Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet

Özcan TÜRKMEN

Özcan TÜRKMEN

(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

pazar okumasi analar

pazar okumasi analar
‘Atasözlerimizde ve Deyimlerde Ana’ konusunun derinliği göz önünde bulundurularak ‘ana kokusu, ana kucağı, analık şefkati, analık duygusu, analık (üvey anne) vb.’ hususlar ile anaların koruyucu, kollayıcı yönlerini özellikle vurgulayan az bilindiği var sayılan atasözlerimizden bazıları şöyle seçildi:

Read more ATASÖZLERİMİZDE ANA ve ÜVEY ANA Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

gonul icin

gonul icin
‘Gönül’ kavramı başka dilde var mı, varsa bizdeki anlamı tam karşılıyor mu; karşılıyorsa deyimler, terimler, kalıp sözler, atasözleri oluşturulmuş mu konusunu dil âlimlerine bırakarak gönülden neler anladığımıza bakalım şöyle bir.

Merhum Alparslan Türkeş’in konuşmalarından birinde dinlemiştim ilk defa: ‘İnsanımızın gönlü Allah’ın evidir.’

Read more GÖNÜL İÇİN Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

ornek alma

ornek alma
Benim yaşımdakilerin hemen hepsinin örnek aldığı, hayranlık duyduğu, en az bir yönüyle onun gibi olmak istediği, içten içe de onu birilerinden kıskandığı bir idolümüz var(dı). 

İlgi alanımıza göre mahallemizdeki/köyümüzdeki ebeydi, dedeydi, amcaydı, halaydı, teyzeydi, dayıydı, ağabeydi; memleketimizdeki futbolcuydu, artistti, aktristti, roman kahramanıydı bunlar… Yaşımıza göre kimi zaman da siyasetçilerimizdi bunlar. Örnek almada devlet adamlarımız, liderlerimiz vazgeçilmeziydi çocuk/genç dünyamızın. 

Read more ÖRNEK ALMA Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

icimizdeki cocukCahit Sıtkı Tarancı(1910-1956)’nın 

Yaş otuz beş yolun yarısı eder

Dante gibi ortasındayız ömrün

Delikanlı çağımızdaki cevher

Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,

Read more İÇİMİZDEKİ ÇOCUK SUSTU MU? Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

ramazan duygulari

ramazan duygulari
Unutulmaya yüz tutan Ramazan Manilerinden birkaçını hatırlatıp öyle başlayalım istedim. “Mevlâ'nın ihsanısın

Ayların sultanısın

Dertlerin dermanısın

Hoş geldin ya Ramazan" 

Read more RAMAZAN DUYGULARI Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

icimizdeki cocuk

icimizdeki cocuk
Cahit Sıtkı Tarancı(1910-1956)’nın 

Yaş otuz beş yolun yarısı eder

Dante gibi ortasındayız ömrün

Delikanlı çağımızdaki cevher

Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,

Read more İÇİMİZDEKİ ÇOCUK SUSTU MU? Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

dert uzerine

dert uzerine
Derdini Marko Paşa’ya anlatana rastlayanınız var mı ki?

Derdimizi anlatırken bizi can-ı gönülden dinleyenleri saymaya kalksak bunu başarabilir miyiz ki?

Geçmiş bir dert için yakınmaya çalışırken/yakınırken yeni derde/dertlere giriftar olmayan var mı ki?

Evet, yüreğimizi herkese açamıyoruz değil mi?

Read more DERT ÜZERİNE DERTLEŞELİM Mİ? Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

haset ozcan turkmen

haset ozcan turkmen
Kıskanmak, “Başkasında olan bir nimeti çekememe, kendisine faydası olmadığı halde kıskançlık sebebiyle karşısındakinin sahip olduğu nimetten mahrum kalmasını isteme, çekememe.” demek.

‘Kıskançlığın bir üstü(!)’ de haset….

Read more HASED/HASET Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

dertli insan

dertli insan
Anonim kıssayı duymuşsunuzdur: 

“Adam kör olur, derdine deva arar; bulamaz. Devir uleması, son çarenin dertsiz bir adam bularak gömleğinin göze sürülmesi olduğunu söyler. Adam, dertsiz adam da bulamaz. Tam umudunu kesmişken bir dağda bir çobanı tarif ederler. Çobanı bulur. Derdinin olup olmadığını sorar. Çoban gururla şükreder, derdinin olmadığını söyler. Hasta adam, derdini anlatıp devanın yalnız kendisinde olduğunu belirterek hemen gömleğini ister. Çoban, çok rahat, gömleğinin olmadığını söyler.”

Read more DERTSİZ KUL VAR MI? Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

guven

guven
‘Güvenme dostuna saman doldurur postuna,’, ‘Güvenme varlığa düşersin darlığa’ sözlerini günlük hayatta sık duymuşsunuzdur. Bu mevzudan bahisle güven ve güvenilir olmak konusunu açalım biraz hele: 

Elinden ve dilinden herkesin emin olduğu insanlarla bir arada yaşayabilmek hepimizin ortak arzusu değil mi? Yalan ve hile başta olmak üzere güven duygusunu nelerin yok ettiğini hepimiz biliyoruz değil mi?

Doğruluk, toplumda kişilerin birbirine güven duygusunu sağlayan güzel bir haslet elbette.

Muhatabımıza güven verirken kendimizin de karşı taraftan sadakat ve güven beklediğimiz aşikâr elbette. Beklentilerin sonuç vermediği zaman(lar)da da büyük hayal kırıklıkları, pişmanlık ve üzüntüler baş gösterir kesinlikle.

Read more GÜVENİLİR OLMAK Yorum yaz (0 Yorumlar)
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve...
Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini ve çocukluk...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım’dır....
Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş, “temiz” mânasına...
(1873 - 1936) 1 Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi. 1873‘te İstanbul‘da Fatih...
Çocuk yazını; seslendiği hedef kitlenin özelliklerini, yetişkinlere yönelik olan yazınsal yapıtlara göre daha fazla göz önünde bulunduran bir alandır. Bu yazınsal alanın hedef...
28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme başladı. Eğitimini...
Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
Sona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
Anadili Bilinci ve Duyarlığı Anadili, insanın içinde doğup büyüdüğü aile ya da toplum çevresinde ilk öğrendiği dildir (Vardar, 2002: 17). Başlangıçta anneden ve yakın...
Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Ziya Gökalp ilkokulunu(1980), Eskişehir İmam-Hatip Orta ve lise kısmını (1987) bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler...
Şiiri, kristal bir menşurdan geçip binbir renge dönüşen sesli ışıklara benzeten Goethe: "Hayatın da, ölümün de sırrına erip, rûha gömülen bir hazine ve batmayan bir güneşle kucak...
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...
a) Çocuk, Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı “Çocuk Edebiyatı” kavramını tanımlayabilmek için önce bu kavramı oluşturan sözcüklerden “çocuk” ve“edebiyat” sözcükleri üzerinde durmak...