Edebiyat Dünyamız

Edebî Medeniyet:Ebedî Medeniyet (ISSN 2587-2435)

  
  

canakkaleveataturkDönmeyi düşün(e)emediler. Gidenlerin çoğu dön(e)medi, dönenlerin pek azı da geride bıraktığını göremedi elinde, obasında, yurdunda…

Vatanımızın menfaatini kendi menfaatlerinden kat kat üstün tuttular. Başlarını eğmemek için nefislerini feda ettiler. İstiklal uğrunda, namus yolunda gözlerini kırpmadan can verdiler. Ne bir şey sordular ne bir haber verdiler. Sadece ‘Vatan’ dediler, ‘Vatan sağ olsun.

Yedi düveli alt ettiler. Kısacık ömürlerine koskoca ve vazgeçilmez bir ‘vatan’ yazdılar, yazdırdılar. Eser adam oldu hepsi. Her birinin hayatı bir şiir, bir hikâye, bir roman, bir ağıt…

Bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yer’de medfunlar şimdi.

Bir 18 Mart’ta daha şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum… İnşallah onlara, onların hatıralarına lâyık bir vatan evladı oluruz.

Çanakkale şehitlerinden, köyümüzden, Afyon’un Aziziye Kazası’nın Suvermez Köyü’nden Köse Mehmetlerden Süleyman oğlu Abdullah’ın ağıdı aşağıdaki metin. Ömer Faruk Köse’nin derlemesi, Şükrü Türkmen’in Suvermez Köyü kitabında yayımlanan ağıtta Tüvel Köse, önce eşinin sonra oğlunun şehadet haberini alır ve şöyle der:

 

Abdes(t) alamadım üşüdü elim

Öldü diyemedim çürüsün dilim

Arıburnu’nda bulmuş eceli zalim

 

Gurbannar olurum yeşil Abdulla(hı)m

Maşlahın altında üşür Abdulla(hı)m

 

Dolandım da vardım guyu başına

Hayran oldum üsdündeki daşına

Hoca o(ğ)luma da gürbüz eşime

 

Gurbannar olurum yeşil Abdulla(hı)m

Maşlahın altında üşür Abdulla(hı)m

 

Pilavı bişirdim sede yağıyınan

Mektebe götürdüm üstü buğuyunan

Ben guzumu yetiştirdim çağıyınan

 

Gurbannar olurum yeşil Abdulla(hı)m

Maşlahın altında üşür Abdulla(hı)m

 

Yavan yedirmezdim böyüsün deyin

Erken galdırmazdım uyusun deyin

Elde okutmadım dayı'sın deyin

 

Gurbannar olurum yeşil Abdulla(hı)m

Maşlahın altında üşür Abdulla(hı)m

 

Duvarın dibinde garip garıyım

Hem o(ğ)lana hemi gıza zarıyım

Ben onmadık bir Allah’ın guluyum

 

Gurbannar olurum yeşil Abdulla(hı)m

Maşlahın altında üşür Abdulla(hı)m

 

Caminin önünde mezer daşı var

Her mezer daşında gözüm yaşı var

Şu fele(ğ)in bazı yannış işi var

 

Gurbannar olurum yeşil Abdulla(hı)m

Maşlahın altında üşür Abdulla(hı)m

 

Omuş o(ğ)lu der ki senin neyin var

Altı gat örtülü böyük evim var

Goltu(ğ)u mushaflı hoca beyim var

 

Gurbannar olurum yeşil Abdulla(hı)m

Maşlahın altında üşür Abdulla(hı)m

 

Sö(ğ)üt dalı gibi yere e(ğ)ildim

Hakdan ne gelirse ona gayıldım

Senin gibi beş o(ğ)lanlı de(ğ)ildim

 

Gurbannar olurum hoca dayısı

Guzum şehit oldu gece yarısı.

(Tüvel Köse)

(Derleme: Ö. Faruk Köse)

Özcan TÜRKMEN

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(*)Maşlah : Yünden yapılmış sırta alınan atkı, aba. (Osmanlı Dönemi’nde askerin giyeceğinin belli bir bölümü)

Yazar Hakkında

Özcan TÜRKMEN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

LÂMELİF - SAHURA YAĞMUR ARICAN

“Varlığın bana yetmezken, yokluğunla avunmak zorundayım.” der Mevlâna… Ve ekler; “Ya al götür kalanımı ya da gel tamamla eksik kalan yanımı.” Tolstoy’un “İnsan...

Mehmet Çınarlı

Mehmet Çınarlı(d. 1925 - ö. 19 Ağustos 1999), Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Türk yazar, şair, denemeci, eleştirmen. Hisarcılar akımının kurucusu.1925...

PROF. DR. SUPHİ SAATÇİ

Kerkük’te doğdu (1946). İlk ve orta öğrenimini Kerkük’te tamamladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar...

TARİHTE FÜTÜVVET VE AHİLİK - UMUT G

Ahilik, bir Ortaçağ esnaf teşkilâtıydı. Batı’daki lonca teşkilâtının, Türkleştirilmiş ve İslamlaştırılmış bir modeliydi. Aslında, ekonomik bir müessese olarak...

TOP-LUM

Eski Türkçe ile söyleyecek olursak Cemaat...Cem olmak, birlik olmak, yekdiğerinin ezasını bilmek, noksanını gidermek, zehrini almak idi bu kelimenin meali....

ŞEKİLLER-2

Prof.DR.Hilmi ÖZDEN

(Şekil 12 ) Şekil Mimari parçaOsman Eravşar, Haşim Karpuz, İbrahim Divarcı ve ark. (Editörler), cilt 2, a. g. e., s. s.140.(Şekil 13) Abdulkadir Geylani...

KAYIPLARIMIZ

Özcan TÜRKMEN

‘Nelerimiz kayboldu? Nelerimizi kaybettik? Yitiklerimizden neyi/neleri hep arayıp duruyoruz? Kayıp verdiklerimiz mi çok, kayıplara karışanlarımız mı çok? Ağır...

BİR KENDİNE DÖNÜŞ HİKÂYESİ; YABA

Saliha MALHUN

“Wild”; Cheryl Strayed’in romanından sinemaya uyarlanmış bir film. Filmin kahramânı Cheryl henüz daha yirmi üç yaşında olmasına rağmen hayat adına sıfırı...

DİREKLERARASI

Geçen gün tramvayla Şehzadebaşından geçerken Direklerarasını aradım. Epey zamandır görmemiştim: Sağ taraf kısmen duruyor, ama sol taraftan eser kalmamış! Eski...

GAZELİN ANLAM-YAPI İLİŞKİSİNDE MET

Divan Edebiyatı gazellerinin şekil özellikleri hakkındaki bilgiler hemen hemen bütün el kitaplarında yer alır. Ayrıca gazel konusunda kapsamlı ve değerli bir...

DİVAN EDEBİYATINDA VE YENİ TÜRK EDEB

Tehzil, Arapça “hezl” kökünden türetilmiş bir kelime olmakla beraber kapsam olarak hezlden daha dar bir manayı içerir.Hezl, divan edebiyatında gülmece ve alay...

PROF.DR. Hasan Onat İle Söyleşi: “D

Sayın Prof.Dr. Hasan Onat ile “Din”in Anlam ve Önemi, İslam’ı Doğru Anlıyor muyuz, İnsanlar niçin Cemaatlere İhtiyaç Duyar, Türkiye’de İslam Anlayışı ve İslam’ın Geleceği...

ÂŞIK GUFRÂNÎ’NİN CİHÂD-I EKBER

Halk şairleri asırlar boyunca toplumlarının gözü, kulağı ve dili olmuşlar, ortaya koydukları ürünlerle kendi duygu ve düşüncelerinin yanı sıra içinde...

TARIK BUĞRA - HAVUÇLU PİLAV MESELESİ

Yağmur yağıyordu, pis pis yağıyordu. Bu havada ancak yapabilecek bir şey bulanların, bulduklarını yapabilenlerin canı sıkılmazdı. Bense gazetenin bilmecesini...

AHMET KABAKLI'DAN GÖYGÖL İNCELEMESİ

— Şair Ahmet Cevat'ın aziz Bir seher vaktinde vardık Göygöl'e Burda kızlar gül takıyor kâküle Alev alev bir gül attım su yandı Sunam derin uykusundan uyandı Yavaş...

TÜRK ŞİİRİNDE NAZIM BİÇİMLERİ V

Nazım Birimi Şiirde iki temel unsur vardır.Bunlar “biçimsel(dış)” ve “içeriksel(iç)” olarak sınıflanabilir. Biçimsel unsurların başında nazım birimi gelir....

Kitap mı Yazdınız?

kitapyazma
Unutulmaya yüz tutan Ramazan Manilerinden birini hatırlatıp öyle başlayalım istedim. "Bu aya hürmet gerekNimete şükür gerekMübarek RamazandaHakk’a ibadet gerek” Cenab-ı...
Sevecek ve sevilecek çok şey var. Sevmek ve sevilmek için o kadar çok sebep var ki. Sevdiğimiz en az bir kişi var. Sevmek...
DİL ÜZERİNE

DİL ÜZERİNE

09.03.2019
Var oluşumuz, sınır bekçimiz durumunda olan din, tarih ve her çeşit kültür san’atımıza bağlıdır. Türklüğün ikbal ve istikbali açısından bu değerlere...
Söz varlığını oluşturan unsurlardan renk adlarını incelemeyi ve değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmada yapı, anlam ve köken bakımından Azerbaycan Türkçesindeki renk...
Erdem Yücel , Belkıs İbrahimhakkıoğlu , Fatih Dalgalı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (KÜLTÜR A.Ş.) YAYINLARI İbrahim Hakkı Konyalı’nın Kayıp Arşivinden İstanbul’da...
Türkçe, kö– sesinden türetilmiş sözcükler açısından çok zengin bir içeriğe sahiptir. Çalışmamızda kadim Türk varlık anlayışının temel ipuçlarının dilimizdeki kö–...
Eski İstanbul’da, “Seyr-i Sefâin” ve “Şirket-i Hayriyye” isimli şehir içi vapur taşımacılığı yapan şirketler varmış. Bilhassa Osmanlı’nın son dönemleri ile...
Şimdiki insandan farklı olarak, arkaik insan, dünyevi zamanla mitik zamanı beraberce yaşar. Arkaik insanın idrakine göre, mükemmelliği temsil eden kozmik...
Kostantiniyye... Estefanya... Gulgule-i Rûm... Dersaadet... İslâmbol... yâni İstanbul...Ne vakit Rumeli Hisârına baksam, Yahya Kemâl’in derin bir teessürle hüzne daldığı ufuklar...
Edebiyatta gelenek, ruh beraberliğinin, her türlü edebi verimde ortaya koyduğu bir alışkanlıklar bütünü vedeğerler toplamı olarak tanımlanabilir. İçinde yaşadıkları toplumun...
Sözlüklerde ‘emanet’ kavramına “Güvenilir birine saklanması veya birine teslim etmesi için geçici olarak bırakılan; teslim alınan kişice korunması gereken eşya,...
MELİKŞÂH

MELİKŞÂH

17.03.2019
Melikşâh döneminde Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Devletin sınırları Anadolu'dan Umman'a, Kafkaslar'dan Hindistan önlerine kadar uzanmıştır (10.000.000 km²).
HOŞGÖRÜ

HOŞGÖRÜ

25.03.2018
“Hoş gör sen affet gitsin aldırma / Büyüklük sende kalsın sonunda / Sen sarıl o sana sarılmazsa sen unut unutmazsa...
Hezârfen…Bin fen sâhibi…Yeryüzü bu kelimelerin kalbini hangi târihten beri kaybetti bilemiyorum. Ancak şu an bir şey var bizi kelimelerin ruhundan...
Açıklama"Ben tarihçi değilim, akademisyen hiç değilim; roman yazarıyım sadece. Uzun veya kısa anlatılar kaleme alırım. Uzun ise roman, kısaysa öyküdür...