Edebiyat Dünyamız

Edebî Medeniyet:Ebedî Medeniyet (ISSN 2587-2435)

  
  

postmodern cagda ahilik nobelkitap com 302146Kitabın birinci kısmında Ahiliğin oluşumu, kapsamı ve etkileri, Ahiliğin kökeni, Bacıyan-ı Rum teşkilatı bölümleri yer almaktadır. Kitabın ikinci kısmında pazarlamada etik kavramının tarihteki ilk uygulamaları, tüketiciler dünyasında Ahilik, değer açısından Ahilik, medeniyet felsefesi bağlamında Ahilik ve bir insanlık tahayyülünün teşekkülü olan Ahilik bölümleri yer almaktadır. 

Bu eser, Ahîlik hakkında farklı disiplinlerin yaklaşımları ve metodolojileri ile kaleme alınmış olan müstakil çalışmalardan oluşmaktadır. Birinci bölümde Ahîliğin Oluşumu, Kapsamı ve Etkileri ele alınmakta, Değerler Ekseninde Ahîliği Yeniden Düşünmek başlıklı ikinci bölümde ise, üretim ve tüketim ilişkilerinin olanca hızıyla değiştiği, postmodern denebilecek bu çağda Ahîliğin kültürel, ekonomik, etik ve felsefî açılardan insanlığa sunabileceği alternatifler olup olmadığı irdelenmektedir.
Ahîlik sadece bir esnaf örgütü değil, bir insanlık mektebidir. Bir insanlık idealidir. Ahîlikte insanlık için değer üretmek esastır. Bugün tüketim çağında, böyle bir üretim fikrini yeniden ele almaya bir davet olarak da okunabilecek bu eser, Ahîliğin temsil ettiği değerlerin tarihin belirli bir döneminde ve belirli bir coğrafyasında sınırlı kalmadığını ve çağlar üstü bir umut olduğunu hatırlatmaktadır.

Postmodern Çağda AHÎLİK

Yazar(lar) Ayfer Şahin, Fulya Bayraktar, Hüsniye Örs, Hüsnü Yücekaya, Levent Bayraktar, Orhan Kurtoğlu, Ramazan Adıbelli, Kâzım Ceylan

Editör(ler) Doç.Dr.Hüsniye Örs

Barkod 9786053204862

ISBN 978-605-320-486-2

Sayfa Sayısı 154

Yayınevi NOBEL Akademik Yayıncılık

ÖNSÖZ:

Bilim, insanlığın sorunlarına çözüm bulduğu noktada insanlığa mâledilir. Paradoksal olarak bazı çözüm yaratıları kendileriyle beraber ve/veya sonrasında yeni sorunlar doğurabilmektedir. Bu yaklaşımın gerçekliğini, mevcut dönemde yaşadığımız sosyo-kültürel yapılardaki dejenerasyon göstermektedir.

20. yüzyılın son çeyreğinden bugüne, özellikle bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle beraber farklı bir içeriğe ve etki gücüne sahip küreselleşme ile modern toplum özelliklerinin aşkın yapısıyla postmodern kültür doğmuş ve hızla yayılım göstermiştir. Bu kültürüntemel özellikleri; sistem karşıtlığı, karmaşa, düzensizlik, esneklik, öznellik, belirsizlik, seçicilik şeklinde özetlenebilir. Bu kültürde tek doğru, mutlak değer ve nesnellik yoktur, hem çoğulculuk hem parçalılık savunulur ve sanal gerçeklikler yaygın kabuldür. Böyle bir sosyo-kültürel yapının yarattığı kaynak sorun; insani değerlerdenuzaklaşmadır. Bu nedensellik bağlamında farklı disiplinlerde sorunlara çözüm bulmak amacıyla, insanlığın kendine yakışan değerlerinenasıl ulaşılabileceğine ilişkin çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Bu bağlamda mevcut çalışma da, yukarıda bahse konu olan günümüzde yaşanan sosyo-kültürel sorunlara çözüm arayışı ile kaleme alınmıştır. Kitabın özce teması; ‘günümüz sorunlarına insanlığın yaşadığı geçmişten çözüm yaklaşımları bulunabilir mi?’ sorusuna açıklık getirmektir. Bu amaçla Türk kültür tarihinde ağırlıklı önemi olan Ahilik, farklı disiplinler açısından derinliğine incelenmiş olup özellikle günümüzdeki değerler ekseninde Ahiliğin yapıcı özellikleri irdelenmiştir.

Kitabın birinci kısmında Ahiliğin oluşumu, kapsamı ve etkileri, Ahiliğin kökeni, Bacıyan-ı Rum teşkilatı bölümleri yer almaktadır. Kitabın ikinci kısmında pazarlamada etik kavramının tarihteki ilk uygulamaları, tüketiciler dünyasında Ahilik, değer açısından Ahilik, medeniyet felsefesi bağlamında Ahilik ve bir insanlık tahayyülünün teşekkülü olan Ahilik bölümleri yer almaktadır. Değerli bilim insanlarının katkılarıyla hazırlanmış olan bu kitap, postmodern dönemde farklı alanlarda yaşanan bir kısım sorunun kaynak nedenlerinin çözümüne yönelik çalışmalardan bir tanesi olma özelliği taşımaktadır. Kitaba çalışmalarıyla katkıda bulunan meslektaşlarıma gönülden teşekkürlerimi iletirim. Kitabın redaksi yonu kapsamındaki katkılarından dolayı kıymetli hocamız Doç. Dr.Fulya Bayraktar’a ve kitabı oluşturma sürecinin ilk aşamasında değerli görüş ve ilgilerinden dolayı kıymetli hocamız Öğr. Gör. Kazım Ceylan’a çok teşekkür ederim. Ayrıca kitabın yayımı aşamasında üst düzey ilgi gösteren Nobel Yayınevi’nin değerli sahibi sayın Nevzat Argun’a ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimi sunarım.

Yeni oluşumlara gebe olan yaşadığımız dönemde insanın, insani hasletlerini yeniden keşfetmesi ve kendi değerini sahiplenmesi dileğiyle...

Editör

Doç. Dr. Hüsniye Örs

Postmodern Çağda AHÎLİK
Yazar(lar) Ayfer ŞahinFulya BayraktarHüsniye ÖrsHüsnü YücekayaLevent BayraktarOrhan KurtoğluRamazan AdıbelliKâzım Ceylan
Editör(ler) Doç.Dr.Hüsniye Örs
Barkod 9786053204862
ISBN 978-605-320-486-2
Fiyatı 18,00 TL
Ebatı 13.5 X 21.5
Sayfa Sayısı 154
Baskı Sayısı 1. Baskı
Baskı Yılı Eylül, 2016
Yayınevi NOBEL Akademik Yayıncılık

Bu yazarın diğer makaleleri

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

OĞUZ HAN DESTANIN İSLÂMÎ VARYANTI

Oğuz Kağan Destanını Anlatan Kaynaklar Oğuz Kağan destanını anlatan başlıca iki kaynak bulunmaktadır.   Bunlardan birincisi yazarı bilinmeyen ve bir Uygur...

ANKARA'LI ARABACI İSMAİL VE MUSTAFA KE

Küçük Mustafa Kemal, Topçu Kolağası Mehmet Tevfik ve Yüzbaşı Mustafa Beyler Ak Hocanın vaaz verdiği camiye vardıklarında cami dolmaya başlamıştı. Ak Hoca,...

KALENDERİ BİR ŞAİRİN DİVANI‟NDAN

Kalender kelimesi sözlükte “dünyadan elini çekip başıboş dolaşan (derviş); dünyadan elini eteğini çekip her şeyi hoş gören (kimse).” (Devellioğlu 2013: 581). Bir başka...

Könçek Dönderme

 —Hadi hazırlan da gideli.  —Tamam deyip fırladım. Birkaç gün önceden sözleşmiştik. Hazırlanıp Seyfi’yle yola düştük. Bugün akşama şenlik var:  Güneydeliktaş’ la...

Cengiz DAĞCI

Cengiz DAĞCI

11.07.2017
Cengiz DAĞCI Kırım'ın Gurzuf kasabasında 9 Mart 1919’da dünyaya geldi. Çocukluğu kıtlık, yoksulluk, deprem gibi tabii âfetler yanında Rus emperyalizminin...
2.2. Gazeteci Âkif ve Millî Mücadele 27 Ağustos 1908’de, Ebülûlâ...
Sultan I. Kılıç Arslan’ın nehirde boğularak gelen hazin şahadeti (Sultan I. Kılıç Aslan, 600.000 kişilik Haçlı ordusunun 500.000 kişisini Anadolu yaylalarına...
Mavi Türkü

Mavi Türkü

04.06.2017
Bütün yazılarına kendinden bir şey yansımış. "Boynuma kadar terime gömülmeye razıyım. Yeter ki, bir kez doyasıya huzurunda durayım" dedirten aşk...
DENK(LİK)

DENK(LİK)

21.04.2019
Her şey uygun olsun; kıymeti veya niteliği bakımından aynı değerde olan şey(ler)e sahip olalım, çevremiz de böyle olsun; uygun vakit...
Büyük sanatçılar, dünyamızı sıradan ölçülerin üstüne çıkaran dil ustalarıdır. Onlar, duygu ve düşünce dünyamızı millî kültürün taşıyıcısı olan dil...
Parmağını uzattı, tam değecekti ki hemen vaz geçti. Derin bir hayranlıkla seyre daldı. “Bu nasıl bir güzellik böyle,” diye düşündü elinde...
ÖĞRETMEN

ÖĞRETMEN

15.09.2018
Şehit öğretmenlerimizin aziz hatırasına- Ulular, bir harf öğretene kırk yıl kölelik yapmak isterlerdi. Filozoflar; yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin...
Çağların ötesinden billur billur süzülüp gelen bir sanat müziğimiz var. Türk sanatının, Türk zevkinin incelikleriyle bezeli bu müziğin tarihi gelişimi...
 SÖYLEYİN!

SÖYLEYİN!

20.03.2018
Hangi sükûnet bu kadar yorar insanı, hangi suskun diller sağır eder bu kadar adamı ve hangi sessizlik tırmalar bu kadar...
İnsanî ve ahlakî erdemlerle düzenlenmiş hayata ömür diyoruz. Ömrümüz, inşallah, iyilik ve güzelliklerle geçer. Ömrümüzü yaratılış ve varlığımızın gayesine uygun...
Yağmur yağıyordu, pis pis yağıyordu. Bu havada ancak yapabilecek bir şey bulanların, bulduklarını yapabilenlerin canı sıkılmazdı. Bense gazetenin bilmecesini de...
MELİKŞÂH

MELİKŞÂH

17.03.2019
Melikşâh döneminde Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Devletin sınırları Anadolu'dan Umman'a, Kafkaslar'dan Hindistan önlerine kadar uzanmıştır (10.000.000 km²).
Faruk Nafız Çamlıbel’in Yolcu ile Arabacı şirinin bestelenmişini, ‘Bekleyenim olsun da razıyım kavuşmasam’ şarkısını, ‘Düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam/Bekleyenim...
1. GİRİŞ “Dünya görüşü” ile, belli bir gayeye hizmet için esaslı bir fikir birikimine sahip olan aydın...