Edebiyat Dünyamız

Edebî Medeniyet:Ebedî Medeniyet (ISSN 2587-2435)

  
  

evdekutuphaneAllah’ın ilk emri: ‘Oku!’

Hafızanızdaki kelime sayısını merak ediyor musunuz? Hafızanızın kelimelerle beslendiğini size hiç söylediler mi?

İnsanın zekâsının bildiği kelime sayısı ile orantılı olduğunu biliyor muydunuz?

Ülkemizde doksan beş kişiye bir kahvehane düşmesi, size bir şeylerin habercisi mi?

Evlerimizin yüzde doksan beşinin kitapsız, kütüphanesiz oluşu sizi de rahatsız ediyor mu?

‘Kültür ordumuz sıfır noktasında…’ hükmüne ne kadar katılıyorsunuz?

Soruların cevaplarında ortak anahtarın ‘okuma’ olduğu hususunda hem fikiriz. ‘Okuma’ hayatın esası… Kuşun çift kanatlı olması gibi kanadın biri hep okuma… Aklın insandaki tezahürü okuma/düşünme…

Okumanın, düşünmenin esasında da ‘kitap/yazı’ var. Bu itibarla kitapla dost olmamız gerekiyor. Her şeyin uzmanlığı var ama insan konusunda uzmanlık yok. Zira insan her an değişiyor…

Okuma, insan olma demek. Okumada da uzmanlık yok. Hep beraber bu işe kafa yormanın gereğine inanıyorum.

Araştıran, düşünen insanın temel ihtiyacı, okumaktır.

Çağımızda insanı başkalarından farklı ve ayrıcalıklı yapan temel özellik; bilgi, başarı ve öğrenme isteğidir. Bunun en hızlı, en ucuz ve etkili ulaşma vasıtası ise okumaktır.

Çocuğa/birine kitap sevgisi aşılamak için en iyi yol, ona kitap okumaktır. Okuma, zihnimizi rahatlatır. Okumak, estetik zevk verir. Okumak, ufkumuzu geliştirir. Okuyan, bilgili olur. Bilgili olan, toplumda iyi bir yere sahip olur. Bilgi, okumakla elde edilen en önemli sonuçtur. Doğru yazma ve konuşma, okumakla geliştirilebilir.

Cahil düşünemez. Kitapla dost olalım.

Her şeyimizi normalleştirebiliyoruz. Buna alışıyoruz. Bunalımlara bile alışabiliyoruz. Okumamayı da normalleştiriyoruz. Okumamayı normalleştirmek, sorundur. Acil çözüm ister.

Kelime haznemizi zenginleştirme, konuşma ihtiyacını rahat karşılayabilme, etkili konuşma alışkanlığı kazanma, yazma alışkanlığını pekiştirme, zihin geliştirme için okumak zorundayız. Araştırma amacıyla okuma, okumaların en asili…

Okuma alışkanlığı kazanmanın ilk şartı, kitap sevgisidir.

Her alışkanlık gibi okunanları anlama alışkanlığı da birtakım davranışların sürekli ve ısrarla tekrarlanması ile kazanılır. Bunun için yeterli telkinler ve çalışmalar yapmak gerekmektedir.

Okuma alışkanlığı, her alışkanlık gibi ne kadar erken başlanırsa o kadar kolay kazanılır. Yaş ilerledikçe eski alışkanlıklar kişiyi esir alır ve terk edilmesi de o ölçüde zorlaşır. Bu itibarla okuma alışkanlığı ailede başlar.

Okuduklarımızı başkalarına da öğretmek gibi bir iddiamız olmasın.

Okuduktan sonra okuduklarımızı birine/birilerine anlatalım.

Okumada anlamadığımız yeri defalarca okumaya çalışmayalım. Anlamadığımızı geçelim.

Okumayı kültür satmak için bir gaye olarak görmeyelim. O, ancak samimi duygularla elde edilir.

Önce hoşumuza giden tarzı bulalım ve o sahada iyi kitapları, iyi yazarları tespit edelim.

Okuma çalışmalarında aşağıdakileri kullanalım: Türkçe Sözlük, İmla(Yazım) Kılavuzu, Deyimler Sözlüğü, Atasözleri Sözlüğü, ilgi alanımız ile ilgili kitaplar, gazeteler, gazete kupürleri, dergiler, internet, ses/video kasetleri (Cd-Dvd), Post-it, vb.

Neyin okunup neyin okunmaması gerektiği konusunda kurallar koymayalım n’olur. Anladığımıza yakışır şekilde hareket edebilmek için mutlaka iyi şeyleri bulur, okuruz. Acele de etmeyelim.

Okuma zevkini öğrenen, mutlu bir insandır, unutmayalım. Bu zevk, eninde sonunda hepimizde oluşacaktır, inanalım. İnanalım ve kendimiz başta olmak üzere çevremize güvenelim yeter.

İnsanın yapabileceği en büyük kötülüğü kendimize yapmayalım, güvenimizi kaybetmeyelim.

Okuyan insanların artması bizim elimizde inanın. İstersek yaparız.

Yazar Hakkında

Özcan TÜRKMEN

Bu yazarın diğer makaleleri

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

NEV’Î EFENDİ'NİN SADRAZAM SİNAN PA

Özel mektup konusu bazı istisnalar dışında Eski Türk Edebiyatı alanında araştırılması ihmal edilmiş konulardandır. Öyle ki bu konuda, bildiğimiz kadarı ile...

HALK ŞİİRİNDE UYAK VE REDİF

Halk şiirinde uyak, uyak ya da ayak terimleriyle anılır. Divan şiirinde olduğu gibi, halk edebiyatının uyak konusunda kuralcı bir tutumu yoktur. Halk şairleri en...

ANKARALI ARABACI İSMAİL VE MUSTAFA KEM

  Meclis kürsüsünün siyah örtüsü TBMM’in deki her konuşmasında Mustafa Kemâl Paşanın gözüne ilişmekteydi. Yeşil Bursa’nın işgal edildiği günden beri o örtü duruyordu....

İSKENDER PALA’NIN ŞAH VE SULTAN ADLI

Çalışmamızın konusu olan Şah ve Sultan romanı, 16. yüzyılda Türk tarihinin en önemli vakalarından olan mezhep ayrılığı ve bu ayrılığın ortaya koyduğu siyasi...

Canım çay istedi. “İyi demlenmiş bir çay olsa” dedim kendi kendime. Ya da iyi bir çay demleyen. Bizimki gene gitti.
TURGUT GÜLER

TURGUT GÜLER

12.08.2017
1951 yılında Afyonkarahisâr’ın Sultandağı ilçesine bağlı Dort (bugünkü Doğancık) köyünde doğdu. Âilesi, 1959 Ocağında Aydın’ın Horsunlu kasabasına yerleşti. İlkokulu orada,...
İdil Hanım, sizce müzik nedir? Müziği ne olarak görmek, anlamak gerekiyor.
Mehmed Niyazi’nin kaleminden Dâhiler ve Deliler[1] roman mı yoksa hatırat mı? Daha doğrusu, bu eser, hatıratla roman arasındaki muğlâk çizginin...
10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunu kaybettiğimiz gündür. Bugün okullar, resmi kurumlar başta olmak üzere bütün Türkiye, yeni Türk devletinin önderini...
Eskiler çok yazan, çok üreten verimli yazarlara doğurgan anlamına gelen ‘’velut’’ sözcüğünü sıfat olarak verirlerdi. Türk ve dünya edebiyatında kendini...
Bugün akademik düzeyde bile dilin imkânlarını, maalesef şuuraltında yürüyen bir değerlendirmeyle hayata geçiriyoruz. Sözünü ettiğimiz tutum, zamanla düşünme ve üretme...
Söz varlığını oluşturan unsurlardan renk adlarını incelemeyi ve değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmada yapı, anlam ve köken bakımından Azerbaycan Türkçesindeki renk...
1. Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi. 2. Saltanat didükleri ancak cihan...
Bir ben vardır bende benden içerû” demiş ya büyük Yunus’umuz? Bugüne dek sanırdım ki, o ‘ben’in içindeki ‘ben’ bir adım içre...
Son elli yılın, gerçek Türk şâirleri arasında, gönülleri fethederek, dalga dalga bayraklaşan Arif Nihat Asya, uzun yıllar görev yaparak, bir...
İnsanî ve ahlakî erdemlerle düzenlenmiş hayata ömür diyoruz. Ömrümüz, inşallah, iyilik ve güzelliklerle geçer. Ömrümüzü yaratılış ve varlığımızın gayesine uygun...
Kendisini iyi tarif etmiş, kimlik konusunda tereddütlerini aşmış, kimlik unsurlarını berrak izahlara kavuşturmuş bir toplumun dünya insanlığı arasında kendi yerini...
1499 Yılından beri Muradiye türbelerinin en büyük ve en görkemlisinde kardeşi Şehzade Mustafa ile birlikte yan yana yatan Cem Sultan,...
ErlikMetin SavaşÖtüken Neşriyat Edebi çalışmalarını rahat bir ortamda sürdürebilmek amacıyla İstanbul'u terk edip Balıkesir'e yerleşmiş olan bayan bir yazar. Bayan yazarın...