Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet

osmanlininsonsavasiBu ülke, 1914 Ağustosu’nda bir mukadderat anına varmış olarak, kaçınamayacağı bir ölüm kalım mücadelesine çağrılmıştı. Türkiye, Avrupa tarihindeki bu en şekillendirici ve büyük mücadelenin altı ana muharip taraflarından biri olmakla kalmamış, savaşın sonuçlarına da çok önemli bir etki icra etmiştir. O noktaya nasıl ve nerelerden geldiğimizi unutup da, bugün için anlamlı bir konuşma yapamayız. Geçmişin ve göçüp gitmiş o nesillerin acılarını hissedemez, içinden çıkamadıkları ikilemlerini de anlayamayız. Bütün bu dönemi özensiz ve bilgiden yoksun şekilde ele almaya hakkımız yok. Mesele, tarihimizdeki bu en kritik dönemi kendi şartları ve bütünselliği içinde kavrayabilmektir. Acılar arasında bir hiyerarşi de yaratılamaz, hatıralara saygısızlık da… Çözülüp yok olmakta olan bir ülkede meydana gelen insanlık trajedilerinin vebalini tek yöne doğru atmak, dahası, bu acıları güçlerinin doruğundaki Avrupalıların kendi serbest iradeleriyle yol açtıkları büyük insanî trajediler ve Holokost’la aynı düzleme oturtmak ve tek taraflı cereyan etmiş gibi göstermek, -ki bu meselenin insanî özüne doğru yol alınmasını engellemekte- eski bir siyasi mücadeleyi bilinçli şekilde modern zamanlara taşımaktadır. Bu yüzden de iyi niyetli ve ne olup bittiğini gerçekten anlama gayreti içinde olan bir tarih münakaşasıyla karşı karşıya değiliz. Yeni nesiller, yeryüzünün bağlantı noktalarından koptuğu bu zaman diliminin içerdiği anlamı, basit ve yüzeysel zorlamaların dayattığı dar çerçeveler içinden değil, derinlerde yakalamaktan yana olacaklardır.

Boyut:13,5x21
Sayfa Sayısı:775
iLK Basım Tarihi:Kasım 2017
Resimleyen:Zafer Yılmaz
Dili:Türkçe

Stok Kodu:9786051556239


Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda Siyaset Planlama Genel Müdürü olarak görev yapmaktayken, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak atanmış olup, halen bu görevde bulunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Büyükelçi Cengizer, London School of Economics’ten Uluslararası Tarih alanında Master derecesi ve Columbia Üniversitesi’nden Kriz İdaresi ve Önleyici Diplomasi alanında diploması olan Cengizer, 2007-2009 döneminde Harvard Üniversitesi Weatherhead Center for International Affairs üyeliğinde bulunmuş ve 1908-1918 dönemine dair
çalışmalarını sürdürmüştür.
Güncel döneme göndermeler yapılmış olsa da, esas itibariyle bir siyasi tarih çalışması olan bu kitapta yer alan görüşler, yazarın mensubu olduğu kurumun görüşleri olarak düşünülemez, o şekilde de yorumlanamaz. Burada, başka bir devirde cereyan etmiş, ancak en esaslı şekillerde oluşturucu olmuş, yadsınamaz etkileri günümüzde de süren tarihi hadiseler, özgün ve bağımsız bir çalışmanın ürünü olarak ele alınmakta, bunlara ilişkin yeni açıklama ve yorumlar getirilmektedir. Söz konusu olan, yirminci yüzyıl başında son raddeye varmış büyük güçler arasındaki emperyalist rekabetin Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarına nasıl yansımış, Beka sorununu nasıl alevlendirmiş ve ne derecede ağırlaştırmış olduğu suallerinin cevaplandırılmasıdır.

İçindekiler Önsöz / 11 • I - Jön Türk Devrimi ve Yirminci Yüzyıl Başında / 41 • II- Avrupa İttifak Sistemi ve Antant Anlaşmalarının Oluşumu / 71 • III- İngiltere’nin Osmanlı İmparatorluğu’na Yönelik Aktif Husumet Siyaseti / 91 • IV- Bosna Hersek’in İlhakı ve Büyük Avrupa Krizi / 111 • Sadakatli Ayrılış / 139 • V- Balkan Harplerinin Siyasi Arka Planı / 151 • VI- Şimdi Artık Her Şey Edirne’de Toplanır / 187 • VII- Balkan Harpleri Sırasında Avrupa Diplomasisi / 215 • VIII- Birinci Dünya Savaşı Üçüncü Balkan Harbi’dir/ 229 • IX - Şark Meselesi’nin Kalbi Olarak İstanbul ve Boğazlar’ın Uluslararası Siyasette Yeniden Öne Geçişi / 247 • X- Liman Von Sanders Krizi / 259 • XI- 21 Şubat 1914 Tarihli Çarlık Konferansı ve “Büyük Hengâme” Fikri / 287 XII- Temmuz 1914’e Doğru/ 297 • XIII- İngiltere’nin Kuşatma Stratejisi ve Osmanlı İmparatorluğu’nu Savaşa Zorlamasının Nedenleri/ 313 • XIV- Almanya’yla İttifak/ 359 • XV - 2 Ağustos Anlaşması Sonrasında Rusya’ya Yönelik Girişimler ve İtilaf Bloku’nun Sözde Toprak Bütünlüğü Garantisi/ 407 • XVI - Almanya’nın Yardım Operasyonu/ 447 • XVII - Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na Girişi/ 455 • XVIII - 29 Ekim Hadisesi ve Karadeniz’deki Stratejik Çerçevenin Tarihsel Niteliği / 477 • XIX- Sazonov’un 15 Mart Anlaşması’yla Sonuçlanan İstanbul ve Boğazlar’a Yönelik Hamle Diplomasisi/ 511 • XX- Türkiye’nin Ayakta Kalma Mücadelesinin Doruk Noktası Olarak Çanakkale/ 557 • XXI - Şark Vilayetleri Islahat Programı/ 585 • XXII - Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Ermenileri/ 611 • XXIII - Birinci Dünya Savaşı’na İlişkin Ermeni Anlatısının İdeolojik İçeriği ve Türk Aydınları/ 643 • XXIV - Tehcir Yollarında Anadolu/ 695 • XXV - Türkler: Sokaktan Çağrılan Son Çocuk/ 715 • XXVI - En Sonunda, Herkesten Sonra/ 739 Bibliyografya / 755 • Dizin / 775

Bu yazarın diğer makaleleri

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile