Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet

Abdullah SATOĞLU

Abdullah SATOĞLU

(Okuma süresi: 6 - 12 dakika)

abdullah satogluAbdullah Satoğlu, bir destan şairidir. O’nun “Nerede” isimli nefis bir şiiri yar ki, geçmişi ve geleceği ile, asil milletimizin serüvenini mısra mısra, ilmik ilmik bir Türkmen halısı gibi dokumaktadır...

Şiirlerindeki, bütün dörtlük, beyit ve mısralar arsında, birbiriyle uyumlu bir diziliş vardır. Zaman, mekân ve olaylar, bir insicam ve ahenk içinde yerini bulur...

Şair, “Nerede” isimli bu şiirinde; zaman zaman benliğimizden uzaklaşır gibi olup, “Niçin bu hallere düştüğümüzü” sorgular. Yalnız sorgulamakla kalmaz, sorunların sebep ve çözümüyle ilgili bilgi ve mesajlar da verir:

Niçin bu hallere düştüm niçin ben

Bir koca çınardım, özüm nerede?

Read more DESTAN ŞAİRİ
(Okuma süresi: 1 dakika)

abdullahsatogluYârelerim göz göz oldu gören yok
Neden fersiz kaldı neden gözlerim?
Sis çöktü gözüme yol gösteren yok
Bir nîmetti elden giden gözlerim.

    

Her bakışta gülen bir göz arardı
Gördüğü rüyayı hayra yorardı
Kitap kitap kâinatı tarardı
Mahrum kalsı (a)dan (b)den gözlerim.Üzülürüm gözden uzak kalınca
Bir yocu gözlerim gözüm dalınca
Gün gelip gözüme toprak dolunca
Bulamaz girecek beden gözlerim.

Read more GÖZLERİN
(Okuma süresi: 1 dakika)
canakkalesavasiAnafartalar'a Türk mührünü vurmuş ırkım
Yedi düvele karşı set gibi durmuş ırkım.
    
Seyid Onbaşı derler tek başına bir ordu
Uc yuz kilo mermiyi namluya suruyordu.
    
Mehmetçik ki alnına levhid ışığı vurmuş
O iman ve azimle dehri kasıp kavurmuş.
    
Canakkale'de sanki Seddulbahir bir surdu
Cihan?titreten dev bir orduydu bu ordu.
    
Conkbayırı'ndan kalktı Mehmetcikler hucuma
"Şehid diye yazılsın" diyordu baş ucuma.
    
Dikti bayrağı engin şevkle Kireçtepe'ye
Erdi "şehid'lik gibi en yüce mertebeye.
Read more ÇANAKKALE`DE MEHMETÇİK
(Okuma süresi: 4 - 7 dakika)

huseyinyurdabakAnadolu’nun saf ve temiz rüzgârlarıyla uyanıp filiz veren tohumlar gibi, daha genç yaşında şiir yazmaya ve yazdıklarını o zamanın Yedigün, Ev-İş, Aile, Nilüfer, Erciyes ve Türk Sanatı gibi seçkin dergilerinde yayınlamaya başlayan Hüseyin “Çolak” Yurdabak’ın “Hüzün Durağı” isimli son şiir kitabından bahsedeceğiz.

Ancak, onunla tanışmamıza vesile olan ve daha önce birkaç dergide yayınlanan hatıralarımızı, burada da tekrarlamak istiyorum:

Hüseyin Çolak... Bu ismi, ben de memleketin belli-başlı san’at dergilerinde görür ve şiirlerini zevkle takip ederdim.

1952 yılında, İstanbul Gazetecilik Okulu’na başladığımızın ilk günü, masada beraber oturduğumuz kısa boylu, sarı saçlı, mavi gözlü arkadaşımın not defteri üzerinde “Hüseyin Çolak” ibaresini taşıyan etiketi görünce, “Acaba?” dedim, kendi kendime... Bu arkadaş, o dergilerde şiirlerini okuduğum şair olmasın...

Read more HÜSEYİN YURDABAK
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

halidenusretzorlutuna21945 yılında, Sarıkamış-Kars yolunda, bir tepe üstünde nöbet bekleyen bir Türk askerinin, işsiz bir abide gibi ufukları gözetleyen vakur hâli karşısında, tepeden tırnağa heyecan kesilip:

Köyde düşünceli, cenklerde şensin

Yerlerde, göklerde, kalblerde sensin

Bir baştan bir başa tarihim sensin

Ah arslan Mehmedim! Arslan Mehmedim!

destanını bir çırpıda terennüm edecek kadar usta bir şairdir.

1950 de yayınlanan kitabına isim olarak verdiği “Yurdumun Dört Bucağı” şiirindeki:

Read more HALİDE NUSRET ZORLUTUNA - 2
(Okuma süresi: 4 - 8 dakika)

Zengin folkloru ile, mimarisi ile, gelenek ve görenekleri ile hepsinin üstünde bozulmayan insan karakteri ile otantik Türk kültürünü yaşayan ve yaşatan güzel beldelerimizden biri olan “Kastamonu”da, çeşitli devir ve dönemlerde çok mümtaz ilim adamı, edip ve şairler yetişmiştir.

Biz burada yine Kastamonu’nun yetiştirdiği Cumhuriyet döneminin idealist şairlerinden aynı zamanda yazar ve kumandan olarak temayüz etmiş, bir çelebi şahsiyetten, Fazıl Bayraktardan bahsetmek istiyoruz.

Biz Fazıl Bayraktarda 1950’li yılların başlarında, başta büyük Türkçü Nihal Atsız’ın (Orkun) ve (Altınordu) dergileri olmak üzere, diğer bir çok sanat edebiyat dergilerinin sayfalarındaki hamasi şiirleriyle tanışmıştık.

Read more FAZE BAYRAKTAR
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

halidenusretzorlutunaBakıyorum da, şair ve sanatçılarımıza dair yazdığım yazıların çoğu, onların vefatı üzerine veya vefatından sonra kaleme alınmış.

Bir şair arkadaşım bu yüzden beni kınamış, hatta “ Ağıt yakıcılar’’ gibi her ölenin arkasından birşeyler yazıyorsun, demişti. Bu sebeple de, şahsen veya gıyaben çok yakından tanıdığım halde, aramızdan ayrılan şair ve sanatçılar hakkında çoktandır yazmıyordum.

Ne var ki, bu defa sefere çıj$an, Türk Edebiyatının en asil, en hassas ve zarif kadın şairi “ Ümmül Muharrirat’’ Halide Nusret Zorlutuna idi...

Halide Nusret Zorlutuna’nın edebiyat tarihimizdeki yeri ve büyüklüğü, ne şairliğinden, ne de romancılığından dolayıdır. Aslında onun en üstün vasıf ve meziyeti: Tanzimatın ortaya çıkardığı, kendi tarih ve kültürünü, âdet ve geleneklerini benimsemeyen, eski değer ve büyüklerini tanımayan, taklitçilik ve -oku doğrusuna- batıcılığı “ ilericilik” sayan “ acaip aydın tipi’ ’nin çok bol olduğu son yarım asır içinde, onların aksine:

Read more HALİDE NUSRET ZORLUTUNA - 1
(Okuma süresi: 5 - 10 dakika)

feyzihaliciBen, dergicilik alanında ve Türk Edebiyatı Tarihinde mümtaz bir yeri olan “Çınaraltı” dergisine yetişemedim. O itibarla da, ilk şiirleri bu dergide yayınlanan ve 1940’h yıllardan itibaren, şöhreti ülke çapında yayılmaya başlayan “Feyzi Halıcı"nın, Çınaraltı’daki şiirlerini o zaman okuyamadım.

Ancak, Feyzi Halıcı imzasını ilk defa, Behçet Kemal Çağlar ın İstanbul da haftalık olarak çıkardığı “Şadırvan’ dergisinin 27 Mayıs 1949 tarihli 9.cu sayısında yayınlanan “Battal Gazi” şiirinin altında okuduğumu hatırlıyorum.

Türk kahramanlık ve hamasetinin, Türk şuuru ve milliyetçilik duygusuyla dile getirildiği şiirin bazı bölümleri şöyle idi:

Read more FEYZİ HALICI
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)
abdullahsatoglu(1331-1412)

Tevazûda tekti, şandan şöhretten
Ederdi nefret, Şeyh Hâmid-i Velî.
Şehr-i Kayseri’den yeşil Bursa’ya
Eyledi hicret, Şeyh Hâmid-i Velî.

Nesl-i pâki peygamberin soyundan
Âb-ı hayat akar Tohma Suyu’ndan.
Lisân-ı hâl ile inek-koyundan
Alırdı ibret, Şeyh Hâmid-i Velî.

Erdebilî’den çok feyz almıştı O,
Takvâyla tefekküre dalmıştı O.
Gece gündüz uzlette kalmıştı O
Görmedi zulmet, Şeyh Hâmid-i Velî.

Mürşidi Hacı Bayram-ı Velî’nin
Kaynağıdır gönlü zikir selinin
Artar, değdiği mübârek elinin
Saçtı bereket, Şeyh Hâmid-i Velî. Read more ŞEYH HAMİD-İ VELİ (SOMUNCU BABA)
(Okuma süresi: 4 - 7 dakika)

guzidetaranogluÖrnek bir Türk kadını, mutlu bir ana, velüt bir şair, vefakar ve hamiyyetli bir insan olan Güzide Taranoğlu; çok yönlü sosyal faaliyetleriyle, çevreye hizmet etmekten, son derece önem verdiği dostları için her fedakarlığı göze almaktan ve herkesin yardımına koşmaktan haz ve mutluluk duyar.

Taranoğlu’nun babası, büyük şairimiz Yahya Kemal’in:

Üsküp ki Şar-dağı ’nda devamıydı Bursa ’nın

Bir lâle bahçes'ıydi dökülmüş temiz kanın

mısralarıyla canlandırdığı Üsküp’ün, Hacıkamberoğulları ailesinden Tahir Efendi’nin oğlu Rifat Bey’dir.

Read more GÜZİDE TARANOĞLU
1-BAYRAK Bayrak, bir ruhtur. Binlerce yıldan beri elde taşınmış, eve asılmış, mezara dikilmiştir. Avda ve savaşta, ondan yardım dilenilmiştir. Uğur ondadır. Türklerin başlarını...
“Güçsüz bir yavruyu küçümseme! Çünkü bir gün bir kaplan oluverir.” MOĞOL ATASÖZÜ Bu Anadolu Platosu enteresan bir yer. Düşünsenize! İlk buğday tanelerinin bulunduğu Hasan Dağının...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
(d. 16 Nisan 1916, İstanbul - ö. 13 Aralık 1979, İstanbul), Türk şair, öğretmen, çevirmen. Modern Türk şiirinin önde gelen şairlerindendir. Herhangi bir edebi akıma katılmamış;...
Mehmed Akif, 1873 yılında İstanbul'da, sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih'in Sarıgüzel semtinin Nasuh mahallesinde 12 numaralı evde (Büyük bir yangında harap olan bu...
(1 2 Temmuz 1891, İstanbul - 23 Şubat 1971, İstanbul ),Şair, gazeteci, oyun yazarıdır. Aynı zamanda 40 yıl edebiyat öğretmenliği yapan Halit Fahri hece ölçüsünün beş şairi...
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...
Füsun Menşure, Hamburg'ta doğdu. İnşaat mühendisliği eğitiminin ardından yurt dışında iç mimarlık mekan ve çevre tasarımı bölümünü bitirdi. Daha sonra işletme fakültesindeki...
Mustafa İlhan Geçer (d. 1917 , Bakırköy , İstanbul - ö. 20 Ocak 2004 , İstanbul), Türk yazar , şair , araştırmacı, eleştirmen, güfteci. Hisar dergisinin ve Hisarcılar akımın...
Aşık Pervani (İsmail ÇELİK) Mehmet Ali Kalkan'ın Gönlünden... Aşık Pervani (İsmail Çelik) ve Mehmet Ali Kalkan Aşık Pervani Ağabey yaşayan, geleneğin içinden gelen, en güçlü halk...
Ahmet Yılmaz Soyyer’in Şiir Dünyası Yılmaz Soyer, ya da şiir dışındaki çalışmalarıyla A. Yılmaz Soyyer, 1960 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Annesi ve babası o henüz...
Şiiri, kristal bir menşurdan geçip binbir renge dönüşen sesli ışıklara benzeten Goethe: "Hayatın da, ölümün de sırrına erip, rûha gömülen bir hazine ve batmayan bir güneşle kucak...
Şair, Yazar ve Gazeteci. Gazeteci yazar Osman Olcay Yazıcı 1953 Trabzon Sürmene doğumluydu. Osman Olcay Yazıcı, 1953’te Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Küçükdere Nahiyesinin...
15 Temmuz 1943'te Gümüşhane'ye bağlı Kelkit ilçesinin Dayısı köyünde doğdu. Ailesinin Kırıkkale'ye göçmesi üzerine ilkokulu orada tamamladı. Ortaokulu Merzifon ve Mersin askeri...