Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)
Bunu okudun 0%

kiraz cicegi gul guney

kiraz cicegi gul guney

Şiir, günümüzde, revaçta olan bir edebi türdür. Buna rağmen son yıllarda şiir sanatında sanki bir gerileme dönemi yaşıyoruz. Bu durum şiirseverleri üzerken; gönlümüze ferahlık veren, umut vadeden ve ruhumuzu sakinleştiren şiirler de ortaya çıkıveriyor.
Gül Güney’in “Kiraz Çiçeği” adlı kitabı; çölde susuz kalanlara verilen bir yudum gibi rahatlık sağlıyor.

Türü: Edebiyat,Şiir
ISBN: 9786053251392
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: Kitap
KağıdıBoyut: Normal
Sayfa Sayısı: 104

 

Şairenin Kendi Dilinde Biyogrofisi:

Şehrim, Şehr-i Cananımız Giresun'da; Karadeniz'in küçük bir kasabasında karlı bir Şubat gecesi dünyaya gelmişim.

Kitabı, kalemi oldum olası hep sevdim ... O yüzdendir ki. beş yaşında başladığım eğitim-öğretim yolculuğum yıllarca sürdü ve halen de sürmekte. İlkokulu Piraziz, ortaokul ve liseyi de Bulancak ilçelerimizde tamamladıın. Ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Türk Filologu olarak mezun oldum. Giresun Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi ilk görev yerimdir.


Yazmaya, ilkokul ikinci sınıfta katıldığım "Öğretmenim" adlı şiirin il ikincisi olmasıyla başladım. Eğitim-öğretim hayatım boyunca edebiyatın uçsuz bucaksız koridorlarında dolaşırken, yolum birçok değerli şair ve yazarla kesişti. Onlarda çoğu kez kendimi buldum. Bu yolla da kendime özgü bir şiir dünyası oluşturdum.

gul.guney28 87463330

gul.guney28 87463330
Yıllar sonra ise yeniden öğrenci oldum. 2018-2019 tarihleri arasında Trabzon'da, "Yönetim Bilimleri" alanında yüksek lisans yapıp, akabinde "Eski Türk Edebiyatı" dalında doktoraya başladım.


Araştırmayı, yazmayı, özellikle de şiiri ve şiirin o uçsuz bucaksız serüvenini seviyorum. Şiirin efsunlu sesi beni her zaman kendisine çekmiştir. Önceki kitabımda olduğu gibi bu kitapta da serbest nazımı tercih ettim ve noktalama işaretlerine yer vermediın. Kuralsız kurallar yaratmayı istedim belki de?... Tıpkı duygularım gibi dizelerimi de özgür bırakmaktı hayallerim, arzularım. Şiirlerimde bazen çaresizliği, bazen imkansızlığı, çileli yalnızlıkları ve bazen de İçimde yeşerip coşan tükenmek bilmez ümidi, aşkı dile getirmeye çalıştım.Zaten de şiirler, içimizden gelen çağrıların zamana olan izdüşümü değil midir?

Kim öpebilir alnımdaki kederli çizgileri.
Kim koynunda saklar rengini yitirmiş dizelerimi.

Bugüne kadar yayınlanmış olan bir araştırma kitabım (Kurumsal İtibar Algısının Örgütsel
Davranış Üzerindeki İtibar Algısı), Ahmet Rasim'den bir hikaye çevirisi (İki Günahsız Sevda)
ve bir şiir kitabım var. (Kiraz Çiçeği)

"Şiir gibi zamanlarda, şiir gibi yaşasın ve öylece de kalsın; bu evrende şiiri sevenler."

Gül GÜNEY

ŞİİRLERİNDEN :

Yüzünü görmeden
Kalbini sevdiğim
Yureğinde bir köse var mı
Benim için

Usulca sokulsam kalp otağına
Sana söz akıllı dururum
Dağıtmam ortalığı
Sevgiye susamış bu kalbime
Yaslar mısın başını

Sarılıp sevgiyle bakar mısın
Güneş gözlerinle
Kırkından sonra da
Sevebilirmis insan
Bunu sen öğrettin bana

Yeter ki
Gönül bulsun güzelini
Aşk fakiri abdal gibiyim
Gönul kapında
Iki kelime tıkladım kapıyı
Seni seviyorum

...

Kalbi kırık rüzgarlara dokundum
Bir yaman sevdaya kaldım arkadaş
Yanan bir ateşi dansa kaldırdım
Sonbahar sarısıyla
Yandım arkadaş

Güz mevsimiydu şiir sarhoşu
Kademi sevdaya tuttum arkadaş
İçi dolsun dedim tek umudumdu
Meylerin gazabına
Kaldım arkadaş

Yorgun bir sevdaya meylettim kaldım
Şiirlerle idamlık oldum arkadaş
Bu yaban ellerde mülteci oldum
Cezama bir 'dur! ' de
Dur de arkadaş
Bu urganı boynumdan aşır arkadaş.

....

gul.guney28 82503010 18

gul.guney28 82503010 18
Seni tanidım
Anlam kazandı lügat
Damla damla
Sana aktı yüreğim
Kelebekler uçarken küs yollara

Bir tebessümle avuttum
Derinlerde yasayan çileleri
Yılların yokluğunda
Parça parça

Anladım ki
Ben hala yüreğinin imbiklerinde kalmışım
Başka bahara.

....

Alın yazım
Tarifsiz sızım
Sevdalı türküler getirdin
Vaz geçtiklerimin toplamı
Keşkelerimin telafisi
Ölüm gibi taze
Merhaba gibi sıcaksın
Kader utansin
Lakin sevmek diye bir şey var
Leylaca
Mecnunca
Ferhatça
Şirince
Uzaktan kanat çırpar kuşlar
Bilmediğim limanlara iner yüreğim
Yabancılar geçer
Törenler eşliğinde
Seslerine sesin bulaşmış
Hasret gemilerine el sallarım
Bir demet kara çıkın yüreğimde
Gözlerim ıslanır saçlarında
Ve
Solgun bir şarkı olur düşlerim dudaklarında
Hoş geldin ömrüme
Hoş geldin
Adsız Sevdam.
...
Çılgındı
İnatçıydı
Yeniden doğmaktı
Ona kalsa tek arzusu
Sonbahara ulaşmaktı
Yağmur
Rüzgar kışın
Işık
Yakıcı güneş yazın
Sırasıyla dokunurken renklerine
Deli esiyorken yürek
Şakası yokken Eylülün
Aşk sarhoşu mevsim ilk kez
Sen gibi
Gelmek istemedi bu kez bilmem neden
Oysa gelip
Düşseydin kentim kaldırımlarına
Eylül
Tutacaktı ellerinden
 

Comments powered by CComment

More articles from this author

Yayınlar

İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesinin beş ay öncesiydi. Askerî Tıbbiye-i Şâhâne talebelerinden birkaçı geceleyin üst kattaki yatakhanelerinden usulca, uyku halindeki diğer talebelere sezdirmeksizin çıktılar. Son sınıftan Esat, İbrahim Mazlum, Dıramalı Yusuf ve birkaç kafa dengi arkadaş, hep...
Adını Azîz İstanbul’un şâiri Yahya Kemâl Beyatlı’nın “İstanbul’u Fetheden Yeniçeri’ye Gazel” şiirindeki satırların mânâ süzgecinden süzülerek alan “Şehsüvâr-ı...
Son yüz yılda en çok dile getirilen yakınmalardan biri, Türkiye’nin milli burjuvazisini geliştiremediği, sermaye birikimini yapamadığı, sanayi devrimine...
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Metin Savaş'ın şanına yakışır bir eser olduğu kanaatini taşıdığımız "Vatandaşlık Ofisi" adlı yeni romanı Ötüken...
İbrahim Kalınİnsan Yayınları2020 Bu kitap bize, “akıl” nimetinin mânâsını, kalp ile olan bütünlüğünü, akıl-kalp bütünlüğünün ahlâk, erdem, hikmet ve...
“BİZİ ‘BİZ YAPAN’ HAYALLERİMİZ VARDI”Kenan EROĞLU (Berikan Yayınevi, Ankara 2020, )(1968-1980 yılları arası Yozgat’da Milliyetçi Hareket içerisinde...
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve...
Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini ve çocukluk...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım’dır....
Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş, “temiz” mânasına...
(1873 - 1936) 1 Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi. 1873‘te İstanbul‘da Fatih...
Çocuk yazını; seslendiği hedef kitlenin özelliklerini, yetişkinlere yönelik olan yazınsal yapıtlara göre daha fazla göz önünde bulunduran bir alandır. Bu yazınsal alanın hedef...
28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme başladı. Eğitimini...
Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
Sona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
Anadili Bilinci ve Duyarlığı Anadili, insanın içinde doğup büyüdüğü aile ya da toplum çevresinde ilk öğrendiği dildir (Vardar, 2002: 17). Başlangıçta anneden ve yakın...
Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Ziya Gökalp ilkokulunu(1980), Eskişehir İmam-Hatip Orta ve lise kısmını (1987) bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler...
Şiiri, kristal bir menşurdan geçip binbir renge dönüşen sesli ışıklara benzeten Goethe: "Hayatın da, ölümün de sırrına erip, rûha gömülen bir hazine ve batmayan bir güneşle kucak...
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...
a) Çocuk, Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı “Çocuk Edebiyatı” kavramını tanımlayabilmek için önce bu kavramı oluşturan sözcüklerden “çocuk” ve“edebiyat” sözcükleri üzerinde durmak...