Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Şekil 12 ) Şekil Mimari parça

Osman Eravşar, Haşim Karpuz, İbrahim Divarcı ve ark. (Editörler), cilt 2, a. g. e., s. s.140.


(Şekil 13) Abdulkadir Geylani Türbesi/Bağdat 12.yy. Selçuklu Dönemi.

Osman Eravşar, Haşim Karpuz, İbrahim Divarcı ve ark. (Editörler), Mimari,Cilt I, a. g. e. s. 179.


(Şekil 14) İmam-ı Azam Ebu Hanife Türbesi sandukası, Bağdat/8-11.yy. Selçuklu Dönemi.

Osman Eravşar, Haşim Karpuz, İbrahim Divarcı ve ark. (Editörler), Mimari, Cilt I, a. g. e. s. 183.


(Şekil 15) Urimiye Cuma Camisi 7-12-18.yy İran Selçuklu dönemi

Osman Eravşar, Haşim Karpuz, İbrahim Divarcı ve ark. (Editörler), Mimari, C. II, a. g. e. s. s.393.


(Şekil 16 ) Şam'daki Nureddin Hastanesinde kurucusu Nureddin Zengi nin arması zambak motifi (solda) ve Sultan Kalavun'un Kahire'deki Hastanesindeki arması (sağda).

Prof. Dr. Arslan Terzioğlu, Osmanlılarda Hastaneler, Eczacılık, Tababet ve Bunların Dünya Çapında Etkileri, T. C. Kültür Bakanlığı katkılarıyla, İstanbul, 1999. s.29.


(Şekil 17) Selçuklu hükümdarlarının arması zambak motifinin Rodos'taki haçlı şövalyelerinin hastanesinin kemerlerinde kullanılan şekli (A.Gabriel den).

Prof. Dr. Arslan Terzioğlu, a. g. e., s.29.


(Şekil 18) Türk Memluktu Sultanlarının zambak motifli diğer armaları (H.Herzfeld'den).

Prof. Dr. Arslan Terzioğlu, a. g. e., s.29.
(Şekil 19) Boşnak (Bosna) Bayrağı (İç harpten önce) mavi zemin üzerine altın zambak


(Şekil 20) Yeşil zemin üzerine beyaz ay yıldız

Yazar Hakkında

Prof.DR.Hilmi ÖZDEN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile