Edebiyat Dünyamız

Edebî Medeniyet:Ebedî Medeniyet (ISSN 2587-2435)

  
  

turkceVar oluşumuz, sınır bekçimiz durumunda olan din, tarih ve her çeşit kültür san’atımıza bağlıdır.

Türklüğün ikbal ve istikbali açısından bu değerlere sıkı sıkıya sarılmak icab eder. Bu değerlerin varlığı da, belli bir yerde, dile bağlıdır.

Dilini kaybeden bir millet için yaşamaya devam hakkını düşünebilmenin abesliği gözden uzak bulundurulmamalıdır.

Derin bir mazimiz ve bu geçmişe bağlı kökü zengin olan kültürümüzü halen ayakta tutabilen, elbette, Türkçemizdir.

Sağlam ve sarsılmaz milli birliğimizin direği dilimizdir. Var oluşumuzun temeli dilimizdir.

Dil insanlığın iskeletidir.

Bizi içten yıkmaya uğraşanların asıl amacı dilimizi yozlaştırmak ve dil-millet arasını açabildiği kadar açmaktır.

Nesilden nesile intikal eden milli mirasın sekteye uğraması için yabancıların hazırladığı senaryonun oyuncuları, ne yazık ki, bizim insanımızdır. Gerçekten hazin olan da senaryo yerli bile olsa insanımızın yabancı suflörün diline, ağzına kulak kabartarak oynaması değil mi?!

Günümüzde hainlerin peşine şuurlu ya da şuursuz katılan gafillerimize acımak, şartları olduğu gibi kabul etmekten ileri gelen bir teselli durumundadır.

Her yere ve her şeye rağmen Türkiye’de yaşayan, bu toprakların nimetinden faydalanan bütün vatandaşlar Türkçe konuşmalıdır.

Yahya Kemal Beyatlı’nın o veciz ifadesiyle ‘Bu dil, ağzımda annemin sütüdür.

Dil, canlı bir varlıktır. O, kendini kabul ettirecek ve tarihi seyri içerisinde kendi kendini yenileyecektir. Her canlı gibi o da değişen şartlara gelişerek cevap verecektir. Dilin kendini yenilemesi yanlış anlaşılmamalıdır. Yenilemeyi ille de arıtma-tasfiye yapmak, aklın alacağı bir şey değildir. Bunun körü körüne bir inanış şuuru olması da bambaşka... Anayasamızın öngördüğü şekilde dilimizi kullanmak, hepimizin yurttaşlık görevidir. Türk insanının dilini gereği şekilde koruyup kullanacağına dair güvenimiz sonsuzdur.

Prof. Dr. Nuri Köstüklü, Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi (ISBN 9786055022808 / Çizgi Yayınları) adlı kitabında dilimizin okul kitaplarındaki acı durumunu şöyle belirtiyor: Bizim ilköğretim ders kitaplarında ortalama beş bin kelime var. Bu sayı İtalya’da 30193, Amerika’da 71681, Almanya’da 70400, Japonya’da 44224 ….

Sayın Köstüklü’nün tespitinin vahametini gözler önüne sermekte fayda var. İlgili, yetkili, görevli, sorumlu kim(ler) varsa hissesine düşeni hemen almalıdır bence. İlköğretim yaşındaki bir çocuğun bu kelimelerden kaçıyla yazdığı, konuştuğu üzerinde bir araştırma var mı bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki anlaşamıyoruz; zira konuşamıyoruz. Konuşacak malzemeyi de bulamıyoruz. Yeterli malzeme olmayınca da ‘sapına küpüne vuruyoruz’. Okuduğunu, dinlediğini anlayamayan insanların çokluğu hepimizi rahatsız ediyor, etmeli de. Bu insanın bu hâle niye düştüğüne dair çözüme de bu noktadan yaklaşılmalı bana göre.

Dilimizin öğretilmesi çalışmalarına yeni bir şevkle, yeni bir heyecanla, yeni bir ruhla ve yeniden başlanmalı; dilimizin, kaybolmasına tahammülümüz olmamalı değil mi?!

Unutmayalım dil yaşadıkça millet de yaşar.

  1. Yüzyılda Yusuf Has Hacib’in yazdığı Kutadgu Bilig (Saadet Veren Bilgi) adlı eserimizde dil ile ilgili aşağıdaki ifadeler, konuyu yererince özetliyor zannediyorum:

Bana dilim pek çok eziyet çektiriyor. Başımı kesmesinler de ben dilimi keseyim.

Başını kurtarmak istersen dilini gözet.

Dil bazen övülür; bazen sövülür.

Doğru söyleyecekse dilin kımıldasın; sözün eğri ise onu saklasın.

Her işte tatlı dil kullanırsan saadet, sana bağlanır.

Karabaşın düşmanı, kırmızı dildir.

Özcan TÜRKMEN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yazar Hakkında

Özcan TÜRKMEN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

İNAT ETME GÖKYÜZÜ, BENİM KADAR AĞL

Önsöz İlk aşk, ilk evlat gibidir ilk kitap… Heyecanı, sancısı, sevdası, sevinci tarifsizdir… “Elifçe” Elife Ergan’ın şiirleri böylesi bir doğumu ve buluşmayı...

LÂMELİF - SAHURA YAĞMUR ARICAN

“Varlığın bana yetmezken, yokluğunla avunmak zorundayım.” der Mevlâna… Ve ekler; “Ya al götür kalanımı ya da gel tamamla eksik kalan yanımı.” Tolstoy’un “İnsan...

Cengiz DAĞCI

Cengiz DAĞCI Kırım'ın Gurzuf kasabasında 9 Mart 1919’da dünyaya geldi. Çocukluğu kıtlık, yoksulluk, deprem gibi tabii âfetler yanında Rus emperyalizminin...

Bukağı

Nevi şahsına münhasır hal ve tavırları ile Hacı Bayram Veli, Yunus Emre ve Niyazi Mısri'nin tasavvuf geleneğindeki yerleri ve etkileri kuşkusuz çok büyük ve...

SEZAİ KARAKOÇ’UN “EDEBİYAT YAZILA

Edebiyat Dunyamız

Sezai Karakoç, verdiği eserlerle Türk edebiyatının son 60 senesinde mühim bir yere oturur. Başta şiir olmak üzere hikâye, deneme, fıkra, piyes, inceleme –...

MUASIR MEDENİYET SEVİYESİNİ YAKALAMI

Metin SAVAŞ

Ahmet Mithat Efendi’nin tam tekmil külliyatını titiz ve kapsamlı bir projeyle Dergâh Yayınlarının neşretmeye başlamasının akabinde, 2015 senesinde, tam da...

ANADOLU’NUN SESİ: KARACAOĞLAN

Ali_Alper ÇETİN

Üçyüz yıl önce Karacaoğlan derler bir ozan, ses olmuş telden, söz olmuş dilden dökülmüş… Tüm Anadolu, Karacaoğlan olmuş, ondan seslenmiş. Al-yeşil giysili...

SANATTAN BİLİME, RUHTAN HÜCREYE PARÇ

Metin SAVAŞ

Ahmet Arvâsî Kendini Arayan İnsan adlı eserinde akıl-zekâ-vahiy konusunu işlerken şöyle der: “İnsan zihni, oluşu parçalayarak ve tasnif ederek gözlemektedir.”...

YAZAR- ARAŞTIRMACI SAIT BAŞER: “GÜN

Sakarya Üniversitesi Felsefe Blm. em. öğretim üyesi Sait Başer ile bir araya geldik. Türk kültür ve inanç tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan yazarımızla dilden...

AZLIK MESELESİ

Size, bir azlıktan bahsetmek istiyorum. Pek zavallı, pek yoksul, pek masul bir azlıktan. Yurdunun ücra köşelerine atılmış, kazancı elinden alınmış, millî...

TÜRK ŞİİRİNDE ÖLÇÜ

Hecelerin sayılarının yada uzunluk ve kısalıklarının düzenli bir biçimde sıralanması temeline dayanan ve nazımda ahenk aracı olarak kullanılan öğeye...

NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU İLE B

Soru : Eski şairlerden ve yaşayanlardan sevdikleriniz kimlerdir? Cevap : Bu soru çok tehikeli ve politk.-Esk şairlerden sevdiklerim çoktur. Kopuzu ile ilk...

NASRETTİN HOCA’DAN BİR FIKRA

Fıkraları sevmeyen var mıdır, sanmam. Çünkü fıkralarda her insana hitap eden bir taraf mutlaka bulunur. Kimini güldürür fıkralar, neşelendirir; kimini...

Mehmet Ali Kalkan

Mehmet Ali KALKAN, Eskişehir Eskişehir'de doğdu. Eskişehir Gazi İlkokulunu, Tunalı Ortaokulunu, Motor Sanat Enstitüsünü ve Çukurova Üniversitesi Mühendislik Bilimleri...

GÜNER AKMOLLA

(Romanya, 1941-) Bükreş Üniversitesi’nden mezun oldu.Şair. 1941, Romanya doğumlu. 1965’te Bükreş Üniversitesi’nden mezun oldu. Çeşitli dergilerde şiirleri...

ÂŞIK SEYRANİ

Develi'li (Everek'li) Seyrani'nin doğum tarihi kesin değildir. 1800 veya 1807 yılında doğduğuna dair kayıtlar vardır. Bugün Kayseri ilinin ilçesi olan, o...

Kitap mı Yazdınız?

kitapyazma
Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak, Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak… Sular sarardı… Yüzün perde...
Türk müslümanlığı, çok tartışılan, daha da çok tartışılacak olan konu. Ama, ilgili fikir çevrelerindeki yaygın kanaat eğer bir Türk medeniyeti...
Bilimdili.com

Bilimdili.com

06.06.2017
Bilimdili.com ülkemizde ve dünyada geliştirilmekte ve keşfedilmekte olan yeni bilgilerin toplumumuza aktarılması, ülkemizde bilime olan ilginin arttırılması için kurulmuş bir...
Peyamî Safa

Peyamî Safa

09.01.2018
Milletimizin, son yarım asırda emsalini pek az yetiştirebil-diği değerli fikir ve sanat adamlarımızdan biri de Peyami Sa-fa'dır. Basın mesleğinin hemen...
Aşkı bir de benden dinleyin. Bu giriş dört kelimeden meydana gelmiş, çok büyük bir cümle oldu galiba. Aşk üzerine yazılmış...
‘Diyanet İşleri Başkanlığımız, birlikte yaşamanın olmazsa olmaz ilkelerine dikkat çekmek ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla bu sene Kutlu...
Anı, deneme, şiir, öykü ve romanlarında babalarına yer/rol veren edebiyatçılar elbette çoktur, fakat bu insanların edebî metinlerinden hareketle gençlik ve...
Çalışmamızın konusu olan Şah ve Sultan romanı, 16. yüzyılda Türk tarihinin en önemli vakalarından olan mezhep ayrılığı ve bu ayrılığın...
“ Bir Türk’le Türkçe’den başka bir dille konuşmak, bana adeta bir günah gibi geliyor.” Johan Vandewalle ( Belçikalı Dil Bilimci...
Birinci baskısı Emirdağlılar Vakfı’nca (2013), İkinci baskısı Emirdağ Belediyesi’nce (2017) yapılan ağabeyim sayın Şükrü TÜRKMEN ile yazdığımız Örnekleriyle EMİRDAĞ AĞZI...
KAYIPLARIMIZ

KAYIPLARIMIZ

26.08.2018
‘Nelerimiz kayboldu? Nelerimizi kaybettik? Yitiklerimizden neyi/neleri hep arayıp duruyoruz? Kayıp verdiklerimiz mi çok, kayıplara karışanlarımız mı çok? Ağır kayıplarımız neler?
Küçük Mustafa Kemal, Topçu Kolağası Mehmet Tevfik ve Yüzbaşı Mustafa Beyler Ak Hocanın vaaz verdiği camiye vardıklarında cami dolmaya başlamıştı.
Hiç düşündünüz mü bilmem, normal bir insan ömrüne kaç bayram sığar? Hemen aklınıza yaşadığınız yıllar gelecek, onları ikiyle, dörtle çarpacaksınız, ortaya...
Söyleyişi kolay ama yaşanması çok zor olanların başında yalnızlık geliyor bana göre.Yalnızlığın Allah’a mahsus olduğunu biliyoruz.İnsanın dayanamadığı şeylerin başında yalnızlık...
1. Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u...