Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet   Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet Powered By GSpeech
Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet

Saliha MALHUN

Saliha MALHUN

(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)
202208032103Bâb-ı Hümâyun…
Sultan Üçüncü Ahmet Hân, güzel yüzünü ve mercan mevceli gözlerini annesi Râbia Gülnûş Emetullah Sultan’dan mı almış? Öyle olmasa ikindi güneşinin bu solgun saatinde varlığın orta yerinde dehrin gözleri gibi parlar mı bu çeşme?
Asırlardır ebediyete akan bu sebil, hâfızasına sinen binlerce bakışla beni fark etti mi acaba? Ürperiyorum… İlk defa eşyânın beni fark etmiş olmasından korkuyorum. Ona baktığımda kalbime üşüşen yüzler, sesler ve görüntüler, kendinden çok benim varlığıma bir kanıt sanki. Ne tuhaf… İlk defâ bir çeşmenin varlığımda bir payı olduğunu hissediyorum… Vâr olmak biraz da hâfızaya dokunan suretler, sesler ve kokularmış demek.
Read more DERYÂYI SİM İÇİNDE ZÜMRÜT GERDANLIK Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

ah simya‘Evvelâ kendini tanımayla çıkmalı yola’ demiş büyükler. İlk önce kendini keşfetmeli insan… Madem yola revân olmanın vakti gelmiştir; o hâlde önce kendi semtimi dolaşmalı diyerek çıkıyorum Yahşibey Mahallesi, Kocacafer Sokaktaki evimden.
Hisar ekseninden bakıldığında, şehrin batı yakasındaki en eski Osmanlı semti burası. Eğer her şehrin bir kalbi varsa, Bursa’nın kalbi de muhakkak Murâdiye’dir!

Read more BEYAZ SİMYÂ, YEŞİL KEFEN (ÂH MURÂDİYE!) Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 4 - 7 dakika)
deccal ruhubSon çeyrek yüzyılımız toplumsal aklın hikemî gelenek ve kendine has ontolojisinden uzak, bütünüyle gizem ve komplo teorisyenlerinin programları ile temsil edilmesine rağmen gözünün önünde cereyan eden gerçek komploları okuyamaması yahut okumaması oldukça tuhaf…
Ülke entelijansiyası olarak “ütopya” kadar zihnimizin kapalı olduğu en önemli alan belki de uluslararası kültürel ve arkeolojik diplomasi ve onun dili. Oysa son Amerikan seçimlerine gelene kadar târih ve san’at târihçilerinin gözünün önünde seyretmesine rağmen okuyamadığı ve ülke ruznamesinde asla konu edilmeyen bir şeytan geçidi var ki; Antik Palmyra Kemerinin küresel bir turizm perdesi arkasında yeniden inşâsı!
Read more ULUSLARARASI KÜLTÜREL ve ARKEOLOJİK DİPLOMASİDE DECCAL RUHUNU DEVLETLEŞTİRMEK! Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 3 - 6 dakika)
torenin cocuklariGeçtiğimiz yıllarda, bazı feysbuk sayfalarındaki adak heykelleri için yapılan "namaz kılan Sümerliler" paylaşımları görünce şaşırıyordum.
Gariptir… İnsanlar dînin özünü anlamaktan ziyâde şekli ile alâkadar oldukları için, elleri böğründe gördükleri her şekil onlar için namaza ve inanmakta olduğu dînin hak olduğuna bir delil sayılıyor. Bu bilgileri paylaşanların ve yorumlayanların sosyal statülerine baktığımızda üniversite mezunu hatta akademisyen olanlara dahî rastlamak mümkün. Aslında sadece onlar değil; televizyonlar da akşama kadar bu tarz gizem, büyü, tılsım, ufo, uzaylı, sürüngen gibi garip hikâyeler ile dolu.
Read more EN KADİM HİKÂYE’NİN (TÖRELİLER’İN) DEVLETİ ve ÇOCUKLARI Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)
ontik aklimiz nabi"Nâbî ile ol âfetin ahvâlini naklet
Efsâne-i Mecnûn ile Leylâ’dan usandık"
(Nâbi)
Ne vakit Nâbi'nin "usandık" redifli gazelini işitsem aklıma Şeyh Gâlip Dede gelir;
Read more ONTİK AKLIMIZIN SÖZ KUMAŞI; NÂBÎ Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)
he gidi osmanliSadece dostlarına değil, hainlerine dahî şol zümrüt nakışlı, yakut bakışlı türbelerle ne lütufkârlıkta bulunmuşsun ya aşk olsun sana!
Tarihte en illet olduğum adamdır Mustafa Reşit Paşa. Kendi de, oğlu Ali Galip Paşa da hâlâ Payitahttın koynunda dem sürüyor.
Read more HEY GİDİ OSMANLI! Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)
ekrem ayverdiyeGünlerdir hep bu fotoğrafa bakıyorum.
Bulunduğum zaman ve mekândan, fotoğraftaki zaman ve mekâna akmak istiyorum.
İlk defa sûfilerin yakaza dedikleri o gündüz düşünün anladıkça "yaratılan" bir mânâ sarmalı, ân'ın içindeki o zamansızlıkta bir keşf olduğunu fark ediyorum. Nur tünellerini fark etmek ve oralardan tayy-i mekân etmek insanın hâlince mümkün. Çünkü insan ne görürse, ne görüyorsa yahut ne görebiliyorsa içinde bulunduğu hâl içinden görebiliyor.
Read more EKREM HAKKI AYVERDİ'YE... Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)
202112261026Ne tuhaf...
Şark ve Garb, temelde hep aynı hatırlayışın deveranında dönüp durmuşlar. Thales’den Fisagor Dede’ye kadar bu ermiş ve erimiş filozoflar kafilesi “varlığı hep birlemişler.”
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)
kan uykusuKavram zehirlenmesiyle zihni işgal edilmiş, kendi içinde dahî bin parçaya bölünen bu toplumun en sahîh sırrı "vatan ve mukaddesat" sevgisidir!
Yesevî Maturudî-Hanefî ekolünün ezelî ve ebedî medeniyet tasavvurunun yüksek üslûbunu çözmüş kutlu ve zarif dervişleri...
Târihin bir tecellîsi olarak bu ontik iklimden uzaklaştırılmış, kendi ontik iksirini tekfire ayarlı o zehrin içinde, yine de kendi ruh köküne mütemâdiyen panzehir üretmek için kelime ve izlere tutunmaya çalışan hâlis Anadolu evlâtları...
Read more KAN UYKUSU... Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)
Bursa'da zaman-Bursa'da İkinci Zaman-
Şehir, kendisiyle konuşması bilene çok şey anlatır.
Tophane sırtlarından şehre bakanların farkında olmasa da o neftî buhur içinde seyrettikleri ikinci bir zaman vardır. İsa’dan önce 1300’ler, Prusa’nın elmas kalbi İnkaya’dan çıkan köfeki taşlarının kollarıyla şehri sarıp sarmaladığı yıllardır.
Read more ŞEHİR KANLA DEĞİL AŞKLA FETHEDİLİR (1) Yorum yaz (0 Yorumlar)
Alaeddin Bey 19 Kasım 1994 de Harbiye Kültür Konser Salonunda hicaz bir şarkı okuyor. "Kimseyi böyle perîşân etme Allâh'ım yeter, Uyku tutmaz, bir ümit yok, gelmiyor hiçbir...
Menâkıb-ı Mustafa Safî müellifi Derviş İbrahim Hilmî Bey’in kendisinden üç yaş küçük olan kardeşi Muhammed Zühdî Bey, Boluludur ve Mudurnulu Halil Rahmî Efendi’nin...
Sanatçı ve Devlet Adamı Gece on buçuk sularında kapısı çalınıyor Alaeddin Bey'in, kapıda polisler. Cumhurbaşkanı Celal Bayar hanım öğretmenler için bir yemek vermiş. Sohbet...
Mehmet Kaplan, üniversitelerde, sanat, edebiyat ve kültür çevrelerinde tanınmış bir edebiyat araştırmacısı; eleştirmen, denemeci, “müşfik ve müşvik bir hoca”, kültür adamı,...
Yahya Kemal Beyatlı, kendi kuşağına ve daha sonraki kuşaklara mensup birçok şairi yazarı ve kültür adamını etkilemiş bir şairdir. Onun meydana getirdiği etki ve bıraktığı iz,...
Türk edebiyatının daima ağır basan kefesi, Türklüğün ortak değeri Dede Korkut Hikâyeleri; mitoloji, tarih, sosyoloji ve kültür gibi alanlarda kaynak durumundadır. İçeriğinin...
Alaeddin Yavaşça 1945 yılında İstanbul Erkek Lisesini birincilikle bitirir ve tıp fakültesi imtihanlarını kazanır, tıp tahsiline başlar. Son sınıfta bir fasıl toplantısındadır....
Makedon isyancılar Cemile'nin annesini, babasını katlediyor. Henüz beş yaşındaki Cemile'yi de süngülemişler, öldü diye bırakmışlar. Saatler sonra Osmanlı askeri bulmuş,...
Alaeddin Yavaşça emanetini teslim etti. Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesi Haziresi'ne defnedildi. Yahya Kemal diyordu ya "Kökü mazide olan atiyim" diye. Tam Alaeddin Yavaşça...
Oğuzların atası Oğuz Han ve oğullarının destanını anlatan başlıca iki kaynak vardır. Bunlardan birincisi Paris Milli Kütüphanesi’nde bulunan Uygur yazısıyla yazılmış, eksik tek...
Türk illeri dünyanın en eski illerinden olarak, dört bin yıla yakın keçmişl a rind a Asya, Afrika ve Avrupa qitelerine yayılmışlar ve oralarda büyük millet ve devletler...
“Tarihî çeşmeler zamanın gözleridir. Geçmişten geleceğe bakarlar. Hiç ummadığınız bir köşe başında bile tarihin şahitleri olarak karşınıza dikilirler. Siz önünden geçip...
"Bugün dünya birbirine zıt iki yere parçalanmıştır: zalimler ve mazlumlar. Niçin bu insanlardan birisi parasının gücü ile sanat öğrensin, eğitim alabilsin; diğeri ise bütün...
Türk dünyası edebiyatlarının önemli bir parçasını teşkil eden Özbek edebiyatı, Özbekistan’ın bağımsızlığa kavuşmasıyla birlikte, kendine özgü metotlar geliştirerek dünya...
Günümüzde geçmişte hiçbir zaman olmadığı kadar fazla insan tarih yazmanın, aynı şekilde hiçbir zaman olmadığı kadar insan da geçmişe dair bilgi edinmenin peşindedir. Bu...
Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Powered By GSpeech