Edebiyat Dünyamız

Edebî Medeniyet:Ebedî Medeniyet (ISSN 2587-2435)

  
  

osmanlininsonsavasiBu ülke, 1914 Ağustosu’nda bir mukadderat anına varmış olarak, kaçınamayacağı bir ölüm kalım mücadelesine çağrılmıştı. Türkiye, Avrupa tarihindeki bu en şekillendirici ve büyük mücadelenin altı ana muharip taraflarından biri olmakla kalmamış, savaşın sonuçlarına da çok önemli bir etki icra etmiştir. O noktaya nasıl ve nerelerden geldiğimizi unutup da, bugün için anlamlı bir konuşma yapamayız. Geçmişin ve göçüp gitmiş o nesillerin acılarını hissedemez, içinden çıkamadıkları ikilemlerini de anlayamayız. Bütün bu dönemi özensiz ve bilgiden yoksun şekilde ele almaya hakkımız yok. Mesele, tarihimizdeki bu en kritik dönemi kendi şartları ve bütünselliği içinde kavrayabilmektir. Acılar arasında bir hiyerarşi de yaratılamaz, hatıralara saygısızlık da… Çözülüp yok olmakta olan bir ülkede meydana gelen insanlık trajedilerinin vebalini tek yöne doğru atmak, dahası, bu acıları güçlerinin doruğundaki Avrupalıların kendi serbest iradeleriyle yol açtıkları büyük insanî trajediler ve Holokost’la aynı düzleme oturtmak ve tek taraflı cereyan etmiş gibi göstermek, -ki bu meselenin insanî özüne doğru yol alınmasını engellemekte- eski bir siyasi mücadeleyi bilinçli şekilde modern zamanlara taşımaktadır. Bu yüzden de iyi niyetli ve ne olup bittiğini gerçekten anlama gayreti içinde olan bir tarih münakaşasıyla karşı karşıya değiliz. Yeni nesiller, yeryüzünün bağlantı noktalarından koptuğu bu zaman diliminin içerdiği anlamı, basit ve yüzeysel zorlamaların dayattığı dar çerçeveler içinden değil, derinlerde yakalamaktan yana olacaklardır.

Boyut:13,5x21
Sayfa Sayısı:775
iLK Basım Tarihi:Kasım 2017
Resimleyen:Zafer Yılmaz
Dili:Türkçe

Stok Kodu:9786051556239


Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda Siyaset Planlama Genel Müdürü olarak görev yapmaktayken, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak atanmış olup, halen bu görevde bulunmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Büyükelçi Cengizer, London School of Economics’ten Uluslararası Tarih alanında Master derecesi ve Columbia Üniversitesi’nden Kriz İdaresi ve Önleyici Diplomasi alanında diploması olan Cengizer, 2007-2009 döneminde Harvard Üniversitesi Weatherhead Center for International Affairs üyeliğinde bulunmuş ve 1908-1918 dönemine dair
çalışmalarını sürdürmüştür.
Güncel döneme göndermeler yapılmış olsa da, esas itibariyle bir siyasi tarih çalışması olan bu kitapta yer alan görüşler, yazarın mensubu olduğu kurumun görüşleri olarak düşünülemez, o şekilde de yorumlanamaz. Burada, başka bir devirde cereyan etmiş, ancak en esaslı şekillerde oluşturucu olmuş, yadsınamaz etkileri günümüzde de süren tarihi hadiseler, özgün ve bağımsız bir çalışmanın ürünü olarak ele alınmakta, bunlara ilişkin yeni açıklama ve yorumlar getirilmektedir. Söz konusu olan, yirminci yüzyıl başında son raddeye varmış büyük güçler arasındaki emperyalist rekabetin Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarına nasıl yansımış, Beka sorununu nasıl alevlendirmiş ve ne derecede ağırlaştırmış olduğu suallerinin cevaplandırılmasıdır.

İçindekiler Önsöz / 11 • I - Jön Türk Devrimi ve Yirminci Yüzyıl Başında / 41 • II- Avrupa İttifak Sistemi ve Antant Anlaşmalarının Oluşumu / 71 • III- İngiltere’nin Osmanlı İmparatorluğu’na Yönelik Aktif Husumet Siyaseti / 91 • IV- Bosna Hersek’in İlhakı ve Büyük Avrupa Krizi / 111 • Sadakatli Ayrılış / 139 • V- Balkan Harplerinin Siyasi Arka Planı / 151 • VI- Şimdi Artık Her Şey Edirne’de Toplanır / 187 • VII- Balkan Harpleri Sırasında Avrupa Diplomasisi / 215 • VIII- Birinci Dünya Savaşı Üçüncü Balkan Harbi’dir/ 229 • IX - Şark Meselesi’nin Kalbi Olarak İstanbul ve Boğazlar’ın Uluslararası Siyasette Yeniden Öne Geçişi / 247 • X- Liman Von Sanders Krizi / 259 • XI- 21 Şubat 1914 Tarihli Çarlık Konferansı ve “Büyük Hengâme” Fikri / 287 XII- Temmuz 1914’e Doğru/ 297 • XIII- İngiltere’nin Kuşatma Stratejisi ve Osmanlı İmparatorluğu’nu Savaşa Zorlamasının Nedenleri/ 313 • XIV- Almanya’yla İttifak/ 359 • XV - 2 Ağustos Anlaşması Sonrasında Rusya’ya Yönelik Girişimler ve İtilaf Bloku’nun Sözde Toprak Bütünlüğü Garantisi/ 407 • XVI - Almanya’nın Yardım Operasyonu/ 447 • XVII - Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na Girişi/ 455 • XVIII - 29 Ekim Hadisesi ve Karadeniz’deki Stratejik Çerçevenin Tarihsel Niteliği / 477 • XIX- Sazonov’un 15 Mart Anlaşması’yla Sonuçlanan İstanbul ve Boğazlar’a Yönelik Hamle Diplomasisi/ 511 • XX- Türkiye’nin Ayakta Kalma Mücadelesinin Doruk Noktası Olarak Çanakkale/ 557 • XXI - Şark Vilayetleri Islahat Programı/ 585 • XXII - Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Ermenileri/ 611 • XXIII - Birinci Dünya Savaşı’na İlişkin Ermeni Anlatısının İdeolojik İçeriği ve Türk Aydınları/ 643 • XXIV - Tehcir Yollarında Anadolu/ 695 • XXV - Türkler: Sokaktan Çağrılan Son Çocuk/ 715 • XXVI - En Sonunda, Herkesten Sonra/ 739 Bibliyografya / 755 • Dizin / 775

Bu yazarın diğer makaleleri

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Türk Edebiyatı Karşılaştırmalı Na

Türk Edebiyatında dönemler, nazım şekilleri, nazım birimleri, kafiye şemaları, ölçü ve konu içeren karşılaştırmalı tablo

Âşık Tarzı Türk Halk Şiiri Tablosu

ÂŞIK TARZI TÜRK HALK ŞİİRİ (Âşıklar, ozanlar tarafında saz eşliğinde söylenen şiirlerdir.) (Şair son dörtlükte mahlasını söyler)(Halk şairlerinin şiirlerini topladıkları...

ANKARALI ARABACI İSMAİL VE MUSTAFA KEM

Mustafa Kemal’in anlatacakları daha bitmemişti. Fakat tren yavaş yavaş, kavurucu sıcak içinde bozkırdaki Ankara’ya yaklaşmıştı. Ağustos ayında boncuk boncuk terleyen...

Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri

GAZEL: Özellikle aşk, güzellik ve içki konusunda yazılmış belirli biçimdeki şiirlere denir. Beyit sayısı genellikle 5-9 arasında değişir. Gazelin ilk beyti mutlaka...

Altın kulelerden yine kuşlar Tekrârını ömrün eder i’lân. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam Âlemlerimizden sefer eyler? Akşam, yine akşam, yine...
İşte yine diğer günler gibi sıradan bir gün başlıyor. Ocak ayının soğuğu, ayazı içimizi titretiyor. Çocuklar sırtlarında çantaları gözleri yarı...
Bir atasözümüz, ‘Terazi var tartı var / Her şeyin bir vakti var.’ der. Atasözünde özetlendiği üzere her şey, sırasıyla oluyor.
Geçmişe Bir Yolculuk: Babam, Nuri Dayım, Okul Müdürü ve BenGeçmişe kısa bir yolculuk yaptığımda, yarım asır öncesinden üç kişi yeniden...
DÜRÜSTLÜK

DÜRÜSTLÜK

10.12.2017
Değer, ‘sosyal hayatta bir varlık, bir nesne, bir faaliyet vb’ne tanınan önem yahut üstünlük derecesidir. Değer, ‘hayata kattığımız anlam ve...
Şu an yaşamakta olduğumuz modern veya postmodern çağı en belirgin şekilde eski zamanlardan farklı kılan şey nedir? Ahmet Haşim pek...
Giriş Osmanlı döneminde müzik teorisi üzerine ilk Türkçe eserler XV. yüzyılda yazılmaya başlanmıştır. Bu eserlerde ele alınan konulardan bir çoğunun kökü...
2.2.”Koza” şiirlerinde ses yapısı Harid Fedai’nin şiirlerinde ses zaman zaman ön plana çıkar; ancak şiir boyunca süren...
Oryantalist birikim ve mantığıyla kendisine kim olduğunu öğretmeye çalışan sosyal bilimlere, Batılı üstadlarına daimî zebun sosyal bilimcilere kezâ, bu toplum...
KELE BACIM

KELE BACIM

28.01.2018
“Kele bacım aklının dibini dökme. Otur oturduğun yerde. Abılan da duymasın bu dediklerini. Sen ne bakıyon kemçiğin dediklerine. O senin...
Hasan ERDEM Ötüken Neşriyat Daha önce kaleme aldığı “Şar Dağının Kurtları”, “Argos Kalesi”, “Kızıl Atın Süvarisi”, “Balkan Şahini” ve “Otranto 1480” romanlarıyla...
Ses duymak ister insan, kendinde ve çevresinde. Fıtrattandır bu. Yaprakların hışırtısını dinlemesi bundandır, bundandır denizlerin dalgalarına, derelerin akışına dalıp gitmesi.
Türk müslümanlığı, çok tartışılan, daha da çok tartışılacak olan konu. Ama, ilgili fikir çevrelerindeki yaygın kanaat eğer bir Türk medeniyeti...
Müberra Gürgendereli, Osmanlı Dönemi Şiirinde Edirne, Çantay Kitabevi, İstanbul 2016. Edirne’nin I. Murad tarafından fethi, hem İstanbul’un hem de Balkanların kapısını...
SÖZ ÜZERİNE

SÖZ ÜZERİNE

20.01.2019
Güzel söz, sadakadır. - Hz. Muhammed (SAV)- Kutadgu Bilig’te sözden ‘Ölüden diriye kalan miras, sözdür.’ diye bahsediliyor. Kültür mirasımızın, sözlü...