Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet

Saliha MALHUN

Saliha MALHUN

(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)

ruhumuzz

ruhumuzz
Bazen oturup düşününce bir dönem Batılı filozofları gereğinden fazla mı küçümsedim acaba diye endişe ediyorum. Hikmetin peşinden koşarken kaçırdığım ya da kaçırdığımız bir şey mi var? Zira bu kuramlara baktığım zaman üzerinde çok ciddi insan muhayyilesi ve emeği, fikri mesaisi olduğunu görüyorum.
Şu da bir gerçek ki insanoğlu her devirde farklı fikirde olanı, farklı cemaat ve grupları, farklı düşünceleri hep hırpalamış ve ihtiva ettikleri anlamları fark edemeden yüz çevirivermiş. Oysa hazır olana konmak, günlük sloganlaştırılmış ifadelerle papağan gibi tekrara düşmek kolaydır! Düşünmeyi ve an/lamayı sanki kaldırılmaz bir yük gibi gördüğümüzden olacak sadece heves ettiklerimize yönelmişiz.

Read more RUHUMUZ NEYİ İFADE EDİYOR ACABA?
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)
daha dun gibi saliha malhun
daha dun gibi saliha malhun
Âh!..
İnsanın içi ağrır mı?
İçim ağrıyor işte…
Dedem dışında kaybettiğim hiçbir yakınımın ardından ağlamadım ben. Şimdi Feyyaz Ağabeyimin hastalık haberini işittiğim andan itibaren gözyaşlarım irademin dışında mütemadiyen akıyor. Tuzlu, sıcak ve yakıcı gözyaşları… İsyan yok içinde sadece garip bir âh var.
Benim gibi insanlardan kaçan bir münzevînin Feyyaz Ağabeyi gibi bir Hakk dostu ile karşılaşması büyüklerin bir koruması ve lütfu idi hiç şüphesiz.
Read more DAHA DÜN GİBİ GİDİŞİN EY CÂN!
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)

yasamak uyanik kalarak

yasamak uyanik kalarak
Herakleitos'u çok severim. Kalbi bir semender gibi yandığından belki de. Ermişlerden, erimişlerden olduğu için.
İnsan her şeyini kaybedince nasıl yaşar? Bunu bu dünyada kaybedecek bir şeyleri olmayanlardan öğrenmek gerek. Herakleitos'tan en çok da. Dünyayı eliyle geri itmişlerden. Hayatın sırrını bulan kişi bana göre Herakleitos. Bulanların kaybettiği, kaybedenlerin de bulduğu o ince neftî çizgide buruşuk elleriyle ara sıra el sallayan bu eski derviş, zaman duvarındaki en kadim dostlarımdan biridir, her gördüğümde "fâni" olduğumu hatırlatır.

Read more YAŞAMAK; UYKUDA UYANIK KALARAK...
(Okuma süresi: 1 dakika)

ifritlesen dil

ifritlesen dil
Sosyal medyada, ekranlarda gazeteci denilen ve köprüaltı diliyle verip veriştirmeyi marifet zanneden bir kısım köşeciler, yazarlar ve akademik câmia, çoğunlukla haddini bilmeyerek mütemadiyen birbirine sataşmakta, hakaret etmektedir.

Bizim hâzirûna bu konuda söyleyeceğimiz şunlardır;

Kaşgarlı Mahmut, ünlü eserinde, insan soy ve sopunu ve haysiyetini aşağılayıcı kelimelerin Türklüğün dilinde ve lügatinde bulunmadığını söyler. Küfür, kavram olarak Türk ontolojisinde ve lügatinde yoktur!

Read more GÜNLÜK TAHRÎRÂTIN İFRİTLEŞEN DİLİ!
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)
bursa yenisehir
bursa yenisehir
Hisar’dan bakanların ancak gözlerini yumduğunda derûnunda görebileceği ilk köydür Yarhisar. Osmanlının ilk başkenti Yenişehir’in kalbinde sakladığı bu köy, Bursa’nın yakasına taktığı ontik bir elmas broş gibidir. Köyün köklerine ve kökenine bakanlar, orada Kayı denilen boyun “fütûhat” ruhunu nasıl yeşerttiğini derinden müşahede edebilirler.
Read more 'FÛTÛHAT RUHUNUN YEŞERDİĞİ KÖY;YARHİSAR
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)

ayasofya cami

ayasofya cami
Tebâmızdaki Ermeni Patriğimiz; "Ayasofya çağın ve insanlığın barış sembolüne dönüşsün. İtikatlarımız ayrı olsa da aynı tek Allah’a inanmıyor muyuz?" diye buyurmuşlar.

Bunu işiten cümle hümânist, gümanist, hoş, loş bize göre de boş adam ve madamlar, nasâra-bozara veznindeki cümle kardeşlik ve sevgi ruhban ve ruhbâniyeleri, şimdilerde pevsilvanya yaylasında loca baykuşuna dönmüş möhderem kadar olamasa da, derhâl gözleri tüllenmiş, hislenmiş, puslanmış ve pislenmiş olarak bu teklif karşısında "barış, kardeşlik, birlikte çan çalıp, altar masasında koro ile ilâhi söyleyüp, ibâdetleşme bittiğinde, kapıda bekleyip, patrik efendilere sakallarını sıvazlamaları içün hoş kokulu gül suyu ikrâm edüp, ellerinden de bir lokmacık İsâ'nın ekmeğini teberrük eyleme hayalleri ile âdeta kendilerinden geçerek bu âlicenaplığa secdeye kapanmışlardır.

Read more AYASOFYA CÂMİÎ ŞERÎFİ DİNLER ŞİRKETİ DEĞİLDİR!
(Okuma süresi: 4 - 7 dakika)

ikonografi

ikonografi
Batı'nın gölgesinde düşünmeye başladığımızdan beri kendimize dair hikâyemiz de bitti bizim!
Çünkü bu âlemdeki en büyük hikâye insanın kendinden kendinde olan yolculuğudur.
Bir öykücü ve hikâyeci değilim ben. Bu sebeple bu konuda ahkâm kesecek değilim. Ancak kendimdeki bu hikâyesizliği kadim şehirlerin surlarına, selâtin câmilerin ulu minarelerine, revaklarına bakarken düşündüm hep.

Read more İKONOGRAFİ ve İKONOLOJİSİZ CUMHURİYET, MEDENİYETİNE YABANCI, HATTA DÜŞMAN BİR GARİP OSMANLICILIK!
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

sufi turk

sufi turk
“Hani Rabbin meleklere demişti ki: «Ben muhakkak kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım. Ona şekil verdiğim ve rûhum­dan üflediğim zaman, derhal onun için secdeye kapanın!» Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. "
(Hicr Sûresi)

Türklüğü anlatan yazılarımızda İslâmcıların şamanizm kokusu alması ne tuhaf...

Read more İKİ ÂLEMDE ŞAHSİYETLİ DURANDIR MÜSLÜMAN TÜRK
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)
sokak bostu
sokak bostu
Tam bizim sokağa saparken durdum. Sen örtülü olduğumu görmeyesin diye arka kapıdan eve girmek istiyordum. Sen beni gördün! Çaresiz yanına yaklaştım. Azarlayan gözlerine bakmaya korkuyordum. Yine de gülümsedim...
Bir çocuk herşeye rağmen büyüğüne sığınır ya? Oysa sen bir şey demeden arabana binip hızlıca kapısını vurdun! Bir anda çocukluğum ellerinden boşluğa savruldu!
Read more SOKAK BOŞTU
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

prusada

prusada
(’Ey oğul, beni şu şol gümüşlü kümbete koyasın.)

Takvimden bir sayfa daha koparılarak geçer zaman.

Târih, düşen yaprak, akan su, solan tendir şehrin aynalarında. Bittiği yerden yeniden başlanır okunmaya.

Kartacalı Hannibal nereden bilebilirdi ki Bithynialı Prusias’a kurdurduğu bu şehre bir gün gelip sığınacağını?

Taş ve bronz bilezikler…

Athena büstü, Apollon heykeller…

Read more PRUSA'DA AŞK OKUMALARI
Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
Sona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
Bulut bulut bembeyaz bir rüyadır çocukluk. Sonraya sadece ha­tırlananlar kalır. Kenarı tırtıklı sararmış fotoğraflardır vesikaları! Ve yakın akraba sohbetlerinde, "Ben...
Bir zamanlar Avrupa'da fizikçiler arasında önemli bir tartışma vu­ku bulur. Kâinattaki varlıklar acaba kendi içine mi bükülüyor? Eğer öyleyse onları çeken bir boyut olmalı ve bu...
Sert rejimler ve onların değişimi çabaları ile dolu ürkütücü ve bir o kadar da hayranlık uyandırıcı bir tarihe, insanlık tarihinin en cesur ama felâketli deneyimlerine sahip...
"Aslanın vücudu, yediği hayvanlardan mürekkeptir". Valery'nin, şairin, ken­dinden önce gelen şairlerle ilgisini anla­tan bir sözü. Fakat bu söz, şiir dışı alan­larda da geçerli....
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...
Ahmet Yılmaz Soyyer’in Şiir Dünyası Yılmaz Soyer, ya da şiir dışındaki çalışmalarıyla A. Yılmaz Soyyer, 1960 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Annesi ve babası o henüz...
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
Şair (D. 28 Haziran 1929, Göktepe kasabası / Sarıveliler / Karaman – Ö. 29 Ağustos 2018, İstanbul) 28 Haziran 1929 tarihinde Karaman ili Sarıveliler kazası Göktepe kasabasında...
Genç, beyaz, gürbüz kadın, tıpkı zalim âşığının hışmına uğramış evvel zaman cariyesine benziyordu... Soluk basma entarisi parça parçaydı. Gür, kıvırcık, kumral saçları, mermer...
Abdullah SATOĞLU Öyle bir insan tasavvur ediniz ki, hayatında şöhretten, şehvetten, kinden, alayıştan, mevkiden ve paradan hoşlanmamış; hiçbirşeye sadakada sarılmamış, istediği...
Şair, Yazar ve Gazeteci. Gazeteci yazar Osman Olcay Yazıcı 1953 Trabzon Sürmene doğumluydu. Osman Olcay Yazıcı, 1953’te Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Küçükdere Nahiyesinin...
Mehmed Akif, 1873 yılında İstanbul'da, sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih'in Sarıgüzel semtinin Nasuh mahallesinde 12 numaralı evde (Büyük bir yangında harap olan bu...