Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet

edebiyat sohbetleri

(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)

turk destan sairi ibrahim sagirDestan, sözlü bir edebiyat verimi olarak kadim milletlerin en eski dönemlerinde ortaya çıkmıştır. Destan, milletlerin hayatlarında derin izler bırakmış, büyük yankılar uyandırmış savaş, göç, felaket gibi tarihi bir ortak acıya dayanmakla beraber bir tarih metni değildir. Manzum olarak ozanlar tarafından dillendirilen ve birer edebi özellik taşıyan bu metinler, zaman içerisinde mitolojik,  efsanevi, hayali, olağandışı unsurların katılmasıyla bambaşka bir kimlik kazanır. Destan, bir milletin ülküsünü, moral değerlerini, milli vicdanları ifade etmeleri bakımın büyük öneme haizdir. Destanlara bakarak ait olduğu milletin kültürel değer yargılarını, maneviyat ve ruh halini, ortak özelliklerini öğrenmek mümkündür.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

ibrahim sagir ahmet urfali1936 yılında Balıkesir, Gönen İlçesi Paşaçiftlik Köyü’nde doğan Şair İbrahim Sağır şiire ortaokul eğitimi aldığı dönemde başladı.Ortaokul Türkçe öğretmeni Haşim Nezihi Okay’ın şiir konusunda yardımlarını gördü. İlk şiiri ‘’Gönül’’, 1953 yılında‘’20. Asır Dergisi’’nde Behçet Kemal Çağlar’ın yönettiği “Genç Şairler” sayfasında yayımladı. 

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

 metin savas romanlariGerçek; var olan şey, var olan şeylerin tümüdür. Varlığı duyularla bilenen, hayâli olmayan şeylere gerçek, gerçek olma durumuna da gerçeklik denilmektedir. Deney ve gözleme dayanan bilgi, gerçeği ifade eder.

     Büyü , insanların doğaüstü, normal dışı ve mistik yöntemlerle olağan ve doğal dünyayı etkileyebildiğini öne süren uygulamalar ve bunların çevresinde oluşturulan kültürel sistemdir. Büyü, her toplumun önçağlarında gizemli insanlar tarafından etkilemek amacıyla yapılmaya çalışılan uygulamalardır. İnsanlar büyüye korkudan kaynaklanan bir kutsiyet atfetmişlerdir. Etkisi yüksek deyişler, büyülü söz olarak belirtilmektedir.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

edebiyat sohbetleri ramazan edebiyatiEdebiyat toplumun aynasıdır. İnsan ve toplumu ilgilendiren herşey edebi-estetik disiplin dikkate alınarak edebiyatın konusu olabilir. Din, insan ve toplum hayatında önceliği olan bir kurumdur. Oruç tutmak,İslâm’ın şartlarından farz olan  bir ibadettir. Ramazan, Kameri ayların dokuzuncusu olup oruç bu ayda tutulur. 

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

1.

bir bozkir sevdasiUzak yollardan turnalar geldi haberleri hüzünden yana

Yorgunluklarını dinlendirdiler gönlümün duldasında

Ses verdi ötelerden ötüşlerine muştularını yükleyen kuşlar

Dağların ardından gülümsedi yaz çiçeklerine şafak

Şimdi öksüz kaldı vuslatına hayâller kurduğum sevinç

Sen gelmedin benim yangınım büyüdü kurak bozkırımda

Yasak bir busenin özlemiyle hüznün alacası düştü gözlerime

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 6 - 11 dakika)

bozkirda bozlak sesleri      ‘’ Bozkır; uçsuz bucaksız, insan ise küçüktür. İnsan, güçlü ve hünerli olmalıydı burada…’’

                                                                                                                                            Cengiz Aytmatov

 

1.Bozkır çıplak bir yalnızlığın adıdır…

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

  sehriyar 300 200Türk dünyasını derinden etkileyen şiirlerin başında gelenlerden olan ‘Haydar Baba’ya Selam’ bir ihtilal metni gibi elden ele dolaşmış, Türklüğün ortak metinleri arasına girmiştir. Haydar Baba dağının varlığında sembolleştirilen vatan sevgisi lirik ifadelerde anlatılırken gönülden gönüle yol bulmuştur. Şiirin ikinci özelliği, 1925 yılında Rıza Şah Pehlevî’nin bin yıllık Türk Yurdu İran’ı ele geçirerek Türkçe’yi yasaklamasına tepki olarak yazılan ilk şiir olmasıdır. Pehlevi yönetimi Fars ırkçığı yaparak Türkçe’nin  bütün alanlarda konuşulmasını ve yazılmasını yasaklamış, İran’da Türklüğe ait ne varsa silmeye çalışmıştır. İşte böyle bir ortamda yazılan ‘Haydar Baba’ya Selam’, kısa sürede vatan sevgisi ile Türkçe sevdasının  simgesi olmuştur.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

milli suurMaksudi Arsal , Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları adlı eserinde; ‘’Milletlerin var olmak azim ve iradesi de;  milli şuur , milliyet duygusu veya  milliyetçilik adlarını alır.” diyerek Türk kültüründe var olan ‘ devlet-i ebed-müddet’ anlayışını formüle etmiştir. Bir millete mensup bireylerin akıl ve kalp yoluyla ‘milli şuur, milliyet duygusu ve milliyetçilik’ kavramlarını hayatlarının içine sokmaları, davranış ve düşüncelerinde ortaya koymaları devlet-millet bekası açısından büyük önem taşımaktadır.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)

turk kulturunde nevruzBütün Türk dünyasının kültürel kodları içinde bir başlangıç günü olarak kabul edilen Nevruz,tarih sahnesine çıkışımızdan bu yana çoşkun  şölenlerle kutlana gelmiştir. Nevruz, Türk dünyasında; Yılsırtı, Mart Dokuzu, Mart Bozumu, Sultan Nevruz, Gün Dönümü, Yeni Gün gibi  pek çok isimlerle anılmaktadır.Nevruz,birlik, beraberlik ve bir kültür günü olarak  anılmaktadır. 18.yüzyıl  ozanlarından Ali Nebi,Nevruz şiirinde şöyle diyor:

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

karacaoglan ahmet urfaliYazılı döneme geçmeden önce, sözlü kültür içerisinde türlü nazım şekilleriyle söylenmiş çok verimli bir Türk edebiyatı mevcuttu. Bu edebiyat, farklı inanç tesiri altında dahi varlığını sürdürerek günümüze kadar gelmiştir. Halk edebiyatı içerisinde gelişen Türk halk şiiri, ozan, bahşı, kam, şaman adlarını taşıyan ve toplum tarafından kutlu bilinen kişiler tarafından yuğ, sığır ve şölenlerde kopuz eşliğinde yır ve koşuklar söylerlerdi. Bunlar Türk halk şiirinin ilk örnekleridir. Türk şiiri ve Türk müziği bu törenlerde olgunlaşarak gelişmiştir. 

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

egitimde ninnilerNineler, anneler, ablalar dualarla yapılan tahta beşikleri  ninniler söyleyerek sallar, bebeğin hafızasına  Türkçe’nin ses ve anlam güzelliği nakış nakış işlelerdi. Beşikte kullanılacak döşek, yorgan, yastık, bağlama ipleri özenle hazırlanırdı. Mavi boncuklar, muskalar beşiğin uygun yerlerine asılırdı.  Ön ve arka tablalar çiçeklerle bezenir, koruyucu dualar yazılırdı. Sözün içindeki müşfik sesler, bebeğin tebessümüne  yansır, mana âleminden kanat vuruşları yükselirdi.  

Yorum yaz (0 Yorumlar)
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve...
Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini ve çocukluk...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım’dır....
Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş, “temiz” mânasına...
(1873 - 1936) 1 Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi. 1873‘te İstanbul‘da Fatih...
Çocuk yazını; seslendiği hedef kitlenin özelliklerini, yetişkinlere yönelik olan yazınsal yapıtlara göre daha fazla göz önünde bulunduran bir alandır. Bu yazınsal alanın hedef...
28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme başladı. Eğitimini...
Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
Sona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
Anadili Bilinci ve Duyarlığı Anadili, insanın içinde doğup büyüdüğü aile ya da toplum çevresinde ilk öğrendiği dildir (Vardar, 2002: 17). Başlangıçta anneden ve yakın...
Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Ziya Gökalp ilkokulunu(1980), Eskişehir İmam-Hatip Orta ve lise kısmını (1987) bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler...
Şiiri, kristal bir menşurdan geçip binbir renge dönüşen sesli ışıklara benzeten Goethe: "Hayatın da, ölümün de sırrına erip, rûha gömülen bir hazine ve batmayan bir güneşle kucak...
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...
a) Çocuk, Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı “Çocuk Edebiyatı” kavramını tanımlayabilmek için önce bu kavramı oluşturan sözcüklerden “çocuk” ve“edebiyat” sözcükleri üzerinde durmak...