Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet

Saliha MALHUN

Saliha MALHUN

(Okuma süresi: 1 dakika)

ifritlesen dilSosyal medyada, ekranlarda gazeteci denilen ve köprüaltı diliyle verip veriştirmeyi marifet zanneden bir kısım köşeciler, yazarlar ve akademik câmia, çoğunlukla haddini bilmeyerek mütemadiyen birbirine sataşmakta, hakaret etmektedir.

Bizim hâzirûna bu konuda söyleyeceğimiz şunlardır;

Kaşgarlı Mahmut, ünlü eserinde, insan soy ve sopunu ve haysiyetini aşağılayıcı kelimelerin Türklüğün dilinde ve lügatinde bulunmadığını söyler. Küfür, kavram olarak Türk ontolojisinde ve lügatinde yoktur!

Read more GÜNLÜK TAHRÎRÂTIN İFRİTLEŞEN DİLİ!
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)

ayasofya camiTebâmızdaki Ermeni Patriğimiz; "Ayasofya çağın ve insanlığın barış sembolüne dönüşsün. İtikatlarımız ayrı olsa da aynı tek Allah’a inanmıyor muyuz?" diye buyurmuşlar.

Bunu işiten cümle hümânist, gümanist, hoş, loş bize göre de boş adam ve madamlar, nasâra-bozara veznindeki cümle kardeşlik ve sevgi ruhban ve ruhbâniyeleri, şimdilerde pevsilvanya yaylasında loca baykuşuna dönmüş möhderem kadar olamasa da, derhâl gözleri tüllenmiş, hislenmiş, puslanmış ve pislenmiş olarak bu teklif karşısında "barış, kardeşlik, birlikte çan çalıp, altar masasında koro ile ilâhi söyleyüp, ibâdetleşme bittiğinde, kapıda bekleyip, patrik efendilere sakallarını sıvazlamaları içün hoş kokulu gül suyu ikrâm edüp, ellerinden de bir lokmacık İsâ'nın ekmeğini teberrük eyleme hayalleri ile âdeta kendilerinden geçerek bu âlicenaplığa secdeye kapanmışlardır.

Read more AYASOFYA CÂMİÎ ŞERÎFİ DİNLER ŞİRKETİ DEĞİLDİR!
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

sufi turk“Hani Rabbin meleklere demişti ki: «Ben muhakkak kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım. Ona şekil verdiğim ve rûhum­dan üflediğim zaman, derhal onun için secdeye kapanın!» Meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. "
(Hicr Sûresi)

Türklüğü anlatan yazılarımızda İslâmcıların şamanizm kokusu alması ne tuhaf...

Read more İKİ ÂLEMDE ŞAHSİYETLİ DURANDIR MÜSLÜMAN TÜRK
(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)

adam kimsesizZaman bir bardak su boşalıveriyor zaman aynasından. Hayat nedir ki ölümü ve ölüleri özlemedikten sonra. Sen hangi hatırayı sakladın bilmiyorum ama benim biriktirdiklerimin bir adı yok hâlâ.

Benim için perdelerin ardında sırlar... Belki buna inanmazsın biliyorum ama zaten bir meçhule teslim olmak değil mi sevgi de?

Read more GERÇEKTEN KİMSE SARAMAZ YARANI
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

prusada(’Ey oğul, beni şu şol gümüşlü kümbete koyasın.)

Takvimden bir sayfa daha koparılarak geçer zaman.

Târih, düşen yaprak, akan su, solan tendir şehrin aynalarında. Bittiği yerden yeniden başlanır okunmaya.

Kartacalı Hannibal nereden bilebilirdi ki Bithynialı Prusias’a kurdurduğu bu şehre bir gün gelip sığınacağını?

Taş ve bronz bilezikler…

Athena büstü, Apollon heykeller…

Read more PRUSA'DA AŞK OKUMALARI
(Okuma süresi: 4 - 8 dakika)

yeniden medeniyetKadim şehirler başlarını ulu dağlara, ovalara, denizlere ve nehirlere yasladıkları günden beri kalbinde mânâ yoğuracak kelimeler mayalamış. Kelimeyi; yâni İnsanı, insan-ı kâmili. Toprağın ve şehrin bilgisini özünde toplayan şehir insan-ı kâmilin de bilgisi aynı zamanda. İnsan ki özünde ezelî ve ebedî bir nefes taşımakla şereflendirilmiş bir halife yeryüzünde.

Gariptir, insan yeryüzüne geldikten sonra kâinata bakıp çok basit bir sual sormuş; “Burası neresi? Ben kimim? Niye buradayım? Dağlar, taşlar, denizler, otlar bütün bunların hakîkati ne? Ben de ot gibi mi yaşayıp öleceğim bu âlemde?”

Read more KÜLTÜRÜ GÜNCELLEME ve YENİDEN MEDENİYET TASAVVURU
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

omer lutfiYağmurlu bir günde tanımıştım seni. Sokaklar sırılsıklam bir hüzünle ıslanmış, martılar kaybolmuş, güvercinler saçakların altına saklanmışlardı.

Ben o güne kadar yaşadığımız her şeyin bir sebebe bağlı olduğunu anlayamamıştım. Gri renkli şehirde misafir olduğum gece, rüyamda çocuktum, şehrin arnavut kaldırımlı sokaklarında tek başıma yürürken, gölgemin Geylani Hazretleri'nin gölgesiyle buluştuğunu görmüştüm.

Read more YOKSUN SEN...—Ömer Lütfi Mete’ye-
(Okuma süresi: 6 - 12 dakika)

lale ciniYolculuğa çıkmıştı. Uzun bir yolculuğa... Yolda her karşılaştığı insan ona şöyle diyordu:
- Ben senin eksik kalan sözünüm.

Annesi odaya girerek perdeleri açtı. Uyanmıştı. Pencereyi açtığı için annesine kızdı.
- “Of anne yaa! Of anne yaa!” diyerek yorganı başına çekti.

Annesinin bu mızmızlanmaya pek aldırış ettiği yoktu.
- Hadi benim güzel kızım. Kahvaltıyı hazırladım. Biliyor musun dışarıda çok güzel bir hava var bugün..

Yorganın altındaki mızmız ses cevap verdi:
- Hayır anne!.. Bilmek istemiyorum. Hatta ben artık hiçbir şeyi bilmek istemiyorum!..

Read more LÂ EDRÎ
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

hak suretidir insanİnsân!
Gündüz yürürken diri, uykuda ölü...
İnsan!
Nefsiyle ölü, gönlüyle diri...
İnsan!
Bir elinde aklı, diğerinde kalbi...
İnsan!
Geçmiş ve geleceğin tam ortasında biricik şimdi!
Ve insan Hakk(ın) yolcusu bu âlemde!
Hakkın sûreti!

Read more HAK SÛRETİDİR İNSÂN!
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)
saliha malhunKutadgu Bilig, hiç kuşku yok ki bir devlet felsefesi ve siyâsetnamesi olduğu kadar merkezine insanı ve onun kemâlini aldığı için de sadece Türk-İslâm medeniyetinin mirası değil, kadim olanı keşf mahiyetinde olduğu için insanlığın da ortak irfan mîrâsı hükmündedir.

Gençlere, kendi kültür ve medeniyet kodlarını keşfederken tavsiye edeceğimiz yahut önlerine koyacağımız en sahîh eserler elbette ki klâsiklerimizdir. Bilhassa siyâsete atılacak olan gençlerin “ağaç yaşken eğilir” atasözümüz mûcibince bu eserleri okuması, anlaması ve yeniden güncellemesi on bin senelik düşünce, fikir ve inanç akışını da kendi derûnunda yeniden tecrübe etmesi ve diriltmesi imkânını verecektir. Çünkü bir insanın evvelemirde kendini anlamadan cemiyete, bulunduğu coğrafyaya ve dünya üzerindeki yerine mânâ vermesi mümkün değildir. Öz inanç ve düşüncelerine nizam vermeden de ülkesine ve dahî dünyaya nizam getirmesi imkânsız.

Read more KUTADGU BİLİG
(d. 16 Nisan 1916, İstanbul - ö. 13 Aralık 1979, İstanbul), Türk şair, öğretmen, çevirmen. Modern Türk şiirinin önde gelen şairlerindendir. Herhangi bir edebi akıma katılmamış;...
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
Tokat’ta doğan Suzan Çataloluk ilk ve orta Okulu İstanbul’da, liseyi Erzurum’da bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Sosyal...
Füsun Menşure, Hamburg'ta doğdu. İnşaat mühendisliği eğitiminin ardından yurt dışında iç mimarlık mekan ve çevre tasarımı bölümünü bitirdi. Daha sonra işletme fakültesindeki...
Aşık Sefil Selimi, Asıl adı Ahmet Günbulut (d. 26 Ağustos 1933, Şarkışla - ö. 30 Aralık 2003, Sivas), yazar, türkü yazarı. İlkokul'dan sonra iki yıl ortaokula devam ettikten...
Aşık Pervani (İsmail ÇELİK) Mehmet Ali Kalkan'ın Gönlünden... Aşık Pervani (İsmail Çelik) ve Mehmet Ali Kalkan Aşık Pervani Ağabey yaşayan, geleneğin içinden gelen, en güçlü halk...
(1 2 Temmuz 1891, İstanbul - 23 Şubat 1971, İstanbul ),Şair, gazeteci, oyun yazarıdır. Aynı zamanda 40 yıl edebiyat öğretmenliği yapan Halit Fahri hece ölçüsünün beş şairi...
Şair (D. 28 Haziran 1929, Göktepe kasabası / Sarıveliler / Karaman – Ö. 29 Ağustos 2018, İstanbul) 28 Haziran 1929 tarihinde Karaman ili Sarıveliler kazası Göktepe kasabasında...
Bu Vatan Toprağın Kara Bağrında Sıra Dağlar Gibi Duranlarındır ORHAN ŞAÎK GÖKYAY Türk edebiyatının en usta şairlerinden biri olan ve edebiyatımızda daha çok "Bu Vatan Kimin?"...
1976 yılında Tarsus’ta doğdu. 2002 yılında Niğde Üniversitesi’nden mezûn oldu. Töre, Kurgan Edebiyat, Siyah-Beyaz Kültür, İnziva, Herfene, Yeni Düşünce, Başarı Edebiyat,...
Ahmet Yılmaz Soyyer’in Şiir Dünyası Yılmaz Soyer, ya da şiir dışındaki çalışmalarıyla A. Yılmaz Soyyer, 1960 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Annesi ve babası o henüz...
1932 yılında Hasankale’nin Alvar köyünde doğan Reyhanî’nin asıl adı Yaşar Yılmaz'dır. İran'dan göçen babası önce Kars’a, daha sonra Erzurum'a yerleşir. Okuma yazmayı okula...
Ayşe YAZICI YAVUZ 1980 Niksar doğumlu. 2003 yılı, Osmangazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. Aynı üniversite bünyesinde 2004 yılında Tezsiz Yüksek Lisans diploması...
Necmettin Halil Onan (1902, Çatalca, Kocaeli - 17 Ağustos 1968, İstanbul), Türk şair, öğretmen, akademisyen, edebiyat tarihçisi. Türk edebiyatının artık klasikleşmiş eseri olan...
11 Şubat 1959 tarihinde Elazığ'da doğdu. TRT Ankara Televizyonu Belgesel Programları Müdürlüğü'nde çalıştı. Bu sırada bir çok belgesele imza attı. TRT'de 'Bir Kitabın Hikayesi'...