Edebiyat Dünyamız

Edebî Medeniyet:Ebedî Medeniyet (ISSN 2587-2435)

  
  

kirmiziyazilar 260x400Açıklama"Ben tarihçi değilim, akademisyen hiç değilim; roman yazarıyım sadece. Uzun veya kısa anlatılar kaleme alırım. Uzun ise roman, kısaysa öyküdür yazdıklarım. Muhtelif dergilere denemeler de yazarım. Benim işim yaşanmış gerçekleri anlatmaktan ziyade yaşanması muhtemel olan kurgular üretmektir. Bununla birlikte, iyi bir anlatıcı olabilmem için içerisinde yaşadığım toplumu farklı boyutlarıyla derinlemesine tanımam gerekmektedir. Sadece şiir okuyarak şair olunamayacağı gibi, yalnızca roman okuyarak da başarılı bir romancı olunamıyor. Yazarlık tecrübelerim bana bunu öğretmiştir."

Metin SAVAŞ

Baskı Sayısı   : 1. Basım

İlk Basım Yılı : 2018

Sayfa Sayısı  : 475ISBN              : 978-605-68183-0-1"Millî kültürleri bertaraf edip de onların yerine mahallî kültürleri palazlandırıp büsbütün canlandırmak demek küme özseverliğini kayırmak demek değil midir? İşte bu itibarla milliyetçilik meşrudur ve elzemdir. Son sözü dünya edebiyatının çağdaş roman yazıcılarından Milorad Pavic’e bırakalım: “Dünyamızı tek bir biçime, tek bir ideolojiye, tek bir dine, tek bir düşünme ve yaşama biçimine, tek bir kültür modeline indirgememek gerekir. Bu dünyada gerçek yoktur, herkesin kendi gerçeği vardır. Dünyayı tek bir çeşniye indirgemek ölümdür.”

(Kırmızı Yazılar, "Felsefeden Psikolojiye Milliyetçiliğin Meşruiyeti", Sf. 278)

 

***


SATIN ALABİLECEĞİNİZ YERLER:

Kırmızılar Yayıncılık

Kitapyurdu

İdefix

Babil

D&R

Kitap Ambarı

"Bir toplumun en hassas organı inançtır; yani dindir. Şu halde Türk milleti en zayıf yerinden yakalanmalıdır ki güçsüz kılınabilsin. Müslümanlık inancı son derece dirençli olan Türk toplumunu vicdanen bölmenin en kolay yolu ise dinsel ayrıştırmadır. Türkiye’deki tarikatların köklü geçmişleri vardır ama bugünkü cemaatler türedi unsurlardır. Tarikatların yozlaşmışlığı veya çağımızın şartlarına uyum sağlamaktaki yetersizlikleri bir yana, türedi cemaatler Türk toplumunun ortak vicdanına sızarak zihinsel parçalanmaya yol açmışlardır. Öyle ki, ümmetin birliği şeklindeki söylemlerine karşın bu cemaatler birbirlerini öteki olarak hasımlaştırmışlardır ve mescitlerini bile ayırma cüretine gitmişlerdir. Oysaki ümmet tek ise, ibadetgâh da tek olmalıdır; ‘bizim cami – sizin cami’ şeklindeki yaklaşım ümmet esprisine kökten aykırıdır. Meseleyi bu bağlamda değerlendirdiğimizde cemaatçilik demek ümmette bölücülük demektir."

(Kırmızı Yazılar, "Ortak Vicdanın Parçalanması ve Toplumsal Bölücülük", Sf. 300) • Anlatı Sanatlarında Arketipler 17
  Aspidistra 22
  Bergson’un Hayat Hamlesi ve Yaratıcı Roman 27
  Beşir Güner’in Bozgunu 33
  Bir Aşk Serüveni 40
  Edebiyat Eserinde Psikolojik Ve Sosyolojik Zemin Bağlamında Sanatçının Tavrı 49
  Anlamın Egemenliği: 55
  Edebiyat ve İsyan 55
  Edebiyat ve Rüya 59
  Dâhiler ve Deliler 63
  Peyami Safa ve Romancılığı 69
  Postmodern Roman Anlayışı 74
  Postmodern Roman ve Haz 79
  Roman Sanatı Nedir ve Niçin Roman Okumalıdır 82
  Niçin Roman Okuyoruz? 93
  Roman Sanatı: Yalan mı Yoksa Gerçek mi? 97
  Roman Sanatının Araf’taki Duruşu 101
  Romanda Diyalog ve Gerçekçilik 105
  Kadıköyü’nün Romanı 112
  Sanat Eseri Yoluyla Kendimizi Aldatmak 119
  Sanat Niçin Gereklidir? 124
  Sanat Niçin Yıkıcıdır? 129
  Sanat ve Sanatçı Bir Toplum Gerçeğidir 133
  Sanat ve Sanatçı Karşısında Toplum 136
  Sanatçının Psikolojisi 140
  Yoğunlaşmış Hayat, Kolektif Birey 144
  Sanatta Mekanik Üretim, Recep İvedik ve Yoz-Kültür 148
  Tanpınar’ın Huzur Adlı Romanında Ayna Motifi 152
  Tanpınar’ın Huzur Adlı Romanından 157
  İki Kadın Portresi 157
  Saatleri Ayarlama Enstitüsü 166
  Tanpınar’la Sanal Sohbet 183
  Türk Romanı Niçin Güdük Kaldı 199
  Türk Romanının Uçbeyleri 207
  Cuma Günü, Akşam… 213
  Ölüm Hükmü 217
  Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi veya Nasıl Yazar Oldum 230
 • YENİ KAPİTALİZM (POSTMODERNİZM) 
  Anlamsızlık veya Kösem Sultan’ın Şampuanı 237
  Gelenekten Postmodern Düzene Kadın 243
  Gökdelen ve Mekânın Poetikası 248
  Kıyamet ve Canlı Yayın 255
  Kurmaca Bir Karakter Olarak 259
  Süpermen Kimdir? 259
  Mekanik Hayat – Mekanik Zaman 263
  Panoptikon ve Sosyal Medya 266
  Postmodern Birey 271
  Postmodern Hayat Nedir? 276
  Postmodern Toplum ve Tüketim Çılgınlığı 280
  Tüketim Kültürü Bir Din Midir? 284
  Postmodern Tuzaklar ve Entelektüel Anlamsızlık 288
  Unutma Uygarlığı 293
  Yaratıcı Yıkım Fırtınası 296
 • MİLLİYETÇİLİK-SİYASET-KÜLTÜR-MEDENİYET 
  Felsefeden Psikolojiye Milliyetçiliğin Meşruiyeti 302
  “Hep Birlikte Türk Milletiyiz” Sloganı veya Hareketsizliğe Direnç 311
  Ütopik Vatanseverlik mi Yoksa Akılcı 315
  Milliyetçilik mi? 315
  Kırım Bir Kızılelmadır 320
  Medeniyet ve Kapalı Kültür 324
  Milliyetçiliğin İki İtici Gücü: Kaygı ve Arzu 328
  Ortak Vicdanın Parçalanması ve Toplumsal Bölücülük 332
  Roman Sanatının Milletleşme Sürecine Katkısı 337
  Söylem ve Eylem 342
  Durağanlık ve Tekâmül 346
  Toplumsal Hafızayı Bulandırma Operasyonu Bağlamında Balıkesir Şehri Örneği 349
  Ergenekon’dan Teşkilat-I Mahsusa’ya 355
  Değerlerin Değersizleştirilmesi Operasyonu 355
  Göçlerin ve Katliamların Dayanılmaz Gerçekliği Üzerine Kısa Bir Değini 360
  Türkçemizin Hafızası 366
  Türk’üm, Emekliyim… 372
  Umay Ana’dan Ergenekon’a Vatan Nedir? 376
  Vatan Endişesi ve Cehalet 380
  Millet İradesinin Hayatî Gerekliliği 384
  Medeniyetin Temeli Olarak Hoşgörü ve Türk Bayrağı 388
  Erdemli Medeniyet Tasarımı Olarak: Simeranya 392
  Cesaret, Despotluk, Dogma ve Fanatizm 403
  İnsanda Cinsiyet Meselesi - 1 408
  İnsanda Cinsiyet Meselesi - 2 414
  Öteki’nin Gerekliliği Üzerine 419
  Türkiye ve Batı Türklüğü - 1 425
  Türkiye ve Batı Türklüğü - 2 433
  Türkiye ve Batı Türklüğü - 3 439
  Türkiye ve Batı Türklüğü - 4 445
  Sanattan Hafızaya Türkistanlılık Şuuru 451
 • TEOLOJİ-PSİKOLOJİ-MİTOLOJİ 
  Bağlayıcı Realite veya Gizli Şirk 457
  Güçsüz İdealler ve Ahlaki Baskı 460
  İslâmiyet Öncesi Türk Destanlarında Saf Din Unsurları 465
  Kutsal ve Dindışı 478
  Medenî Yetersizlik ve Dinsel Sapkınlık 482
  Evrim Teorisi ve Dogmatik Tavır 490
  Metaforların Kıskacında İnsanlaştırılan Tanrı 494
  Yahudilikte Zaman Algısı ve Siyonizm 499
  Cennet’in Zamanı ve Cennet’in Şuuru 503
  Zamanı Tanrı Yaşar 508
  Hayat Tecrübemiz Araf Mıdır? 512
  Gurbet, Dünya, Kozmik Evren ve Cennet Hayatı 515
  Gurbet, Dünya, Kozmik Evren ve Cennet Hayatı 518
  Sanattan Bilime, Ruhtan Hücreye Parçalanma İlkesi 521
  Kötülüğün İki Derecesi: 526
  Şeytanlaşma ve İblisleşme 526
  Nesefî’den Dostoyevski’ye Kötülüğü Anlamak 529
  İçimizdeki Canavar: Tepegöz 533Yazar AdıMetin SAVAŞ

Bu yazarın diğer makaleleri

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Cengiz Aytmatov ve Kızıl Elma

Aytmatov ,Cengiz (d. 12 Aralık 1928 , Şeker Kırgız ÖSSC) , yazar , çevirmen ve gazeteci.             Yazarlığa 1952’de başladı , 1959’da Kırgız’da Pravda muhabiri oldu. Povesti gor...

ANKARALI ARABACI İSMAİL VE MUSTAFA KEM

Mustafa Kemâl’in sabah ilk işi kendi maaşından yahut gerekirse borç alarak Arabacı İsmail Efendiye bir at alıp hediye etmekti[1]. Sabah ona zor olmuştu....

OĞUZ HAN DESTANIN İSLÂMÎ VARYANTI

Oğuz Kağan Destanını Anlatan Kaynaklar Oğuz Kağan destanını anlatan başlıca iki kaynak bulunmaktadır.   Bunlardan birincisi yazarı bilinmeyen ve bir Uygur...

DEDE KORKUT KİTABINDA ALKIŞLAR VE KARG

Türkiye Türkçesinde "bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpmak"2 anlamında kullanılan alkış kelimesi, ulaşabildiği en eski Türkçe...

Yıl 1949... Yaz aylarından bir gün Kayseri’nin Hisarcık kasabasında gezerken, bir gazete parçası ilişti gözüme. Günlerdir gazete yüzü görmediğim için...
Barış Müstecaplıoğlu Barış Müstecaplıoğlu Osmanlı Cadısı’nda uçan arabalarla leventleri, robotlarla semazenleri sıradışı bir kurguda ustalıkla buluşturuyor. Osmanlı sularında sefere çıkan Haymanalı Süleyman...
Şevket Adnan Şenel’in Mostar Tarih Romanı Yarışmasında birincilik ödülünü alan “Selanik İçinde Salâ Okunur” adlı romanı beş asırlık Osmanlı toprağı...
Siyasî, dinî ve/veya ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere; resmî, yerel ve genel yönetimlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü şiddet...
Hâl’e bürünmüş anlamayı” ne vakit kaybettiğimizi merak ediyorum… Yahya Kemâl’in “Yârab bana bir ses yaratan kudreti ver!” derken aklım Şeyh Edebâli’nin...
İLHAN GEÇER

İLHAN GEÇER

02.12.2018
Sanat ve edebiyat dünyamızın en renkli şairlerinden biri İlhan Geçer, bir kitabına ismini verdiği “Bir Bulut Geçti” şiirinde: Bir bulut geçti...
Eskiler çok yazan, çok üreten verimli yazarlara doğurgan anlamına gelen ‘’velut’’ sözcüğünü sıfat olarak verirlerdi. Türk ve dünya edebiyatında kendini...
Ferîdüddin Attâr veya tam adıyla Ebu Hamid Ferîdüddin Muhammed bin Ebu Bekr İbrahim Nişaburî, İranlı mutasavvıf, şair. Hekim ve eczacı...
“Gel ey kardeş Hakkı bulayım dersenBir kâmil mürşide varmayınca olmazRasulün cemalin göreyim dersenBir kâmil mürşide varmayınca olmaz.” Ne zaman bu sözleri...
Söz sultanlarının yanında söz söylemek baş yarardı. İki dinleyip bir konuşmayınca ne dediğimizin farkına varamazdık. Ağzının içine baktığımız insanlar vardı. Ağzının...
Hezârfen…Bin fen sâhibi…Yeryüzü bu kelimelerin kalbini hangi târihten beri kaybetti bilemiyorum. Ancak şu an bir şey var bizi kelimelerin ruhundan...
Usûlî XVI. yüzyıl divan şairlerin en tanınmışlarından biridir. Her divan şairinin olduğu gibi Usûlî’nin de kendine has bir dili bulunmaktadır.
Tarih; okumasını bilenler için her duruma, her konuya uygun düşecek ibretlik derslerle doludur. Mehmet Akif Ersoy bu olguyu ölümsüz dizeleriyle...
İnsan, camdan bir fanus gibi çabucak kırılıyor en ince yerinden. Sahi bu kadar kolay mı kırmak? Yoksa bazen biz de...
(XIV. YÜZYIL) Nîgârım dilberim yârim nedîmim mûnisim cânım Refîkim hem-demim ömrüm revânım derde dermânım Sevgilim, dilberim, yârim, alışığım, canım; Yoldaşım, ayrılmazım, ömrüm, ruhum, derde...