Edebiyat Dünyamız

Edebî Medeniyet:Ebedî Medeniyet (ISSN 2587-2435)

  
  

Ali Alper ÇETİN

Saka Türklerinin Kadın hakanı Tomris Han, biraz sonra atlarını ölüme sürecek olan savaşçılarının önünde durdu ve yürekleri titreten bir sesle gürledi"

...Geriye yalınızca bizler kaldık. Birçoğu kadınlardan ama erkeği kadar yiğit kadınlardan oluşan bir halk ve ordu...

Karşınızdakiler acunun en vahşi, en acımasız ve en kalabalık ordusu. Ancak biliyorum ki gök kubbenin altındaki hiçbir ordu, şu dolunayın altında ateş saçan gözlerinden daha cesur değil. Ve yine biliyorum ki yeryüzündeki hiçbir ordu, yurdu ve halkı için çarpan ulu yüreklerinizden daha büyük değil...

Günümü aydınlatan güne, gecemi aydınlatan ay ve atalarımın ruhları üzerine and olsun ki atımın çiğnediği bu topraklar kanımla kızıla boyansa da kimsenin, hele ki hain Perslerin esareti altına girmeyeceğim..."

Hanlarının ardından Saka Türk savaşçılarının hepsi aynı coşkuyla gürledi.

"And olsun"

Gök kubbenin her zerresi kahraman kadınların tiz çığlıklarıyla dolmuştu artık. Arkalarına bir kez olsun bakmadan sürdüler atlarını savaş meydanlarına. Önde Tomris Han, ardında savaşçıları...

Yeryüzü daha önce, ölüme böylesine arzulu at 

koşturan bir millete tanıklık etmemişti...

Tarih, Milattan Önce 15 Aralık 528' i gösterdiğinde Asya bozkırları akıl almaz bir savaşa tanıklık 

ediyordu. Bir tarafta, 9.000' i kadın olmak üzere 13.000 kişilik Saka Türk Ordusu Diğer tarafta ise Pers İmparatoruBüyük Kiros'un kumandasında, 100.000' in üzerinde askeri ile Pers Ordusu.

Başlarında, Türklerin İlk Kadın Hakanı Tomris Han'ın bulunduğu Saka Türkleri için bu savaş, tam anlamıyla bir varlık-yokluk mücadelesiydi ve bu mücadelede bir tek silahları vardı.

Özgürlükleri için ölümü hiçe sayan Savaşçı Ruhları...

Tomris Han’ı tanıyalım!

Dünya tarihine ilk damga vuran, ilk kahraman kadın “Türk” hükümdar; Tomris Han! Türklerin ilk kadın hakanı…Tarihte bilinen, dünyanın da ilk kadın hükümdarı olarak kabul edilir.

“ Tomris Katun¹ ”

M.Ö Altıncı yüzyılda Türklerin hükümdarı…

M.Ö 7. Yüzyılda yaşadığı sanılan Saka (İskitler) Türklerinin kağanı. Saka Türk Devleti’nin Başbuğu.

Yunanlılar ona, “ Leydi Origana” diyor.

Türkleri birleştirip Turan birliğini kuran ve Turan kağanı olan Alp Er Tunga’nın ( diğer söylenişi iseTonga Alp Er) torunudur.

Asıl adının Demir olması gereken fakat eski Yunan tarihçilerinin Tomiris ve Demurus diye adlandırdıkları bu kağan, Peçenek Türklerindendir. İsmi öz Türkçedir ve günümüz Türkçesinde ''demir'' anlamına gelmektedir.

Çok güçlü bir kadın!

Onun çok akıllı, çok kıvrak bir zekâya sahip olduğu biliniyormuş. Savaş oyunlarını çok iyi biliyormuş.

Tomris Han…Saka Türklerinin Kadın Hakanı… Ulu Kadın…Yiğit Kadın…Alp Kadın…Bilge Kadın…

Çağlar ötesinden ses veren kutlu bir destan kahramanı. Türk kadının erkeği kadar yiğit, bilge ve er olduğunun kanıtlarındandır.

Bazı tarihçiler onunla ilgili:

Acemlerin tümüne karşı, İran İmparatorluğuna karşı, muhteşem bir zafer kazanmış ve aynı zamandadünyanın ilk kadın hükümdarı olduğu kabul edilmiş üstün bir Türk kadınıdır.

Diyorlar…

Bazıları ise;

İran’da da Ahamenid sülalesi hâkim bulunuyordu. Bu sülale zamanında İran orduları birkaç defa Doğuya doğru saldırarak Türklerle savaşmışlardı.

Onlarla savaştı ve onları yendi…

Diyor…

Tomris Katun’un savaşın sonunda haykırışları bu günlere kadar gelmiş…

Tarihe geçen asıl önemli olayı anlatırsak:

İran’ın başında o zamanlar kana susamış, çok can almış, cani bir kral varmış. Kiros²…(Diğer söylenişi ile veya Kirus)

İran orduları, Saka Türkleriyle birkaç kere savaşmış onları yenmişler…

İran hükümdarı Kiros, doğuya doğru gitmiş. Batı Türkistan’ın bir bölümünü ele geçirmiş. Kiros, sinsi ve hain biriymiş. Gözü Tomris Katun’un topraklarındaymış. O zamana kadar kalleşçe, birçok oyunlar yaparak çok can aldığı bu topraklarda, şimdi de sinsi bir planla almak istiyormuş.

Tomris Katun’a evlenme teklif etmiş. Haber göndermiş. Evlenelim demiş. Tabii evlendiği takdirde;

Tomris Katun’un tüm toprakları ona kalacak, çok uzun yıllardır baş edemedikleri düşmanları ile baş etmiş, hatta birde onların başına geçmiş olacakmış.

Bu tabii onun planı…

Tomris Katun böyle bir teklifi hemen red etmiş.

İran Hükümdarı Kiros, aldığı red cevabından sonra Tomris Katun’a savaş açmış.

Çok kanlı şekilde savaşlar başlamış.

Kiros sadece askerleri ile değil, eğittiği çok vahşi köpeklerle savaşa girmiş.

Tomris Katun’un savaşçılarının başında oğlu Başşad³ Barsgan Tiğin (Persler onu Spargapies diye adlandırırmış) varmış.

Kiros, Tomris Han’ın oğlu Barsgan Tiğin’i sinsi bir oyunla tuzağa düşürmüş. Barsgan, Kiros’un eline esir düşmüş.

Savaş, İran Hükümdarının zaferi ile bitince Tomris Katun’un oğlu bunu kaldıramamış ve intihar etmiş.

Tomris Katun bu acı olaydan sonra deliye dönmüş. Çok üzülmüş, bir o kadarda kinlenmiş.

Tomris Katun, inanılmaz planlarla sabahı zor etmiş. Sabah savaş kaldığı yerden devam etmiş.

O dönemlerde Türkler:

Ok atmakta,

At binmekte,

Kılıç kullanmakta, Savaş arabalarını kullanmakta çok iyilermiş.

Tomris Katun, savaşı bizzat yönetmiş.

Akıl oyunları, karşı tarafın gittikçe güçsüzleşmesine sebep oluyormuş.

Sonunda Kiros yenilmiş. Üstelik bunu canıyla ödemiş.

Türk askerleri, onun cansız bedenini Tomris Katun’a getirmişler.

Tomris Katun, kimsenin beklemediği bir şey yapmış, onun kafasını, kılıcı ile gövdesinden ayırmış.

Kan dolu bir fıçının içine elindeki kafayı atmış.

Bağırmış.

Onun sesi yerde, gökte çınlamış.

Hayatında kan içmeye doymamışsın. Şimdi kana-kana iç! “

Tomris Han’ı ve onun unutulmaz savaşını ve sözlerini anlattım…

Sizlere savaşmadan, barış içinde geçecek günler diliyorum.

Dipnotlar 

[1] Tomris: Yunan tarihçiler (Tomyris, Demurus) diye adlandırır. Tomris veya Tomyris (Türkçe: temir - "demir"). Öz Türkçe bir kelimedir.  

Katun: Hakan-han-kağan eşi, imparatoriçe, Hatun

* Eski Türk inancına göre “Han ile Katun” gök ve yerin evlatlarıdır.    Kadının yeri yedinci kat göktür.

[2] Kiros: Kirus olarak ta bilinir. Kiros’un oğlu Büyük Kiros

[3] Başşad: Başkomutan

**Alp Er Tunga Büyük Türk hakanıdır. Orta Asya'daki bütün Türk boylarını birleştirerek hâkimiyeti altına almış daha sonra Kafkasları aşarak Anadolu Suriye ve Mısır'ı fethetmiş ve Saka devletini kurmuştur. Pers İmparatorluğu (İranlılar (Med, Babil, Lidya krallıklarını) yenmiştir. Saka Türkleri, İskitler diye de anılır.

Persler, Alp Er Tunga’yı "Efrasiyab" diye anarmış. Kötülük tanrısı anlamına gelir.

“Divan ü Lügat-it Türk” ün yazarı Kaşgarlı Mahmud’a ve ” Kutadgu Bilig” yazarı Yusuf Has Hacip’e göre “Alp Er Tunga” İran destanı “Şehname” deki büyük ve efsanevî Turan hükümdarı “Efrasiyab”dır. İran’ın Firdevsî’nin Şehnamesi, Herodot’un tarihi asıl kaynaklardır.

***   Saka Türkleri (İskitler) “Altın işlemeciliğinde ileri bir medeniyetmiş.

**** Makalede kullanılan resimler Macar ressam Zalán Kertai'nin tablolarıdır.

Önemli Not: Altın madenini ilk kullanan M.Ö 6000 yıllarında Saka (İskit) Türkleri olduğu gözüküyor.

Her ne kadar antik çağ ve Helenistik çağ tarihçileri, Altın madenini M.Ö 2000 yıllarında Peru’lular. En eski altın sikkelerin. M.Ö 8000 yıllarında Anadolu Lidyalılarının kullandıkları. Çorum-Alacahöyük’te yapılan arkeolojik kazılarda M.Ö 2500 yıllarına ait altın buluntular çıktığı. Bazı tarihçilerde M.Ö 1200 yıllarında altını Mısırlıların bulduğu iddia edilmektedir. Çok farklı bilgiler.

Antik ve Helenistik çağ tarihçilerin araştırması gereken şey; Altın madenini ilk kullanan medeniyet Saka-İskit Türkleri mi?

Kaynaklar

Özdemir Emrullah, “TOMRİS” Panama Yayıncılık, Ankara 2017 4.Baskı

Milliyet Gazetesi http://blog.milliyet.com.tr/nazansarasatana

Terzioğlu Ahmet Haldun “TOMRİS HAN” Panama Yayıncılık Ankara 2017 I. Baskı

İlhami Durmuş - İskitler (Sakalar)

Mevlüt Uluğtekin Yılmaz -Türk Budunlarının Atababaları

Bahriye Üçok – İslam Devletlerinde Kadın Hükümdarlar

Yazar Hakkında

Ali_Alper ÇETİN

Bu yazarın diğer makaleleri

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

GÜNER AKMOLLA

(Romanya, 1941-) Bükreş Üniversitesi’nden mezun oldu.Şair. 1941, Romanya doğumlu. 1965’te Bükreş Üniversitesi’nden mezun oldu. Çeşitli dergilerde şiirleri...

DİRSE HAN OĞLU BOĞAÇ HAN DESTANI

Bir gün Kam Gan oğlu Han Bayındır yerinden kalkmıştı. Şami5otağını yer yüzüne diktirmişti Alaca gölgeliği gök yüzüne yükselmişti. Bin yerde ipek halıcığı döşenmişti....

OĞUZ HAN DESTANIN İSLÂMÎ VARYANTI

Oğuz Kağan Destanını Anlatan Kaynaklar Oğuz Kağan destanını anlatan başlıca iki kaynak bulunmaktadır.   Bunlardan birincisi yazarı bilinmeyen ve bir Uygur...

ÖMER SEYFETTİN - ANTİSEPTİK

Mini mini, güzel, şeytan Bedia’yı ailesi büyük bir adama vermek istiyordu. Halbuki o iki senedir, tıbbiye talebesinden olan kuzeni Namık’la işi pişirmişti....

Kanadı kırık güvercinler gelir sana sığınmaya. Özgür yaylalarında tedavi olmaya koşar yaralı ceylanlar senin. Sen öğüdünü “gel” diyen Mevlana’dan alırsın. “Yaratılanı Yaradan’dan ötürü”...
Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak, Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak… Sular sarardı… Yüzün perde...
KORKMA SÖNMEZ

KORKMA SÖNMEZ

12.08.2017
Anayasa’nın 3. Maddesinde Cumhuriyetimizin nitelikleri sayılırken, ‘’Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.’’ hükmüne yer verilmiş, değiştirilmesi teklif edilemeyecek ibaresiyle karara bağlanmıştır. Buna...
"Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700. yıl kutlamaları Türkiye’de umulmaz bir ilgi uyandırdı ve Türk toplumu yedi asırlık tarihine ilgi duymaya başladı.
Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı,Bir dakika araba yerinde durakladı.Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar,Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar…Gidiyordum, gurbeti gönlümde...
Şimdiki insandan farklı olarak, arkaik insan, dünyevi zamanla mitik zamanı beraberce yaşar. Arkaik insanın idrakine göre, mükemmelliği temsil eden kozmik...
Eski Yunanca olan arketip sözcüğü Türkçe’de ilk imge, ilk örnek gibi anlamlara gelir. Arketipler, insanlığın ortak mirasıdır. Sanat eserlerinde arketiplerin...
Yetik Ozan’ın asıl adı Turgut Günay’dır. Ancak o, şiirlerinde kullandığı Yetik Ozan takma adı ile meşhur olmuştur. Prof. Dr. Saim...
Ne güzel demiş şair, “Seher yola giren âşık gece Leylâ’da akşamlar”. Seher, Bartın’dan yola çıkan seyyah, gece Batum’da akşamlar mı...
Sıtma, verem, frengi, trahom ve benzeri bulaşıcı hastalıklarla uğraşan bir halk. Yakılmış kentler, harap edilmiş köyler, uzun savaşların verdiği yılgınlık,...
Semah Aşka DoğrudurA.Yılmaz SOYYERPost Yayıncılık Bu roman kendilerine Alevî de denilen Kızılbaşların günümüzdeki hikâyesidir. Ülkemizin meçhul bir dağ köyünde geçen bir...
Ahmet Arvâsî Kendini Arayan İnsan adlı eserinde akıl-zekâ-vahiy konusunu işlerken şöyle der: “İnsan zihni, oluşu parçalayarak ve tasnif ederek gözlemektedir.”[1]...
Sürekli kişisel gelişim geyikleriyle konuşan, davranan insan tiplerinin ortaya çıkıp çoğalması ile liberal ve neoliberal sistemlerin çok yakın ilişkisi vardır.Okuduğu...
Kıpçaklar, diğer adıyla Kumanlar, Ötüken'den başladıkları göç yolculukları ile Karadeniz'in kuzeyine ulaşmış, Kıpçakların (Desti Kıpçak) Doğu Avrupa hakimiyetleri 1256 yılına...
Türkçe, kö– sesinden türetilmiş sözcükler açısından çok zengin bir içeriğe sahiptir. Çalışmamızda kadim Türk varlık anlayışının temel ipuçlarının dilimizdeki kö–...