Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet   Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet Powered By GSpeech
(Okuma süresi: 1 dakika)
Bunu okudun 0%

Adam çok beyaz.

Adam çok, bey az.

Ahmet ne yazık ki mumyalamış

Ahmet ne yazık ki mum yalamış.

Akşamsa bunalıyorum.

Akşam sabun alıyorum.

Ananas aldırmış.

Anana saldırmış.

Anlatayım

Anla tayım.
Anlat ayım.

Araba yağı çokmuş.

Ara bayağı çokmuş.

Ay akşamdan ışıktır.

Ay ak, şamdan ışıktır.
A, yak şamdanı, şıktır.
Ayak şamdanı şıktır.

Az aldı.

Azaldı.

Birayı getirmiş yanında.

Bir ayı getirmiş yanında.

Birayı öyle geçirmiş.

Bir ayı öyle geçirmiş.

Eksik oy.

Eksi koy.

Gelin gelince gelin.

Gelin gel, ince gelin.

Ertan, yerinde beklemişti.

Er, tanyerinde beklemişti.

Gökte durmayan karada da durmaz.

Gökte durmayan kar adada durmaz.

Gözü kızarıyormuş.

Gözü kız arıyormuş.

Gülen az.

Gül'e naz.
Gül en az.

Güzel desen de değil ki.

Güzel de sende değil ki.

Hasta neden ayrılmış?

Hastaneden ayrılmış.

Hayalet! 

Hayal et.
Hay alet

Heykel!

 Hey kel.

Hoşça kal.

Hoş çakal.
Hoş, çak al.

Oy atmış.

O yatmış.

Ok almış.

O kalmış

Senin aşkından yandım da yanacağım.

Senin aşkından yandım, dayanacağım.

Soldurdu.

Sol durdu.

Comments powered by CComment

More articles from this author

Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Powered By GSpeech