Edebiyat Dünyamız

Edebî Medeniyet:Ebedî Medeniyet (ISSN 2587-2435)

  
  

Author

Feride Turan

ferideturan

Eskişehirli edebiyatçı-yazar. İstanbul Üniversitesi Türkoloji 1995 mezunu. Öğretmenlikte 23. yılını çalışıyor. Su Kasidesi-Övülmüş’e Övgü, Girdim Gönül Şehrine (Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Battal Gazi), Ruhumuzun Emeli-İstiklal Marşı adlı kitapların yazarı. Ulusal-uluslararası sempozyum ve kongrelerde sunduğu çoğu disiplinlerarası olmak üzere edebiyat, dil, kültür, değerler eğitimi vs. alanlarında çok sayıda bildirisi mevcuttur.Çeşitli bilimsel yayınlarda makaleleri; Türk Edebiyatı, İdarecinin Sesi, Nüktedan gibi dergilerde araştırma-inceleme ve yazıları yayınlanmıştır. Öğrencilerinin çalışmalarına akademik disiplin kazandırmak amacıyla sempozyum ve kongrelere öğrencileriyle birlikte de çok sayıda bildiri sunmuştur.2010-2013 yılları arasında 1 yıl tam zamanlı, 2 yıl okul dersleri ile eş zamanlı olarak Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE’sinde çalıştı. Bu süreçte projeler üretirken Müdürlük süreli yayınlarının genel yayın yönetmenliğini de üstlendi.Ayrıca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği protokolü kapsamında Polis Radyosunda haftalık, canlı ve tematik program olan “Şiirli Sohbetler” in yapımcılık ve sunuculuğu ile bir hoş seda bıraktı. 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği sürecinde Özel Kalem Müdürlüğünde 6 ay tam zamanlı, diğer yıllarda okul ders ve görevleriyle birlikte eş zamanlı olarak çalıştı. Bu süreçte Valilik Özel Kalem ve Kültür Başkentliği ile ilgili görevlerin yanı sıra Eskişehir Valiliği Eski-Yeni dergisinin editörlüğü, Valiliğin Şehir Rehberi editörlüğü ve Rehber’deki bazı bölümlerin yazarlığı, 2 ciltten oluşan Türk Dünyası Kültür Başkentliği Almanağı’nın editörlüğünü yaptı. 2013-2015 yılları arasında ayrıca 15 ülke Bakanlığının ortak olduğu MEB-iTEC Projesi’nin il eğitici eğitmenliğini yürüttü. Hâlen Eskişehir Fatih Fen Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

HALK ŞİİRİNDE UYAK VE REDİF

Halk şiirinde uyak, uyak ya da ayak terimleriyle anılır. Divan şiirinde olduğu gibi, halk edebiyatının uyak konusunda kuralcı bir tutumu yoktur. Halk şairleri en...

ÖMER SEYFETTİN - İLK CİNAYET

Ben hep acı içinde yaşayan bir adamım! Bu sıkıntı âdeta kendimi bildiğim anda başladı. Belki daha dört yaşında yoktum. Ondan sonra yaptığım değil, hattâ...

Âşık Tarzı Türk Halk Şiiri Tablosu

ÂŞIK TARZI TÜRK HALK ŞİİRİ (Âşıklar, ozanlar tarafında saz eşliğinde söylenen şiirlerdir.) (Şair son dörtlükte mahlasını söyler)(Halk şairlerinin şiirlerini topladıkları...

KÜRSÎ-İ İSTİĞRAK (TAHLİL) - ABD

Kenâr-ı bahrde hoş bir mahaldir, nâzır-ı âlem, Tahaccür eylemiş bir mevcdir; üstünde bir âdem, Hayâlettir, oturmuş, fikr ile meşguldür her dem; Giyinmiştir beyaz...