Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)
Bunu okudun 0%

yahya kemalin imani

yahya kemalin imani
“…Uzun süren bir Türk tarihi vardır ve bu büyük tarih, dev bir İslam kültürü barındırır. Fakat dikkatli bir göz, uyanık bir zekâ ve iyi niyetli saf bir vicdan ancak bu kültürün zenginliklerini, güzelliklerini, iç uyumunu keşfedebilir. Yahya Kemal bu keşif yolculuğunun öncü isimlerinden biridir.

Dolayısıyla Yahya Kemal Türk-İslâm kültürünün şairidir. Bu kültürün güzelliklerini, estetik değerlerini, sosyal ve millî değerlerini gösteren, dillendiren bir şairdir. İstanbul’un semtleri, Türk musikisi, tarihi, coğrafyası, kadını, dili hakkındaki şiirleri bu açıdan ele alınmalı”

Prof. Dr. Nurullah Çetin, Milletleşme Sürecimizde YAHYA KEMAL AYDINLANMASI

 

Türk Edebiyatı’nın en önemli şairlerinden biri olan Yahya Kemal Beyatlı üzerine çalışmalar yapıp, kitap yazan Prof. Dr. Sadettin Ökten’e, konuyla ilgili çeşitli tenkitler yöneltilmiştir. Biri de keskin bir sorudur: “Bu kitabı yazmakla Yahya Kemal’in imanına şehadet ediyor musun?”

Sadettin Ökten, “Benim problemim değil, bana ne. ‘Süleymaniye’de Bayram Sabahı’nı yazmak ona nasip olmuştur” dedikten sonra bazı tespitlerde bulunur:

“Şu anda herkesin lafta Süleymaniye diye bir söylemi var ama ‘Süleymaniye’de Bayram Sabahı’ ve o sabahın getirdiği izlenim uzağımızda. İkinci mühim şiir, ‘Koca Mustâpaşa’. Yine biz de Kocamustafapaşalıyız diyoruz; bu bir tavır, hayat tarzı, tercihler bütünüdür. O tercihler bütününü dilimizde olduğu gibi eylemlerimize de intikal ettirseydik, hayatımız böyle bir karmaşaya dönmezdi. Üçüncü büyük şiir de ‘Selimname’dir. Orada da ittihad-ı İslam vardır. Bu büyük medeniyet perspektifinden bunlar eksildiği için bugün eksikliklerle malul bir hayat yaşıyoruz. (…) Yahya Kemal, kadim birikimi bugünün diliyle aktardı bize, bunun için mühim” (Sadettin Ökten, Kemal Sayar, Dünyaya Geldim Gitmeye, Turkuvaz Kitap, sf. 54, 56)

Bizim değinmek istediğimiz ise, başka bir nokta…

Edebiyatımıza şaheser şiirler kazandırmış Yahya Kemal’i, mevhum sebeplerle bir çırpıda harcayıp, karalayıvermemiz. Yahya Kemal’in, bazen Necip Fazıl gibi şahsiyetlerin yahut çeşitli kesimlerin, halktan hoşumuza gitmeyen muhtelif kimselerin imanını, tam bir salahiyetle(!) çabucak tartışma konusu yapmamız.

Diğer bir açıdan; edebiyat, fikir, sanat dünyasını, hayatı son derece daraltıp, kısırlaştırmamız.

Belki bu saplamaların(!) saldırıların arkasında türlü hâkimiyet ve kontrol arzuları da mevcuttur.

Şahsımıza nasıl bir varlık sahası açıyoruz ki, hem başka alanlara destursuzca dalıyoruz; hem de birilerini dışlama, aforoz, linç, süresiz karantinaya(!) alma vb. eylemlere geçit vermeye, kendimizde hak görüyoruz.

Pekiyi, bizler kimiz? Kim hatasız kul olabilir ki? İmanımıza kefil miyiz? Bu garantiyi kim bağışladı. Gayptan muştulu haber mi yağdı?

İç-dış hayatına azamî özen gösteren, teyakkuz içinde yaşayan peygamber örnekleri, uygulamaları varken, herkesin imanını ölçen bu süper(!) güçler de kimler?

Hayatta bir sürü sınavımız, tehlikeli dönemeçler var. Belli bir süreden, yaştan sonra bile; evvela kendi nefsimize, sonra çevreye ne zulümler edebiliyoruz. Ayağımızın sürçmeyeceğinden, tökezlemeyeceğinden nasıl bu kadar emin kalabiliriz.

Asıl şüphelenmemiz, ölçüp tartıp, dikkat etmemiz gereken kendi dinî inanışlarımızın, inancımızın selâmeti.

Yapılan ibadetlere gurur, nefsini beğenme(ucup), riya, gizli şirk gibi; farklı yönlerden gelen türlü tuzaklar, engel ve durumlar her insan için geçerli. Zaaflarımız o kadar çok ki…

Hem iman konusu fazla özgüveni(!) kaldırır mı?

Silah, maazallah bir gün elimizde patlar mı?

More articles from this author

Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
Sona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
Bulut bulut bembeyaz bir rüyadır çocukluk. Sonraya sadece ha­tırlananlar kalır. Kenarı tırtıklı sararmış fotoğraflardır vesikaları! Ve yakın akraba sohbetlerinde, "Ben...
Sert rejimler ve onların değişimi çabaları ile dolu ürkütücü ve bir o kadar da hayranlık uyandırıcı bir tarihe, insanlık tarihinin en cesur ama felâketli deneyimlerine sahip...
Bir zamanlar Avrupa'da fizikçiler arasında önemli bir tartışma vu­ku bulur. Kâinattaki varlıklar acaba kendi içine mi bükülüyor? Eğer öyleyse onları çeken bir boyut olmalı ve bu...
"Aslanın vücudu, yediği hayvanlardan mürekkeptir". Valery'nin, şairin, ken­dinden önce gelen şairlerle ilgisini anla­tan bir sözü. Fakat bu söz, şiir dışı alan­larda da geçerli....
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
Ahmet Yılmaz Soyyer’in Şiir Dünyası Yılmaz Soyer, ya da şiir dışındaki çalışmalarıyla A. Yılmaz Soyyer, 1960 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Annesi ve babası o henüz...
Şair (D. 28 Haziran 1929, Göktepe kasabası / Sarıveliler / Karaman – Ö. 29 Ağustos 2018, İstanbul) 28 Haziran 1929 tarihinde Karaman ili Sarıveliler kazası Göktepe kasabasında...
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...
Genç, beyaz, gürbüz kadın, tıpkı zalim âşığının hışmına uğramış evvel zaman cariyesine benziyordu... Soluk basma entarisi parça parçaydı. Gür, kıvırcık, kumral saçları, mermer...
Sadettin Kaplan, 1944 senesinde Ağrı‘nın Patnos ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokulu Patnos’da okudu. Ortaokulu parasız yatılı olarak Erzurum Lisesi’nde okuduktan sonrasında...
Şair, Yazar ve Gazeteci. Gazeteci yazar Osman Olcay Yazıcı 1953 Trabzon Sürmene doğumluydu. Osman Olcay Yazıcı, 1953’te Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Küçükdere Nahiyesinin...
Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Ziya Gökalp ilkokulunu(1980), Eskişehir İmam-Hatip Orta ve lise kısmını (1987) bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler...