Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet

Özcan TÜRKMEN

Özcan TÜRKMEN

(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)
pismanlık
pismanlık
Ne yaparsan yap pişman öleceksin,

Belki yaptıklarından , belki yapmadıklarından...


DostoyevskiMüslüm Gürses’i ‘Son pişmanlık neye yarar / Her şeyin bedeli var olmadı yâr / Son pişmanlık neye yarar / Her şeyin bedeli var buraya kadar’ şarkısıyla hatırlayanımız çoktur. ‘Pişmanlık, son pişmanlık ...’ kavramları da zihnimizi sürekli meşgul eder.

Bir gördüğünü bir daha göremiyorsun. Pişman olmanın da ısrar etmenin de anlamı pek yok gibi. Hayatın akışında her şey yan yana aslında. Tercih bizim…

Yaptığı iş veya davranışın sonucunu beğenmeyip hayıflanmaya pişmanlık diyoruz. Pişmanlıklar, bizimle beraber yürüyor hep gündelik hayatımızda. Kaçmak istesek de uzaklaşmak istesek de ayrılmıyor bizden bir türlü. Pişmanlıklarla beraber yaşamak zor geliyor aslında bize!

Read more PİŞMANLIK(LARIMIZ) Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)

sikayet

sikayet
Kolaylaştırıcı, önleyici, geliştirici olmak yerine çoğu kere hepimiz şikâyetçi oluruz. Durumdan memnun olmayıp yakınır veya başımıza gelen bir dertten dolayı sızlanır şikâyet ederiz. Bir kimsenin yaptığı haksız veya kötü işleri, doğru olmayan veya bize doğru gelmeyen şeyleri yazılı veya sözlü olarak bildirip çaresine bakılmasını isteyerek şikâyette bulunuruz.

Mazinin hasretlisi, geleceğin ümitlisi, içinde yaşadığımız günlerin de şikâyetçisi oluruz hep. Dikenler arasında güller yaratıldığına şükretmeyip güller arasında dikenler bulunduğundan şikâyet ederiz durmadan. Evinizin eşiğini temizlememişken komşunuzun damındaki kar bizi rahatsız eder.

Kendi bencilliğimize aldırmadan başkalarının bencilliğinden şikâyetçi oluruz. Elimizden geleni yapıp yapmadığımıza aldırmadan umduğumuzu bulamadığımızdan şikâyetçi oluruz.

Read more ŞİKÂYET(İMİZ) Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

kendikendinekonusma

kendikendinekonusma
Kendinizle konuşur musunuz hiç? Kendi kendinizi dinlediğiniz olur mu hiç? Hoşlanmadığınız konuları da kendi kendinize mütalaa eder misiniz hiç? Karşınızdaki insanın hoşlanmadığı konuyu konuşmama gibi bir huyunuz/alışkanlığınız var mı? Düşündünüz mü hiç? Anlamadığınızı anlatmaya başladığınızda susmayı denediniz mi hiç?

‘Konuşma/konuşmama’ konusunda benim kendimle konuşmalarımı şöyle anlatabilirim size: Her söz her kişinin; güzel söz er kişinin işidir, diyorlar. İnsan söylemediği sözlerin efendisi söylediklerinin ise esiri olur, diyorlar. Dilini hapseden sözlerinin esiri olmaktan kurtulur, diyorlar. Konuşan inançtır, diyorlar. Çok konuşanın hatası çok olur, diyorlar.

Read more KENDİMİZLE KONUŞTUK MU HİÇ ? Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

bayramlarimizMilletçe sevinç içinde kutladığımız milli ve dini günlerimiz, bayramlarımız …

Bayramlarımız, hüznün kederin, sevincin, mutluluğun paylaşıldığı günlerimiz. Sevenlerin ve sevilenlerin bir arada olduğu en tatlı günlerimiz bayramlarımız. İnsanımızın birbirine daha çok yakınlaştığı, dargınlıklar ortadan kalktığı, kardeşlik ve dostluk duygularının daha da pekiştiği huzurlu günlerimizdir bayramlarımız. Gelmeyene gidilen, aramayanı aranılan günlerimizdir bayramlarımız. Bayramlarımız, ihmal etiğimiz büyüklerimizin, bize emek verenlerin, ekmeğini yiyip suyunu içtiklerimizin, bizde hakkı olanların, hısım akrabalarımızın, arkadaşlarımızın, konu komşularımızın daha çok hatırlandığı günlerimizdir. Kine, öfkeye, hasede, fesada sırtımızı dönerek birbirimize sarıldığımız günlerimizdir bayramlarımız. Hataları, kusurları hatta suçları affetmenin adıdır bayramlarımız. Hâsılı sevginin sevgiyle, muhabbetin muhabbetle yeni bir şevk ve heyecanla kucaklaştığı günlerdir bayramlarımız.

Read more BAYRAM GEÇİNCE Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)
piyanokonser
piyanokonser

“Ünlü piyanist sahneye çıktı ve konserine başladı.

Daha ilk parçanın ortalarında, en önde oturan bir kadının uyuyakaldığı dikkatini çekti. Kadın konser bitimine değin uyudu. Konser bitip de mükemmel performanstan ötürü seyirciler piyanisti çılgınca alkışlamaya başlayınca kadın da bir anda uyandı.

Piyanist uyanan kadının yanına yaklaştı ve kulağına yavaşça fısıldadı:

‘Vallahi ben uyanmayasınız diye hep yavaş şeyler çalmıştım ama ...’ dedi. ‘Alkışları engelleyemedim, özür dilerim.’”

İlkinde fazlaca etkilenmedim desem yeridir. Bu anonim kıssayı ikinci okuyuşumda ‘Görmezden gelmemeli,

Read more DUYARLILIK Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)
Zaman Algısı
Zaman Algısı
Değişik kaynaklarda zamanın değişik tanımlarına rastlamak mümkündür. ‘Bugün, nakit; yarın, bono; dün, iptal edilmiş çektir.’, ‘
İnsanlar mazinin hasretlisi, geleceğin umutlusu, içinde yaşadığı günlerin de şikâyetçisidir.’, ‘Bugün bir ders; yarın denklem; dün öğretmendir.’ gibi ifadelerle de sık karşılaştığımız zamanı ucundan kıyısında biraz da biz değerlendirelim bakalım:
Kimi zaman ‘bir kılıç’, kimi zaman ‘büyük bir öğretmen’, kimi zaman ‘sessiz bir testere’, kimi zaman ‘bütün yaraları iyi eden bir ilaç’, kimi zaman ‘dostluğun pekiştiricisi’, kimi zaman ‘aşkın kemiricisi’, kimi zaman ‘şifa verici’, kimi zaman da özellikle yaşlandıkça ‘her şeyin öğreticisi’ …
‘Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre; bu sürenin belirli bir parçası, vakittir zaman.’,
‘Belirlenmiş olan an’, ‘çağ, mevsim’, ‘bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler’, ‘dönem, devir’dir zaman.
‘Sayılı günler tez geçer. / Vakit nakittir. / Vakitsiz açan gül tez solar. / Demir tavında dövülür.’ şekliyle Türk atasözü olur,
Read more ZAMANIN DEĞERİ Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

ozcanturkmen

ozcanturkmen
Deyimler, atasözlerimiz gibi milli değer taşıyan dil varlıklarımızdır. İnanış ve gelenekleri dile getirirler. Deyimlerimiz abartma, alay, eğlenme, tasvir, kıyaslama … anlatır. Deyimler bir hükmün ifadesi veya özel bir fikrin tercümesidir. Deyimler anlatıma somutluk, zenginlik ve güzellik katmak üzere kurulur. Deyimleri oluşturan kelimeler, kendi anlamlarından farklı kavramları karşılar.

Bu yazımızda iş ile ilgili deyimleri, kalıp sözleri inceleyeceğiz. İş dilimizde aşağıdaki şekliyle on okuz biçimde kullanılır: 1. Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma. / 2. Bir değer yaratan emek. / 3. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev. / 4. Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü. / 5. Kamu yararına yapılan işler. / 6. Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma. / 7. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek. / 8. Ticari anlaşma, alışveriş.

Read more BİZ İŞİMİZE BAKALIM Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

kitapokuyan

kitapokuyan
Bir cümleden veya metinden yeni ve değişik bir anlam(lar) çıkarırdık.

Bir işin özelliklerini, işleyişini, en ince ayrıntılarına kadar iyice öğrenenlere, o işin ilmini alanlara saygımız sonsuzdu.

Bir kimsenin ne düşündüğünü anlar, düşüncesini okur; ona göre davranışımızı ayarlardık.

Kelime hazinemiz olması gerekenden(!) fazlaydı. Bir şeyi anlata anlata bitiremezdik, bizleri de birileri dinlerdi.

Bir şeyin ilminden anlayan insanları çevremizde sık görürdük.

Duyduğumuzdan gördüğümüzden anlam çıkarır, kendimizce bir sonuca varır onu yorumlardık.

Herkesin anlayacağı kadar açık söylenmeyen bir sözün gerçek anlamını kavrayanlar için ‘ârif olanlar anlasın’ der geçiverirdik.

İnsan ne kadar bilgili olursa olsun her

Read more OKUMADAN LİM YAZMADAN MUALLİM Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)

gulyapragi‘Ne olduğu bilinmek, kavranılmak; belli olmak, ortaya çıkmak; kıymeti takdir edilmek; bir mesele üzerinde anlaşmaya varılmak, mutabık kalınmak …’ ne güzel şey.

İşin iç yüzünü tarafların aynı şekilde anlaması ne güzel şey.

Bir mesele üzerinde uzlaşmak ne güzel…

‘Birbirinin maksadını anlamak; belli konu(lar)da duygu ve düşünceleri birbirine uymak; aynı fikir üzerinde kara kılmak, uyuşmak, uzlaşmak, mutabakata varmak…’  ne güzel şey…

Satır aralarını da okuyabilmek, suçlamadan önce anlamaya çalışmak, uzlaşmazlığı küçük insanlara bırakmak ... ne güzel şey...

Anlayışsız davranılsa bile anlayışla cevap verebilmek ne güzel şey.

Read more ANLAŞILMAK NE GÜZEL ŞEY Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)

ozcanturkmen1

ozcanturkmen1
Bize verilen sözün tutulmadığındaki ruh hâlimizi düşünelim bir.

‘Şöyle de…’, ‘Böyle de…’ ‘Neden yapmadı da…’, ‘Olur mu, da…’, ‘Beni adam yerine koymadı da…’

Bunları, bu minvalde uzatmak mümkün elbette. Mümkün ama hemen bu arada kendimizin verip de tutmadığı/tutamadığı sözlerin de hiç olmazsa bir kısmını hatırlamak da mümkün. Asıl mümkün olan da Peygamberimizin ‘Söz verme; borçtur.’ uyarısı…

Kaçımız bunun farkında olarak yaşıyoruz; kendimizi ve çevremize bakıverelim şöyle bir.

Bakıverelim de sözlerle ilgili aşağıdaki sözleri bir kere daha gözden geçirelim:

Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini ve çocukluk...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım’dır....
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve...
Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş, “temiz” mânasına...
(1873 - 1936) 1 Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi. 1873‘te İstanbul‘da Fatih...
Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme başladı. Eğitimini...
Sona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...
Şair (D. 28 Haziran 1929, Göktepe kasabası / Sarıveliler / Karaman – Ö. 29 Ağustos 2018, İstanbul) 28 Haziran 1929 tarihinde Karaman ili Sarıveliler kazası Göktepe kasabasında...
Ömer Lütfi METE Şair, yazar, gazeteci ve senarist. 1950 yılında Rize’nin İyidere ilçesi -eski ismi Aspet diyede bilinen- Fıçıtaşı mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini...
Aşık Sefil Selimi, Asıl adı Ahmet Günbulut (d. 26 Ağustos 1933, Şarkışla - ö. 30 Aralık 2003, Sivas), yazar, türkü yazarı. İlkokul'dan sonra iki yıl ortaokula devam ettikten...
Ahmet Yılmaz Soyyer’in Şiir Dünyası Yılmaz Soyer, ya da şiir dışındaki çalışmalarıyla A. Yılmaz Soyyer, 1960 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Annesi ve babası o henüz...