Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet   Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet Powered By GSpeech
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)
Bunu okudun 0%

postmodern cagda ahilik nobelkitap com 302146

postmodern cagda ahilik nobelkitap com 302146
Kitabın birinci kısmında Ahiliğin oluşumu, kapsamı ve etkileri, Ahiliğin kökeni, Bacıyan-ı Rum teşkilatı bölümleri yer almaktadır. Kitabın ikinci kısmında pazarlamada etik kavramının tarihteki ilk uygulamaları, tüketiciler dünyasında Ahilik, değer açısından Ahilik, medeniyet felsefesi bağlamında Ahilik ve bir insanlık tahayyülünün teşekkülü olan Ahilik bölümleri yer almaktadır. 

Bu eser, Ahîlik hakkında farklı disiplinlerin yaklaşımları ve metodolojileri ile kaleme alınmış olan müstakil çalışmalardan oluşmaktadır. Birinci bölümde Ahîliğin Oluşumu, Kapsamı ve Etkileri ele alınmakta, Değerler Ekseninde Ahîliği Yeniden Düşünmek başlıklı ikinci bölümde ise, üretim ve tüketim ilişkilerinin olanca hızıyla değiştiği, postmodern denebilecek bu çağda Ahîliğin kültürel, ekonomik, etik ve felsefî açılardan insanlığa sunabileceği alternatifler olup olmadığı irdelenmektedir.
Ahîlik sadece bir esnaf örgütü değil, bir insanlık mektebidir. Bir insanlık idealidir. Ahîlikte insanlık için değer üretmek esastır. Bugün tüketim çağında, böyle bir üretim fikrini yeniden ele almaya bir davet olarak da okunabilecek bu eser, Ahîliğin temsil ettiği değerlerin tarihin belirli bir döneminde ve belirli bir coğrafyasında sınırlı kalmadığını ve çağlar üstü bir umut olduğunu hatırlatmaktadır.

Postmodern Çağda AHÎLİK

Yazar(lar) Ayfer Şahin, Fulya Bayraktar, Hüsniye Örs, Hüsnü Yücekaya, Levent Bayraktar, Orhan Kurtoğlu, Ramazan Adıbelli, Kâzım Ceylan

Editör(ler) Doç.Dr.Hüsniye Örs

Barkod 9786053204862

ISBN 978-605-320-486-2

Sayfa Sayısı 154

Yayınevi NOBEL Akademik Yayıncılık

ÖNSÖZ:

Bilim, insanlığın sorunlarına çözüm bulduğu noktada insanlığa mâledilir. Paradoksal olarak bazı çözüm yaratıları kendileriyle beraber ve/veya sonrasında yeni sorunlar doğurabilmektedir. Bu yaklaşımın gerçekliğini, mevcut dönemde yaşadığımız sosyo-kültürel yapılardaki dejenerasyon göstermektedir.

20. yüzyılın son çeyreğinden bugüne, özellikle bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle beraber farklı bir içeriğe ve etki gücüne sahip küreselleşme ile modern toplum özelliklerinin aşkın yapısıyla postmodern kültür doğmuş ve hızla yayılım göstermiştir. Bu kültürüntemel özellikleri; sistem karşıtlığı, karmaşa, düzensizlik, esneklik, öznellik, belirsizlik, seçicilik şeklinde özetlenebilir. Bu kültürde tek doğru, mutlak değer ve nesnellik yoktur, hem çoğulculuk hem parçalılık savunulur ve sanal gerçeklikler yaygın kabuldür. Böyle bir sosyo-kültürel yapının yarattığı kaynak sorun; insani değerlerdenuzaklaşmadır. Bu nedensellik bağlamında farklı disiplinlerde sorunlara çözüm bulmak amacıyla, insanlığın kendine yakışan değerlerinenasıl ulaşılabileceğine ilişkin çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Bu bağlamda mevcut çalışma da, yukarıda bahse konu olan günümüzde yaşanan sosyo-kültürel sorunlara çözüm arayışı ile kaleme alınmıştır. Kitabın özce teması; ‘günümüz sorunlarına insanlığın yaşadığı geçmişten çözüm yaklaşımları bulunabilir mi?’ sorusuna açıklık getirmektir. Bu amaçla Türk kültür tarihinde ağırlıklı önemi olan Ahilik, farklı disiplinler açısından derinliğine incelenmiş olup özellikle günümüzdeki değerler ekseninde Ahiliğin yapıcı özellikleri irdelenmiştir.

Kitabın birinci kısmında Ahiliğin oluşumu, kapsamı ve etkileri, Ahiliğin kökeni, Bacıyan-ı Rum teşkilatı bölümleri yer almaktadır. Kitabın ikinci kısmında pazarlamada etik kavramının tarihteki ilk uygulamaları, tüketiciler dünyasında Ahilik, değer açısından Ahilik, medeniyet felsefesi bağlamında Ahilik ve bir insanlık tahayyülünün teşekkülü olan Ahilik bölümleri yer almaktadır. Değerli bilim insanlarının katkılarıyla hazırlanmış olan bu kitap, postmodern dönemde farklı alanlarda yaşanan bir kısım sorunun kaynak nedenlerinin çözümüne yönelik çalışmalardan bir tanesi olma özelliği taşımaktadır. Kitaba çalışmalarıyla katkıda bulunan meslektaşlarıma gönülden teşekkürlerimi iletirim. Kitabın redaksi yonu kapsamındaki katkılarından dolayı kıymetli hocamız Doç. Dr.Fulya Bayraktar’a ve kitabı oluşturma sürecinin ilk aşamasında değerli görüş ve ilgilerinden dolayı kıymetli hocamız Öğr. Gör. Kazım Ceylan’a çok teşekkür ederim. Ayrıca kitabın yayımı aşamasında üst düzey ilgi gösteren Nobel Yayınevi’nin değerli sahibi sayın Nevzat Argun’a ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi sunarım.

Yeni oluşumlara gebe olan yaşadığımız dönemde insanın, insani hasletlerini yeniden keşfetmesi ve kendi değerini sahiplenmesi dileğiyle...

Editör

Doç. Dr. Hüsniye Örs

Postmodern Çağda AHÎLİK
Yazar(lar) Ayfer ŞahinFulya BayraktarHüsniye ÖrsHüsnü YücekayaLevent BayraktarOrhan KurtoğluRamazan AdıbelliKâzım Ceylan
Editör(ler) Doç.Dr.Hüsniye Örs
Barkod 9786053204862
ISBN 978-605-320-486-2
Fiyatı 18,00 TL
Ebatı 13.5 X 21.5
Sayfa Sayısı 154
Baskı Sayısı 1. Baskı
Baskı Yılı Eylül, 2016
Yayınevi NOBEL Akademik Yayıncılık

Comments powered by CComment

More articles from this author

Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Powered By GSpeech