu bilinen İsmail Hami Danişmend, 1889 yılında Merzifon’da doğmuştur. Babası Cebel-i Garbî mutasarrıflarından...
Orhan Seyfi Orhon ( d. 23 Ekim 1890, İstanbul - ö. 22 Ağustos 1972, İstanbul ), Türk şair, gazeteci, yazar, yayımcı, siyaset adamı. Türk edebiyatı tarihine Beş Hececiler olarak...
Ayşe YAZICI YAVUZ 1980 Niksar doğumlu. 2003 yılı, Osmangazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. Aynı üniversite bünyesinde 2004 yılında Tezsiz Yüksek Lisans diploması...
15 Temmuz 1943'te Gümüşhane'ye bağlı Kelkit ilçesinin Dayısı köyünde doğdu. Ailesinin Kırıkkale'ye göçmesi üzerine ilkokulu orada tamamladı. Ortaokulu Merzifon ve Mersin askeri...
Kadim bir geçmişe sahip olan Türkler, gerek İslâm’dan önce gerekse İslâm’dan sonra bulundukları coğrafyalarda büyük ve özgün bir kültür ve medeniyet oluşturmayı başarmış dünya...