Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

cocuk edebiyati 5Çocuk edebiyatı kavramı, çocuklar için yapılan edebiyatı ve yayını ifade ediyor. Çocuk yayınları, çocukların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte olmalıdır. Bunun içinde çocuk kitapları edebiyat ve yayın yönünden belli hedeflere yönelik olarak hazırlanmalıdır. Çocuk edebiyatının aşağıdaki hedeflere sahip olması gerekir:

(Okuma süresi: 5 - 10 dakika)

  • cocuk edebiyati 4BİÇİM AÇISINDAN ÇOCUK KİTAPLARI

 

            Çocuk kitaplarını tanımak ve anlamaya yönelmek için:

  • Çocukların kitaba yönelmelerini sağlayan biçimsel ögeler ( dış yapı )
  • Çocukların kitapla etkili iletişimini sağlayan ögeler ( içerik – iç yapı )

 

Çocuğun gelişme ve büyüme evrelerine göre kitabın dış yapı ögeleri:

(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

cocuk edebiyati 3Dersin içeriği ve ders kredisi bakımından:

 Türkiye’de çocuk edebiyatı öğretimi amacı, işlevi, yöntemi ve ders kredisi bakımından alanın kültürünü kapsayıcı ve kavratıcı yönelimden uzaktır. Çocuk edebiyatı dersi okulöncesi, birinci ve ikinci basamak süreçlerinde benzer bir paragraf çerçevesinde ve edebiyat öğretimine paralel şekilde çocuk edebiyatı tarihi bağlamı içinde okutulmaktadır. Çocuk edebiyatı öğretiminde üç öncelik dikkate alınmalıdır: Bir, okuma öğretimi ( okuma alışkanlığı kazandırmak ); iki, Türkçe öğretimi ( anadili öğretimini zenginleştirmek ); üç, edebiyat öğretimi ( edebiyat okuru yetiştirmek ).

(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)

cocuk edebiyati 2Çocuk ve onun eğitimi toplumun geleceği açısından son derece önemlidir.Çocuk ve onun eğitimi toplumun geleceği açısından son derece önemlidir.Gelecekle ilgili umutlarımızın güçlü olması için öncelikle çocuklarımızın zihinsel,fiziksel ve sosyal açıdan kendileriyle ve çevreleriyle uyum içinde bulunmaları, dolayısıylasağlıklı bir kişiliğe sahip olmaları gerekmektedir. Her açıdan gelişme dönemindeolan çocuğa verilen eğitim, içinde yaşayacağı ve bireyi olacağı toplumunşekillenmesi açısından son derece önemlidir (Erdal, 2009).

(Okuma süresi: 6 - 11 dakika)

Cocuk edebiyatiÇocuk edebiyatı kavramı, çocuklar için yapılan edebiyatı ve yayını ifade ediyor. Çocuk yayınları, çocukların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte olmalıdır. Bunun içinde çocuk kitapları edebiyat ve yayın yönünden belli hedeflere yönelik olarak hazırlanmalıdır. Çocuğa ilk kitap sevgisini aşılamak, çocuğa ilk edebi ve estetik değerleri vermek, çocukların gelişmekte olan iç ve dış dünyalarına katkıda bulunmak, çocukları yaşam gerçeklerine, hazırlamak, çocukların yaratıcı güçlerini, harekete geçirmek, dinleme yeteneğini geliştirmek, eleştiri yeteneğini geliştirmek çocuk edebiyatının hedeflerinden bazılarıdır.

(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)

eski dergilerÇoğunlukla haftalık, 15 günlük, aylık, üç aylık veya yıllık olarak sanat, edebiyat, tarih, ekonomi, ticaret, politika, mizah yahut siyasî bir dâva (tez) için çıkarılan mevkute (periyodik) çeşididir. Dergilerin baş amacı haber vermek değil, okurları özel bir konuda aydınlatmak, bazan da olaylar üzerinde yorumlar yapmaktır. Dergiler, çıkış maksatlarına göre iddialı mevkutelerdir. Bir ekonomi dergisi, o alanda derin ve taze incelemeleri ile tanınmış kimseleri topladığı ölçüde rağbet kazanır. Bir edebiyat dergisinde, en güzel şiir, hikâye ve tenkitler çıkmalıdır. Batı'da ve bizde, uğraştıkları alanda özellikle sanat ve edebiyatta yeni çığırlar açan dergiler çok görülmüştür.

(Okuma süresi: 7 - 14 dakika)

garip akimi

YEDİ MEŞALECİLER
1928 yılında “MEŞALE” isimli bir dergi etrafında toplanan yedi arkadaştan oluşan grubun Türk edebiyatındaki adıdır.

  • SABRİ ESAT
  • YAŞAR NABİ
  • ZİYA OSMAN
  • CEVDET KUDRET
  • KENAN HULUSİ
  • VASFİ MAHİR
  • MUAMMER LÜTFÜ
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

divani lugatit turk4Meşrutiyet inkılâbından sonra, 1910 yılının soğuk bir kış günü… İstanbul’da dönemin soylu ailelerinden birine mensup yaşlıca bir kadın, sahaflar çarşısında, itimat ettiği bir dostundan kitaptan anladığını duyduğu Sahaf Burhan Bey’i aramaktadır. Kendine miras kalan el yazması bir kitabı, ihtiyacı dolayısıyla satacaktır. 

Kadın kitabın ne olduğunu bilmiyordur; ama çok kıymetli bir eser olduğunu tahmin etmektedir ve kitabın kadir kıymet bilen insanların eline geçmesini arzulamaktadır. Buna rağmen kadının elleri titrer kitabı verirken, sanki bir şeyler kopmuştur içinden…

(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)

dipnotYazıda geçen herhangi bir söz ya da sözcükle ilgili olarak sayfa altına konan aydınlatıcı, ek bilgiler içeren ya da kaynak belirten açıklamaya dipnot denir.Dipnot; bir sayfa ya da bir metinin içerisinde geçen bir konu ile ilgili olarak sayfaların en altına eklenen açıklamalara denilmektedir.Birçok kişi bir sayfa oluştururken metinler hazırlar ve bu metinlerin hazırlanışı sırasında yazdığı konu ile ilgili bir açıklama yapmak istediğinde sayfasına bir dipnot koyar.

(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

iskender palaBugün şiir için "kuvvetli heyecanlar ve yoğun duygularla örülü söz" veya "muhatabını bulunduğu ruh halinden başka bir ruh haline götürebilen söz" gibi tanımlar yapılmaktadır. Hatırlayalım ki eskiden şiir için "mevzun u mukaffa söz" denilirdi.

Bu iki tanım arasında bizce, akla takılan bazı sorular vardır. Mesela klasik şiir geleneğinin sürdüğü eski yüzyıllar boyunca her vezinli ve kafiyeli söz hakikaten şiir olabiliyor muydu?

(Okuma süresi: 12 - 24 dakika)

ismail bey gaspiraliTürk milliyetçiliği düşüncesinin en önemli simalarından biri olan İsmail Bey Gaspıralı, Türk birliğine büyük önem vermiş ve bunu “dilde, fikirde, işte birlik” ifadesiyle ülkü haline getirmiş, en bilinen eseri olan “Tercüman” gazetesinin yanısıra çeşitli yazılar, kongreler ve romanlar aracılığıyla da bu ülküsünü Türk dünyasında yayma ve Türk birliğini oluşturmanın gayretiyle ömrünü geçirmiştir.

Bununla birlikte Gaspıralı’yı salt bir Türk milliyetçisi olarak değerlendirmek doğru değildir. O, hem Türk dünyasının hem de İslam coğrafyasının dertleriyle dertlenmiştir. Gaspıralı’nın terminolojisinde Türklük ve Müslümanlık kavramlarının aynı anlama geldiğini belirtmek gerekir. Ona göre Türk demek Müslüman demek, Müslüman demek de Türk demektir. Gaspıralı’da bu düşüncelerin oluşmasında yaşadığı çevrenin ve dönemin de etkileri vardır. Buradan hareketle Gaspıralı’yı Türk İslam düşünürü/fikir adamı olarak tanımlamak daha doğru olacaktır.

1-BAYRAK Bayrak, bir ruhtur. Binlerce yıldan beri elde taşınmış, eve asılmış, mezara dikilmiştir. Avda ve savaşta, ondan yardım dilenilmiştir. Uğur ondadır. Türklerin başlarını...
“Güçsüz bir yavruyu küçümseme! Çünkü bir gün bir kaplan oluverir.” MOĞOL ATASÖZÜ Bu Anadolu Platosu enteresan bir yer. Düşünsenize! İlk buğday tanelerinin bulunduğu Hasan Dağının...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
(d. 16 Nisan 1916, İstanbul - ö. 13 Aralık 1979, İstanbul), Türk şair, öğretmen, çevirmen. Modern Türk şiirinin önde gelen şairlerindendir. Herhangi bir edebi akıma katılmamış;...
Mehmed Akif, 1873 yılında İstanbul'da, sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih'in Sarıgüzel semtinin Nasuh mahallesinde 12 numaralı evde (Büyük bir yangında harap olan bu...
(1 2 Temmuz 1891, İstanbul - 23 Şubat 1971, İstanbul ),Şair, gazeteci, oyun yazarıdır. Aynı zamanda 40 yıl edebiyat öğretmenliği yapan Halit Fahri hece ölçüsünün beş şairi...
Füsun Menşure, Hamburg'ta doğdu. İnşaat mühendisliği eğitiminin ardından yurt dışında iç mimarlık mekan ve çevre tasarımı bölümünü bitirdi. Daha sonra işletme fakültesindeki...
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...
Aşık Pervani (İsmail ÇELİK) Mehmet Ali Kalkan'ın Gönlünden... Aşık Pervani (İsmail Çelik) ve Mehmet Ali Kalkan Aşık Pervani Ağabey yaşayan, geleneğin içinden gelen, en güçlü halk...
Ahmet Yılmaz Soyyer’in Şiir Dünyası Yılmaz Soyer, ya da şiir dışındaki çalışmalarıyla A. Yılmaz Soyyer, 1960 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Annesi ve babası o henüz...
Şiiri, kristal bir menşurdan geçip binbir renge dönüşen sesli ışıklara benzeten Goethe: "Hayatın da, ölümün de sırrına erip, rûha gömülen bir hazine ve batmayan bir güneşle kucak...
15 Temmuz 1943'te Gümüşhane'ye bağlı Kelkit ilçesinin Dayısı köyünde doğdu. Ailesinin Kırıkkale'ye göçmesi üzerine ilkokulu orada tamamladı. Ortaokulu Merzifon ve Mersin askeri...
Mustafa İlhan Geçer (d. 1917 , Bakırköy , İstanbul - ö. 20 Ocak 2004 , İstanbul), Türk yazar , şair , araştırmacı, eleştirmen, güfteci. Hisar dergisinin ve Hisarcılar akımın...
Şair, Yazar ve Gazeteci. Gazeteci yazar Osman Olcay Yazıcı 1953 Trabzon Sürmene doğumluydu. Osman Olcay Yazıcı, 1953’te Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Küçükdere Nahiyesinin...