Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

yunusemre nin ogutleri Risalet’ün Nushiyye, Yunus Emre`nin ruh, nefis, kanaat, gazap, sabır, haset, cimrilik, akıl gibi konuların işlendiği, mesnevi nazım şekli ve aruz ölçüsüyle yazılan önemli eseridir. ‘’Öğütler Kitabı’’anlamı taşıyan eser, 1307 yılında yazılmış ve 573 beyitten oluşmaktadır.

Girişi besmeleyle başlayan eser, şu beyitlerle devam eder:

Add a comment

(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

 medeniyet dili turkce ahmet urfaliCumhurbaşkanlığı, 2021/1 sayılı genelgeyle 2021 yılının ‘’Yunus Emre ve Türkçe Yılı’’ olarak kutlanmasını kamuoyuna duyurmuş, kamu kurum ve kuruluşlarına da bilgi ve gereği için göndermiştir. Söz konusu genelgede; ‘Bizim Yunus’ ve ‘’Dünya Dili Türkçe’ kavramlarına vurgu yapılarak yurt geneli ve yurt dışında kampanyalar düzenleneceği, bu etkinliklerin Cumhurbaşkanlığı himayesinde olacağı belirtilmiştir.

Add a comment

(Okuma süresi: 3 - 6 dakika)

  Yunsemre  soz ola kese savasiYunus Emre menkıbelerinin biri onun söze nasıl başladığını, dilinin nasıl çözüldüğünü ve sözlerinin nasıl inci cevahir saçtığını anlatır: 

Günlerden bir gün Anadolu erenleri Tapduk Emre’nin tekkesine geldiler. Büyük bir kalabalık oldu. Meclis kuruldu. Mecliste Yunus-ı Gûyende derler bir kimse vardı.( Guyende; söyleyici, söyleyen.) Yunus da orada idi. Tapduk Emre coşku içinde kendinden geçerek Gûyende’ye, “Yunus, söyle!” dedi Gûyende işitmedi. Tekrar “Yunus, sohbet eyle işitelim!” dedi Yunus-ı Gûyende yine işitmedi. Üçüncüsünde de Gûyende’den haber çıkmayınca, bu sefer ikinci (Bizim) Yunus’a dönüp: “Yunus, vakit oldu, o hazinenin kilidini açtık, nasibini alıverdin, sen söyle! Bu mecliste sohbet eyle. Hünkâr varlığının nefesi yerine geldi.” dedi. Yunus’un gönlü açıldı, gözlerinden perde kalktı, coşku denizine düştü. Dili çözüldü şiirler söylemeye başladı. İlâhî hakikatlerin sırlarından, inceliklerinden öyle sohbet eyledi ki, işitenler hayran kaldılar. (1)

Add a comment

(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)

  isitin ey yarenler 210130Anadolu’nun birinci fetret dönemi diyebileceğimiz 13.Yüzyılın sonu ile 14.Yüzyılın başlarında yaşayan Yunus Emre, bu zaman diliminde pek çok siyasi, askeri, sosyal ve kültürel buhranlara tanıklık etmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti otoritesini kaybetmiş, istilalar, isyanlar ve iskân sorunlarıyla boğuşmaktadır. Moğol istilası bütün acımasızlığıyla sürmekte, Haçlı Seferleri büyük sıkıntılara sebep olmaktadır. Anadolu, gerek doğudan gerekse batıdan sıkıştırılmakta, Babai ve Cimri isyanları ise iç huzur ve asayişi ortadan kaldırmaktadır. (1)

Add a comment

(Okuma süresi: 3 - 6 dakika)

yunus emreyi anlamak 13.yüzyıl Anadolu’nun gerçek bir aydınlanma dönemidir.Hacı Bektaş Veli,Mevlana,Ahi Evran ve Yunus Emre  bilge ve ulu kişilikleri ile zorluğun mengenesine sıkıştırılan Anadolu Türk insanına ümit ve müjdeler vererek hem milli birliği kurmuşlar hem de kurtuluşa ulaşmalarına vesile olmuşlardır.

Add a comment

(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

 yunusemre 200116Yaratılmışlar içinde sadece insana verilmiş olan akıl nimeti düşünce ve anlama işlevleriyle ortaya çıkar. Düşünme ve anlama sayesinde insan, iç ve dış âlemi tanır, yorumlar ve pek çok konuyu yeniden üretir. Düşünme ve anlamanın çeşitli yolları bulunmaktadır. Bunlardan birisi okumaktır. Okumak, sözlüklerde; ‘’ Bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları seslendirmek veya düşünceyi anlamak.’’ karşılığında kullanılmaktadır.

Add a comment

(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)

Yunsemre isitin ey yarenler2021Yunus Emre Yılı Eskişehir açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü Eskişehir’in belirleyici kent kimliğinin başında Yunus Emre gelmektedir. Yunus Emre, sevgi ve hoşgörüsünü, Nasrettin Hoca, derin düşünce ve güler yüzünü, Seyit Battal Gazi, cengaverlik ve kahramanlığını kentin benliğine katmışlardır. Birini diğerinden ayırmanın imkânı yoktur.

       Yunus Emre, Eskişehir’le özdeşleşmiştir. Yunus Emre’nin gönül coğrafyamızda yirminin üzerinde makamı bulunmaktadır. O, Türkçe söyleyen bir düşünür olarak sevgi çiçeklerini her toprağa dağıtmıştır. Her belde halkı; Yunus’u kendinden bilmiş, ‘’Bizim Yunus’’ diyerek gönül evinde ter ayırmıştır. Yunus Emre; insani değerleri, insan sevgisini, dünya barışını şiirlerinde dile getirmiştir. Yunus Emre, diğer düşünürlerimizle beraber Türk’ün hoşgörü ve kardeşlik çağrısını bütün insanlığa duyurmaktadır. Onun öğretisinin merkezinde ‘’insan’’ vardır. Biz bütün insanlığa bu kanaldan sesimizi duyurabiliriz.

Add a comment

Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini ve çocukluk...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım’dır....
28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme başladı. Eğitimini...
Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
Sona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
25 Temmuz 1942'de Şarkışla'da doğdu. İlkokulu doğduğu yerde,(1956), orta ve liseyi Kayseri İmam-Hatip Okulu'nda okudu. Yüksek öğrenimine İzmir'de başladı. Kayseri Yüksek İslâm...
Şair (D. 28 Haziran 1929, Göktepe kasabası / Sarıveliler / Karaman – Ö. 29 Ağustos 2018, İstanbul) 28 Haziran 1929 tarihinde Karaman ili Sarıveliler kazası Göktepe kasabasında...
Şiiri, kristal bir menşurdan geçip binbir renge dönüşen sesli ışıklara benzeten Goethe: "Hayatın da, ölümün de sırrına erip, rûha gömülen bir hazine ve batmayan bir güneşle kucak...
Ahmet Yılmaz Soyyer’in Şiir Dünyası Yılmaz Soyer, ya da şiir dışındaki çalışmalarıyla A. Yılmaz Soyyer, 1960 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Annesi ve babası o henüz...
Türk Milli Edebiyat akımının öncü şairleri arasında yer almıştır. Milliyetçi, halkçı görüşleri savunan şiirler yazan Yurdakul, Osmanlı Meclis-i Mebusan III. Dönem Musul Mebusluğu...
15 Temmuz 1943'te Gümüşhane'ye bağlı Kelkit ilçesinin Dayısı köyünde doğdu. Ailesinin Kırıkkale'ye göçmesi üzerine ilkokulu orada tamamladı. Ortaokulu Merzifon ve Mersin askeri...
YETİK OZAN (TURGUT GÜNAY) Yetik Ozan’ın asıl adı Turgut Günay’dır. Ancak o, şiirlerinde kullandığı Yetik Ozan takma adı ile meşhur olmuştur. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu Yetik Ozan’ın...
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
1936 yılında Balıkesir, Gönen İlçesi Paşaçiftlik Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Bandırma’da bitirdi 1955 de Hv. Asb. Tek. Okulu’na girdi. 1957 de Türk Hava...