Edebiyat Dünyamız

Edebî Medeniyet:Ebedî Medeniyet (ISSN 2587-2435)

  
  

ramazan davulcusuCenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Yine bir Ramazan'a sağ salim ulaştık.

Bu ayda ve her zaman amellerimizin makbul, dualarımızın kabul olmasını temenni ediyorum. Günahlarımızdan arınarak çıktığımız/çıkacağımız bu ayda kazandığımız/kazanacağımız hasletleri de yılın/yılların kalan zamanlarında da muhafaza ederiz inşallah.

Tarife sığmayan Ramazan ayının anlamını ve değerini kendimce şöylece özetleyebilirim:

Kardeşliktir Ramazan.

Oruç ve Kur’ân ayıdır RamazanRamazan, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ni içinde saklayan en şerefli aydır.

Ramazan sabır, şükür, tövbe ve tefekkür ayıdır. İbadettir, berekettir, mağfirettir Ramazan. Ramazan taattir, hayırdır, hasenattır.

Dayanışma ve paylaşma ayıdır Ramazan. İyiden, güzelden yana yeni yeni sayfalar açma fırsatıdır Ramazan. Kötü alışkanlıklara son verme ayıdır Ramazan.

Ruhumuzun cenneti, on bir ayın sultanıdır Ramazan. İftar sofrasında huzurun, gururun doruğudur Ramazan. Türlü hikmet ve nimetlerle dolu, bağışlanma ayıdır Ramazan.

Rahmet deryasından yudumlama fırsatı lutfeden günlerdir Ramazan.

Sabrı, kendimizi hesaba çekmeyi, arzu ve isteklerimizi sınırlamayı öğretendir Ramazan. Kulluğumuzu yeniden hatırlatan kutlu aydır Ramazan.

Müminlere en büyük hediye Kur’an-ı Kerim’in geldiği gün/günlerdir Ramazan.

Rahmetle, bereketle gelen; hayırlar, sevaplar bırakıp giden; gelişiyle sevindiğimiz, gidişiyle hüzünlendiğimiz bir aydır Ramazan.

Maddesiyle, mânâsıyla hayatımızın boşa akan tarafını durduran; hayra yönlendiren; hayatın akışına hayat katan aydır Ramazan.

Dünya sergisinde/dünya pazarında en güzel seyrin, en güzel ticaretin yapıldığı aydır Ramazan.

Hayırların çokça yapıldığı, zekâtların, sadakaların verildiği, cimrilikten kurtulunduğu, vermenin hazzının yaşandığı aydır Ramazan. Ruha ve bedene oruç ayıdır Ramazan.

Zamanın hazinesidir, kârıdır Ramazan. Düşüncedir; muhasebedir Ramazan.

Ramazan, kültürdür. Ramazan, tefekkürdür. Ramazan, ruhu doyurmaktır. Gafletten uyanmadır Ramazan. Niyettir, fırsattır; tövbe vesilesidir Ramazan.

Onu değiştirmeye(!) çalışsak da biz, bizi değiştirmeye gelir Ramazan.

Eşimiz çocuklarımız, ana babamız, komşularımız, hısım akrabalarımız, hepimiz, hepimizin hakkını korumaya her zamankinden daha çok duyarlı olacağız Ramazan’da. Sahurumuz, iftarımız, teravihimiz ve bütün iyiliklerimiz birbirimizin hakkına riayet edip etmediğimize şahitlik edecek Ramazan’da.

Ramazan; paylaşma, dayanışma vb. sosyal sorumlulukların artmasına vesile olur. Vesile olur da kendimizi yenilememiz/yenileyebilmemiz için daha güçlü, daha kuvvetli oluruz inşallah.

Bu ayda sevginin, hoşgörünün doruğuna hep beraber ulaşır; iyilikler ve yardımlarımızla birbirimizi yüceltiriz inşallah.

Türk İslam âleminin mübarek ayında yeniden birliğe, beraberliğe kavuşmak hepimizin ortak arzusudur. Cümlemize bu ayda Allah, rahmet ve merhamet pınarlarından kana kana içmeyi nasip eder; barış, huzur, kardeşlik içerisinde bereketli bir hayat sürdürür inşallah.

Ramazan verme, verebilme ayıdır. Her zaman ama Ramazan ayında daha çok vermemiz gereken sadaka ile ilgili bakın Hazreti Ali ne diyor: “Sadaka sahibinin elinden çıktığında ihtiyaç sahibinin eline girmeden beş şey söyler: Ben az idim, sen beni çoğalttın. Ben küçük idim, sen beni büyüttün. Ben sana düşman idim, sen beni kendine dost ettin. Ben fâni idim, sen beni bâki ettin. Evvelce sen beni bekler idin, şimdi ben senin bekçin oldum.”

Doğruyu doğru olarak görebilmemiz, o doğruya uymak için gerekli kuvvet ve kudrete sahip olmamız temennisiyle Ramazanınızı tebrik ediyorum Efendim.


Özcan TÜRKMEN

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yazar Hakkında

Özcan TÜRKMEN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Bukağı

Nevi şahsına münhasır hal ve tavırları ile Hacı Bayram Veli, Yunus Emre ve Niyazi Mısri'nin tasavvuf geleneğindeki yerleri ve etkileri kuşkusuz çok büyük ve...

ANADOLU MASALLARINDAN DERLEMELER - NECAT

Kültürümüzün çok uzun bir geçmişi ve muazzam bir derinliği bulunmaktadır. Dolayısıyla kültürümüz çok büyük bir zenginliğe ve köklü bir yapıya sahiptir. Türk...

İŞRAK DUYGULARI - AHMET URFALI

İŞRAK DUYGULARI - Ahmet Urfalı RUMİ YAYINLARI Araştırmacı-eğitimci-şair Ahmet Urfalı'nın yeni şiir kitabı “İşrak Duyguları” Rumi Yayınları'ndan piyasaya...

TARİHTEN GÜNÜMÜZE IRAK TÜRKMENLERİ

Irak'ta yüzyıllardan beri varlık gösteren Türkmen toplumu, köklü geçmişine, ülkede bıraktığı zengin tarihî ve kültürel mirasa, günümüzde bile hâlâ canlılığını koruyan...

NASRETTİN HOCA’DAN BİR FIKRA

Prof.Dr.Muharrem DAYANÇ

Fıkraları sevmeyen var mıdır, sanmam. Çünkü fıkralarda her insana hitap eden bir taraf mutlaka bulunur. Kimini güldürür fıkralar, neşelendirir; kimini...

Şiir Hakkıında-2

Edebiyat Dunyamız

Bundan birkaç sene evvel M. Bremond, saf siire dair Akademi'de söylediği bir nutukta, şiir lisanına dua demişti. Kabulü biraz güç olan bu iddiada siir li­...

FETHEDİLECEK YENİ UFUKLAR

Edebiyat Dunyamız

İstanbul'un fethi bu sene her zamankinden başka bir alay-ı vâlâ ile geçti. Pekçok sosyolojik ve siyasi faktörün katman katman üst üste binerek ortaya...

BOŞLUĞA MEKTUP

Ayla Coşkun CEREN

Aylardan Ocak. Kar yağmaya gece başlamıştı ve belli ki hiç ara vermeden yağmış. Bu kar içimize de yağıyor durmadan biliyorsun. Evimin önündeki merdivenlerden...

DİLİMİZ

Ahmet Midhat (1844-1912) şöyle yazmıştı:Türkistan’dan bir Türk ve NECİD’den bir ARAB ve Şiraz’dan bir Acem (İranlı) getirsek, edebiyatımızdan en güzel bir...

PROF.DR.CAN ÖZGÜR İLE SOHBET- KIPÇAK

Kıpçaklar, diğer adıyla Kumanlar, Ötüken'den başladıkları göç yolculukları ile Karadeniz'in kuzeyine ulaşmış, Kıpçakların (Desti Kıpçak) Doğu Avrupa...

YUNUS EMRE VE DANTE NIN LA VITA NUOVA AD

Bu çalışmanın amacı 13. yüzyılda yaşamış biri Türk diğeri İtalyan iki şair – Yunus Emre ve Dante Allighieri’nin “Yüceltme” konusuna yaklaşımlarıdır. Her iki...

RIZA TEVFİK

Filozof Rus Tevfik’in ölümüne iki yüzden acımalıyız: Birincisi, halk ş¡irinin her çeşit lezzetini bize tattıran çok kıymetli bir şairimizi kaybettiğimiz için....

İSTİKLȂL MARŞI’NIN ANLAM DÜNYASI

İstiklâl Marşı, 10 kıta ve 41 mısradan oluşan bir şiir. Bu, özellikleri onun dış yapısını ifade ediyor. Bir edebi metinde esas olan ise iç yapı yani muhteva...

HECE ÖLÇÜSÜ TARİHİ VE ÖZELLİKLER

Şiirde her dizedeki hece sayısının eşit olmasına göre düzenlenen ölçü [parmak hesabı da denir). Hece ölçüsüyle yazılan bir şiirde, ilk dizede kaç hece varsa...

DİVAN EDEBİYATINDA VE YENİ TÜRK EDEB

Tehzil, Arapça “hezl” kökünden türetilmiş bir kelime olmakla beraber kapsam olarak hezlden daha dar bir manayı içerir.Hezl, divan edebiyatında gülmece ve alay...

MASALSIZ TOPLUM VE OKULDA DEĞERLER EĞ

Halk kültürüne bağlı sözlü bir anlatım türü olan masallar, çocukların eğitiminde, sosyal hayata katılmalarında önemli bir yere sahiptir. Masal geleneği,...

Kitap mı Yazdınız?

kitapyazma
Son elli yılın, gerçek Türk şâirleri arasında, gönülleri fethederek, dalga dalga bayraklaşan Arif Nihat Asya, uzun yıllar görev yaparak, bir...
Prof.Dr. Mehmet Fuat KÖPRÜLÜ Türk tarihi ve Türk Edebiyatı tarihi yanında Türkiye’de modern hukuk ve iktisat tarihinin kurucusu olan araştırmacı, bilim...
GirişDevlet Ana, Kemal Tahir’in ilk basımı 1967 yılında, Osmancık ise Tarık Buğra’nın ilk basımı 1982’de yapılmış olan ve Anadolu’da Söğüt...
Beni tanıdığını, beni anladığını biliyorum. Sana güvenerek içimden geleni seslendirmek istedim: Hayat bu, kimi ağlar kimi güler; sen gülümse öğretmenim. Özün...
Anadolu’yu ileri fikirleri ve düşünceleriyle, eserleri ve sanatlarıyla aydınlatanlar arasında onüçüncü yüzyılda Türkçe’yi resmî dil olarak ferman eden, Anadolu’da Türk...
Cengiz Dağcı 9 Mart 1919’da Kırım’ın Gurzuf kasabasında doğ- du; 22 Eylül 2011’de Londra’da vefat etti. Türkiye Türkçesiyle kaleme aldığı...
Göçebelik hareket ve canlılık ister. Göçebeliği hayat tarzı olarak seçen toplumlar, içinde yaşadıkları bozkırın, tabiatın ve coğrafyanın yapısına uymak zorundadır.
İstanbul’a ilk defa 1951 yılında gitmiştim... O zaman, Yıldız Teknik Okulu’nun Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümünde okuyan ağabeyim Mehmet Satoğlu,...
Sürekli kişisel gelişim geyikleriyle konuşan, davranan insan tiplerinin ortaya çıkıp çoğalması ile liberal ve neoliberal sistemlerin çok yakın ilişkisi vardır.Okuduğu...
Yeni Sabah Gazetesinin 2 Ocak 1946 tarihli nüshasından kestiğim ve çok sevdiğim “Gürcü Tarih Bilginlerine” isimli bir şiiri, o günden...
Egemen Çağrı Mızrak Kimdir? 1978 yılında doğumdu. Orta ve Lise öğrenimini Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi’nde (İstanbul/Üsküdar) tamamladı. 2001 yılında Yıldız...
“Şavkıması sana doğru yollarınSana doğru denizlerin çağrısıÇırılçırıl ötelerde bir güzelGünaydınım, narçiçeğim, sevgilim…”Bu sesi tanıyorum ben. Çırılçırıl ötelerden gelen bu tını...
Yüzbaşı Mustafa ve küçük Mustafa Kemál birlikte Selânik'e dönüyorlardı. Bu arada tren yolunun yanındaki ağaçları gözü yakalamaya çalışıyor, fakat mümkün...
KAYIPLARIMIZ

KAYIPLARIMIZ

13.05.2018
‘Nelerimiz kayboldu? Nelerimizi kaybettik? Yitiklerimizden neyi/neleri hep arayıp duruyoruz? Kayıp verdiklerimiz mi çok, kayıplara karışanlarımız mı çok? Ağır kayıplarımız neler?
Üçyüz yıl önce Karacaoğlan derler bir ozan, ses olmuş telden, söz olmuş dilden dökülmüş… Tüm Anadolu, Karacaoğlan olmuş, ondan seslenmiş.