Çarşamba 3 Haziran 2020
Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)
Bunu okudun 0%

kirmiziyazilar 260x400Açıklama"Ben tarihçi değilim, akademisyen hiç değilim; roman yazarıyım sadece. Uzun veya kısa anlatılar kaleme alırım. Uzun ise roman, kısaysa öyküdür yazdıklarım. Muhtelif dergilere denemeler de yazarım. Benim işim yaşanmış gerçekleri anlatmaktan ziyade yaşanması muhtemel olan kurgular üretmektir. Bununla birlikte, iyi bir anlatıcı olabilmem için içerisinde yaşadığım toplumu farklı boyutlarıyla derinlemesine tanımam gerekmektedir. Sadece şiir okuyarak şair olunamayacağı gibi, yalnızca roman okuyarak da başarılı bir romancı olunamıyor. Yazarlık tecrübelerim bana bunu öğretmiştir."

Metin SAVAŞ

Baskı Sayısı   : 1. Basım

İlk Basım Yılı : 2018

Sayfa Sayısı  : 475ISBN              : 978-605-68183-0-1"Millî kültürleri bertaraf edip de onların yerine mahallî kültürleri palazlandırıp büsbütün canlandırmak demek küme özseverliğini kayırmak demek değil midir? İşte bu itibarla milliyetçilik meşrudur ve elzemdir. Son sözü dünya edebiyatının çağdaş roman yazıcılarından Milorad Pavic’e bırakalım: “Dünyamızı tek bir biçime, tek bir ideolojiye, tek bir dine, tek bir düşünme ve yaşama biçimine, tek bir kültür modeline indirgememek gerekir. Bu dünyada gerçek yoktur, herkesin kendi gerçeği vardır. Dünyayı tek bir çeşniye indirgemek ölümdür.”

(Kırmızı Yazılar, "Felsefeden Psikolojiye Milliyetçiliğin Meşruiyeti", Sf. 278)

 

***


SATIN ALABİLECEĞİNİZ YERLER:

Kırmızılar Yayıncılık

Kitapyurdu

İdefix

Babil

D&R

Kitap Ambarı

"Bir toplumun en hassas organı inançtır; yani dindir. Şu halde Türk milleti en zayıf yerinden yakalanmalıdır ki güçsüz kılınabilsin. Müslümanlık inancı son derece dirençli olan Türk toplumunu vicdanen bölmenin en kolay yolu ise dinsel ayrıştırmadır. Türkiye’deki tarikatların köklü geçmişleri vardır ama bugünkü cemaatler türedi unsurlardır. Tarikatların yozlaşmışlığı veya çağımızın şartlarına uyum sağlamaktaki yetersizlikleri bir yana, türedi cemaatler Türk toplumunun ortak vicdanına sızarak zihinsel parçalanmaya yol açmışlardır. Öyle ki, ümmetin birliği şeklindeki söylemlerine karşın bu cemaatler birbirlerini öteki olarak hasımlaştırmışlardır ve mescitlerini bile ayırma cüretine gitmişlerdir. Oysaki ümmet tek ise, ibadetgâh da tek olmalıdır; ‘bizim cami – sizin cami’ şeklindeki yaklaşım ümmet esprisine kökten aykırıdır. Meseleyi bu bağlamda değerlendirdiğimizde cemaatçilik demek ümmette bölücülük demektir."

(Kırmızı Yazılar, "Ortak Vicdanın Parçalanması ve Toplumsal Bölücülük", Sf. 300) • Anlatı Sanatlarında Arketipler 17
  Aspidistra 22
  Bergson’un Hayat Hamlesi ve Yaratıcı Roman 27
  Beşir Güner’in Bozgunu 33
  Bir Aşk Serüveni 40
  Edebiyat Eserinde Psikolojik Ve Sosyolojik Zemin Bağlamında Sanatçının Tavrı 49
  Anlamın Egemenliği: 55
  Edebiyat ve İsyan 55
  Edebiyat ve Rüya 59
  Dâhiler ve Deliler 63
  Peyami Safa ve Romancılığı 69
  Postmodern Roman Anlayışı 74
  Postmodern Roman ve Haz 79
  Roman Sanatı Nedir ve Niçin Roman Okumalıdır 82
  Niçin Roman Okuyoruz? 93
  Roman Sanatı: Yalan mı Yoksa Gerçek mi? 97
  Roman Sanatının Araf’taki Duruşu 101
  Romanda Diyalog ve Gerçekçilik 105
  Kadıköyü’nün Romanı 112
  Sanat Eseri Yoluyla Kendimizi Aldatmak 119
  Sanat Niçin Gereklidir? 124
  Sanat Niçin Yıkıcıdır? 129
  Sanat ve Sanatçı Bir Toplum Gerçeğidir 133
  Sanat ve Sanatçı Karşısında Toplum 136
  Sanatçının Psikolojisi 140
  Yoğunlaşmış Hayat, Kolektif Birey 144
  Sanatta Mekanik Üretim, Recep İvedik ve Yoz-Kültür 148
  Tanpınar’ın Huzur Adlı Romanında Ayna Motifi 152
  Tanpınar’ın Huzur Adlı Romanından 157
  İki Kadın Portresi 157
  Saatleri Ayarlama Enstitüsü 166
  Tanpınar’la Sanal Sohbet 183
  Türk Romanı Niçin Güdük Kaldı 199
  Türk Romanının Uçbeyleri 207
  Cuma Günü, Akşam… 213
  Ölüm Hükmü 217
  Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi veya Nasıl Yazar Oldum 230
 • YENİ KAPİTALİZM (POSTMODERNİZM) 
  Anlamsızlık veya Kösem Sultan’ın Şampuanı 237
  Gelenekten Postmodern Düzene Kadın 243
  Gökdelen ve Mekânın Poetikası 248
  Kıyamet ve Canlı Yayın 255
  Kurmaca Bir Karakter Olarak 259
  Süpermen Kimdir? 259
  Mekanik Hayat – Mekanik Zaman 263
  Panoptikon ve Sosyal Medya 266
  Postmodern Birey 271
  Postmodern Hayat Nedir? 276
  Postmodern Toplum ve Tüketim Çılgınlığı 280
  Tüketim Kültürü Bir Din Midir? 284
  Postmodern Tuzaklar ve Entelektüel Anlamsızlık 288
  Unutma Uygarlığı 293
  Yaratıcı Yıkım Fırtınası 296
 • MİLLİYETÇİLİK-SİYASET-KÜLTÜR-MEDENİYET 
  Felsefeden Psikolojiye Milliyetçiliğin Meşruiyeti 302
  “Hep Birlikte Türk Milletiyiz” Sloganı veya Hareketsizliğe Direnç 311
  Ütopik Vatanseverlik mi Yoksa Akılcı 315
  Milliyetçilik mi? 315
  Kırım Bir Kızılelmadır 320
  Medeniyet ve Kapalı Kültür 324
  Milliyetçiliğin İki İtici Gücü: Kaygı ve Arzu 328
  Ortak Vicdanın Parçalanması ve Toplumsal Bölücülük 332
  Roman Sanatının Milletleşme Sürecine Katkısı 337
  Söylem ve Eylem 342
  Durağanlık ve Tekâmül 346
  Toplumsal Hafızayı Bulandırma Operasyonu Bağlamında Balıkesir Şehri Örneği 349
  Ergenekon’dan Teşkilat-I Mahsusa’ya 355
  Değerlerin Değersizleştirilmesi Operasyonu 355
  Göçlerin ve Katliamların Dayanılmaz Gerçekliği Üzerine Kısa Bir Değini 360
  Türkçemizin Hafızası 366
  Türk’üm, Emekliyim… 372
  Umay Ana’dan Ergenekon’a Vatan Nedir? 376
  Vatan Endişesi ve Cehalet 380
  Millet İradesinin Hayatî Gerekliliği 384
  Medeniyetin Temeli Olarak Hoşgörü ve Türk Bayrağı 388
  Erdemli Medeniyet Tasarımı Olarak: Simeranya 392
  Cesaret, Despotluk, Dogma ve Fanatizm 403
  İnsanda Cinsiyet Meselesi - 1 408
  İnsanda Cinsiyet Meselesi - 2 414
  Öteki’nin Gerekliliği Üzerine 419
  Türkiye ve Batı Türklüğü - 1 425
  Türkiye ve Batı Türklüğü - 2 433
  Türkiye ve Batı Türklüğü - 3 439
  Türkiye ve Batı Türklüğü - 4 445
  Sanattan Hafızaya Türkistanlılık Şuuru 451
 • TEOLOJİ-PSİKOLOJİ-MİTOLOJİ 
  Bağlayıcı Realite veya Gizli Şirk 457
  Güçsüz İdealler ve Ahlaki Baskı 460
  İslâmiyet Öncesi Türk Destanlarında Saf Din Unsurları 465
  Kutsal ve Dindışı 478
  Medenî Yetersizlik ve Dinsel Sapkınlık 482
  Evrim Teorisi ve Dogmatik Tavır 490
  Metaforların Kıskacında İnsanlaştırılan Tanrı 494
  Yahudilikte Zaman Algısı ve Siyonizm 499
  Cennet’in Zamanı ve Cennet’in Şuuru 503
  Zamanı Tanrı Yaşar 508
  Hayat Tecrübemiz Araf Mıdır? 512
  Gurbet, Dünya, Kozmik Evren ve Cennet Hayatı 515
  Gurbet, Dünya, Kozmik Evren ve Cennet Hayatı 518
  Sanattan Bilime, Ruhtan Hücreye Parçalanma İlkesi 521
  Kötülüğün İki Derecesi: 526
  Şeytanlaşma ve İblisleşme 526
  Nesefî’den Dostoyevski’ye Kötülüğü Anlamak 529
  İçimizdeki Canavar: Tepegöz 533Yazar AdıMetin SAVAŞ

More articles from this author

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

GÖKYÜZÜNDEN AYAK UCUNA

Hafif bir rüzgâr alnımı, gözlerimi yanaklarımı yalayıp geçiyor. Rüzgârın hafif tınısı...

MERDİVEN - AHMET HAŞİM (TAHLİL)

Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak, Ve bir...

GÖNLÜMDE AÇAN LALELER

Arif Nihat Asya "Lâle" için diyor ki; "Eskiler lâleyi mukaddes sayarlardı. Gerçekten...

SANAT,EDEBİYAT VE SİYASET...

"Doğduğumuz memleket bütün taştı çakıldı;//Sert yoğrulmuş mayamız bizi dik başlı kıldı.//Yalana...

Faruk Nafîz Çamlibel

Şiiri, kristal bir menşurdan geçip binbir renge dönüşen sesli ışıklara benzeten...

BİRLİKTEN CUMHURİYET DOĞAR

Milletçe, coşku ile, Türkiye’de ve dış temsilciliklerimizde törenlerle kutluyoruz/kutladık Cumhuriyet Bayramımızı. Büyük...

NAMIK KEMAL’E DAİR ÜÇ DİKKAT

Tanzimat döneminin topluma ve dünyaya en açık kalemlerinden biri Namık Kemal’dir...

TOPRAK'TAKİ VATAN

İnsanın yaradılış destanlarında ve kutsal metinlerde daima toprak ve insanın birlikteliğine...

AHMET KABAKLI'DAN GÖYGÖL İNCELEME…

— Şair Ahmet Cevat'ın aziz Bir seher vaktinde vardık Göygöl'e Burda kızlar...

SAYI - 10 HALİDE EDİB’İN 1916 Y…

Mükemmel eğitim modeli arayışından önce memlekette eğitime dair bir durum tespiti...

Dr. Halil ATILGAN

1946 yılında Adana'nın Karaisalı ilçesinin İncirgediği köyünde doğdu. İlkokulu köyünde bitirdikten...

ÖĞRETMEN

-Şehit öğretmenlerimizin aziz hatırasına- Ulular, bir harf öğretene kırk yıl kölelik yapmak...

KONUŞURKEN

Kendinizi konuşurken hiç kontrol ettiniz mi? Konuşanın siz değil de başkası...

FETHEDİLECEK YENİ UFUKLAR

İstanbul'un fethi bu sene her zamankinden başka bir alay-ı vâlâ ile...

BU METİN BİR EDEBİYAT ÖĞRETMEN…

Sayın Arkadaşlarım, Anlatmakta başarısız olduğum bazı konuları sizlerin de dikkat ve değerlendirmesine...

KIZILELMA: TÜRK’ÜN YÜCE ÜLKÜS…

Gizli arzuların ifadesidir rüya. Şuuraltı isteklerin dışa vurumudur. Karışık hayâllerdir. Rüya...

Dilaver Cebeci

15 Temmuz 1943'te Gümüşhane'ye bağlı Kelkit ilçesinin Dayısı köyünde doğdu. Ailesinin...

SÖZ VERELİM Mİ?

Bize verilen sözün tutulmadığındaki ruh hâlimizi düşünelim bir. ‘Şöyle de…’, ‘Böyle de…’...

ÂKİF'E DAİR-3: SAFAHÂT'TA İSTİ…

Prof.Dr. Saadettin YILDIZ  (Geçen sayıdan devam)   4. Mehmet Âkif'te Sitem ve Güven:  Büyük adamlara büyüklük...

“OKU” BUYRUĞUNA YÖNELİK FARKL…

Arjantin edebiyatının şöhretli ismi Alberto Manguel “kitap çok şeydir; anıların ambarı...

TÜRK DEVLET GELENEĞİ - Prof.Dr. A…

Türk Devlet GeleneğiProf.Dr. Aydın TaneriMerhum Prof. Dr.Aydın Taneri’nin birkaç defa yeniden...

KIRIM: SÜRGÜNDE YEŞEREN VATAN

KIRIM, “Kemal Çapraz”ın Kırım’la ilgili eserine de ismini verdiği gibi; “SÜRGÜNDE...

PEYAMİ SAFA-1

Şair İsmail Safa'nın oğlu ve «Mahşer», «Bir Akşamdı», «Şimşek», «Fatih -...

YAZAR, AKADEMİSYEN, VATANSEVER BİR…

Kurtuluş Savaşımızın en sıkıntılı günlerinde sırtında bir asker kaputu (parkası) cepheden...

BİR HOŞGÖRÜ, GÜVEN, SEVGİ VE S…

Merhamet, insan ve insanlık için belki de en önemli duygu, en...

MEVLÂNÂ’NIN İZİNDE: SULTAN VEL…

Anadolu Selçukluları devrinde, bugünkü Karaman, Lârende adıyla tanınıyordu. Bir gün Lârendeye...

MÜNAZARA İLMİNİN TARİHÇESİ

Tahlil ve tenkide dayalı tartışma geleneğinin İslâm, ilim ve kültür tarihinde...

SERBEST VEZİN

Bilindiği üzere gerçek şiir; mısralardaki kelimelerin anlamlarından sıyrılarak âdetâ sese, mûsikîye...

DAĞDAKİ VATAN - 2

"Muhammed Hüseyin Şehriyâr [Tebriz, 1904 - Tahran, 18 Eylül 1988]; Bu...

ROMAN SANATININ ARAF’TAKİ DURUŞU

Her sanat eseri, tabii ki hakiki sanat eseri, gerçek ile kurmaca...

KLASİSİZM(KURALCILIK)

17.yy ortalarında Fransa’da ortaya çıkan edebiyat akımıdır. Boileau bu akımın kurucusu...

ŞEHZÂDE MUSTAFA HADİSESİ

Bir şehzadenin, hem de devrin padişahı olan babası tarafından öldürülüşü ve...

ARİF NİHAT ASYA

Son elli yılın, gerçek Türk şâirleri arasında, gönülleri fethederek, dalga dalga...

NASIL DA HÜZÜNLE BAKIYOR SÜHEYL H…

Nasıl da hüzünle bakıyor Süheyl Hoca. Sanki “emâneti yüklenemeyen dağlara mukabil...

Türkçe’deki Vatan-I

Hünkar Hacı Bektaş; din adamı, mütefekkir, mutasavvıf ve bir Türk Milliyetçisi...

TÜRK DÜNYASININ ORTAK KİMLİĞİN…

Türkçe konuşanların yaşadıkları muhtelif coğrafyaların bütününe Türk Dünyası diyoruz. Türk Dünyası...

YAŞAMAK

Hani diyorum, kendimizi şöyle sorularla / cevaplarla biraz(cık) meşgul etsek… Değerlendirsek...

Yeni Başlayanlar İçin Hat Sanatı…

Ömer Faruk Dere İNKILAB YAYINLARI Asırlardır uygulanan ve günümüzde de pek...

Bir Darbenin Anatomisi

Türk tarihçiliğinin en verimli kalemlerinden Yılmaz Öztuna, artık bir klasik sayılan...

EBEM

“Kaynana çaydanlık gibidir fokur fokur kaynar. Gelin demlik gibidir sinsi sinsi...

İÇİMDEKİ GÖÇ

Geçmişinde imparatorluk tecrübesi olan milletlerin ortak kaderidir göç. İnsan, kendi isteğiyle...

SAYI - 4 BİR OSMANLI GAZETESİNDE K…

Daha ilk sayısında “Yanık bağırlardan kopup gelen acı acı Anadolu seslerine”...

HADDEDEN GEÇMİŞ NEZÂKET VE TALEB…

Eski İstanbul’da, “Seyr-i Sefâin” ve “Şirket-i Hayriyye” isimli şehir içi vapur taşımacılığı yapan şirketler varmış...

RÛHUNDA MEDENİYYETİNİN ZARÂFET …

Son yüzyıl edebiyyatımız onunla var; fakat hayât ve düşüncemizde, tedrîsimizde o...

SERBEST VEZİN VE TOPLUMCU ŞİİR

Serbest Vezin Nedir?  Vezni ve kafiyesi serbest olan, önceden belirlenmiş bir kalıbı...

BİR KADEHLE BİZİ SÂKİ GAMDAN Â…

Bir kadehle bizi sâki gamdan âzâd eylediŞâd olsun gönlü anın gönlümü...

İSMAİL BEY GASPIRALI VE TÜRK BİR…

Türk milliyetçiliği düşüncesinin en önemli simalarından biri olan İsmail Bey Gaspıralı...

ŞİİR(NAZIM) TÜRLERİ

Şiir: Duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak, çekici bir...

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI

SÖZVARLIĞI NEDİR ? Bir dilin sözvarlığı denince, yalnızca o dilin sözcüklerini değil;...

TÜRKÇE'DEKİ VATAN - 4

Prof. Dr. Nurullah ÇETİN beyin “Milli Doğruluş Yeniden” isimli eserinden “Milletleşme sürecimizin...

Çok okunan büyük yazarımız: RE…

Çok okunan büyük yazarımız, Anadolu’yu şehirleri ve insanlarıyla çok iyi tanıyordu...

DİLAVER CEBECİ KALBİME DÜŞÜNCE

Dilaver Cebeci Ağabey, bir şiiri ve aklıma gelenler        ...

TARSUSLU ÂŞIK NİHALİ - DR. HALİ…

Âşıkların Özü Sözü Közü… Bir gönül eri: “ Sevgi bir kitaptır gönül masasında/...

İK(İNCİ) KÖY İLİMBEY

Bir insanın kendi köyü dışında ikinci köyü olsaydı benim ikinci köyüm...

KÖYÜMDEN... GÖNLÜMDEN...

Gece ağrı, ateş, titreme, bulantı... Sabaha kadar uyuyamadım. Sabah ilk defa...

SHAKESPEARE MÜSLÜMANDI NEYLEYİM…

İznik; asırların imbiğinden süzülen bir medeniyet tezgâhı. Tezgâhında insanı ve eşyâyı işlemiş...

Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri

GAZEL: Özellikle aşk, güzellik ve içki konusunda yazılmış belirli biçimdeki şiirlere...

ACI / ACIMAK

Hayat bu! Her şey çok iyi gidiverirken birden bir olayın, bir...

BİZE BİR HÂL OLDU

Bize bir nazar oldu Cumamız pazar oldu Her ne olduysa bize Hep azar...

GÖÇERLERİN SIRRI

Göçerlik bir hayat tarzı, yaşama biçimi ise, yılkı ve sürü için...

İKİ KAVRAM: MİLLİ EGEMENLİK VE …

Her millet, bugününü kendi iradesi doğrultusunda yaşamak, geleceğini de aynı iradeyle...

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER’İN HA…

Hamdullah Suphi Tanrıöver, Devletine, Türk Ocaklarına ve Türk Milliyetçiliği fikrine ömrünün...

BABA, BU KİTAPLARIN HEPSİNİ OKUDU…

 Herkes ekmeğini taştan, topraktan çıkarır biz kitaptan çıkarıyoruz. Önümüz arkamız, sağımız...

İbrahim SAĞIR

1936 yılında Balıkesir, Gönen İlçesi Paşaçiftlik Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu...

DOĞU-BATI SENTEZİ MÜMKÜN MÜDÜR…

Türk Modernleşmesine Kısa Bir Giriş Osmanlı imparatorluğu yükselme döneminde kendisini her açıdan...

Türk Edebiyatı Haziran 2017

Aylık fikir ve sanat derigisi olan Türk Edebiyatı Dergisinin haziran 2017...

Enis Behiç KORYÜREK

11 Mart 1891, İstanbul doğumludur.  Şairimiz Selanik ve Üsküp idadilerinde, İstanbul...

RAMAZAN DUYGULARI

Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Yine bir Ramazan'a sağ salim ulaştık. Bu...

AŞKA DAİR YENİ SÖZLER: “BİR I…

Bir ırmak düşü gördüm. Sevgi, “sesini ırmak sularından” alıp “kalbimizin bahçesine”...

SEYREKBASAN

SEYREKBASAN (1919 - 1984) Türkünün konusu insan... İnsanın başından geçenler, insanın başına gelenler...

MİTOSLAR RÜYA MIDIR YOKSA GERÇEKL…

Mitler, modern insanın akılcılığı nazarında, yani bizlerin kavrayışına göre, uyanıkken görülen...

AHMET HAMDİ TANPINAR KİMDİR VE Ş…

Ahmet Hamdi TANPINAR (1901-1962) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının şâir, hikâyeci, romancı...

GÖZLERİN

Yârelerim göz göz oldu gören yokNeden fersiz kaldı neden gözlerim?Sis çöktü...

HAYALLER DE HÂTIRALARA DÂHİLDİR

Hâtıra, günlük ve röportaj kitaplarına ayrı bir merakım var. Çünkü bir...

BAŞLICA 86 ADET TÜRK ESERİ VE ÖZ…

ŞAİR EVLENMESİ (İbrahim Şinasi) Türk edebiyatının Batılı anlamda ilk tiyatro örneğidir. Bir...

HÜSEYİN CAVİT: IŞIĞI SÖNMEYEN …

Şair O. Seyfi Orhon: ‘’Bu Vatan Kimin ?‘’ başlıklı şiirinde vatanın...

MİLLİ EGEMENLİK

Egemenlik, TDK sözlüğünde; ‘’Milletin ve onun tüzel kişiliği olan devletin yetkilerinin...

AYNALI BABA’NIN ULAĞI

"Çiçekler âleminin suskun su gülleri onlar. Neden durgun sularda biterler? Hep...

NE OLUR BENDEN ÖNCE ÖLME ANNE!

Yıllar önceydi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde çıkardığımız Üniversite Gazetesi’ndeki köşem için babaannem...

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

Edebiyatımızın ve cemiyetimizin renkli ve hareketli simalarından biri olan Behçet Kemal...

Ruh Adam Romanındaki Uygur Masalın…

Türk edebiyatının kült romanlarından Ruh Adam’ın başlangıç bölümünde bir Uygur masalı...

DÜNYA BİR ALDANIŞTIR

Sadece insanların değil kelimelerin de kendilerine mahsus bir dünyaları vardır. Bu...

ZEHRETME HAYATI BANA CÂNÂNIM...

İnsan, camdan bir fanus gibi çabucak kırılıyor en ince yerinden. Sahi...

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN

Ben Yemen ağıtlarıyla büyüdüm. Dedem Yemen gazisiydi, gidip de dönebilenlerdendi. Dedemin...

CAMİ AVLUSUNA .....

Trafik kazası, bir kara yolu taşıtının diğer bir taşıta, yayaya, hayvana...

MUSTAFA SEYİT SUTÜVEN’İN Şİİ…

GİRİŞ Her gerçek şair, “ses”in peşinden gider. Şair için dil, bir anlam...

KAYBOLAN HAZİNE

Nüfus, belirli bir zamanda sınırları tanımlı bir bölgede yaşayan insan sayısıdır...

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR VE CADI

Garâ’ib Faturası serisinin ikinci kitabı Cadı, tıpkı serinin ilk örneği Gulyabani gibi, doğaüstü unsurlardan...

KUYUYA MEKTUPLAR

Kitapların dünyası farklıdır. Edebiyat çevresi diye bir yer vardır. Uzun kısa...

AHMET KUTSİ TECER VE TİYATRO EDEB…

Ahmet Kutsi Tecer, Türk edebiyat tarihi içerisinde şairliğinin yanında, tiyatro yazarlığı...

ZİYA GÖKALP'E GÖRE MİLLİYET MEF…

Ziya Gökalp, "Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak" isimli eserinin 10. makalesi olan "Milliyet...

DEĞERLERİMİZ NİYE DEĞERSİZLEŞ…

Sosyal medyada rastlamıştım; süslü süslü yazılmıştı, epey bir dikkat çekiyordu. İlk...

NELERE ZAMAN AYIRALIM

Bir atasözümüz, ‘Terazi var tartı var / Her şeyin bir vakti...

OĞUZ UYKUSU VE KUTADGU BİLİG!..

Oryantalist birikim ve mantığıyla kendisine kim olduğunu öğretmeye çalışan sosyal bilimlere...

ŞEKİLLER-2

(Şekil 12 ) Şekil Mimari parça Osman Eravşar, Haşim Karpuz, İbrahim...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURULUŞ DÖ…

4. Muhafazakâr, Anadoluculuğun Türkçülük Eleştirisi Tutarlı mı?Bu müzakereleri anahatlarıyla hatırlamak, tarihsiz...

TANPINAR’LA SANAL SOHBET

Tanpınar’la bahar mevsiminin herhangi bir hafta sonunda, herhangi bir İstanbul köşesinde...

TÜRK EDEBİYATINDA “GELENEK VE MO…

Kimlik kavramı bütün dünyada olduğu gibi bizde de son zamanların gözde...

Bilim Adamlarımız Sözlüğü Bil…

Ali Kuzu PAROLA YAYINLARI Bilim ve teknoloji, yaşadığımız yüzyılda dünya tarihini etkileyecek...

Ahmet Mithat Efendi ve Ölüm Allah…

Şimdiye kadar pek çok hikâyeler okudum. Elbette siz de okumuşsunuzdur.Ben hem...

KANONİK ANLATILAR VE MİLLÎ TÖREN…

Şimdiki insandan farklı olarak, arkaik insan, dünyevi zamanla mitik zamanı beraberce...

TÜRK ROMANININ UÇBEYLERİ

Avrupa kaynaklı bir edebiyat dalı olan roman sanatının başlangıcının 1605 tarihli...

Şiirde İmge -2 (Örnekler)

Şiirin temel ögelerinden biri olan imge, şairin duygularını kendi sosyal şartları...

SOĞUK BÜTÜN CANLILARI ÜŞÜTÜR

Küçükken kışın kar yağdığında sokakta yaşayan kedi ve köpekler için çok...

CÖMERTLİK

Kendine ait şeyleri kolaylıkla verebilen, ikram edebilen, vermekten kaçınmayan eli açık...

EMİRDAĞ AĞZI - ÖZCAN TÜRKMEN

Birinci baskısı Emirdağlılar Vakfı’nca (2013), İkinci baskısı Emirdağ Belediyesi’nce (2017) yapılan...

NİYE ÇABALAYALIM?

Yunus Emre’nin ‘Çeşmelerden bardağın / Doldurmadan kor isen / Kırk yıl...

TÜRKÇENİN MİSAFİRLERİ (GÜN OL…

Yaşamak başlı başına bir öğrenme sürecidir. Öğretirken de öğreniriz. Hele bir...

TÜRKİYE’DE GENÇLİĞİN TOPLUMS…

Bu makalede özellikle medya tarafından oluşturulan popüler kitle kültürünün gençlik açısından...

ZİYA GÖKALP - ÖTÜKEN ÜLKESİ (…

"Türk gençleri yalvardılar Hakan'a:Boru çaldır, ruhlarımız uyana...Cenk edelim, yayılalım cihana: -Yayılmaktır Türk...

SÖZ ÜZERİNE

Güzel söz, sadakadır. - Hz. Muhammed (SAV)- Kutadgu Bilig’te sözden ‘Ölüden...

Burhan KADAH

Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Ziya Gökalp ilkokulunu(1980), Eskişehir İmam-Hatip Orta ve lise...

Destanlar içinde: DEDE KORKUT

Anadolu’yu aydınlatanlar… Destanlar içinde: DEDE KORKUT (… Dirse Han kalkıp evine geldi. Çağırıp...

MUSTAFA NECATİ KARAER

Yıl 1949... Yaz aylarından bir gün Kayseri’nin Hisarcık kasabasında gezerken, bir...

BAYRAM GEÇİNCE

Milletçe sevinç içinde kutladığımız milli ve dini günlerimiz, bayramlarımız … Bayramlarımız...

GÜLDÜREN GERÇEK: NASREDDİN HOCA

Ali Alper ÇETİN (Türk edebiyatında mizah kültürümüzün dünyaca ünlü halk bilgesi)Türk esprisinin...

BEN BİR GÜRGEN DALIYIM - HASAN AL…

Hasan Ali Toptaş’ın 2003 yılında yazdığı “Ben bir Gürgen Dalıyım” romanı...

İsmail Hami Danişmend

Anadolu Danişmendli Beyliğini kuran Melik Danişmend neslinden  olduğu bilinen  İsmail Hami...

Bukağı

Nevi şahsına münhasır hal ve tavırları ile Hacı Bayram Veli, Yunus...

TÜRKMEN FERYADI: BOZLAK

Boz toprakta rızkını arayan insanın hüzünlü bir haykırışıdır bozlak. Bozlak, dayanılmaz...

ALİ RIZA SEYFİ VE DRAKULA İSTANBU…

1997 yılında Giovanni Scognamillo tarafından gözden geçirilerek yayına hazırlanan Drakula İstanbul’da, okurla...

Çocuğum 1.Sınıf Olmaya Hazır m…

İlkokul 1.sınıf öğretmeni, öğrencisi ve velisi olmak çok farklı bir heyecandır...

KARAGÖZ’ÜN HAKİKAT PERDESİ

Baklavaydı, kahveydi, lokumdu, yoğurttu derken komşumuz Yunanistan, Karagöz’e de sahip çıkıyor...

KIZDIRAMAZSIN BENİ!

Doğrusunu söylemek gerekirse şimdiye kadar hiç duymadığım bir cümle: “Kızdıramazsın beni”...

TEVFİK FİKRET VE TÂRİH-İ KADÎM

Târih-i Kadîm Beşerin köhne sergüzeştinden  Bize efsâneler terennüm eden;Bizi, âbâ-i bî-vücûdumuzun  Cevf-i mâzîde bir...

KÖROĞLU HİKAYESİ KOLLARI VE YEN…

Türk Edebiyatında önemli bir bölümü işgal eden sözlü ürünler içerisinde masallar...

Şahitler Dergisi/ Sayı 16

Şâhitler, muhtevâ olarak www.kirmizilar.com’da yayınlanan yazılardan, şiirlerden, tanıtımlardan derlenen yazılarla aylık...

AZERBAYCAN EDEBİYATI

Türk edebiyatlarının, büyük tarihe ve ge leneklere sahip bir kolunu da...

İŞ

“Yapılması gereken önemli bir iş vardı ve herkes birisinin bu işi...

BİR DIŞAVURUMCU ŞİİR TEMELLEND…

1 Felsefe ile resim arasında, görece özerk alanlar olsalar da. belirli...

XIX. ASIR ÂŞIKLARINDAN BEŞİKTAŞ…

Başlangıcı XVI. asra dayanan ve tarih sahnesinde kesintisiz süreklilik göstermek kaydı...

PROF.DR. Saadettin Yıldız ile Tür…

Hocamız saygıdeğer Prof.Dr. Saadettin Yıldız ile "Dil" ve "Edebiyat" üzerine konuştuk. Sorularımıza öyle...

K KONAK ROMANINDA “GÜNDELİK HAYA…

İnsanlık tarihiyle var olan “gündelik hayat”, tekrar eden işlerin, alışkanlıkların oluşturduğu...

MODERN DÜNYANIN KENDİ KLÂSİKLER…

Yazılarınızda Eski Türk Edebiyatı sahasındaki çalışmalarda metot eksikliğine ve teori sahasındaki...

’ÇİFTE VAV’IN İZİNDE

Sosyolog şair A. Yılmaz Soyyer’in şiir kitabı Çifte Vav’ın İzinde Post...

KADÎM BİR TÜRK SAN’ATİ EDİRNE…

Bir rivâyete göre, bir zamanlar Edirne’den ağaca çıkan bir sincap İstanbul’da...

REŞAT NURİ GÜNTEKİN ve YAPRAK D…

Ali Rıza Bey, şair ruhlu, içine kapanık, kendi hâlinde dürüst bir...

TÜRKLERİN KULLANDIĞI ALFABELER

1- GÖKTÜRK ALFABESİ Türkçe'nin yazıldığı il alfabe, bugünkü bilgilere göre Batı'da "runik...

Neyzen Tevfik

Abdullah SATOĞLU Öyle bir insan tasavvur ediniz ki, hayatında şöhretten, şehvetten, kinden...

TÜRK BAHADIRLARININ ORTAK ADI: ALP

Göçebelik hareket ve canlılık ister. Göçebeliği hayat tarzı olarak seçen toplumlar...

FELSEFEDEN PSİKOLOJİYE MİLLİYET…

Alman ruhbilimci Erich Fromm İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri adlı çalışmasında şöyle der: “İnsandaki yıkıcılığın...

KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA İZDİVAÇ

Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın yazdığı ve 1912...

BİRLEYEREK OLUŞMAK

Aktif Düşünce Yayıncılık Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile yapılmış olan bir dizi...

AYNEN

Kelimeler kadar onları konuşan ağız önemliydi. ‘Gönüle yumuşak sözle gir!’ prensibine...