Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet

Author

Metin SAVAŞ

Metin Savaş, 1965 yılında Balıkesir’de, kalabalık ve nispeten varlıklı, klasik bir taşra ailesinin içinde doğdu.  Lise eğitimini Vefa Lisesindeyken yarıda bırakarak çalışma hayatına atılmak zorunda kaldı. Babasının iş dünyasında karşılaştığı güçlükler nedeniyle doğduğu yer olan Balıkesir’e ailesiyle birlikte döndü. O dönemden beri hayatını esnaflık yaparak kazanmaktadır. Yirmili yaşlarında iddiasız hikâyelerden oluşan ilk yazılarını yazmaya başladı. 1995 yılında Türk Edebiyatı Vakfı’nın düzenlediği Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması’nda Ninemin Türküleri adlı kısa öyküsüyle mansiyon ödülüne lâyık görüldü. 1998 yılında Orkun Dergisi’nin tertiplediği makale yarışmasında ikincilik aldı. Kuvayı Milliye'nin Hazinesi, Zemheri Kuyusu, Erlik, Melengicin Gölgesinde, Efendi Dayının Kozalakları, Kargalar Derneği, Yeşil Çeşme, Baykuşlar Geceleyin Öter gibi romanların sahibidir.
Başlık Kategori
DİŞİ KURT OLARAK EV Yazarlarımızdan
TÜRK MİTOLOJİSİNİN NÜVESİ URAL DAĞLARI MI? İSKANDİNAV MİTOLOJİSİ, KÖPEK BAŞLI İNSANLAR VE ÇARŞAMBA KARISI Yazarlarımızdan
TÜRK MİTOLOJİSİNDEKİ ANA TANRIÇA: UMAY ANA Yazarlarımızdan
BİR TÜKENMEZ HAZİNE OLARAK ATATÜRK - UMAY ANA’NIN SON BÜYÜK OĞLU Yazarlarımızdan
MİTOSLAR RÜYA MIDIR YOKSA GERÇEKLİK Mİ? Yazarlarımızdan
KAMLIĞIN ENTELEKTÜEL SAHNEDEKİ GÖRÜNTÜSÜ: HÜSEYİN NİHAL ATSIZ Yazarlarımızdan
SANATKÂRIN İZAFİ AMA DERİNLİKLİ GÖRÜŞÜNE DAİR Yazarlarımızdan
EMPERYALİZMİN VE KAPİTALİZMİN TEOLOJİK ARKA PLANI Yazarlarımızdan
SOSYAL MEDYANIN KAYPAK ZEMİNİ Yazarlarımızdan
EDEBİYAT ESERİNDE AKTÜEL ZAMAN VE TARİHSEL ZAMAN Yazarlarımızdan
“OKU” BUYRUĞUNA YÖNELİK FARKLI BİR OKUYUŞ Yazarlarımızdan
KAOTİK BİR ROMAN OLARAK: DÜNYA DÖNMEDEN ÖNCE Yazarlarımızdan
VİTAMİN VE AFYON OLARAK ATLANTİS EFSANESİ Yazarlarımızdan
ORYANTALİZMİN KARŞITINI KURMAK (DÜŞMANI DÜŞMANIN SİLAHIYLA VURMAK) Yazarlarımızdan
KANONİK ANLATILAR VE MİLLÎ TÖRENLER NİÇİN GEREKLİDİR? Yazarlarımızdan
ZAMANI TANRI YAŞAR Yazarlarımızdan
SANAT NİÇİN GEREKLİDİR? Yazarlarımızdan
CUMA GÜNÜ, AKŞAM…* Yazarlarımızdan
SANATTAN BİLİME, RUHTAN HÜCREYE PARÇALANMA İLKESİ Yazarlarımızdan
SELİM PUSAT VE CARL GUSTAV JUNG Yazarlarımızdan
VATAN ENDİŞESİ VE CEHALET “MÜREKKEBİN AKMADIĞI YERDEN KAN DAMLAR” Yazarlarımızdan
SANATÇININ PSİKOLOJİSİ Yazarlarımızdan
KAYBOLMUŞ BİR AİLENİN ROMANI: “YÜZYILLIK HİKÂYE” Yazarlarımızdan
POSTMODERN HAYAT NEDİR? Yazarlarımızdan
MİLLİYETÇİLİĞİN İKİ İTİCİ GÜCÜ: KAYGI VE ARZU Yazarlarımızdan
HAYAT TECRÜBEMİZ ARAF MIDIR? Yazarlarımızdan
ROMAN SANATININ ARAF’TAKİ DURUŞU Yazarlarımızdan
NESEFÎ’DEN DOSTOYEVSKİ’YE KÖTÜLÜĞÜ ANLAMAK Yazarlarımızdan
EDEBİYAT VE RÜYA Yazarlarımızdan
İÇİMİZDEKİ CANAVAR: TEPEGÖZ Yazarlarımızdan
ROMAN SANATININ MİLLETLEŞME SÜRECİNE KATKISI Yazarlarımızdan
BİR ARKETİP OLARAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Yazarlarımızdan
TÜRKÇEMİZİN HAFIZASI Yazarlarımızdan
DÂHİLER VE DELİLER - MARMARA KIRAATHANESİ’NİN ROMANI Yazarlarımızdan
CENNET’İN ZAMANI VE CENNET’İN ŞUURU (ZAMANDIŞI ŞUUR VE YEKPARE ZAMAN) Yazarlarımızdan
GÖKDELEN VE MEKÂNIN POETİKASI Yazarlarımızdan
AÇIĞMA - KÜN Yazarlarımızdan
BİR AŞK SERÜVENİ: HÂLÂ BOZGUNU DURDURULAMAMIŞ BİR TOPLUMDAKİ GENÇLERİN TEREDDÜTLERİNİN ROMANI: Yazarlarımızdan
TANPINAR’LA SANAL SOHBET Yazarlarımızdan
KADIKÖYÜ’NÜN ROMANI Yazarlarımızdan
İSLÂMİYET ÖNCESİ TÜRK DESTANLARINDA SAF DİN UNSURLARI Yazarlarımızdan
SİMERANYA Yazarlarımızdan
POSTMODERN TOPLUM VE TÜKETİM ÇILGINLIĞI Yazarlarımızdan
PANOPTİKON VE SOSYAL MEDYA Yazarlarımızdan
TANPINAR’IN HUZUR ADLI ROMANINDA AYNA MOTİFİ Yazarlarımızdan
FELSEFEDEN PSİKOLOJİYE MİLLİYETÇİLİĞİN MEŞRUİYETİ Yazarlarımızdan
SANATTAN HAFIZAYA TÜRKİSTANLILIK ŞUURU Yazarlarımızdan
TÜRK ROMANININ UÇBEYLERİ Yazarlarımızdan
DEMİRPERDE TOPLUMUNUN İRONİK VE TRAJİK ANLATISI: ÖLÜM HÜKMÜ Yazarlarımızdan
BEŞİR GÜNER’İN BOZGUNU Yazarlarımızdan