Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet

Saliha MALHUN

Saliha MALHUN

(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)

azalmali insan

azalmali insan
Bu ağacı tanıyorum ben…
Belki de hatırlıyorum…
Tıpkı kitâbesiz şehirlerin toprağın katmanlarına sırlanmış hâtıraları gibi hatırlıyorum bu mekânı, bu ağacı ve ağaç altında bir elif misâli duran mürşid-i kâmili…
Sokrates’in Eflâtun taşında, Eflâtun’un mağarasında, Üveys’in gönlündeki o tenhadan hatırlıyorum.
Zîra bilmek sâdece hatırlamaktan ibaret değil miydi?
Şeyh Gâlib’in;
"Gencînede resm-i nev gözettim
Ben açtım o genci ben tükettim"

Read more AZALMALI İNSAN Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)
202107180918
202107180918
Gariptir...
Beyşehir Eşrefoğlu Câmi minberi ve mihrâbı Osmanlı'nın en erken gördüğü düşlerden biridir. Şuracıkta duran Kubâd Abâd Sarayı'nın ihtişamına aldırmadan kendi molekülü içinde o sahih düşü tâbire koyularak yeniden bir medeniyet tasavvur etmek için aklının kuyusuna dalmış.
Read more RÜYA İÇİNDE RÜYA Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 3 - 6 dakika)
gorsel 2021 07 04 06 17 58
gorsel 2021 07 04 06 17 58
İstanbul’daydım bugün yine… Biliyorum sana haber vermeliydim gelirken. Bana kendine bir iyilik yap ve İstanbul’a gel demiştin. Seninle olsak neler yapardık bilmiyorum. Belki Yerebatan Sarnıcı’nda gezerdik yine. Sonra boğazda balık yerdik değil mi?
Bense… bense yine Eyüp Sultan Hazretlerini ziyaret edip sonra da Kaşgâri Dergâhına çıktım. İnerken her zamanki gibi Üstâdın kabrini ziyaret ettim, isimsiz mezar taşıyla söyleştim. Evet, biz onunla her zaman söyleşiriz böyle. O isimsiz taş neler anlatmaz ki bir anlık seyyâlede.
Read more SESSİZTANBUL Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)
sehir askla fethedilir1
sehir askla fethedilir1
-Bursa'da İkinci Zaman-
Şehir, kendisiyle konuşması bilene çok şey anlatır.
Tophane sırtlarından şehre bakanların farkında olmasa da o neftî buhur içinde seyrettikleri ikinci bir zaman vardır. İsa’dan önce 1300’ler, Prusa’nın elmas kalbi İnkaya’dan çıkan köfeki taşlarının kollarıyla şehri sarıp sarmaladığı yıllardır.
Read more ŞEHİR KANLA DEĞİL AŞKLA FETHEDİLİR (1) Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)
kimse saramaz yarani
kimse saramaz yarani
Zaman bir bardak su boşalıveriyor zaman aynasından... Hayat nedir ki ölümü ve ölüleri özlemedikten sonra… Sen hangi hatırayı sakladın bilmiyorum ama benim biriktirdiklerimin bir adı yok hâlâ.
Benim için perdelerin ardında sırlar... Belki buna inanmazsın biliyorum ama zaten bir meçhule teslim olmak değil mi sevgi de?
Read more KİMSE SARAMAZ YARANI Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)

2021 05 15 15 39 05

2021 05 15 15 39 05
Uykudan uyanan Hüdâî, teleşla dergâhın taşlığa koştu.
Geç kalmıştı…
Mübarek Şeyhi birazdan abdest almak için o ahşap merdivenlerden inecekti.
İbriği bağrına basarak dua etti;
“Rabbim, dedi, buz kesilen yüreğimi kim eritecek benim. Kim ısıtacak buz çöllerini. Her şeye razıyım Rabbim, yeter ki, mübarek şeyhimin elleri üşümesin, buz çöllerinde kalmaya razıyım!”
Aşk denizinin kıyıları niceymiş Hüdâî’den öğrendi bu şehir.

Read more BENİ BİTMEYECEK HİKÂYENLE OYALA... Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)
sehir askla fethedilir3
sehir askla fethedilir3
Bir Başkent Her Zaman Konuşur-
Yenişehir…
Hisar’dan şehre bakanların o neftî buhurlukta seyrettiği ilk şehirdir Yenişehir. Şehrin neresinden bakılırsa bakılsın ilk o görülür, ilk o tanınır, ilk o hissedilir.
Nasıl hissedilmesin ki? Bütün cihana yayılmış o kadim çınarın kökleri işte şurada kendisine yâr olmuş Yarhisar’ın hemen yanı başında, ovanın en muhteşem köşesinde bağdaş kurmuş asırlardır oturuyor. O haşmetli mâzinin köklerini ve kökenini işte burada hiç eskimeyen ve eskimeyecek olan Yenişehir’de ve onun bu “oturumunda” aramak lâzım. Aramalı fakat nasıl? Aramalı fakat neyle?
Read more ŞEHİR KANLA DEĞİL AŞKLA FETHEDİLİR (3) Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)
tore nezaket
tore nezaket
Tanzimat, meşrutiyet ve çok partili cıvımanın Türk devlet geleneğindeki on bin senelik şahsiyeti kaybettirdiği bir vakıa!
Son otuz senedir de politikacılar, ve şıracı-bozacı veznindeki bir takım köşeci yazarların kullandığı çerden çöpten tophaneli ağzı sebebiyle bu menfilik sür’atle ivme kazanmaya devam ediyor.
Türklük anlayışı ve Müslümanlık ile Anadolu topraklarına yeni bir şahsiyet kazandıran Oğuz Türkleri, bilhassa hükûmet tekniğini de on bin senelik Töre esası üzerine yükseltmişlerdi.
Read more NEZAKETSİZLİK, EDEP, TERBİYE ve TÜRKÇE BİLMEYEN SİYASET ERKÂNI! Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)
sehir askla fethedilir2
sehir askla fethedilir2
-Fütûhat Ruhunun Yeşerdiği Şehir; Yarhisar-
Hisar’dan bakanların ancak gözlerini yumduğunda derûnunda görebileceği ilk köydür Yarhisar. Osmanlının ilk başkenti Yenişehir’in kalbinde sakladığı bu köy, Bursa’nın yakasına taktığı ontik bir elmas broş gibidir. Köyün köklerine ve kökenine bakanlar, orada Kayı denilen boyun “fütûhat” ruhunu nasıl yeşerttiğini derinden müşahede edebilirler.
Read more ŞEHİR KANLA DEĞİL, AŞKLA FETHEDİLİR (2) Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)
devletimiz kutlu olsun
devletimiz kutlu olsun
Atatürk'ten sonra ülkenin üzerine çöken Masonizma vebasını saymazsak Cumhuriyeti var eden Ankâ'nın toprağını o milletin "sesinde"; yâni şiirinde, "hâfızasında"; yâni şairin fikir toprağında ve coğrafyasında aramak gerekir.
Yahya Kemâl Beyatlı ne yazık ki bizim gibi nesillerin ufkunda sadece bir kaç şiiri ile belirip kaybolmuş hatta kasten kaybettirtilmiş ontik bir hâfıza coğrafyasıdır.
Read more DEVLETİMİZ VE MECLİSİMİZ DAİMA KUT/LU OLSUN Yorum yaz (0 Yorumlar)
Türk illeri dünyanın en eski illerinden olarak, dört bin yıla yakın keçmişl a rind a Asya, Afrika ve Avrupa qitelerine yayılmışlar ve oralarda büyük millet ve devletler...
Toplum hayatında vazgeçilmez olan din, aynı zamanda medeniyet kurmakta da etkin bir rol oynar. Din, bazen toplumun geneline hitap eder, bazen de bireysel anlamda dinden güç...
Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini ve çocukluk...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım’dır....
Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş, “temiz” mânasına...
(1873 - 1936) 1 Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi. 1873‘te İstanbul‘da Fatih...
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve...
Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme başladı. Eğitimini...
Sona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
Oxford Üniversitesi’nin XX. yüzyılda en büyük dil felsefesi uzmanlarından (ölm.1960) Prof. J.L.Austin, ‘A Plea for Excuses’ adlı makalesinde bir edimin ‘yanlışlıkla’ (‘by...
Ömer Lütfi METE Şair, yazar, gazeteci ve senarist. 1950 yılında Rize’nin İyidere ilçesi -eski ismi Aspet diyede bilinen- Fıçıtaşı mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini...
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...