Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet

Author

Metin SAVAŞ

Metin Savaş, 1965 yılında Balıkesir’de, kalabalık ve nispeten varlıklı, klasik bir taşra ailesinin içinde doğdu.  Lise eğitimini Vefa Lisesindeyken yarıda bırakarak çalışma hayatına atılmak zorunda kaldı. Babasının iş dünyasında karşılaştığı güçlükler nedeniyle doğduğu yer olan Balıkesir’e ailesiyle birlikte döndü. O dönemden beri hayatını esnaflık yaparak kazanmaktadır. Yirmili yaşlarında iddiasız hikâyelerden oluşan ilk yazılarını yazmaya başladı. 1995 yılında Türk Edebiyatı Vakfı’nın düzenlediği Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması’nda Ninemin Türküleri adlı kısa öyküsüyle mansiyon ödülüne lâyık görüldü. 1998 yılında Orkun Dergisi’nin tertiplediği makale yarışmasında ikincilik aldı. Kuvayı Milliye'nin Hazinesi, Zemheri Kuyusu, Erlik, Melengicin Gölgesinde, Efendi Dayının Kozalakları, Kargalar Derneği, Yeşil Çeşme, Baykuşlar Geceleyin Öter gibi romanların sahibidir.
Başlık
TOTEMLERE BİR BAKIŞ DENEMESİ
YENİ DÜNYA DÜZENİNE ALTERNATİF OLARAK TÜRKLÜK EVRENİ
YABANCILAŞMA OLGUSUNA YÖNELİK BİRTAKIM DÜŞÜNCELER
DOĞA, İNSAN, BİLİM ADAMI, BAKŞI VE VARLIK ALANIMIZ
ELÇİN’İN GÖLGE ADLI ÖYKÜSÜNÜN TAHLİLİ
CEZERİ’DEN AZİZ SANCAR’A TÜRK GENÇLİĞİNİN UFKU
TÜRK DÜNYASININ ORTAK KİMLİĞİNİ İNŞA ETMEK - 3
TÜRK DÜNYASININ ORTAK KİMLİĞİNİ İNŞA ETMEK - 2
TÜRK DÜNYASININ ORTAK KİMLİĞİNİ İNŞA ETMEK
DİŞİ KURT OLARAK EV
TÜRK MİTOLOJİSİNİN NÜVESİ URAL DAĞLARI MI? İSKANDİNAV MİTOLOJİSİ, KÖPEK BAŞLI İNSANLAR VE ÇARŞAMBA KARISI
TÜRK MİTOLOJİSİNDEKİ ANA TANRIÇA: UMAY ANA
BİR TÜKENMEZ HAZİNE OLARAK ATATÜRK - UMAY ANA’NIN SON BÜYÜK OĞLU
MİTOSLAR RÜYA MIDIR YOKSA GERÇEKLİK Mİ?
KAMLIĞIN ENTELEKTÜEL SAHNEDEKİ GÖRÜNTÜSÜ: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ
SANATKÂRIN İZAFİ AMA DERİNLİKLİ GÖRÜŞÜNE DAİR
EMPERYALİZMİN VE KAPİTALİZMİN TEOLOJİK ARKA PLANI
SOSYAL MEDYANIN KAYPAK ZEMİNİ
EDEBİYAT ESERİNDE AKTÜEL ZAMAN VE TARİHSEL ZAMAN
“OKU” BUYRUĞUNA YÖNELİK FARKLI BİR OKUYUŞ
KAOTİK BİR ROMAN OLARAK: DÜNYA DÖNMEDEN ÖNCE
VİTAMİN VE AFYON OLARAK ATLANTİS EFSANESİ
ORYANTALİZMİN KARŞITINI KURMAK (DÜŞMANI DÜŞMANIN SİLAHIYLA VURMAK)
KANONİK ANLATILAR VE MİLLÎ TÖRENLER NİÇİN GEREKLİDİR?
ZAMANI TANRI YAŞAR
SANAT NİÇİN GEREKLİDİR?
CUMA GÜNÜ, AKŞAM…*
SANATTAN BİLİME, RUHTAN HÜCREYE PARÇALANMA İLKESİ
SELİM PUSAT VE CARL GUSTAV JUNG
VATAN ENDİŞESİ VE CEHALET “MÜREKKEBİN AKMADIĞI YERDEN KAN DAMLAR”
SANATÇININ PSİKOLOJİSİ
KAYBOLMUŞ BİR AİLENİN ROMANI: “YÜZYILLIK HİKÂYE”
POSTMODERN HAYAT NEDİR?
MİLLİYETÇİLİĞİN İKİ İTİCİ GÜCÜ: KAYGI VE ARZU
HAYAT TECRÜBEMİZ ARAF MIDIR?
ROMAN SANATININ ARAF’TAKİ DURUŞU
NESEFÎ’DEN DOSTOYEVSKİ’YE KÖTÜLÜĞÜ ANLAMAK
EDEBİYAT VE RÜYA
İÇİMİZDEKİ CANAVAR: TEPEGÖZ
ROMAN SANATININ MİLLETLEŞME SÜRECİNE KATKISI
BİR ARKETİP OLARAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
TÜRKÇEMİZİN HAFIZASI
DÂHİLER VE DELİLER - MARMARA KIRAATHANESİ’NİN ROMANI
CENNET’İN ZAMANI VE CENNET’İN ŞUURU (ZAMANDIŞI ŞUUR VE YEKPARE ZAMAN)
GÖKDELEN VE MEKÂNIN POETİKASI
AÇIĞMA - KÜN
BİR AŞK SERÜVENİ: HÂLÂ BOZGUNU DURDURULAMAMIŞ BİR TOPLUMDAKİ GENÇLERİN TEREDDÜTLERİNİN ROMANI:
TANPINAR’LA SANAL SOHBET
KADIKÖYÜ’NÜN ROMANI
İSLÂMİYET ÖNCESİ TÜRK DESTANLARINDA SAF DİN UNSURLARI
15 Temmuz 1943'te Gümüşhane'ye bağlı Kelkit ilçesinin Dayısı köyünde doğdu. Ailesinin Kırıkkale'ye göçmesi üzerine ilkokulu orada tamamladı. Ortaokulu Merzifon ve Mersin askeri...
Yavuz Bülent Bâkiler 23 Nisan 1936 , Sivas ’ta doğdu. Şair, yazar , gazeteci, yönetici, avukat. Aslen Azerbaycan göçmeni ailenin çocuğu olan Yavuz Bülent Bâkiler ilk ve orta...
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...
(d. 16 Nisan 1916, İstanbul - ö. 13 Aralık 1979, İstanbul), Türk şair, öğretmen, çevirmen. Modern Türk şiirinin önde gelen şairlerindendir. Herhangi bir edebi akıma katılmamış;...
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
Ahmet Yılmaz Soyyer’in Şiir Dünyası Yılmaz Soyer, ya da şiir dışındaki çalışmalarıyla A. Yılmaz Soyyer, 1960 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Annesi ve babası o henüz...
1932 yılında Hasankale’nin Alvar köyünde doğan Reyhanî’nin asıl adı Yaşar Yılmaz'dır. İran'dan göçen babası önce Kars’a, daha sonra Erzurum'a yerleşir. Okuma yazmayı okula...
Şiiri, kristal bir menşurdan geçip binbir renge dönüşen sesli ışıklara benzeten Goethe: "Hayatın da, ölümün de sırrına erip, rûha gömülen bir hazine ve batmayan bir güneşle kucak...
Nigar Rafibeyli (Azerice: Nigar Rəfibəyli, d. 23 Haziran 1913, Gence - ö. 10 Temmuz 1981, Bakü), Türk yazar ve şair. Roman ve kısa öykü yazarı olan Anar Rızayev'in annesi ve ünlü...
Necmettin Halil Onan (1902, Çatalca, Kocaeli - 17 Ağustos 1968, İstanbul), Türk şair, öğretmen, akademisyen, edebiyat tarihçisi. Türk edebiyatının artık klasikleşmiş eseri olan...
Abdullah SATOĞLU Öyle bir insan tasavvur ediniz ki, hayatında şöhretten, şehvetten, kinden, alayıştan, mevkiden ve paradan hoşlanmamış; hiçbirşeye sadakada sarılmamış, istediği...
1976 yılında Tarsus’ta doğdu. 2002 yılında Niğde Üniversitesi’nden mezûn oldu. Töre, Kurgan Edebiyat, Siyah-Beyaz Kültür, İnziva, Herfene, Yeni Düşünce, Başarı Edebiyat,...
Adını Türk edebiyatına “Destan Şairi” olarak yazdırmış bir büyük ismi: Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nu, 21 Ağustos 1992 günü kaybetmiştik. Çok yetenekli bir şair, çok kıymetli...
Ömer Lütfi METE Şair, yazar, gazeteci ve senarist. 1950 yılında Rize’nin İyidere ilçesi -eski ismi Aspet diyede bilinen- Fıçıtaşı mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini...
1936 yılında Balıkesir, Gönen İlçesi Paşaçiftlik Köyü’nde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Bandırma’da bitirdi 1955 de Hv. Asb. Tek. Okulu’na girdi. 1957 de Türk Hava...