Edebiyat Dünyamız

Edebî Medeniyet:Ebedî Medeniyet (ISSN 2587-2435)

  
  

ramazan davulcusuCenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Yine bir Ramazan'a sağ salim ulaştık.

Bu ayda ve her zaman amellerimizin makbul, dualarımızın kabul olmasını temenni ediyorum. Günahlarımızdan arınarak çıktığımız/çıkacağımız bu ayda kazandığımız/kazanacağımız hasletleri de yılın/yılların kalan zamanlarında da muhafaza ederiz inşallah.

Tarife sığmayan Ramazan ayının anlamını ve değerini kendimce şöylece özetleyebilirim:

Kardeşliktir Ramazan.

Oruç ve Kur’ân ayıdır RamazanRamazan, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni içinde saklayan en şerefli aydır.

Ramazan sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayıdır. İbadettir, berekettir, mağfirettir Ramazan. Ramazan taattir, hayırdır, hasenattır.

Dayanışma ve paylaşma ayıdır Ramazan. İyiden, güzelden yana yeni yeni sayfalar açma fırsatıdır Ramazan. Kötü alışkanlıklara son verme ayıdır Ramazan.

Ruhumuzun cenneti, on bir ayın sultanıdır Ramazan. İftar sofrasında huzurun, gururun doruğudur Ramazan. Türlü hikmet ve nimetlerle dolu, bağışlanma ayıdır Ramazan.

Rahmet deryasından yudumlama fırsatı lutfeden günlerdir Ramazan.

Sabrı, kendimizi hesaba çekmeyi, arzu ve isteklerimizi sınırlamayı öğretendir Ramazan. Kulluğumuzu yeniden hatırlatan kutlu aydır Ramazan.

Müminlere en büyük hediye Kur’an-ı Kerim’in geldiği gün/günlerdir Ramazan.

Rahmetle, bereketle gelen; hayırlar, sevaplar bırakıp giden; gelişiyle sevindiğimiz, gidişiyle hüzünlendiğimiz bir aydır Ramazan.

Maddesiyle, mânâsıyla hayatımızın boşa akan tarafını durduran; hayra yönlendiren; hayatın akışına hayat katan aydır Ramazan.

Dünya sergisinde/dünya pazarında en güzel seyrin, en güzel ticaretin yapıldığı aydır Ramazan.

Hayırların çokça yapıldığı, zekâtların, sadakaların verildiği, cimrilikten kurtulunduğu, vermenin hazzının yaşandığı aydır Ramazan. Ruha ve bedene oruç ayıdır Ramazan.

Zamanın hazinesidir, kârıdır Ramazan. Düşüncedir; muhasebedir Ramazan.

Ramazan, kültürdür. Ramazan, tefekkürdür. Ramazan, ruhu doyurmaktır. Gafletten uyanmadır Ramazan. Niyettir, fırsattır; tövbe vesilesidir Ramazan.

Onu değiştirmeye(!) çalışsak da biz, bizi değiştirmeye gelir Ramazan.

Eşimiz çocuklarımız, ana babamız, komşularımız, hısım akrabalarımız, hepimiz, hepimizin hakkını korumaya her zamankinden daha çok duyarlı olacağız Ramazan’da. Sahurumuz, iftarımız, teravihimiz ve bütün iyiliklerimiz birbirimizin hakkına riayet edip etmediğimize şahitlik edecek Ramazan’da.

Ramazan; paylaşma, dayanışma vb. sosyal sorumlulukların artmasına vesile olur. Vesile olur da kendimizi yenilememiz/yenileyebilmemiz için daha güçlü, daha kuvvetli oluruz inşallah.

Bu ayda sevginin, hoşgörünün doruğuna hep beraber ulaşır; iyilikler ve yardımlarımızla birbirimizi yüceltiriz inşallah.

Türk İslam âleminin mübarek ayında yeniden birliğe, beraberliğe kavuşmak hepimizin ortak arzusudur. Cümlemize bu ayda Allah, rahmet ve merhamet pınarlarından kana kana içmeyi nasip eder; barış, huzur, kardeşlik içerisinde bereketli bir hayat sürdürür inşallah.

Ramazan verme, verebilme ayıdır. Her zaman ama Ramazan ayında daha çok vermemiz gereken sadaka ile ilgili bakın Hazreti Ali ne diyor: “Sadaka sahibinin elinden çıktığında ihtiyaç sahibinin eline girmeden beş şey söyler: Ben az idim, sen beni çoğalttın. Ben küçük idim, sen beni büyüttün. Ben sana düşman idim, sen beni kendine dost ettin. Ben fâni idim, sen beni bâki ettin. Evvelce sen beni bekler idin, şimdi ben senin bekçin oldum.”

Doğruyu doğru olarak görebilmemiz, o doğruya uymak için gerekli kuvvet ve kudrete sahip olmamız temennisiyle Ramazanınızı tebrik ediyorum Efendim.


Özcan TÜRKMEN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yazar Hakkında

Özcan TÜRKMEN

Bu yazarın diğer makaleleri

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

ANKARALI ARABACI İSMAİL VE MUSTAFA KEM

  Meclis kürsüsünün siyah örtüsü TBMM’in deki her konuşmasında Mustafa Kemâl Paşanın gözüne ilişmekteydi. Yeşil Bursa’nın işgal edildiği günden beri o örtü duruyordu....

ÖMER SEYFETTİN VE TOS

(28.2.1884 - 6.3.1920) Doğ.: Gönen - Ölm.: İstanbul Cumhuriyetten önceki edebiyatımızın hikâye alanındaki en büyük ünü ve değeri, şüphesiz, Ömer...

Yazmanın Hazzı

Eğer şevk, zevk, sevgi, eğlence olmadan yazıyorsan yarım bir yazarsındır. Yani bir gözün piyasada, bir kulağın avangart zümrelerdeyken kendin olamıyorsun...

FUZÛLÎ VE BÂKÎ DİVÂNI’NDA BELÂ

Kur’ân ve hadislerde sıklıkla geçen ve Divan şiirinde de hayli fazla geçen kavramlardan biri olan belâ kavramı, divan şairleri tarafından farklı anlam ve...

Her millet, bugününü kendi iradesi doğrultusunda yaşamak, geleceğini de aynı iradeyle kurmak ister. Eğer bir toplum bu iradeyi kullanma bilincine...
Muhammed İslâmoğlu; nâm-ı diğer “Muhammed Amca”. 1948 yılında, şimdi Cumhurbaşkanlığı Köşkü olarak da bildiğimiz Huber Köşkü’nde dünyâya geliyor. Asıl adı Uğur...
İnsanî ve ahlakî erdemlerle düzenlenmiş hayata ömür diyoruz. Ömrümüz, inşallah, iyilik ve güzelliklerle geçer. Ömrümüzü yaratılış ve varlığımızın gayesine uygun...
  Unesco.United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü.İsmi kadar onu sembolize eden amblemi de oldukça...
Giriş İslam kültür ve medeniyetinin yetiştirdiği büyük şahsiyetlerden biri olan Mevlâna Celâleddin Rûmî, pek çok önemli vasfı kendi şahsında bir...
Sabir Şahtahtı, gazeteciliğinin yanında siyaset bilimi doktoru olarak Türk dünyasının önemli sorunlarına parmak basmakta, bu konularda duyarlı insanların sesi olmaktadır.
GirişDevlet Ana, Kemal Tahir’in ilk basımı 1967 yılında, Osmancık ise Tarık Buğra’nın ilk basımı 1982’de yapılmış olan ve Anadolu’da Söğüt...
FEYZİ HALICI

FEYZİ HALICI

30.06.2019
Ben, dergicilik alanında ve Türk Edebiyatı Tarihinde mümtaz bir yeri olan “Çınaraltı” dergisine yetişemedim. O itibarla da, ilk şiirleri bu...
Geçtiğimiz yıllarda, bazı feysbuk sayfalarındaki adak heykelleri için yapılan "namaz kılan Sümerliler" paylaşımları görünce şaşırıyordum. Gariptir… İnsanlar dînin özünü anlamaktan ziyâde...
Pınarbaşı’ndayım… Bursa’ya yüzyıllardır âbıhayat içirmiş en güzel köşeciğinin kuytusunda… Elimde uzun zamandır evirip çevirdiğim Alberto Manguel’’in “Tanpınar’ın İzinde Beş Şehir” kitabı...
Ses duymak ister insan, kendinde ve çevresinde. Fıtrattandır bu. Yaprakların hışırtısını dinlemesi bundandır, bundandır denizlerin dalgalarına, derelerin akışına dalıp gitmesi.
Bize özgü romanın peşinde koşan, fakat medyatik, popülist ve küreselleşmeci olmadığı için malûm çevrelerce görmezlikten gelinen Mustafa Miyasoğlu’nun en güzel...
1499 Yılından beri Muradiye türbelerinin en büyük ve en görkemlisinde kardeşi Şehzade Mustafa ile birlikte yan yana yatan Cem Sultan,...
Küfrî-i Bahâyî’nin hayatı hakkında kaynaklardaki bilgiler, oldukça sınırlı olup birbirinin tekrarından öteye geçmemektedir.Asıl ismi Hasan Çelebi olan şair, İstanbul’da doğmuştur.