Edebiyat Dünyamız

Edebî Medeniyet:Ebedî Medeniyet (ISSN 2587-2435)

  
  

ferideturan“Yürek yangınına ateş gerekmiyorsa / Gel şimdi tanımını yeniden yapalım ateşin” diyor şair. Hani görür görmez ellerimizin, ayaklarımızın geri geri gittiği ateş… Hani hiçbir aklı başında insanın ona doğru koşmadığı ateş… Tanımı “yeniden” nasıl yapılır ki? Ne etmeli de şairin dediği gibi “yeniden” tanımlamalı ateşi?

Ateş bir vaattir. Ateş bir elbisedir. Ateş bir duraktır. Ateş bir barınaktır. Sözlüğün dışından ama Kur’an’ın içinden tanımları “yeniden” hatırlayalım öyleyse. İnsanlığın, erdemin, ahlaki değerlerin cayır cayır yandığı bir dünyada cehennem ateşini hatırlamak, içimizi soğutan tek şeydir çünkü. O ateş ki riyakâr ve inkârcılara Hakk’ın vaadidir. Onların nihai durağı ve yegâne barınağıdır. Kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatmış insanları, bir elbise olup kuşatacaktır.

Şimdi böyle durduk yerde sözü cehennem ateşinin ortasına düşürmek de nereden çıktı? Söz durduk yere düşmez ki… Ancak insan, durduğu yerden düşer ateşe. İşte şair tam da insanoğlunun durduğu bir yerden soruyor:

“Alacalı arzunla sınandığım ateş nedir söyle

Oysa ben sabırlı bir deniz olmayı isterdim

Ama alıcı bir kuş oldu hevesim yanılgılar çarşısında”

İster gönülde, ister ömürde illa ki ateşle sınanırız. Tıpkı altın’ın ateşte belli olması gibi insan da değerini, sabrını çeşitli sıkıntılarla ortaya koyar. Alacası içinde olanlar ise hemen kendini belli eder. Sabırlı bir deniz olmayı umarken, hevesin alıcı kuş olması ne büyük bir hüsrandır! Alıcı kuşun ömrü az olurmuş, hevesin de… Şu feleğin işine bakın ki insanın da ömrü azdır. Kısacık ömrü heveslerin kapıp parçalaması ne acıdır! “Yanılgılar çarşısı” olan dünyada bağışlanmayı verip azabı satın almak kadar kötü bir alışveriş var mıdır?  Oysa “alıcı kuşlara” rağmen sabırlı bir deniz olmayı isteyenler de vardır bu dünyada ve tıpkı şair gibi şöyle der: “Ve ben günde beş kez tövbesindeydim özrümün”

“Bozkırda ateşle karılmak” çetin bir imtihandır! Ateş derken bile ağız yanar. Kibrit çöpündeki ateşten bile parmakları sakınırken, yüzlerden ve sırtlardan savılamayacak bir ateşe çılgınca koşmanın manası nedir peki? O ateşten hakkıyla korkan, koşabilir mi ona doğru? Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “İşte Allah kullarını bununla korkutuyor. Ey kullarım! Yalnızca benden korkun.”  (Zümer Sûresi/16). Ama yine de korkmazlar, çünkü “Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar! (Bakara Sûresi/ 175) Şair yürek yangınına “tövbe” ile su serperken şiirin devamında ateşi anlatmayı sürdürür:

“Bir Zerdüşt için anlamak kolaydır ateşi

Ben toprakla ateşi kıyaslıyorum sen de zorla kendini

Niçin buradan gidiyor ateşi cehennemin?”

Bu şiiri aynı yürek yangınıyla yıllar evvel Eskişehir Polis Radyosu’ndaki Şiirli Sohbetler isimli programlarımdan birinde okumuştum. Şairi hayatta bir şiirin çağrıştırdıklarını, düşündürdüklerini anlatmak; “ateş” çemberi içinde yanmadan durmak gibi… Şair Ahmet Urfalı’nın “Gel şimdi tanımını yeniden yapalım ateşin” çağrısına uyarak tanımlamıştık ateşi. Üzerinden sekiz yıl geçti ama tanımlarımız değişmedi. Biz aynı ilahi tanımları “yeniden”, “yine” söylemenin ısrarındayız. Zaten şairin de “Niçin buradan gidiyor ateşi cehennemin?” sözü aynı ısrarın ifadesidir. Bu dize ile “Onlar ateşin yakıtıdırlar.” İlahi kelamını “yeniden” hatırlatarak yüreğimize od düşürmüştür Ahmet Urfalı.

Farsça “ateş”in Türkçe kardeşidir “od”. Hani Yunus’un gün geçtikçe arttığı “od”u var ya, işte tam da odur! Fakat bu od başka… Adını andığımızda ödümüz kopan “od” değil… Bilakis Yunus’un şu temennisindeki “yanan”lardan olmak için canımızı veririz:

“Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resulallah

İçip aşkın şarabın kansın yâ Resûlallah”.

Aynı şiirde “yansın” kelimesini bir kez daha tekrarlar Yunus. Yalnız bu sefer dillendirdiği temennideki “yananlar” gibi olmaktan Allah’a sığınırız: “Seni sevmeyen nâra yansın ya Resûlallah”. Türkçe  “od”un, Arapça kardeşidir “nâr”. Seni sevmeyen, ateşlerde yansın ey Allah’ın Resulü!  İşte bu dize, “Yunus’un hümanizması…” diye başlayan bütün sözleri bir kalemde siler, yakar, kül eder. Hz. Muhammed’i (SAV)  sevmeyen insanların ebedî olarak yanmasını ister Yunus. Tabi bu ateşi, aşk ateşine de çevirmek mümkün. Böylelikle dünyadayken onun “aşkıyla yanan âşıklar”; cehennemde “nâra yanmayacaktır”. O “nâr” ki onun bir “ashab”ı vardır: “Ashâbu en nâr” der Kuran-ı Kerim. Yani “ateş halkı”. İnsanların milliyetlerine, renklerine, dillerine göre değil, tek bir kelimeye göre ayrıldığı bir halktır bu. Üzerine “kelime-i azâb” yazılanlardan oluşur “ateş halkı”.

Şair Ahmet Urfalı “Niçin buradan gidiyor ateşi cehennemin?” derken bozkırda ateşle karılmanın, ateşten gömlek giymenin ne menem bir dert olduğunu biliyordu. Eserlerinde Türk’ün ateşe imtihanını, dinmeyen bir yürek yangını içinde dile getirmiş Ahmet Urfalı’nın bu dizesini her okuduğumuzda “… Onlar ateşin yakıtıdırlar.” âyetinden hemen sonra bu ateşe gitmeyi hedefleyen bir cümle, hatırımıza ibret ve dehşetle düşer: “Bu ordu ile cehenneme kadar giderim!” Bir soykırımın ortasında,  Eskişehir’de gazeteciler sormuştu Yunan Kralı’na: “Ankara’ya gidecek misiniz?” diye. O da tereddüt etmeden ve büyük bir özgüvenle şöyle cevaplamıştı: “Bu ordu ile cehenneme kadar giderim!” Ordusuyla Ankara’ya gidemedi ama… Biz dönemin gazetecilerinden İsmail Habip’in tarihe not düştüğü şu cümleyi aktarmakla yetiniyoruz sadece: “Kral haklı, canilerin gideceği yer zaten cehennemdir.”

Şair Ahmet Urfalı’nın “Bozkırda Ateşle Karılmak” adını verdiği bu şiir, bir yürek yangının iniltisidir. Bu yürek yangınının ateşini; kim, en derininde neyi biriktirdiyse onunla harlar. Ahirete uzanan bir vizyonla Allah’tan hakkıyla korkulan bir gönül dünyasında nice yangınlar biriktirdik biz. Zulme şerbetli ne çilekeşler biriktirdik. Karanlığa doğru gitmedik, ne güneşler biriktirdik biz. Herkesin biriktirdiklerine ayrı ayrı hem-nefes olur bu şiir. Herkes kendi yürek yangınını büyütür bu dizelerde. Yunus’un “Aşkın odu yüreğimde neler eyler, neler eyler / Bugün bir âşığı gördüm, bu derdimden haber söyler” dediği gibi derdimizden haber söyler bu şiir:

“Dün gece sığ bir denizin ortasına attılar beni

Hâlbuki ben boğulmak istiyordum gözlerimden

Olmayınca beni göçmen ettiler her zulmün sürgününe”

Sığ denizlerde değil gözlerimizdeki yaşlarla boğulmayı yeğleriz biz. Her zulmün sürgününe göçmen etseler de. En büyük zulüm öz benliklerimize yaptıklarımız değil midir? Onca delile rağmen, iman ettirmeyen kibri boğdurmadı mı Firavun’u Kızıldeniz’de?

Bozkırda ateşle karılırken şair Ahmet Urfalı, şiirini kâinattaki dört temel unsurun içinde ustalıkla karmıştır. Eskilerin “anasır-ı erbaa” dediği “dört öge”. Hayatın dört ana maddesi bu şiire de hayat vermiştir. Ateş havasız, mütevazı toprak susuz olmaz. Ateş olmadan su, su olmadan ateş anlaşılmaz. Hepsi birlikte bir cümleyi meydana getiren kelimeler gibidir. Hepsi anlamlı bir bütünün parçalarıdır. Dünyadaki bütün iş ve oluşlar da öyledir. Gece olacak ki gündüz, karanlık olacak ki aydınlık, düşman olacak ki dost anlaşılsın. Nemrut olacak, ateş olacak, mancınık olacak ki “Allah’ın Halili” kimdir anlaşılsın. Gömlek olacak, Züleyha olacak, Yusuf olacak ki “edeb” anlaşılsın. Zulüm olacak, zalim olacak, mazlum olacak ki “dilsiz şeytanlar” anlaşılsın. Yüreğimize kıvılcımlar hâlinde düşen her bir dize, közden kora dönen çağrışımlara davet ediyor ve “sor” diyor şair:

“Yandım deyip gelmenin sırrını ateşe sor
Veya  ateşte yanmanın nasıl derman olabileceğini
Ateşi ilk bulan insan pişirmiş midir çiğliğini acaba”

Yandım deyip gelmenin sırrını ateş bilir. Yanmanın nasıl bir derman olduğunu da… Hacı Bayram Veli’ye “Yanmada derman buldu bu gönlüm” dedirten sırrı da… Ateşe rağmen çiğliğini pişiremeyenlerin, ateşe sunuldukları günün sırrını da… “Bu, gerçek değil miymiş?” sorusunun sırrını da…  Bizi ateşe çağırıyor “riya” ve “inkar”. Oysa rahmet ile çalkalanan bir denizde damla olmak, sonra sabırlı bir deniz olmak ne güzeldir!

Hasretleri ödünç verip bozkırın türküsünü söyleyen Ahmet Urfalı, şiirlerinde umman olmuş Horasan erenlerinden muştular getirir bizlere. Türkülerin yakıldığı yüreklerde engin bir deniz olma hevesini ateşle karıp şöyle tamamlar sözünü şair:

“Deniz umman olmak istiyor bense deniz

Ödünç verdim hasretlerimi  mehtaplı bir gecede

Dalgalar söylesin  diye sana yaktığım türküyü”

Yürek yangınlarımızı büyütmek ve “yanılgılar çarşısı” olan dünyada “azap” kelimesini verip bağışlanmayı kazanmak ümidiyle…

Feride TURAN

Yazar Hakkında

Feride Turan

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Bilim Adamlarımız Sözlüğü Bilim T

Ali Kuzu PAROLA YAYINLARI Bilim ve teknoloji, yaşadığımız yüzyılda dünya tarihini etkileyecek önemli gelişimlere ve değişimlere vesile oldu. Tüm ülkelerde, yaşam...

Arif Nihat Asya

Arif Nihat ASYA Türk Edebiyat Tarihi'ne "Bayrak Şairi" olarak adını yazdıran Arif Nihat Asya, 7 Şubat 1904 yılında Çatalca'nın İnceğiz Köyü'nde dünyaya geldi. Babası Tokatlı...

İNAT ETME GÖKYÜZÜ, BENİM KADAR AĞL

Önsöz İlk aşk, ilk evlat gibidir ilk kitap… Heyecanı, sancısı, sevdası, sevinci tarifsizdir… “Elifçe” Elife Ergan’ın şiirleri böylesi bir doğumu ve buluşmayı fazlasıyla hak...

ERLİK - METİN SAVAŞ

ErlikMetin SavaşÖtüken Neşriyat Edebi çalışmalarını rahat bir ortamda sürdürebilmek amacıyla İstanbul'u terk edip Balıkesir'e yerleşmiş olan bayan bir yazar. Bayan...

SÖZÜMÜZ SÖZ MÜ?

Özcan TÜRKMEN

Sözümüz, sözlerimiz ne kadar etkili oluyor, sözün etkisi ne kadar devam ediyor; sözden etkilenenlerin sayısında azalma mı oluyor vb. sorular epeydir zihnimi meşgul...

TÜRK’ÜN KİTAPLA İMTİHANI

Özcan TÜRKMEN

İhtiyaç listenizde kitap kaçıncı sırada, hiç düşündünüz mü? Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte gençlerde kitap okuma alışkanlığının yerini evlerde...

BURSA’NIN ROMANTİK SULTANI CEM SULTAN

Edebiyat Dunyamız

1499 Yılından beri Muradiye türbelerinin en büyük ve en görkemlisinde kardeşi Şehzade Mustafa ile birlikte yan yana yatan Cem Sultan, şair sultanlar içinde...

MUHABBET

Özcan TÜRKMEN

Muhabbet kuşu gördünüz mü hiç? Hiç muhabbet kuşunuz oldu mu? Muhabbet ettiniz mi hiç muhabbet kuşuyla… Muhabbet beslediklerinizin sayısını hiç düşündünüz mü?...

SERBEST ŞİİRİN YAZIMINA DAİR BÂZI

Şiir kavramı ve şiire dâir tartışmalar-sanırım- hiç bitmeyecektir. Mânâ, biçim ve vezin noktasında, her şâir kendine göre bir fikir beyan etse de şiirin...

Şiir Sanatında Yinelemeler ve Mekân K

Sanata bakışını “demek istemek” şeklinde özetleyen Mungan’ın sanat aracılığıyla varmayı umduğu menzil anlaşılmaktır. Bir şeyler anlatabilme telaşı yanında nitelikli bir...

RIZA TEVFİK

Filozof Rus Tevfik’in ölümüne iki yüzden acımalıyız: Birincisi, halk ş¡irinin her çeşit lezzetini bize tattıran çok kıymetli bir şairimizi kaybettiğimiz için....

YUNUS EMRE VE DANTE NIN LA VITA NUOVA AD

Bu çalışmanın amacı 13. yüzyılda yaşamış biri Türk diğeri İtalyan iki şair – Yunus Emre ve Dante Allighieri’nin “Yüceltme” konusuna yaklaşımlarıdır. Her iki şairin de ana temaları...

İBRAHİM SAĞIR

   Rahmetli Rasim Köroğlu sık sık şöyle derdi; ‘’Bir küçük salon kiralayacağım, dernekteki arkadaşları, eşlerini, dostlarını arkadaşlarını çağıracağım. Herkesi tek tek...

ÇOCUK EDEBIYATI VE EĞITIMI AÇISINDAN

ÖZÇocuk edebiyatı ve çocuk eğitimiyle ilgili günümüzde dikkat çekici çalışmalar yapılmaktadır. Eski dönemlerde de tam anlamıyla bu konulara yönelik olmasa da...

Şiir Sanatında Yinelemeler ve Mekân K

Sanata bakışını “demek istemek” şeklinde özetleyen Mungan’ın sanat aracılığıyla varmayı umduğu menzil anlaşılmaktır. Bir şeyler anlatabilme telaşı yanında...

ANKARA'LI ARABACI İSMAİL VE MUSTAFA KE

Batı Cephesinden yeni dönmüştü. İşler iyiye gitmiyor canı sıkkındı. Akşamları dostları ile eski Ziraat Mektebinin binasında toplanıyorlar bazen sabahlara...

Kitap mı Yazdınız?

kitapyazma
İsyan Ahlakı, Nurettin Topçu'nun Sorbonne Üniversitesindeki felsefe tezidir. 1934 yılında Nurettin Ahmet imzasıyla Paris’te Fransızca olarak yayınlanmıştır. O, bu eserle...
Kaç bucaktır kahbe dünyâ çeşm-i yârdan düş de görDostla düşman nerdedir sen îtibardan düş de görMaddenin ardında âlem sanma sohbet...
Her millet, bugününü kendi iradesi doğrultusunda yaşamak, geleceğini de aynı iradeyle kurmak ister. Eğer bir toplum bu iradeyi kullanma bilincine...
Halide Edip Adıvar'ın Hayatı ve Edebi Kişiliği: Halide Edip (1884-1964) İstanbul'da doğmuştur. 1901'de Üsküdar Amerikan Kız Koleji'ni bitiren yazar, Rıza Tevfik...
Mehmet Akif, çok yönlü ve aktif kişiliği ile hiç kuşkusuz hem II. Meşrutiyet hem de Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının...
Ali Alper ÇETİN Malazgirt Zaferinden sonra, Anadolu’da güçlü bir devlet, ileri bir medeniyet kuran Selçuklu Devleti, Moğol akınları yüzünden onüçüncü yüzyılın...
Ondördüncü yüzyılın sonlarına doğru, Bursa ufuklarında yeni bir bilim ve irfan güneşinin parladığı görüldü. Bu güneş, daha sonra Emir Sultan...
Yenişehir ovasında birbirinin boğazına sarılan iki kardeş ordunun savaşından Sultan Bayezid’in ordusu galip çıkmıştı. İhanete uğradığı için yenilen Cem Sultan,...
AZMİ GÜLEÇ

AZMİ GÜLEÇ

09.03.2019
Türk sanat hayatına: Fetih Yıldızı, Kapısız Sokaklar, Zamanların Ötesi, Ağustos Güneşi-Malazgirt Destanı ve Azmî’den Rübaîler gibi güçlü eserler kazandıran şair...
a) Unvan kullanmaya pek itibar etmeyin. Özelikle 'eğitimci yazar', 'yazar / şair' ibarelerinden titizlikle kaçınınız... Hele, 'yedi dağın çiçeği', 'Torosların...
Her çağ kendi anlatısını üretir. Bizler şimdi postmodern zamanlarda yaşıyoruz ve roman sanatının bu “modernlik ötesi” zamanlara özgü formu da...
Bugün akademik düzeyde bile dilin imkânlarını, maalesef şuuraltında yürüyen bir değerlendirmeyle hayata geçiriyoruz. Sözünü ettiğimiz tutum, zamanla düşünme ve üretme...
Kitap, cemiyetler hayatının eski problemini ülkemize tatbik eden, yaşadığı dönemi gözlemleyen, çareler gösteren bir eserdir. İşte bazı alıntılar:"Bugün herkes biliyor...
Nuri Kavak' ın 18 Mayıs 1944 Soykırımı'nda kaybettiğimiz Kırım Tatarları' nın anısına ithaf ederek yazmış olduğu "Osmanlı Bürokrasisinde Görev Almış...