Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet

Saliha MALHUN

Saliha MALHUN

(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)

2021 05 15 15 39 05

2021 05 15 15 39 05
Uykudan uyanan Hüdâî, teleşla dergâhın taşlığa koştu.
Geç kalmıştı…
Mübarek Şeyhi birazdan abdest almak için o ahşap merdivenlerden inecekti.
İbriği bağrına basarak dua etti;
“Rabbim, dedi, buz kesilen yüreğimi kim eritecek benim. Kim ısıtacak buz çöllerini. Her şeye razıyım Rabbim, yeter ki, mübarek şeyhimin elleri üşümesin, buz çöllerinde kalmaya razıyım!”
Aşk denizinin kıyıları niceymiş Hüdâî’den öğrendi bu şehir.

Read more BENİ BİTMEYECEK HİKÂYENLE OYALA... Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)
tore nezaket
tore nezaket
Tanzimat, meşrutiyet ve çok partili cıvımanın Türk devlet geleneğindeki on bin senelik şahsiyeti kaybettirdiği bir vakıa!
Son otuz senedir de politikacılar, ve şıracı-bozacı veznindeki bir takım köşeci yazarların kullandığı çerden çöpten tophaneli ağzı sebebiyle bu menfilik sür’atle ivme kazanmaya devam ediyor.
Türklük anlayışı ve Müslümanlık ile Anadolu topraklarına yeni bir şahsiyet kazandıran Oğuz Türkleri, bilhassa hükûmet tekniğini de on bin senelik Töre esası üzerine yükseltmişlerdi.
Read more NEZAKETSİZLİK, EDEP, TERBİYE ve TÜRKÇE BİLMEYEN SİYASET ERKÂNI! Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)
devletimiz kutlu olsun
devletimiz kutlu olsun
Atatürk'ten sonra ülkenin üzerine çöken Masonizma vebasını saymazsak Cumhuriyeti var eden Ankâ'nın toprağını o milletin "sesinde"; yâni şiirinde, "hâfızasında"; yâni şairin fikir toprağında ve coğrafyasında aramak gerekir.
Yahya Kemâl Beyatlı ne yazık ki bizim gibi nesillerin ufkunda sadece bir kaç şiiri ile belirip kaybolmuş hatta kasten kaybettirtilmiş ontik bir hâfıza coğrafyasıdır.
Read more DEVLETİMİZ VE MECLİSİMİZ DAİMA KUT/LU OLSUN Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

saliha malhun

saliha malhun
Kutadgu Bilig, hiç kuşku yok ki bir devlet felsefesi ve siyâsetnamesi olduğu kadar merkezine insanı ve onun kemâlini aldığı için de sadece Türk-İslâm medeniyetinin mirası değil, kadim olanı keşf mahiyetinde olduğu için insanlığın da ortak irfan mîrâsı hükmündedir.

Read more “TANRISAL ÖZLE BULUŞMA” Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)
hudai
hudai
Omnes viae Romam ducunt: Bütün yollar Roma'ya çıkar. İsâ'yı; yani temsil ettiği sevgi ve şefkat dînini öylesine eritmiş ki kaskatı kesilmiş kelimenin kalbi! Roma, şeytanın adeta çarptığı bir kelime! Tersinden okunduğunda "amor" güya sevgiyi ve aşkı temsil eden Eros'u temsil ediyor. Şu haliyle kutsal denilen "Roma" aşkı değil, mânâyı tersine çevirdiği edepsizliği, nefreti ve vahşeti temsil ediyor. Bütün yolları tıkayan, insanlığı kan gölünde boğan iştihâ.
Read more BÜTÜN YOLLAR HÜDÂİ'YE ÇIKAR! Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)

ruhumuzz

ruhumuzz
Bazen oturup düşününce bir dönem Batılı filozofları gereğinden fazla mı küçümsedim acaba diye endişe ediyorum. Hikmetin peşinden koşarken kaçırdığım ya da kaçırdığımız bir şey mi var? Zira bu kuramlara baktığım zaman üzerinde çok ciddi insan muhayyilesi ve emeği, fikri mesaisi olduğunu görüyorum.
Şu da bir gerçek ki insanoğlu her devirde farklı fikirde olanı, farklı cemaat ve grupları, farklı düşünceleri hep hırpalamış ve ihtiva ettikleri anlamları fark edemeden yüz çevirivermiş. Oysa hazır olana konmak, günlük sloganlaştırılmış ifadelerle papağan gibi tekrara düşmek kolaydır! Düşünmeyi ve an/lamayı sanki kaldırılmaz bir yük gibi gördüğümüzden olacak sadece heves ettiklerimize yönelmişiz.

Read more RUHUMUZ NEYİ İFADE EDİYOR ACABA? Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)
efkar tefekkur dili
efkar tefekkur dili
Lascia ch’io pianga…
mia cruda sorte…
e che sospiri La libertà…
Bırakın da kara bahtım için ağlayayım.
Kaybettiğim özgürlüğüme yanayım.
Böyle diyor üç buçuk oktavlık sesiyle Farinelli aryasında. Gerçi şarkının sözleri İtalyanca’dan çevrildiğinde “zâlim kaderime ağlayayım” şeklinde olsa da, yine de gönüldeki aksine göre anlam buluyor.
Read more EFKÂRIN ve TEFEKKÜRÜN DİLİ Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)
daha dun gibi saliha malhun
daha dun gibi saliha malhun
Âh!..
İnsanın içi ağrır mı?
İçim ağrıyor işte…
Dedem dışında kaybettiğim hiçbir yakınımın ardından ağlamadım ben. Şimdi Feyyaz Ağabeyimin hastalık haberini işittiğim andan itibaren gözyaşlarım irademin dışında mütemadiyen akıyor. Tuzlu, sıcak ve yakıcı gözyaşları… İsyan yok içinde sadece garip bir âh var.
Benim gibi insanlardan kaçan bir münzevînin Feyyaz Ağabeyi gibi bir Hakk dostu ile karşılaşması büyüklerin bir koruması ve lütfu idi hiç şüphesiz.
Read more DAHA DÜN GİBİ GİDİŞİN EY CÂN! Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)
seherin bestesi
seherin bestesi
-Kürdîlihicazkâr-
İstanbul’un bütün eski semtleri gibi Fâtih de derûnunda öyle solmaz hâtıralar biriktirmiş ki bir “halk-ı cedîd” makinesi icâd edilse derhal eski âleminde yeniden halk olunacaktır.
Kendini, zamâna ve mekâna hapsolmuş ve namütenâhi bir yokluğa aktığı vehmine kaptıran bu güzel şehr, üzerine kapanan zaman perdesini yalnızca eski mûsikînin makam ve perdeleriyle açarak aşikâr eylemiş.
Read more ŞEHRİN DÂÜSSILA BESTESİ Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)

yasamak uyanik kalarak

yasamak uyanik kalarak
Herakleitos'u çok severim. Kalbi bir semender gibi yandığından belki de. Ermişlerden, erimişlerden olduğu için.
İnsan her şeyini kaybedince nasıl yaşar? Bunu bu dünyada kaybedecek bir şeyleri olmayanlardan öğrenmek gerek. Herakleitos'tan en çok da. Dünyayı eliyle geri itmişlerden. Hayatın sırrını bulan kişi bana göre Herakleitos. Bulanların kaybettiği, kaybedenlerin de bulduğu o ince neftî çizgide buruşuk elleriyle ara sıra el sallayan bu eski derviş, zaman duvarındaki en kadim dostlarımdan biridir, her gördüğümde "fâni" olduğumu hatırlatır.

Read more YAŞAMAK; UYKUDA UYANIK KALARAK... Yorum yaz (0 Yorumlar)
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve...
Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini ve çocukluk...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım’dır....
Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş, “temiz” mânasına...
(1873 - 1936) 1 Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi. 1873‘te İstanbul‘da Fatih...
Çocuk yazını; seslendiği hedef kitlenin özelliklerini, yetişkinlere yönelik olan yazınsal yapıtlara göre daha fazla göz önünde bulunduran bir alandır. Bu yazınsal alanın hedef...
28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme başladı. Eğitimini...
Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
Sona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
Anadili Bilinci ve Duyarlığı Anadili, insanın içinde doğup büyüdüğü aile ya da toplum çevresinde ilk öğrendiği dildir (Vardar, 2002: 17). Başlangıçta anneden ve yakın...
Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Ziya Gökalp ilkokulunu(1980), Eskişehir İmam-Hatip Orta ve lise kısmını (1987) bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler...
Şiiri, kristal bir menşurdan geçip binbir renge dönüşen sesli ışıklara benzeten Goethe: "Hayatın da, ölümün de sırrına erip, rûha gömülen bir hazine ve batmayan bir güneşle kucak...
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...
a) Çocuk, Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı “Çocuk Edebiyatı” kavramını tanımlayabilmek için önce bu kavramı oluşturan sözcüklerden “çocuk” ve“edebiyat” sözcükleri üzerinde durmak...