Edebiyat Dünyamız

Edebî Medeniyet:Ebedî Medeniyet (ISSN 2587-2435)

  
  

okumazorlukOkumanın bittiği yerde şiddet başlar.

Okumayı hiçbir şey engellememelidir. Okumayı engelleyen fiziksel engeller(düzensiz ortam/televizyon/bilgisayar …) ve psikolojik engeller ile ilgili genel değerlendirmeleri şöyle sıralayabiliriz: ‘Dalgınlık’ sürekli değerlendirilmelidir. Dalgın olduğumuzda kendimizi kontrol edebilmeliyiz.

Zamanımızı çalan zaman hırsızlarına karşı ‘Hayır’ demeyi bilebilmeliyiz.

Dikkat, azami ölçüde o konuda yoğunlaştırılmalıdır. Bu beklenildiğinden daha kolaydır. Yeter ki deneyelim.

Duygusal problemlerden uzaklaşılmaya çalışılalım; zor gibi görülse de kolaylığını okudukça daha çok anlayacağız.

Hayal kurulabilmelidir. İrademiz güçlü olmalıdır. Bunun için de ‘yaptıklarımız’ ile ‘yapacaklarımız’ sürekli karşılaştırılmalıdır. İstersek yaparız, inanın. Denemeden vazgeçmek yok, unutmayalım.

Kelime haznemiz, her fırsatta arttırılmaya çalışılmalıdır. Okuma sırasında sadece okunmalıdır. Plansız çalışılmamalıdır. Stresten uzak durmaya gayret edilmelidir. Tekrarların belli bölümü, sesli yapılmalıdır. Yanlış hedef seçimine dikkat edilmelidir.

Okumanın en önemlisi, bence, ailede okumadır. Alışkanlık büyük ölçüde böyle kazanılır. Ailede aşağıdakilerin yapılması okuma engellerini ortadan kaldırabilir, çocuktaki okuma engelleri zamanla aşılabilir:

Alınan kitapları bir süre göz önünde bırakalım. Aile içinde okuma ortamı oluşturalım. Çocuğa yaş grubunu, yaş özelliklerini de dikkate alarak, gerekirse bu konuda bir uzmandan destek alarak her gün yüksek sesle bir şeyler okunabilmeli, çocuk dinlenebilmelidir.Çocuğa kütüphaneye gitme alışkanlığı kazandırılabilmelidir. Çocuğun ilgi alanlarını araştırıp ona göre kitaplık oluşturulabilir; eve gazete ve dergi getirerek onların renkli dünyasıyla tanıştırılabilir, sözlük ve ansiklopedi kullanımı yaygınlaştırılabilir, yazmaya teşvik edilebilir, günlük tutmak/tutturmak/tutanlarla ilgilenilebilir, özellikle akşam yemeklerinde öğrenilenlerle ilgili sorular sorulabilir, çocuğun okumaya olan ilgisini sürekli takdir edilip yeri geldikçe de ödüllendirilebilir.

Ailede okumayı engelleyen en önemli araç, tv ve oyun aleti olarak kullanılan bilgisayardır. Bu itibarla çocukların tv seyretmesini, bilgisayar kullanmasını iyi ve ciddi programlamak gerekiyor. Çocuk bilgisayarda kaldığı süre kadar/yarısı kadar … kitap okumaya zaman ayırabilmelidir. Bu konuda ona destek olmak, orta yolu bulabilmek gerekiyor.

Okumak güzel ama okuma hızını artırmak, okuma zevkini geliştirmek de çok önemli. Bunların geliştirilebilmesi için belli çalışmaları usanmadan yapmak gerekiyor. Bu çalışmaların çoğunu bilip yapıyorsunuz diye düşünüyorum aslında. Aklıma ilk gelenleri sıralayalım ben yine de: Ailede/okulda en çok kitap okuyana ödül verelim/verdirelim. Alışkanlıklarınızı değiştirelim. Az da olsa sürekli okuyalım. Zamanla çok şeyler öğrendiğimizi öğreneceğiz. Başkasının tavsiyesi ve ısrarı ile değil kendi isteğimizle okuyalım. Bir dakikalık okuma hızımızı tespit edelim. Bir kitabı baştan sona okuyamıyorsak ısrar etmeyelim. Çevrenizde okuma ile ilgili neler yapılıyor? Araştıralım. Evinizde/okulunuzda en çok okunan kitaba ödül verelim/verdirelim. Hızlı okumayı ilk başta merak etmeyelim. Hızlı okuma değil okuma ve çok okuma daha önemlidir. Kelimelere takılmadan okuyalım. Kitapevlerini gezelim. Kitapları tarayalım. Konuşulanlardan haberdar olalım. Okuduğumuz kitapları dağıtmayalım ve mutlaka bir kütüphane oluşturalım. Okuduğunuz kitaplarla ilgili kitap okuma formu düzenleyelim. Okuduklarınızdan beğendiklerinizi ayrı bir yere (ajanda, defter, not kâğıdı vb) yazalım. Okuma vakitleri belirleyelim. Okumaya değer verdiğinizi çevreye hissettirelim. Sergileri gezelim. Yeni kitaplar hakkında öğrendiklerinizi başkalarıyla paylaşalım. Zamanı iyi kullanalım.

Okumanın bilgi ve kültür birikimi kazanmadaki rolü artık inkâr edilemiyor. Sürekli okumanın bize kazandırdıklarını sıralayabilmek mümkün görünmüyor. Ülkemizi Ulu Önder Atatürk’ün bizleri hedef olarak gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine yükseltmek için yapacağımız en güzel çalışmanın okuma alışkanlığı probleminin çözümüne bağlı olduğu gözler önündedir.


Özcan TÜRKMEN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yazar Hakkında

Özcan TÜRKMEN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

SEMAH AŞKA DOĞRUDUR - A.YILMAZ SOYYER

Semah Aşka DoğrudurA.Yılmaz SOYYERPost Yayıncılık Bu roman kendilerine Alevî de denilen Kızılbaşların günümüzdeki hikâyesidir. Ülkemizin meçhul bir dağ...

TARİHTEN GÜNÜMÜZE IRAK TÜRKMENLERİ

Irak'ta yüzyıllardan beri varlık gösteren Türkmen toplumu, köklü geçmişine, ülkede bıraktığı zengin tarihî ve kültürel mirasa, günümüzde bile hâlâ canlılığını koruyan...

OSMANLI BÜROKRASİSİNDE GÖREV ALMIŞ

Nuri Kavak' ın 18 Mayıs 1944 Soykırımı'nda kaybettiğimiz Kırım Tatarları' nın anısına ithaf ederek yazmış olduğu "Osmanlı Bürokrasisinde Görev Almış Kırım...

OSMANLI DÖNEMİ ŞİİRİNDE EDİRNE

Müberra Gürgendereli, Osmanlı Dönemi Şiirinde Edirne, Çantay Kitabevi, İstanbul 2016. Edirne’nin I. Murad tarafından fethi, hem İstanbul’un hem de Balkanların kapısını...

'ÇOK DEĞERLİ' ŞAİR VE YAZAR ARKADA

Edebiyat Dunyamız

a) Unvan kullanmaya pek itibar etmeyin. Özelikle 'eğitimci yazar', 'yazar / şair' ibarelerinden titizlikle kaçınınız... Hele, 'yedi dağın çiçeği', 'Torosların Gülü' gibi...

HARP EDEBİYATI ÜRÜNÜ OLARAK İSTİKL

Prof.Dr. Saadettin YILDIZ

1.GİRİŞ  1.1.Harp edebiyatı ve harp edebiyatı ürünleri Türk tarihinin kurucu unsurları içinde -hiç şüphesiz- harp en başta gelen unsurlardan biridir. Çünkü bilinen...

MİLLİYETÇİLİĞİN İKİ İTİCİ G

Metin SAVAŞ

Kamuoyunun daha ziyade kültür ve siyaset felsefesine yönelik çalışmalarıyla tanıdığı Milay Köktürk “Millet ve Milliyetçilik”[1] adlı çalışmasında bir...

“KOZA” ŞİİRLERİNE GÖRE HARİD F

Prof.Dr. Saadettin YILDIZ

1.Giriş Şiir, her şeyden önce “dil” sanatıdır. İnsanların hafızalarında roman-hikâye cümleleri yerine mısraların, beyitlerin daha çok yer etmiş olması,...

PROF.DR. ABDÜLKADİR İLGEN İLE "TÜRK

Türk müslümanlığı, çok tartışılan, daha da çok tartışılacak olan konu. Ama, ilgili fikir çevrelerindeki yaygın kanaat eğer bir Türk medeniyeti oluşturulacaksa bunun zeminin...

HALK ŞİİRİNDE UYAK VE REDİF

Halk şiirinde uyak, uyak ya da ayak terimleriyle anılır. Divan şiirinde olduğu gibi, halk edebiyatının uyak konusunda kuralcı bir tutumu yoktur. Halk şairleri en eski...

ÜSKÜP’TEN OHRİ’YE MAKEDONYA GEZİ

Ağustos başında ailece kısa süreliğine Makedonya’ya gezmeye gittik. 5-6 gün boyunca Üsküp ve Ohri’de konaklayıp epey gözlem yapma fırsatı yakaladığımızı...

Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri

GAZEL: Özellikle aşk, güzellik ve içki konusunda yazılmış belirli biçimdeki şiirlere denir. Beyit sayısı genellikle 5-9 arasında değişir. Gazelin ilk beyti...

ÖMER KAPLAN KOZANOĞLU

1973 yılında Adana Feke’de doğdu. Köy ilkokulundan sonraki eğitim hayatını parasız yatılı, Fen Lisesi, Tıp ve Tıp’ta uzmanlık olarak sürdürdü. Çocukluk...

Peyamî Safa

Milletimizin, son yarım asırda emsalini pek az yetiştirebil-diği değerli fikir ve sanat adamlarımızdan biri de Peyami Sa-fa'dır. Basın mesleğinin hemen her...

ANKARALI ARABACI İSMAİL VE MUSTAFA KEM

O zamanlar askeri okullar yaşlı imparatorluğun en çağdaş eğitim kurumları arasındaydı. Genç adam, aradığı bilgiye ve tecrübeye ancak böyle bir okulda...

ANKARALI ARABACI İSMAİL VE MUSTAFA KEM

Mustafa Kemal’in anlatacakları daha bitmemişti. Fakat tren yavaş yavaş, kavurucu sıcak içinde bozkırdaki Ankara’ya yaklaşmıştı. Ağustos ayında boncuk boncuk...

Kitap mı Yazdınız?

kitapyazma
Sabir Şahtahtı, gazeteciliğinin yanında siyaset bilimi doktoru olarak Türk dünyasının önemli sorunlarına parmak basmakta, bu konularda duyarlı insanların sesi olmaktadır.
Edebiyatta gelenek, ruh beraberliğinin, her türlü edebi verimde ortaya koyduğu bir alışkanlıklar bütünü vedeğerler toplamı olarak tanımlanabilir. İçinde yaşadıkları toplumun...
‘Aya giden insan ile iletişim kurabilecek sistemleri buluyoruz. Buna rağmen çoğu kez anne kızıyla, baba oğluyla; zenci beyazla, işçi işverenle...
Osmanlı Devletinin, Anadolu sınırlarından taşarak Batı’ya yöneldiği, Akdeniz’i bir Türk gölü gibi tanımaya başladığı yıllardayız. Devletin genç Padişahı Fatih Sultan...
ONLARNerde kaldı o anlar ki,Analar kurt doğururdu,Hilkat insan çamurunuDestanlarla yoğururdu.Nerde o yiğitler ki gürSesleri ülkeyi bürür,"Yürü!" dese dağlar yürür,"Dur!" dese...
Ne garip değil mi? İnsan indirildiği bu yeryüzünde mütemâdiyen içten dışa çevresini, tabiatı ve insanları gözlemlerken sâdece bununla yetinmemesi gerektiğini hissedip...
Yeşil Câmi.. Hacı İvaz Paşa’nın gözleri enfüsîler dünyasına kapanmadan evvel inşâ edilmiş. Hem zaferi hem yenilgiyi tatmış Yıldırım Bayezid Hân’ın ve...
Küreselleşen dünyada yeni dünya düzeni kuruluyor. Bu düzende insanımız, maalesef, yalnız… Değişen dünya, yeni ama “yalnız birey” yetiştiriyor artık. Yalnızlaşan insanımız, yeni...
TANRI DAĞLARININ TÜRKÜSÜ BOZKURTLAR Hüseyin Nihal Atsız Ötüken Yayınlar Hazırlayan: Burcu SESLİ Tarih, edebiyat, mitoloji, folklor, Türk halk bilimi vb. alanlarda çalışmalar yapmış olan...
Ondördüncü yüzyılın başlarında Yunus; coşan, köpüren bir aşk çağlayanıdır. Sebil sebil Anadolu’ya dökülür. Yunus’un sesi, renk olur gönülleri süsler, ışık...
Hayat öyle güzel ki ... Öyle güzel ki yaşamak. Yaşadığının farkında olarak yaşamanın hazzı bambaşka.Hayatın güzelliği var da yaşanmazı yok...
Türkçe, kö– sesinden türetilmiş sözcükler açısından çok zengin bir içeriğe sahiptir. Çalışmamızda kadim Türk varlık anlayışının temel ipuçlarının dilimizdeki kö–...
Sayfa Sayısı: 248 sayfaKağıt Cinsi: 2. hamurKapak Cinsi: Karton kapakEbat: 16.5x23.5Basım Tarihi: 08-2006Baskı: 3ISBN:...
Hilmi Özden; "Ankaralı Arabacı İsmail ve Mustafa Kemal" adlı belgesel romanının "İthaf ve Teşekkür" bölümünde: "Romanımızın her hangi bir iddiası...
Dijital Dönüşüm Nedir? Ne Değildir? Dijital teknolojilerle birlikte rekabetin artması, fiyatların şeffaflaşması, gücün müşterinin eline geçmesi ve online itibarın önem kazanması...