Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet   Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet Powered By GSpeech
Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet

Prof.Dr.Muharrem DAYANÇ

Prof.Dr. Muharrem DAYANÇ

(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

tren kapi melekCevabında kaybolduğum sorular, eşiğinde kalakaldığım hayaller içindeyim.

Dışımda akan bir dünya, içimde buz tutmuş rüyalar. Ne dış âleme sözüm geçiyor ne içim laf dinliyor. Nereye gittiği belli olmayan bir koltuğa bırakılmış gibiyim. Beni rahatlatan tek seçenek, son durakta inecek olmam. Ara duraklar gerer beni. Hele ara durakta ineceği halde rahat rahat uyuyan insanlar yok mu, kıl olurum onlara. Bu ne rahatlık kardeşim. Teyakkuzda beklemeli insan.

Read more TREN-KAPI-MELEK Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 5 - 10 dakika)

tanzimatin nefsineTanzimat döneminin doğum tarihi olarak biri başına diğeri sonuna yerleştirilebilecek en çarpıcı iki şahsiyeti -biraz fantastik de olsa- Kostaki Musurus Paşa (1807-1891) ile Samipaşazâde Sezai (1859-1936) olabilir. Bu yazı, bu iki şahsiyetin 1881-1885 yılları arasında Londra büyükelçiliğinde kesişen yollarından hareketle Tanzimat ruhuna doğru bir yolculuğu, bu yolculukta karşılaşılan bir yaşanmışlığa dayanarak döneminin “izzetinefis” anlayışına indirilen bir darbeyi ve bu darbenin devrin önde gelen bir aydınının iç dünyasında oluşturduğu infialleri ortaya koymaya çalışacaktır. Hadisenin ayrıntılarına geçmeden önce, bu iki devlet adamının/münevverinin/sanatçısının yolları kesişene kadarki hayatlarına şöyle bir göz atmakta yarar var.

Read more TANZİMAT’IN İZZET-İ NEFSİNE YOLCULUK -SEZAİ VE MUSURUS PAŞA’DAN HAREKETLE- Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 5 - 9 dakika)

coksesli hamitTürk edebiyatının yaptıkları ve yazdıklarıyla iz bırakan şahsiyetlerinden biridir Abdülhak Hamit Tarhan(1852-1937). Hayatının en küçük ayrıntısı bile yüzlerce sayfalık romana, saatlerce sürecek bir filme dönüşebilecek kadar sarsıcı ve çarpıcıdır. Her şeyden önce o, esaret gerçeğinin yakıcılığını annesinin şahsında yaşamış ve içselleştirmiş bir bireydir. Tanzimat dönemini öğrencilerime anlatırken yaptığım genellemelerden biri şöyledir: Annesi küçük yaşta bir şekilde Kafkasya’dan geldiği için kölelik kavramıyla, dolayısıyla esaret temi ve bunun zıddı olan hürriyet düşüncesiyle erken yaşta tanışan aydınlar!

Read more ÇOKSESLİ BİR ŞAİR HAMİT Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 5 - 9 dakika)

muharrem dayanc2109Önümde İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün 1990 yılı mezuniyet yıllığı duruyor. Yıllığa şöyle bir göz attığımda hocalarımdan üçünün aramızdan ayrıldığını, rahmet-i rahmana kavuştuğunu fark ediyorum ki bunların sonuncusu Ömer Faruk Akün, nâm-ı diğer Akün Hoca (5 Nisan 1926 - 2 Mayıs 2016). Üzerimde büyük emeği olan Akün Hocamıza Allah rahmet etsin, mekânı cennet olsun.

Read more HOCAM ÖMER FARUK AKÜN Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 6 - 11 dakika)
                        Adana Aladağ’da yanarak ölen yavrulara ithaf
 
Bugün garîb gönlümün garîb bir melâli var
Memâttan tevahhuşu hayâttan kelâli var!
Yetişti bir hatar-gehe zavallı râh-ı aşkta
acinin ustasiNe gitmeye cesâreti ne durmaya mecâli var!
Yakarsa düştüğü yeri taaccüb etme giryeme
Bilir misin cemâlinin ne âteşîn hayâli var?
Aman ne dil-nişîn belâ, ne tatlı zehr imiş gamın
Ne çekmek isterim ne de geçilmek ihtimâli var!
Gamınla doldu Ekrem’in o şi’rlerle tab’ı kim
Hazin hazin tasavvuru yanık yanık meâli var.
Read more ACININ USTASI Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)
erik agaciMadem dünyayı değiştiremiyorsun bulunduğun mekânı değiştir. Bulunduğun mekânı değiştiremiyorsan çevrendeki insanları değiştir. Onları da değiştiremiyorsan kendin değiş.” diyecektim vazgeçtim. Kendini değiştirmek, aslında iç dünyamızdaki değerler trafosunu kökünden sarsmak değil miydi? Her gün selam vererek geçtiğin kapıyı fark etmemek, üç gün görmediğinde göresin gelenleri özlememek, rüyalarına bile çekidüzen vermek değil miydi?
Read more ERİK AĞACI Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)

turkcesiz hayat2000’li yılların başı.
Eskişehir’e geleli birkaç yıl olmuş. Haftada altmış saat derse giriyorum. Hem de gıkım çıkmadan. Hiçbir maddi beklentiye girmeden. “Mecburuz.” diyor Saadettin Yıldız hocam, “Yeterli elemanımız yok!” Böyle hasbî bir insan karşısında ince hesap yapılmaz gereği yapılır, o kadar. Hem de seve seve.

Read more TÜRKÇESİZ BİR HAYAT Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 5 - 9 dakika)

m dayanc2108Ne güzel demiş şair, “Seher yola giren âşık gece Leylâ’da akşamlar”. Seher, Bartın’dan yola çıkan seyyah, gece Batum’da akşamlar mı bilmem ama ben akşamladım. Hayatımın belki de en yoğun, en sarsıcı bir ayını size anlatmaya niyetliyim. Başarabilir miyim bilmiyorum, deneyeceğim.

Read more BARTIN'DAN BATUM’A GİDEN YOL RİZE'DEN GEÇER Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)

nasrettin hocaFıkraları sevmeyen var mıdır, sanmam. Çünkü fıkralarda her insana hitap eden bir taraf mutlaka bulunur. Kimini güldürür fıkralar, neşelendirir; kimini hüzünlendirir, uyarır, eleştirir, düşündürür. Herkes nasibine düşeni alır latifeden/nükteden. Mutluyken okuduğumuz bir fıkra, mutsuzken ayrı bir renk ve şekle bürünür gözümüzde.

Read more NASRETTİN HOCA'DAN BİR FIKRA Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)

teddy atlas1956 doğumlu bir boks antrenörü Teddy Atlas. Babası Macar kökenli bir Amerikalı. Halihazırda 67 kilonun tartışmasız en büyük isimlerinden Tim Bradley’i çalıştırıyor. Bir zamanlar Mike Tyson da öğrencisi olmuş. Haddi aştığında başına silah dayamaktan çekinmemiş daha sonra ringlerin tozunu atacak bu aykırı öğrencisinin.

İlginç bir sahne anlatılır bu işinin ehli Amerikalı için:

Read more TEDDY ATLAS Yorum yaz (0 Yorumlar)
Alaeddin Bey 19 Kasım 1994 de Harbiye Kültür Konser Salonunda hicaz bir şarkı okuyor. "Kimseyi böyle perîşân etme Allâh'ım yeter, Uyku tutmaz, bir ümit yok, gelmiyor hiçbir...
Menâkıb-ı Mustafa Safî müellifi Derviş İbrahim Hilmî Bey’in kendisinden üç yaş küçük olan kardeşi Muhammed Zühdî Bey, Boluludur ve Mudurnulu Halil Rahmî Efendi’nin...
Sanatçı ve Devlet Adamı Gece on buçuk sularında kapısı çalınıyor Alaeddin Bey'in, kapıda polisler. Cumhurbaşkanı Celal Bayar hanım öğretmenler için bir yemek vermiş. Sohbet...
Mehmet Kaplan, üniversitelerde, sanat, edebiyat ve kültür çevrelerinde tanınmış bir edebiyat araştırmacısı; eleştirmen, denemeci, “müşfik ve müşvik bir hoca”, kültür adamı,...
Yahya Kemal Beyatlı, kendi kuşağına ve daha sonraki kuşaklara mensup birçok şairi yazarı ve kültür adamını etkilemiş bir şairdir. Onun meydana getirdiği etki ve bıraktığı iz,...
Türk edebiyatının daima ağır basan kefesi, Türklüğün ortak değeri Dede Korkut Hikâyeleri; mitoloji, tarih, sosyoloji ve kültür gibi alanlarda kaynak durumundadır. İçeriğinin...
Alaeddin Yavaşça 1945 yılında İstanbul Erkek Lisesini birincilikle bitirir ve tıp fakültesi imtihanlarını kazanır, tıp tahsiline başlar. Son sınıfta bir fasıl toplantısındadır....
Makedon isyancılar Cemile'nin annesini, babasını katlediyor. Henüz beş yaşındaki Cemile'yi de süngülemişler, öldü diye bırakmışlar. Saatler sonra Osmanlı askeri bulmuş,...
Alaeddin Yavaşça emanetini teslim etti. Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesi Haziresi'ne defnedildi. Yahya Kemal diyordu ya "Kökü mazide olan atiyim" diye. Tam Alaeddin Yavaşça...
Oğuzların atası Oğuz Han ve oğullarının destanını anlatan başlıca iki kaynak vardır. Bunlardan birincisi Paris Milli Kütüphanesi’nde bulunan Uygur yazısıyla yazılmış, eksik tek...
Türk illeri dünyanın en eski illerinden olarak, dört bin yıla yakın keçmişl a rind a Asya, Afrika ve Avrupa qitelerine yayılmışlar ve oralarda büyük millet ve devletler...
“Tarihî çeşmeler zamanın gözleridir. Geçmişten geleceğe bakarlar. Hiç ummadığınız bir köşe başında bile tarihin şahitleri olarak karşınıza dikilirler. Siz önünden geçip...
"Bugün dünya birbirine zıt iki yere parçalanmıştır: zalimler ve mazlumlar. Niçin bu insanlardan birisi parasının gücü ile sanat öğrensin, eğitim alabilsin; diğeri ise bütün...
Türk dünyası edebiyatlarının önemli bir parçasını teşkil eden Özbek edebiyatı, Özbekistan’ın bağımsızlığa kavuşmasıyla birlikte, kendine özgü metotlar geliştirerek dünya...
Günümüzde geçmişte hiçbir zaman olmadığı kadar fazla insan tarih yazmanın, aynı şekilde hiçbir zaman olmadığı kadar insan da geçmişe dair bilgi edinmenin peşindedir. Bu...
Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Powered By GSpeech