Edebiyat Dünyamız

Edebî Medeniyet:Ebedî Medeniyet (ISSN 2587-2435)

  
  

gultekinsamanogluGültekin Samanoğlu, imzasıyla, ilk defa Akın Karauğuz’un Zonguldak’ta çıkardığı “Doğu" dergisinin Ağustos/1949 tarihli sayısında karşılaştığımı hatırlıyorum.

O yıllarda, Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi, Kay-seri’de de elektrik pek yaygın değildi ve bizim evimizde de elektrik yoktu... O yüzden, ders çalışmak için hep Halkevi kütüphanesine gider, o arada yurdun dört bir yanından Halke-vi’ne gelen kitap ve dergileri de büyük bir heyecanla okurduk.

Bu dergiler arasında, yukarda bahsettiğim “Doğu” dergisinin, benim sanat hayatımda önemli bir yeri vardır... Çünkü o sayıda, Zonguldak’ta düzenlenen bir edebiyat matinası dolayısıyla, ülke çapındaki birçok seçkin şairin, kısa biyografileriyle birlikte, resimleri ve şiirleri yer alıyordu.

Bunlardan, bugün çoğu aramızdan ayrılan: Halide Nusret Zorlutuna, Behçet Kemal Çağlar, Basri Gocul, Rıza Polat, Osman Attila, Mehmet Çakırtaş, Mehmet Çınarlı, Azmi Güleç, Mustafa Necati Karaer, Yahya Benekay, Ferit Ragıp Tuncor, Ahmet Tufan Şentürk, İlhan Geçer, Fahri Ersavaş, Halil Soyu-er, Fikret Sezgin, Erdoğan Ünver ve Hüseyin Çolak (Yurdabak) gibi şairlerimizin, hemen hepsiyle de, zamanla yakından tanışma ve dost olma mutluluğuna eriştim.

Gültekin Samanoğlu da, derginin o sayısında “Gönül” isimli:

Gönül neler çektim senin elinden

Beni çırılçıplak soydun da gittin. 

Gayri bundan sonra sevemez diye 

Şeytanın sözüne uydun da gittin.Bir zaman teşbihi oldun dillerin

Bir zaman mızrabı oldun tellerin.

En nihayet hesap soran yılların

Önünden boynunu eydin de gittin.İçini aşk denen gülle döşerdin

Yükseklere çıkar, sonra düşerdin 

Her gün öldürürler, her gün yaşardın 

Beni cehenneme koydun da gittin.

şiiriyle yer almıştı...

En son, üç ay kadar önce, Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğü makamında ziyaret etmiştim. Sohbet sırasında “Doğu" dergisinden bahsediyorduk ki, masasının gözünden, derginin o sayısını çıkarmış, büyük bir sevinç ve heyecanla o günlere ait hatıra ve düşüncelerini anlatmıştı...

Demek ki, Zonguldak’ta çıkan “Doğu” dergisinin, onun üzerinde de özel ve önemli bir yeri vardı...

1927 yılında Konya’da doğan ve 1949’da Harbiye’yi bitiren Gültekin Samanoğlu, çeşitli yerlerde görev yaptıktan sonra, 1959 yılında ordudaki görevinden ayrıldı. Bir süre Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığında İç Basın Müdürü olarak çalıştı ve yeni kurulan Basın İlân Kurumuna geçti. O sırada Kayseri’de çıkardığım “Hakimiyet” gazetesi ile ilgili bir konuyu görüşmek

üzere gittiğimde, şahsen tanışma imkânı bulmuştum... Daha o ilk karşılaştığımız gün, kendisi de beni daha önceden gıyaben tanıdığını söylemiş, son derece sıcak bir ilgi göstererek, iltifatta bulunmuştu...

Daha sonra, 1972’den 11 Nisan 2003 günü vefatına kadar, aynı Kurum’un Genel Müdürlüğünü üstün bir gayret ve başarı ile yürütmüş, ayrıca 1989’dan itibaren iki dönem TRT Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuştu.

Türk sanat ve fikir hayatında önemli bir yeri olan “Hisar’ dergisinin kurucuları ve yazarları arasında yer alan Samanoğlu için, Mehmet Çınarlı “Sanatçı Dostlarım” isimli kitabında diyor ki:

“Hisar yüzünden çektiğimiz üzüntüler, düştüğümüz anlaşmazlıklar bir değil beş değil... Bunların bir kısmının hallinde, Gültekin ’in aracılığı gerçekten faydalı olmuştur... Çevresindeki insanların kalbine girmeyi, dostluğunu kazanmayı öyle güzel başarıyor ki, kendisine benim tanıttığım bazı kimselerle dahi, benden çok fazla içli dışlı olmuştur.”

Edebiyat Tarihçisi Ahmet Kabaklı’ya göre:

“Samanoğlu, temelde ferdî duyguları ağır basan, aşkı, üzüntüyü, hayranlığı, sevgiyi, aile mutluluğunu daha sık söyleyen bir şairdir. Mecaza fazla tutkun olmamakla beraber, şiirleri düz ve yalın da değildir. Genellikle mısra kuruluşuna önem veren bu şair; eş, aile, çocuk, evlat, torun, gündelik hayat, ev manzaraları, küçük ev dertleri, parasızlık, yaşlanma üzüntüsü, geçen zamana hayret şiirleri ile, Ziya Osman Saba ve Behçet Necatigil’i andırmaktadır."

Şiirlerini, 1970 yılında “Alacakaranlık” ve 1983’te “Uzun Vuran Gölge” isimli kitaplarda toplayan ve ayrıca, Cahit Sıtkı Tarancı ve Kemalettin Kami ile ilgili inceleme kitapları bulunan Samanoğlu, doğduğu yer olan Mevlâna diyarı Konya’ya hayrandı.

Kapısından ağır ağır şehre gir

Mâbedlerde her derdine bul çâre 

İçlerinden bir tanesi şehittir

İnce Minare.

Vaktiyle bu şehrin başı dimdikmiş

Yaşarmış dünyaya bükmede ede... 

Ney sesleri kubbe kubbe birikmiş Yeşil Türbe’de.

O. hayatı boyunca kendi iç dünyası ve hayal âleminde, fakat mukaddes değerlerimize bağlı olarak yaşamış, samimi bir Türk milliyetçisi idi. 1071 Malarzgirt Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla terennüm ettiği:

Sinan’da kubbe, kemer, Yahya Kemal’de beyit

Binler yanında gazi, binler ardında şehit 

Mehşere at koşturan dini bütün bir millet

 Ki ömrü at sırtında, çadır altında uzar.

mısraları, gökkubbemizde gür ve hoş bir seda olarak kalacaktır.

Örneklere, yine onun 1948’de “Çınaraltı” dergisinde yayınlanan “O Kadın” isimli, ilk şiirinden aldığımız bir dörtlükle son verelim:

Sen ilk iftar meyvesi

Ramazan sinisinde

Sen kadın üstü kadın, gönül kavsimde saklım.

Hayal havzumun suyu, ipek ipek dudaklım

İşlenmemiş minyatür ıstırap çinisinde...

Abdullah SATOĞLU
* Türk Edebiyatı: Temmuz 2003.

Yazar Hakkında

Abdullah SATOĞLU

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Bilim Adamlarımız Sözlüğü Bilim T

Ali Kuzu PAROLA YAYINLARI Bilim ve teknoloji, yaşadığımız yüzyılda dünya tarihini etkileyecek önemli gelişimlere ve değişimlere vesile oldu. Tüm ülkelerde, yaşam...

Arif Nihat Asya

Arif Nihat ASYA Türk Edebiyat Tarihi'ne "Bayrak Şairi" olarak adını yazdıran Arif Nihat Asya, 7 Şubat 1904 yılında Çatalca'nın İnceğiz Köyü'nde dünyaya geldi. Babası Tokatlı...

İNAT ETME GÖKYÜZÜ, BENİM KADAR AĞL

Önsöz İlk aşk, ilk evlat gibidir ilk kitap… Heyecanı, sancısı, sevdası, sevinci tarifsizdir… “Elifçe” Elife Ergan’ın şiirleri böylesi bir doğumu ve buluşmayı fazlasıyla hak...

ERLİK - METİN SAVAŞ

ErlikMetin SavaşÖtüken Neşriyat Edebi çalışmalarını rahat bir ortamda sürdürebilmek amacıyla İstanbul'u terk edip Balıkesir'e yerleşmiş olan bayan bir yazar. Bayan...

SÖZÜMÜZ SÖZ MÜ?

Özcan TÜRKMEN

Sözümüz, sözlerimiz ne kadar etkili oluyor, sözün etkisi ne kadar devam ediyor; sözden etkilenenlerin sayısında azalma mı oluyor vb. sorular epeydir zihnimi meşgul...

TÜRK’ÜN KİTAPLA İMTİHANI

Özcan TÜRKMEN

İhtiyaç listenizde kitap kaçıncı sırada, hiç düşündünüz mü? Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte gençlerde kitap okuma alışkanlığının yerini evlerde...

BURSA’NIN ROMANTİK SULTANI CEM SULTAN

Edebiyat Dunyamız

1499 Yılından beri Muradiye türbelerinin en büyük ve en görkemlisinde kardeşi Şehzade Mustafa ile birlikte yan yana yatan Cem Sultan, şair sultanlar içinde...

MUHABBET

Özcan TÜRKMEN

Muhabbet kuşu gördünüz mü hiç? Hiç muhabbet kuşunuz oldu mu? Muhabbet ettiniz mi hiç muhabbet kuşuyla… Muhabbet beslediklerinizin sayısını hiç düşündünüz mü?...

SERBEST ŞİİRİN YAZIMINA DAİR BÂZI

Şiir kavramı ve şiire dâir tartışmalar-sanırım- hiç bitmeyecektir. Mânâ, biçim ve vezin noktasında, her şâir kendine göre bir fikir beyan etse de şiirin...

Şiir Sanatında Yinelemeler ve Mekân K

Sanata bakışını “demek istemek” şeklinde özetleyen Mungan’ın sanat aracılığıyla varmayı umduğu menzil anlaşılmaktır. Bir şeyler anlatabilme telaşı yanında nitelikli bir...

RIZA TEVFİK

Filozof Rus Tevfik’in ölümüne iki yüzden acımalıyız: Birincisi, halk ş¡irinin her çeşit lezzetini bize tattıran çok kıymetli bir şairimizi kaybettiğimiz için....

YUNUS EMRE VE DANTE NIN LA VITA NUOVA AD

Bu çalışmanın amacı 13. yüzyılda yaşamış biri Türk diğeri İtalyan iki şair – Yunus Emre ve Dante Allighieri’nin “Yüceltme” konusuna yaklaşımlarıdır. Her iki şairin de ana temaları...

BATILILAŞMA MACERAMIZDA TÜRK ROMANINA

GİRİŞ Tanzimat'ın ilânından sonra, Türk toplumunda siyasî olduğu kadar, toplumsal değişmelerin olduğunu da görmekteyiz. Batı medeniyetine gösterilen büyük...

Reşat Nuri Güntekin: İlk Romanımı N

Gizli El benim ilk romanımdır. Mütarekenin ilk yılında Dersaadet ismindebir gündelik gazete çıkarmağa hazırlanan Sedat Simavî arkadaşım benden bir roman...

Cengiz Aytmatov ve Kızıl Elma

Aytmatov ,Cengiz (d. 12 Aralık 1928 , Şeker Kırgız ÖSSC) , yazar , çevirmen ve gazeteci.             Yazarlığa 1952’de başladı , 1959’da Kırgız’da Pravda muhabiri oldu. Povesti gor...

ANKARALI ARABACI İSMAİL VE MUSTAFA KEM

"Ankara’nın taşına bak Gözlerimin yaşına bak Düşman bizi esir etmiş Şu feleğin işine bak" Mustafa Kemal puslu bir Ankara günü gözlerini hafif kısmış...

Kitap mı Yazdınız?

kitapyazma
Ve şüpheli tavırlarıyla mühendis Tansel Bey. GZS-3 ne demektir? Derdiyok Fakültesi’nin tekinsiz dekanı, Ve senaryosunu kimlerin yazdığı bilinmeyen “ÇARŞAMBA KARISI...
Her kentin de tıpkı insanlarda bulunduğu gibi bir kimliği ve bir belleği vardır.Bir kentin coğrafi konumu, doğal ve tarihi dokusu,...
Baki’den Kadrini sengi musallada bilüp ey Baki Durup el bağlayalar karşında yaran saf saf Fuzuli’den Aşk derdiyle hoşem el çek ilâcımdan tabîb Kılma dermân...
Mini mini, güzel, şeytan Bedia’yı ailesi büyük bir adama vermek istiyordu. Halbuki o iki senedir, tıbbiye talebesinden olan kuzeni Namık’la...
Metin SAVAŞ Kurmaca anlatı dallarından biri olan roman sanatının hiçbir ürünü hiçbir şekilde tastamam muhayyel değildir. İster bilimkurgu olsun, ister fantastik...
Türkiye’nin m i l l î l i s a n ı «İstanbul Türkçesi» dir; buna şüphe yok! Fakat İstanbul’da...
(d. 12 Aralık 1928, SSCB - ö. 10 Haziran 2008, Almanya). Türk Dünyası'nın ünlü yazarlarından.[1]. Dünya edebiyatında tartışılmaz bir yere...
Değişik kaynaklarda zamanın değişik tanımlarına rastlamak mümkündür. ‘Bugün, nakit; yarın, bono; dün, iptal edilmiş çektir.’, ‘İnsanlar mazinin hasretlisi, geleceğin umutlusu,...
Sabaha karşı Sarı İbik’in sesi ile uyandı herkes. Tarlaya gidilecek, bostan çapalanacak. Toprak içinde ayrık otları temizlenecek. Bugün çok...
Âşıkların Özü Sözü Közü… Bir gönül eri: “ Sevgi bir kitaptır gönül masasında/ Okusan da olur okumasan da” diyor. Okunmayan, yaşanmayan,...
Türk gençliğinin ve memleketin birçok meselelerine, milliyetçi bir görüşle koyduğu isabetli teşhisleri ve çeşitli konulardaki edebî ve İlmî yazılarını 1950’den...
Destan türünün incelenmesi ve yorumlanmasındaki zorluklar öncelikle kavramın, literatür içerisinde sağlam bir tanımını yapamamakla başlar. Tü- rün, içeriği nedeniyle yüklendiği...
"Ankara’nın taşına bak Gözlerimin yaşına bak Düşman bizi esir etmiş Şu feleğin işine bak" Mustafa Kemal puslu bir Ankara günü gözlerini hafif kısmış alabildiğine...
Kolaylaştırıcı, önleyici, geliştirici olmak yerine çoğu kere hepimiz şikâyetçi oluruz. Durumdan memnun olmayıp yakınır veya başımıza gelen bir dertten dolayı...
Cumhuriyet devri fikir hayatımızın en önemli simalarından birisi de hiç şüphesiz ki Nurettin Topçu’dur. O, daha çok bir fikir adamı,...