Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet

emperyalizm hegemonya imparatorlukEmperyalizm, Hegemonya, İmparatorluk, uluslararası politik ekonomi literatürünün en önemli başlıklarını, Irak'ın ABD tarafından işgalini merkeze alarak tartışıyor. Kitapta bu üç kavram, önce sırtlarında taşıdıkları zamandışılık zırhlarından Gramscigil/Coxgil tarihselciliğin nezaretinde sıyrılıyorlar. Ardından da Braudel'i hatırlayarak bir buçuk asrı aşan uzun vade boyunca ardışık dünya düzenlerinin başlıca karakteristiklerini özetliyorlar.

Bu yolculuk sırasında Batı yayılmacılığının kolonyalist ve emperyalist evreleri, Marksist ve Liberal geleneklerin eleştirisi etrafında inceleniyor. Daha rafine iktidar mekanizmalarının mercek altına yatırıldığı hegemonya ve imparatorlukla ilgili kısımlarda da, kuruluş döneminden başlayarak Amerikan hâkimiyet mantığının temel kodları ve içine düştüğü kriz üzerinde duruluyor. Yapılan tüm değerlendirmelerin ışığında, fikirler ve çıkarların işgal kararında nasıl buluştuğu sorusu ise son bölümde cevaplanıyor. Burada yalnızca Avrupa'nın özgürlük arayışı, Batı dışı dünyanın yükselişi ve ulusaşırılaşmadan oluşan dinamikler demetiyle “emperyal eylem” arasındaki bağlantı sorgulanmıyor. Söz konusu sistemik çerçeveyi anlamlandıran tarihsel bloğun ana bileşenleri de tahlil ediliyor. Hristiyan Sağı, Hristiyan Siyonistler ve Yeni Muhafazakârlar gibi grupların oluşum ve koalisyon kurma süreçleri, kendi alt zamanlarına odaklanılarak anlatılıyor.

 

Önsöz

Emperyalizm, Hegemonya, İmparatorluk, yeni baskısını yapıyor. Kendi kulvarındaki az sayıda esere nasip olan bu talihi büyük ölçüde Ötüken Yayınevi’nin değerli editörü Cem Sökmen’e borçlu. Cem’in üniversite günlerimizden aşinâ olduğum iyi niyetli sabrı olmasaydı çalışmamızın okuyucusuyla tekrar buluşması bu kadar çabuk gerçekleşemezdi. Kitap baskıya hazırlanırken bir şeye karar vermem gerekiyordu. Acaba yeni eklemelerle metni genişletmeli miydim, yoksa küçük düzeltmelerle mi yetinmeliydim? Bazı kısımları güncellemek niyetiyle kaleme alacaklarım, zaten hayli hacimli olan çalışmayı okunması daha güç bir hale sokabilecekti. Öte yandan, kitabın bir kısmının eskimiş bulunmasından da endişeliydim. Uzun müddet düşündükten sonra, büyük çaplı değişikliklerden uzak durma kararı verdim. Zaten güncelleme ihtiyacını hissettiren kısımların çoğunluğu dünya sisteminin geleceğini şekillendireceğini varsaydığım dinamiklerle ilgiliydi. Her ne kadar bunlara dikkat çekmek üzere kullandığım örneklerin bir kısmı eskimiş gibi gözükse de, aradan geçen zaman zarfında söz konusu dinamikler kitapta öngörülen doğrultuda ilerlediler. Bu kısa açıklamadan sonra geride yapılacak tek şey kalıyor. Okuyucuyu satırlar arasında çıkacağı yolculukla baş başa bırakmak…

Girişten bir bölüm:

ABD'nin Irak'ı işgâl ederek başlattığı "uzun savaş"a odaklanan akademik yayınlar önemli bir hacme ulaşmış bulunuyor. İşgâlin anlamlandırılması problematiği etrafında kaleme aldığımız kitabımız da, söz konusu külliyatın bir kısmıyla paylaşılan sorulara, uluslararası ilişkiler/uluslararası politik ekonomi çalışmalarını tarih ve sosyoloji gibi disiplinlerle buluşturan bir teorik zeminde cevap aranışının ürünü. İnşa ettiğimiz bu çerçevenin özelliklerinden bahsetmeden önce mevcut çalışmaları eleştirel bir gözle kısaca değerlendirmek, kitapta konuyu ele alış biçimimizin anlaşılmasını, özgün ve farklı yönlerinin vurgulanmasını kolaylaştıracaktır. Irak'ın işgâli sürecinde üretilen literatür yakından incelendi- ğinde, harcanan entelektüel enerjinin çok büyük bir kısmının Robert W. Cox'un sorun çözücü teoriler dediği, senkronik yönü ağır basan yaklaşımlar tarafından kanalize edildiği görülmektedir. Zamandan ziyade mekân yönelimli, verili iktidar ve ilişkiler ağını daimî bir şimdiki zaman içinde donduran, araştırma problematiği olarak da sosyal dünyaya ait bu istikrarlı resimde meydana gelen anormallikleri seçip sınırlı sayıda değişkenle açıklanabilecek parçasallıkları üzerinde duran sorun çözücü kuramların avantajları kadar dezavantajları da Irak'ın işgâli ile ilgili analizlerde kendisini hissettirmiştir. "Cetaris paribus" kabulü, inceleme alanının parametrelerinin belirlenmesini kolaylaştırmakta, az sayıda değişkenin yakından ve daha büyük bir hassasiyetle değerlendirilmesine imkân vermektedir. Sorun çözücü çalışmaların aktüel ihtiyaçları karşılayacak politikalar üretme sorumluluğunu taşıyanlara bu sayede sunabildikleri basitleştirilmiş sebep-sonuç ilişkileri, işlevselliklerini, dolayısıyla da talep edilme düzeylerini arttırmaktadır.

Yayın Tarihi 2015-03-01
ISBN 9754378665
Dil TÜRKÇE
Sayfa Sayısı 463
Cilt Tipi Karton Kapak
Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
Boyut 16.5 x 23.5 cm

Bu yazarın diğer makaleleri

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile