Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Şekil 1) M. Ö. V-III. Yy Pazırık'ta V. Kurgan'dan çıkan, duvara aslımak üzere yapılmış. (4,5 x 6,5 m.) Renkli Keçeden detay. (Dörtlü Özek/Alem/Koçmuyuz yanışları ile). Rudenko (1970).

Neriman Görgünay Kırzıoğlu, Altaylar’dan Tuna Boyu’na Türk Dünyasında Ortak yanışlar (Motifler), T. C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 2001. s.258.
(Şekil 2) M. Ö. V-III. Yy Pazırık'ta İkinci Kurgandan çıkan, renkli deri ve kürkten peynir tulumunda, özek/alem/koçmuyuz yanışları. Rudenko (1970).

Neriman Görgünay Kırzıoğlu, a. g. e., s.265.
(şekil 3)Özek/alem/koçmuyuz yanışlı gecelik eteği süslemeleri. Doğu Türkistan 'da Kazak-Qapqal bölgesinden. Abidihelil (1979).

Neriman Görgünay Kırzıoğlu, a. g. e.,s.266.(şekil 4 ). Konya-Celâleddin Karatay Türbesi'ndeki Çiniler de özek/alem/koçmuyuz yanışları. Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Arşivi'nden. Foto Mustafa Yılmaz.

Neriman Görgünay Kırzıoğlu, a. g. e.,s.271.


(şekil 5) Özek/alem/koçmuyuz yanışlarının işlendiği giysisi ile (Oğuz boyundan)Peçenek kadını.

Neriman Görgünay Kırzıoğlu, a. g. e.,s.272.

(Şekil 6) Kaftanı'nın yakaları ile başlığı, özek/alem yanışları işli Çerkeş kadınları. Kanbolat (1991).

Neriman Görgünay Kırzıoğlu, a. g. e.,s.276.
(şekil 7). Ahmed Yesevî Türbesi'nin Kuzey nişi iç duvarındaki, mozayik madalyonda, özek/alem/koçmuyuz yanışı. Nurmuhammed (1991)

Neriman Görgünay Kırzıoğlu, a. g. e.,s.282.

(Şekil 8 ) İki Süvarinin Karşılaşmasının Tasvir Edildiği Kâse

Osman Eravşar, Haşim Karpuz, İbrahim Divarcı ve ark. (Editörler)Büyük Selçuklu Mirası, Müzeler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Selçuklu Belediyesi, TİKA, Konya Aydınlar Ocağı, 2013, Türkiye, Cilt 1, s.84.


(Şekil 9) Hokka

Osman Eravşar, Haşim Karpuz, İbrahim Divarcı ve ark. (Editörler)a. g. e., Cilt 1, s.177.

(Şekil 10). Geyikli Kase

Osman Eravşar, Haşim Karpuz, İbrahim Divarcı ve ark. (Editörler) a. g. e.,Cilt2. s.81


(Şekil 11) Siren figürlü kâse

Osman Eravşar, Haşim Karpuz, İbrahim Divarcı ve ark. (Editörler), cilt 2, a. g. e., s. s.84.


Yazar Hakkında

Prof.DR.Hilmi ÖZDEN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile