Edebiyat Dünyamız

Edebî Medeniyet:Ebedî Medeniyet (ISSN 2587-2435)

  
  

sabirsahtahtiSabir Şahtahtı, gazeteciliğinin yanında siyaset bilimi doktoru olarak Türk dünyasının önemli sorunlarına parmak basmakta, bu konularda duyarlı insanların sesi olmaktadır. Şahtahtı, ‘Sözde Büyük Ermenistan: Olgular ve Kanıtlar’ kitabını Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi, Rusça, İngilizce ve Farsça dillerinde yayımlayarak alanında büyük bir eksikliği gidermekte, Ermeni yalanlarını belgelerle ortaya koymaktadır. Ermenilerin soykırım iddialarıyla birlikte yürüttükleri Büyük Ermenistan iddialarını, ‘’hastalıklı Ermeni hülyası’’ olarak adlandıran Şahtahtı, tarihi gerçekleri gün yüzüne çıkarmaktadır. Yazar, söz konusu kitabında;  Ermeni Meselesinin dünü ve bugününü irdeleyerek, Ermeni terör örgütlerinin işledikleri organize suçlar hakkında belgelere dayalı bilgiler sunmaktadır.     ‘’Ermeni Meselesi, Ermenilerin değil, Osmanlı Devleti ile çıkarları çatışan İngiltere ve Rusya'nın davası olarak ortaya çıkmıştır. Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya ve İtalya Ermenilere destek vermiştir.’’ Şahtahtı’nın bu sözleri sorunun asıl kaynağını belirtmektedir. Ermeniler, söz konusu devletlerin kışkırtmasıyla yüzyıllardır barış içinde yaşadıkları Türk devletine ve Türk milletine başkaldırmanın kendilerini ne kadar zarar verdiğinin hâlâ farkına varamamışlardır. Osmanlı yönetimince, ‘’millet-i sadıka’’ olarak vasıflandırılan Ermeniler, fitne ve ihanetin çıbanbaşı olmuşlardır.

Şahtahtı’nın  ‘Sözde Büyük Ermenistan: Olgular ve Kanıtlar’  kitabında bulunan pek çok belge ve bilgiden ikisini yazıma almak istiyorum: ‘’ Ermeni Patriği Narses 1876 yılında Vatandaşlık Meclisi Şurasına sunduğu mektubunda şöyle yazıyor:  'Şayet günümüze kadar Ermeni Milleti, millet olarak korunduysa ve inancını, kilisesini, dilini, tarihi ve kültürel değerlerini muhafaza ediyorsa, bütün bunlar Osmanlı (Türk) hâkimiyetinin Ermeni milletini himâye etmesi sayesindedir...’’

‘’29 Kasım 1914'te Osmanlı Devleti'nin Van bölgesinde Ermeni gönüllülerinden 'Doğu Anadolu' silahlı birliklerinin oluşturulmasına başlandı... 1915 yılının başlarında Ermeni gönüllüleri Rus ordusu bünyesinde savaşlara katıldılar... 1915 yılının Mart ayında Ermeni silahlı birlikleri 40 binden fazla Müslüman'ı kurşuna dizdiler... 1915 yılının Mayıs ayında Ermeniler Müslüman Türklere karşı geniş kapsamlı soykırımlar gerçekleştirdiler. Öldürülenlerin çoğu yaşlı, çocuk ve savunmasız masum insanlardan ibaretti.’’ (Tsertsvadze F. Ermeni Millî Birliği, New York, 2009, s:71,72)

Sabir Şahtahtı, bu kez ‘’Anadolu Çırağı’’ adlı eseriyle Türkiye- Azerbaycan ilişkilerindeki ruh ve gönül birliğini ele alarak konuları Türklük bilinciyle işlemektedir. Yazar, ‘’Anadolu Çırağı’’ adlı eserini ; ‘’1918 yılında Bakü’yü Ermeni işgalinden kurtarırken şehit olan kahraman Türk askerlerinin ve kahraman Azerbaycan evlatlarının anısına …’’ ithaf etmiştir.

Bilindiği gibi Kafkas İslam Ordusu, Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın talimatıyla kurulmuş ve Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi'nde savaşmıştır. Kardeşi Enver Paşa tarafından komutanlığa atanan Nuri Paşa, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Dağıstan'ın Osmanlı'dan yardım talep etmesi üzerine ordusuyla Azerbaycan'ı kurtarmak için görevlendirilmiştir. Gence'ye 25 Mayıs 1918'de ulaşan Kafkas İslam Ordusu'ndaki asker sayısı, Azerbaycan kolordusundan yapılan bin kişilik takviyeyle 12 bine ulaşmıştır. Güzergahındaki Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i de Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyen Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti savaş birlikleriyle 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtarmıştır.Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı savaşlarda 1130 şehit vermiştir. Azerbaycan'ın birçok bölgesinde, Bakü ve civarında, Şeki, Şamahı, Göyçay, Kürdemir, Neftçala ve Guba'da Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin anıt mezarları bulunmaktadır.

‘’Anadolu Çırağı’’ üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, ‘Anadolu Çırağı’ olup yazarın rahmetli ninesinden duyduğu Ermeni zulmü, Türk ordusunun Azerbaycan harekâtı konularını içermektedir.

‘Kaybolan Güven’ adını taşıyan ikinci bölüm ise Azerbaycanlı iş adamı Zadegan’ın başından geçen talihsiz olaylar, ona yapılan vefasızlıklar ve bununla ilgili cinayet dosyası işlenmektedir.

Üçüncü bölüm  ‘Ölüm Hasret’inde Ermeni zulmüne maruz kalan Hocalı sakinlerinin ifadelerine dayanarak yazılmış bir dramadır.  

Ermeni kuvvetleri, 1992 yılında 25 Şubat’ı 26 Şubat'a bağlayan gecede Dağlık Karabağ Hocalı kasabasında, 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişiyi katletmiştir. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde bir çoğunun yakılmış olduğu, gözlerinin oyulduğu tespit edilmiştir. Hamile kadınlar ve çocukların da bu vahşete maruz kaldığı belirlenmiştir. Sekiz aile tamamen yok olmuş, 487 kişi sakat kalmış ve 1275 kişi esir alınmıştır. Esir alınanlardan 68’i kadın ve 28’i çocuk toplam 150 kişinin yaşayıp yaşamadığı belli değildir. Dağlık Karabağ bölgesi halen Ermeni işgali altındadır.

Tarihe not düşen bu eserlerin müellifi Sabir Şahtahtı,1968 yılında Azerbaycan-Nahçivan- Şahtahtı köyünde doğdu. 1993 yılında Azerbaycan Devlet Petrol Akademisini, 2007 yılında Devlet İdarecilik Akademisini bitirdi. İlk yazıları 1983 yılında Azerbaycan Devlet Televizyonu’nun Ozan programında seslendirildi. 2007 yılının Nisan ayından 2014 yılının başlarına kadar Azerbaycan Devlet Haber Ajansı  (AZERTAC) ve Azerbaycan Televizyonunun İran’daki resmî temsilcisi görevlerini üstlendi. 2014 yılında AZERTAC’ın  Türkiye ve Suudi Arabistan temsilciliğine tayin edildi. Halen bu görevine devam etmektedir.

Eserleri: Tanrı Sevgisi, Azerbaycan: Takvimde Dört Kara Gün, Hazal Oldu Hocalı’nın  Hazangül’ü, Sözde Büyük Ermenistan: Olgular ve Kanıtlar ve Anadolu Çırağı’dır. Eserleri İngiliz, Rus ve Fars dillerine çevrilmiştir.

2018’de yazarın Ermeni terörü kurbanı olan Azerbaycan ve Türkiye diplomatlarının anısına yazdığı “Suskun Aşık”,  Azerbaycan Halk Cumhuriyetine ithaf  ettiği  “Ekizlerin Azadlık Şarkısı”  ve  “Çiçeklerin Feryadı” romanları  Türkiye Türkçesiyle  okunabilecektir.

2010 yılında, Cumhurbaşkanı  İlham Aliyev, Sabir Şahtahtı’nı “Terakki” madalyasıyla taltif etmiştir.

Yazar,2017 yılında da TÜKRSOY’un tesis ettiği Türk dilli ülkelerin bağımsızlık madalyasını almıştır.

Siyasî bilimler doktoru olan yazar, Azerbaycan Yazarlar Birliğinin üyesidir.

Ahmet URFALI

Yazar Hakkında

Ahmet URFALI

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

LÂMELİF - SAHURA YAĞMUR ARICAN

“Varlığın bana yetmezken, yokluğunla avunmak zorundayım.” der Mevlâna… Ve ekler; “Ya al götür kalanımı ya da gel tamamla eksik kalan yanımı.” Tolstoy’un “İnsan...

Mehmet Çınarlı

Mehmet Çınarlı(d. 1925 - ö. 19 Ağustos 1999), Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Türk yazar, şair, denemeci, eleştirmen. Hisarcılar akımının kurucusu.1925...

PROF. DR. SUPHİ SAATÇİ

Kerkük’te doğdu (1946). İlk ve orta öğrenimini Kerkük’te tamamladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar...

TARİHTE FÜTÜVVET VE AHİLİK - UMUT G

Ahilik, bir Ortaçağ esnaf teşkilâtıydı. Batı’daki lonca teşkilâtının, Türkleştirilmiş ve İslamlaştırılmış bir modeliydi. Aslında, ekonomik bir müessese olarak...

TOP-LUM

Eski Türkçe ile söyleyecek olursak Cemaat...Cem olmak, birlik olmak, yekdiğerinin ezasını bilmek, noksanını gidermek, zehrini almak idi bu kelimenin meali....

ŞEKİLLER-2

Prof.DR.Hilmi ÖZDEN

(Şekil 12 ) Şekil Mimari parçaOsman Eravşar, Haşim Karpuz, İbrahim Divarcı ve ark. (Editörler), cilt 2, a. g. e., s. s.140.(Şekil 13) Abdulkadir Geylani...

KAYIPLARIMIZ

Özcan TÜRKMEN

‘Nelerimiz kayboldu? Nelerimizi kaybettik? Yitiklerimizden neyi/neleri hep arayıp duruyoruz? Kayıp verdiklerimiz mi çok, kayıplara karışanlarımız mı çok? Ağır...

BİR KENDİNE DÖNÜŞ HİKÂYESİ; YABA

Saliha MALHUN

“Wild”; Cheryl Strayed’in romanından sinemaya uyarlanmış bir film. Filmin kahramânı Cheryl henüz daha yirmi üç yaşında olmasına rağmen hayat adına sıfırı...

DİREKLERARASI

Geçen gün tramvayla Şehzadebaşından geçerken Direklerarasını aradım. Epey zamandır görmemiştim: Sağ taraf kısmen duruyor, ama sol taraftan eser kalmamış! Eski...

GAZELİN ANLAM-YAPI İLİŞKİSİNDE MET

Divan Edebiyatı gazellerinin şekil özellikleri hakkındaki bilgiler hemen hemen bütün el kitaplarında yer alır. Ayrıca gazel konusunda kapsamlı ve değerli bir...

DİVAN EDEBİYATINDA VE YENİ TÜRK EDEB

Tehzil, Arapça “hezl” kökünden türetilmiş bir kelime olmakla beraber kapsam olarak hezlden daha dar bir manayı içerir.Hezl, divan edebiyatında gülmece ve alay...

PROF.DR. Hasan Onat İle Söyleşi: “D

Sayın Prof.Dr. Hasan Onat ile “Din”in Anlam ve Önemi, İslam’ı Doğru Anlıyor muyuz, İnsanlar niçin Cemaatlere İhtiyaç Duyar, Türkiye’de İslam Anlayışı ve İslam’ın Geleceği...

ÂŞIK GUFRÂNÎ’NİN CİHÂD-I EKBER

Halk şairleri asırlar boyunca toplumlarının gözü, kulağı ve dili olmuşlar, ortaya koydukları ürünlerle kendi duygu ve düşüncelerinin yanı sıra içinde...

TARIK BUĞRA - HAVUÇLU PİLAV MESELESİ

Yağmur yağıyordu, pis pis yağıyordu. Bu havada ancak yapabilecek bir şey bulanların, bulduklarını yapabilenlerin canı sıkılmazdı. Bense gazetenin bilmecesini...

AHMET KABAKLI'DAN GÖYGÖL İNCELEMESİ

— Şair Ahmet Cevat'ın aziz Bir seher vaktinde vardık Göygöl'e Burda kızlar gül takıyor kâküle Alev alev bir gül attım su yandı Sunam derin uykusundan uyandı Yavaş...

TÜRK ŞİİRİNDE NAZIM BİÇİMLERİ V

Nazım Birimi Şiirde iki temel unsur vardır.Bunlar “biçimsel(dış)” ve “içeriksel(iç)” olarak sınıflanabilir. Biçimsel unsurların başında nazım birimi gelir....

Kitap mı Yazdınız?

kitapyazma
Ses duymak ister insan, kendinde ve çevresinde. Fıtrattandır bu. Yaprakların hışırtısını dinlemesi bundandır, bundandır denizlerin dalgalarına, derelerin akışına dalıp gitmesi.
Ömer Faruk Dere İNKILAB YAYINLARI Asırlardır uygulanan ve günümüzde de pek çok kurum çatısı altında veya atölye dersleriyle devam eden...
Remzi Oğuz Arık, bir ömür boyu Anadolu’yu karış karış gezerek, kültür zenginliklerini, tabiat güzelliklerini, tarihini, arkeolojisini, folklorunu yüze çıkaran, tanıtan...
Her kandilde, “Kur’an’da "kandil" var mı yok mu?” tartışmalarının, “Niye kutluyorsunuz?” serzenişlerinin sonu gelmez biliyorum. Ben her kandil demiyorum da gece diyorum, kişinin...
Tanzimat, Meşrutiyet ve çok partili cıvımanın Türk devlet geleneğindeki onbin senelik şahsiyeti kaybettirdiği bir vakıa! Son otuz senedir de politikacılar,...
Yağmur yağıyordu, pis pis yağıyordu. Bu havada ancak yapabilecek bir şey bulanların, bulduklarını yapabilenlerin canı sıkılmazdı. Bense gazetenin bilmecesini de...
Rodrigo, "Endülüs’e Ağıt" isimli bestesiyle oryantalizm ziftine bata çıka yol almaya çalışan münevverlere kaybolduğu dönüş yolunu göstermek için sesten bir...
Mustafa Necati Sepetçioğlu “Kıbrıs” la ilgili yayınladığı eserlere “Sabır Ağacı” ismini verdi. İlk sekiz kitap, müstakil olarak Kıbrıs’ın kadim tarihinden...
Zekâ, hızlı anlama, zihin berraklığı, kolay öğrenme, güzel akletme, hafızada tutma, hatırlama … gibi lütuflarla bezenmişiz. Hepimiz, bir diğerinden daha...
Saatlerdir hiç kıpırdamadan uzandığım yataktan yavaş yavaş atıştırmaya başlayan kar’ı seyrediyorum. Rüzgârın uğultusu kulaklarıma kadar geliyor. Bir an bu saatte...
Milletçe sevinç içinde kutladığımız milli ve dini günlerimiz, bayramlarımız … Bayramlarımız, hüznün kederin, sevincin, mutluluğun paylaşıldığı günlerimiz. Sevenlerin ve sevilenlerin...
DÜRÜSTLÜK

DÜRÜSTLÜK

10.12.2017
Değer, ‘sosyal hayatta bir varlık, bir nesne, bir faaliyet vb’ne tanınan önem yahut üstünlük derecesidir. Değer, ‘hayata kattığımız anlam ve...
Vuslat; ulaşma, erişme, kavuşma, buluşma, beraber olma anlamlarına gelmektedir. Vuslatın zıt manası ise hicran, firkat, ayrılık demektir. Vuslat, sevgiliye kavuşma...
Gültekin Samanoğlu, imzasıyla, ilk defa Akın Karauğuz’un Zonguldak’ta çıkardığı “Doğu" dergisinin Ağustos/1949 tarihli sayısında karşılaştığımı hatırlıyorum.O yıllarda, Anadolu’nun birçok yerinde...
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın en fazla üzerinde durulan ve ne yazık ki giderek popülerleşen eseri Huzur, daha ziyade, toplumumuzdaki mecburi kültür...