Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet

Özcan TÜRKMEN

Özcan TÜRKMEN

(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

emanet

emanet
Sözlüklerde ‘emanet’ kavramına “Güvenilir birine saklanması veya birine teslim etmesi için geçici olarak bırakılan; teslim alınan kişice korunması gereken eşya, kimse vb”, “Bir kimse ile birine gönderilen şey”, “Eşyanın ücret karşılığı geçici bir süre bırakıldığı yer.”, “Can, ruh” anlamlarıyla rastlıyoruz.

Korku ve endişeden emin olmak anlamıyla ‘emanet’, ‘hıyanet’in karşıt anlamlısı olarak kullanılıyor.

Osmanlı devlet yönetiminde ‘emin’ unvanı almış memurlarca yönetilen devlet dairleri (Şehremaneti/Belediye; Rüsumat Emaneti/Vergi dairesi; Gümrük emaneti/Gümrük Dairesi vb) olarak tanımlanırdı. Osmanlı’da padişah, halka emanetullah(Allah’ın emaneti) gözüyle bakardı.

İnsanın Allah’a, ailesine, içinde bulunduğu topluma, milletine, insanlığa karşı görev sorumlulukları ‘emanet’ kavramı içindedir. Buradan hareketle ‘insanın sorumluluk alanına giren her şey emanettir.’ diyebiliriz.

Read more KİM KİME/NEYE EMANET Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 4 - 7 dakika)

anne baba

anne baba
‘Aslında hiçbir şey, iyi veya kötü değildir. Her şey, bizim onlar hakkında neler düşündüğümüze bağlıdır.’ Öncelikle buna inanmalı; işe öyle başlamalıyız.

İşe başlamalı ve kendimize güvenmeliyiz. Güvenmeliyiz ama birbirimizi de takip etmeliyiz. İnanıp güvenirken unutmamamız gereken ilk önceliğimiz, sabır…

Anne-baba-çocuk üçgeninin esası, sabır… Sabır, bazen zehir, bazen panzehir… Bize düşen, panzehiri bulmak…

Bu iş kolay mı? Hayır. Bu iş zor mu? Hayır.

Çözüm, sistematik düşünmek; sistematik tutum ve davranış...

Bu nasıl olacak öyleyse?!

Read more ANNE BABA ÇOCUK İLİŞKİLERİNDE BAKIŞ AÇISI YAKLAŞIMLARI Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

ozcanturkmen

ozcanturkmen
Sözlüklerde ‘emanet’ kavramına “Güvenilir birine saklanması veya birine teslim etmesi için geçici olarak bırakılan; teslim alınan kişice korunması gereken eşya, kimse vb”, “Bir kimse ile birine gönderilen şey”, “Eşyanın ücret karşılığı geçici bir süre bırakıldığı yer.”, “Can, ruh” anlamlarıyla rastlıyoruz.

Korku ve endişeden emin olmak anlamıyla ‘emanet’, ‘hıyanet’in karşıt anlamlısı olarak kullanılıyor.

Osmanlı devlet yönetiminde ‘emin’ unvanı almış memurlarca yönetilen devlet dairleri (Şehremaneti/Belediye; Rüsumat Emaneti/Vergi dairesi; Gümrük emaneti/Gümrük Dairesi vb) olarak tanımlanırdı. Osmanlı’da padişah, halka emanetullah(Allah’ın emaneti) gözüyle bakardı.

İnsanın Allah’a, ailesine, içinde bulunduğu topluma, milletine, insanlığa karşı görev sorumlulukları ‘emanet’ kavramı içindedir. Buradan hareketle ‘insanın sorumluluk alanına giren her şey emanettir.’ diyebiliriz.

Read more KİM KİME/NEYE EMANET Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)

sabır

sabır
Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir. -Bakara Suresi, 153-

Hayâ zînettir. Takva da keremdir. En hayırlı binek de sabırdır. -Hz. Muhammed(SAV)-

‘sabır’, ‘Katlanma, dayanma, ses çıkarmadan bekleme, tahammül etme’…

Arapça’dan dilimize girmiş bir söz.

Dilimizde ‘1. Acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç. 2. Olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden bekleme.’ anlamlarıyla kullanılıyor.

Kutadgu Bılıg’te, ‘sabır’ ile ilgili olarak ‘Kul sabırlı olursa beylik mertebesini bulur.’ ve ‘Sabredip bekleyen avcı, ak kuş tutar.’ deniyor.

Read more SABIR Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

gonul

gonul
‘Gönül’, Kubbealtı Lügatı’nda şöyle kullanılıyor: 1. İman, sevgi ve nefretin; iyi ve kötü bütün duyguların kaynağı olduğu kabul edilen kalbin manevi yönü. Yürek. Dil. 2. Tasavvufta Cenab-ı Hakk’ın insanda tecelli ettiği yer, tasavvufi aşkın kaynağı.

Gönül, TDK Türkçe Sözlük’te de şöyle kullanılmış: 1. Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı. 2. İstek, arzu.

‘Gönül’ sözlüklerde var olmasına var ama hepimizde de sözlüklere dayalı olan/olmayan bir gönül tarifi var.

Dilimizdeki gönül başka, gönlümüzdeki gönül başka çoğu kere… Kimi zaman at başı gidiyor bu ikisi. Kimi zaman da gönlümüzdeki gönüle bağlıyız. Dilimizdeki gönlümüz aklımız, gönlümüzdeki gönlümüz duygularımız bana göre… Biri diğerine hep galebe çalıyor.

Read more DİLİMİZDEKİ GÖNÜL GÖNLÜMÜZDEKİ GÖNÜ Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)

seviyorum

seviyorum
Sevecek ve sevilecek çok şey var.

Sevmek ve sevilmek için o kadar çok sebep var ki.

Sevdiğimiz en az bir kişi var.

Sevmek için, sevmeyi bilmek için yetmez mi?

Sevmeyi bilmenin hazzı başka nede var ki.

Read more SEVMEK VE SEVİLMEK İÇİN Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

oezcan tuerkmen 12

oezcan tuerkmen 12
Ne oldu, nasıl oldu bilemedik.

Sanki hepimiz her işimizi bırakıp şahsiyetlerin yerine şahıslarla uğraştık. Adam dedik, adamlık dedik. Sokakta adam aradık.

Herkes, başkalarına hak etmediği bedeller biçti. Gerçek bedelini de hiç hesap edemedik. Davada adam aradık.

Ağaçlara takılıp ormanı göremediğimiz gibi çevremize de yabancı olduk. Fikir sahibi olmadan bilgi sahibi oluverdik ve fikirde adam aradık.

İman sayesinde oluşan kardeşlik ruhuna sıkı sıkıya sarılmak gerektiğini unuttuk. Dinde adam aradık.

Ayrımcılık yapa yapa ne hâle geldiğimizi görmek, aklımızın ucundan geçmedi. Siyasette adam aradık.

Read more ADAM ADAMLIK ADAM OLMAK Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)
ozcanturkmen
ozcanturkmen
Kanaat, TDK Türkçe Sözlük’te aşağıdaki anlamlarda kullanılıyor: 1. Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum. 2. Kanma, inanma 3. Kanış, kanı, inanç, düşünce
‘Sözlükte bu anlamda ama gerçek hayatta bunu hangi anlamlarda, nasıl kullanıyoruz?’ sorusunu biraz tartışmaya çalışacağım:
Read more KANAAT Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

turku

turku
Türkünün konusu insan ...

İnsanın başından geçenler, insanın başına gelenler, insanların gönül ve ülkü dünyaları ...

Bunların dile ve tele gelişi...

Türkülerimiz köy köy, oba oba, burcu burcu insan kokar.

Toplum içindeki insan, toplumun gözü kulağı olan insan, tabiatın sırdaşı insan işlenir türkülerimizde...

Anonim Halk Edebiyatı'nın güzide verimleri türkülerimiz.

Kültürün, yaşama şeklinin aynası sanki türkülerimiz...

Read more TÜRKÜ(LERİMİZ) BİZİ SÖYLÜYOR MU(YDU) Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

iletisimkurma

iletisimkurma
Anlatım; duygu, düşünce, istek... lerin sözle ya da yazıyla başkalarına aktarılma sürecidir. Sözle aktarılması konuşma, yazıyla aktarılması yazma yoluyla gerçekleşir.

Anlatma insanları, çevreyi, olayları... gözleyerek/izleyerek/yaşayarak/dinleyerek/okuyarak ... gelişir.

Anlatım problemleri çözerek/konuşarak/yazarak ... gelişir.

Anlatma güçlüğünde aşağıdaki durumlarla siz de eminim karşılaşmışsınızdır: “Anlatamadım galiba. / Siz beni dinlemiyorsunuz ki. / Ne söylediğiniz anlayamadım. / Ne kadar kötü yazı. Hiçbir şey anlaşılmıyor. / Söylemek istediklerimi yazamıyorum. / Okuduğumdan bir şey anlayamadım. / Zorlandım ama yine de anlayamadım / Anlaşılmıyor, olmuyor… vb”

Read more ANLAT(A)MIYORUZ ASLINDA Yorum yaz (0 Yorumlar)
Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini ve çocukluk...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım’dır....
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve...
Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş, “temiz” mânasına...
(1873 - 1936) 1 Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi. 1873‘te İstanbul‘da Fatih...
Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme başladı. Eğitimini...
Sona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...
Şair (D. 28 Haziran 1929, Göktepe kasabası / Sarıveliler / Karaman – Ö. 29 Ağustos 2018, İstanbul) 28 Haziran 1929 tarihinde Karaman ili Sarıveliler kazası Göktepe kasabasında...
Ömer Lütfi METE Şair, yazar, gazeteci ve senarist. 1950 yılında Rize’nin İyidere ilçesi -eski ismi Aspet diyede bilinen- Fıçıtaşı mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini...
Aşık Sefil Selimi, Asıl adı Ahmet Günbulut (d. 26 Ağustos 1933, Şarkışla - ö. 30 Aralık 2003, Sivas), yazar, türkü yazarı. İlkokul'dan sonra iki yıl ortaokula devam ettikten...
Ahmet Yılmaz Soyyer’in Şiir Dünyası Yılmaz Soyer, ya da şiir dışındaki çalışmalarıyla A. Yılmaz Soyyer, 1960 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Annesi ve babası o henüz...