Edebiyat Dünyamız

Edebî Medeniyet:Ebedî Medeniyet (ISSN 2587-2435)

  
  

azmigulecTürk sanat hayatına: Fetih Yıldızı, Kapısız Sokaklar, Zamanların Ötesi, Ağustos Güneşi-Malazgirt Destanı ve Azmî’den Rübaîler gibi güçlü eserler kazandıran şair Azmi Güleç’i, 21 Şubat 1979 günü kaybettik.

Vaktiyle, “Gülahmedoğlu Azmf imzasıyla yayınladığı:

Cenk aşkını aldık biz o mazideki hızdan

Geçmiş nice “Beylerbeyi” bir bir aramızdan.

Haykırdı gaza erleri gür gür tepelerden

Bir anda boşandık güneşin doğduğu yerden.

gibi nefis millî şiirlerinden dolayı, gıyaben, çok yakından tanıdığımız Azmi Güleçle, şahsen ilk defa 1965 yılında tanışmıştık. Resmî bir görevle Kayseri’ye geldiğinde, O da önceden beni ismen tanıyor olmalıydı ki, “Hakimiyet” gazetesini yönettiğimiz büromuza kadar gelerek beni bulmuştu. Sanki yıllar yılı dostmuş gibi birbirimizi sevmiş ve ısınmıştık.

IBu içten sevgi ve samimî dostluğumuz, Ankara’da “Filiz" dergisini yayınladığımız sürece daha da artarak devam etti. Ne var ki, sahibi bulunduğum “As Matbaası"nın tasfiyesiyle beraber, 1972’de “Filiz"i de kapatmak durumunda kalınca, sanatçı arkadaşlarımızdan biraz uzaklaşır gibi olduk.

İşte bu safhadan sonra, o kadar arzu etmeme rağmen, kendisiyle bir defacık olsun görüşmek ya da karşılaşmak nasip olmamıştı. Eğer, değerli arkadaşım Kerim Aydın Erdem, O’nun Yüksek İhtisas Hastanesinde ameliyat ve tedavi edildiğini haber vermeseydi, vefatından üç gün önceki ziyaret görevimi de yerine getirememiş olmanın, hayatım boyunca elemini duyacaktım.

Hastanedeki son görüşmemizde Azmi Güleç’i, bünye itibariyle tamamen çökmüş, hattâ erimiş bir vaziyette bulmama rağmen, hafıza ve iradesinde hiçbir değişme olmamıştı:

-Ah, Satoğlu nerelerdesin? diyerek, kendisine asil bir tavırla hizmet eden muhterem eşine tanıtmıştı...Aslen Kemaliyeli olan ve 1924 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Azmi Güleç, Ankara Ziraat Fakültesinden mezun olmuştu. Mesleği ile ilgili olarak Ticaret, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarında görev almış ve bir süre önce de emekliye ayrılmıştı.

Bir zamanlar hamasî şiir ve destan denemeleriyle dikkati çeken Güleç, son yıllarda “Rübaı' üzerine eğilmiş, bu alanda da:

Beyhude değil, aşk ile feryâd ederiz

Virane gönül şehrini âbâd ederiz.

Yaranla bütün demlerimiz bayram olur

Can şevke gelir tenleri azâd ederiz.

gibi başarılı eserler vermiştir.

Sonra rübaîlerinden bir kısmını, 1970’te “Azmî’den Rüba-îler" isimli kitapta toplamıştır.

Evrendeki sonsuzluğa uymuş kişiyiz.

Her zevke nasibimizce doymuş kişiyiz.

Emzirse de boştur bizi Havva Anamız

Biz Hazret-i Âdem ile doğmuş kişiyiz.

dörtlüğüyle başlayan Güleç’in “Azmi’den

Rübaîler” kitabı için, Üstad Şair Arif Nihat Asya şöyle demişti:

“Her rübaî, onda bir mercan kadeh...

Sen de görsen, dersin: Aldan hâlesi!

Der bilenler: Şimdi bir Azmî Güleç Vardır...

Azmîzâdenin şehzadesi. ”

Bütün ömrü, tabiatın gulgulesi içinde çalkantılarla geçen şair, amansız fırtınaları, bağrında dindirme mücadelesi vererek, işkenceler içinde kıvranırken bile, sevgi ve aşkı terennüm etmiştir. Onun, bu ruh haletini şu mısralarında bulmak mümkündür:

Bilmem kimi sevdim, yaşadım gönlümce

Gündüzler ışıksız, geceler işkence.

Her fırtına gönlümde karar kıldı benim

Rüzgârlara destan okudum ömrümce...

Son yıllarda yine güzel bir eser üzerinde çalışıyordu. “ Toprak Şiirleri Güldestesi" adını taşıyan ve basılmaya hazır durumda olduğunu tahmin ettiğimiz bu büyük emek mahsulü eseri, ailesinin tabettirmek suretiyle değerlendireceğini ummaktayız. Nisan 1972 tarihli “Filiz" dergisinde yayınlanan ve kendisine ithaf ettiğim:

Serhad’larda Serdar oldum

Aradığım onda buldum 

Ben göğsümü siper kıldım 

Gerdim toprağa toprağa.


tarzındaki şiirimi görünce ne kadar sevmiş ve sevinmişti.... “Serhat Türküsü” isimli şiirinde olduğu gibi:

Al bayrağı îmânıyle tutmakta bilekler

Mahvolmak için varsa buyursun gelecekler. 

Yılmaz gözümüz yüz yüze gelsek de ecelle 

Bir kerre yarıştık mı ufuklardaki yelle.

Herşey bize miras yüce Fatih’le Yavuz’dan

Kimmiş bizi kim döndürecek hür yolumuzdan!

şeklinde ölmez mısralar bırakarak, aramızdan ebediyen ayrılan aziz şair Azmi Güleç’e Allahtan rahmet diliyoruz...

Abdullah SATOĞLU

Karınca Dergisi: Şubat 1980.

Yazar Hakkında

Abdullah SATOĞLU

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

LÂMELİF - SAHURA YAĞMUR ARICAN

“Varlığın bana yetmezken, yokluğunla avunmak zorundayım.” der Mevlâna… Ve ekler; “Ya al götür kalanımı ya da gel tamamla eksik kalan yanımı.” Tolstoy’un “İnsan...

Mehmet Çınarlı

Mehmet Çınarlı(d. 1925 - ö. 19 Ağustos 1999), Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Türk yazar, şair, denemeci, eleştirmen. Hisarcılar akımının kurucusu.1925...

PROF. DR. SUPHİ SAATÇİ

Kerkük’te doğdu (1946). İlk ve orta öğrenimini Kerkük’te tamamladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar...

TARİHTE FÜTÜVVET VE AHİLİK - UMUT G

Ahilik, bir Ortaçağ esnaf teşkilâtıydı. Batı’daki lonca teşkilâtının, Türkleştirilmiş ve İslamlaştırılmış bir modeliydi. Aslında, ekonomik bir müessese olarak...

TOP-LUM

Eski Türkçe ile söyleyecek olursak Cemaat...Cem olmak, birlik olmak, yekdiğerinin ezasını bilmek, noksanını gidermek, zehrini almak idi bu kelimenin meali....

ŞEKİLLER-2

Prof.DR.Hilmi ÖZDEN

(Şekil 12 ) Şekil Mimari parçaOsman Eravşar, Haşim Karpuz, İbrahim Divarcı ve ark. (Editörler), cilt 2, a. g. e., s. s.140.(Şekil 13) Abdulkadir Geylani...

KAYIPLARIMIZ

Özcan TÜRKMEN

‘Nelerimiz kayboldu? Nelerimizi kaybettik? Yitiklerimizden neyi/neleri hep arayıp duruyoruz? Kayıp verdiklerimiz mi çok, kayıplara karışanlarımız mı çok? Ağır...

BİR KENDİNE DÖNÜŞ HİKÂYESİ; YABA

Saliha MALHUN

“Wild”; Cheryl Strayed’in romanından sinemaya uyarlanmış bir film. Filmin kahramânı Cheryl henüz daha yirmi üç yaşında olmasına rağmen hayat adına sıfırı...

DİREKLERARASI

Geçen gün tramvayla Şehzadebaşından geçerken Direklerarasını aradım. Epey zamandır görmemiştim: Sağ taraf kısmen duruyor, ama sol taraftan eser kalmamış! Eski...

GAZELİN ANLAM-YAPI İLİŞKİSİNDE MET

Divan Edebiyatı gazellerinin şekil özellikleri hakkındaki bilgiler hemen hemen bütün el kitaplarında yer alır. Ayrıca gazel konusunda kapsamlı ve değerli bir...

DİVAN EDEBİYATINDA VE YENİ TÜRK EDEB

Tehzil, Arapça “hezl” kökünden türetilmiş bir kelime olmakla beraber kapsam olarak hezlden daha dar bir manayı içerir.Hezl, divan edebiyatında gülmece ve alay...

PROF.DR. Hasan Onat İle Söyleşi: “D

Sayın Prof.Dr. Hasan Onat ile “Din”in Anlam ve Önemi, İslam’ı Doğru Anlıyor muyuz, İnsanlar niçin Cemaatlere İhtiyaç Duyar, Türkiye’de İslam Anlayışı ve İslam’ın Geleceği...

ÂŞIK GUFRÂNÎ’NİN CİHÂD-I EKBER

Halk şairleri asırlar boyunca toplumlarının gözü, kulağı ve dili olmuşlar, ortaya koydukları ürünlerle kendi duygu ve düşüncelerinin yanı sıra içinde...

TARIK BUĞRA - HAVUÇLU PİLAV MESELESİ

Yağmur yağıyordu, pis pis yağıyordu. Bu havada ancak yapabilecek bir şey bulanların, bulduklarını yapabilenlerin canı sıkılmazdı. Bense gazetenin bilmecesini...

AHMET KABAKLI'DAN GÖYGÖL İNCELEMESİ

— Şair Ahmet Cevat'ın aziz Bir seher vaktinde vardık Göygöl'e Burda kızlar gül takıyor kâküle Alev alev bir gül attım su yandı Sunam derin uykusundan uyandı Yavaş...

TÜRK ŞİİRİNDE NAZIM BİÇİMLERİ V

Nazım Birimi Şiirde iki temel unsur vardır.Bunlar “biçimsel(dış)” ve “içeriksel(iç)” olarak sınıflanabilir. Biçimsel unsurların başında nazım birimi gelir....

Kitap mı Yazdınız?

kitapyazma
Kıpçaklar, diğer adıyla Kumanlar, Ötüken'den başladıkları göç yolculukları ile Karadeniz'in kuzeyine ulaşmış, Kıpçakların (Desti Kıpçak) Doğu Avrupa hakimiyetleri 1256 yılına...
— Şair Ahmet Cevat'ın aziz Bir seher vaktinde vardık Göygöl'e Burda kızlar gül takıyor kâküle Alev alev bir gül attım su...
Fransız filozof Ernest Renan, “Bir devleti kurtaracak olan manevî uyanıştır, bunun için millî ve romantik bir edebiyat gerekir,” demektedir. Mustafa...
Sosyolog şair A. Yılmaz Soyyer’in şiir kitabı Çifte Vav’ın İzinde Post Yayınları arasında raflarda yerini aldı. Yayınevinin “40 yıldır şiir dergâhına...
Geçtiğimiz günlerde Orhangazi Belediyesi “Orhangazi’nin Fethi Ve Gâzi Orhan Bey” konulu bir fetih programı düzenledi. İçeriği oldukça zengin faaliyetlerin olduğu...
İstanbul'un fethi bu sene her zamankinden başka bir alay-ı vâlâ ile geçti. Pekçok sosyolojik ve siyasi faktörün katman katman üst...
Emperyalizm, Hegemonya, İmparatorluk, uluslararası politik ekonomi literatürünün en önemli başlıklarını, Irak'ın ABD tarafından işgalini merkeze alarak tartışıyor. Kitapta bu üç...
Kadim zamanlardan günümüze kadar gelip kesintisizce geleceğe dek sürüp gitmekte olan Dünya Türklüğünün bugünümüze en yakın nüvesi Göktürk Kağanlığı dönemidir.
a) Unvan kullanmaya pek itibar etmeyin. Özelikle 'eğitimci yazar', 'yazar / şair' ibarelerinden titizlikle kaçınınız... Hele, 'yedi dağın çiçeği', 'Torosların...
Bursa'nın en eski mahallelerinden biri Yahşîbey Mahallesi... Hisar'dan bakıldığında batıda Murâdiye, Hamzabey ve Kocanâib mahalleleri arasında yanmış bir fotoğraf gibi...
Her sanat eseri bir rüyadır. Britanyalı edebiyat eleştirmeni ve düşünür Terry Eagleton ‘bilinçdışına giden başlıca anayol rüyalardır’ diyor. Sigmund Freud’a göreyse,...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Ferruh Ağca tarafından yazılan; ‘’Uygur Harfli Oğuz Kağan...
Terci-i BendTâ be key arşa çıka âh-ı dil-î nâ şadımGökleri ağlata hasretle giden feryadımNice bir canı yaka nâle-i âteş-zâdımMüstaid kıl...
Sabaha karşı Sarı İbik’in sesi ile uyandı herkes. Tarlaya gidilecek, bostan çapalanacak. Toprak içinde ayrık otları temizlenecek. Bugün çok...
10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunu kaybettiğimiz gündür. Bugün okullar, resmi kurumlar başta olmak üzere bütün Türkiye, yeni Türk devletinin önderini...