Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet   Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet Powered By GSpeech
Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

 zaman kavrami Zaman insanoğlu tarafından çok farklı anlamlarda tanımlamaya çalışılmıştır. Bu çalışma, yorum ve değerlendirmeler varsayımlardan öteye geçememiştir. Zaman; gece-gündüz, sabah-akşam, dün-bugün-yarın, mazi-hâl-istikbal, gün-an, vakit-vade-ömür-süre, müddet-ölüm, çağ-mevsim, dönem-evre-devir gibi pek çok anlamı bünyesinde barındırmaktadır. İnsan bu karmaşık çok anlamlılığı akıl ve inanç bağlamında çözmeye çalışmıştır.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

hayallerimizeKanuni (1499-1576) ve Mimar Sinan (1489-1588) arasında yaşandığı anlatılan kıssayı duymuşsunuzdur. Şöyle:

“Kanuni Sultan Süleyman, adını taşıyacak olan Süleymaniye Camii’nin yapımı için şu anki arsanın bulunduğu yeri beğenir. Mimar Sinan’ı da yanına alır; arazinin uygun olup olmadığını görmeye gider. 

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)
erdogan cakiciZaman aşımına uğramış hatıralar.
Erdoğan Çakıcı.
Erdoğan Ağabey Eskişehir'in renkli simalarından birisiydi, 1927 doğumlu idi, 2017 yılında rahmetli oldu...
Boksörlük yapmış, basketbol oynamış, bu dalların milli hakemliğini yapmış. Ağabeyi ile bir film şirketi kurmuşlar. Hapushane Çeşmesi'nde başrol oynamış. Otuzdan fazla filmde oyuncu ve yapımcı olarak görev almış. Fatma Girik, Türkan Şoray, Cüneyt Arkın gibi insanları sinema ile tanıştırmışlar.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 5 - 9 dakika)
  • betimleme cesitleriBetimlemede temel amaç, okuyucunun duyularıyla algılayabileceği bir nesne, kişi ya da mekanı duyu organlarını kullanmadan algılamasını; bu nesne, kişi ya da mekanları hayal gücüyle zihninde canlandırabilmesi sağlamaktır.(roman kahramanları)
  • Anlatmaya bağlı edebi metinlerde öyküleyici anlatımla betimleyici anlatım çoğunlukla iç içedir.
  • Betimlemek ile bakmak arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu ilişki seçmek eylemiyle açıklanabilir.
  • İyi betimleme ancak iyi bir gözlem sonucunda yazılabilir.
  • Nesne, kişi ve mekânların okuyucunun zihninde bir görüntü olarak algılanması, bunların ayırıcı nitelikleriyle anlatılmasına bağlıdır. Bunun için sıfatlardan yararlanılır.
  • Betimleme, bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlanmış olayların sırayla anlatılması(öyküleme)ndan farklı olarak, “belli bir an”ın bir tablo şeklinde anlatılmasıdır.
  • Betimlemeye betimlenecek kişi, nesne ya da görünüşün adının söylenerek veya sezdirilerek başlanması, ardından bunların belli mekânlara yerleştirilerek anlatılması son derece önemlidir
  • Betimlemede belli bir sıranın gözetilmesi, yani betimlemenin belli bir düzene göre yapılması, okuyucunun betimlenecek varlığa odaklanmasına yardım eder. Sıra şu şekilde olabilir:

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

gul acacak miGülden ayrı yaşamak mı dikenin acısını hoş görmek mi, desem ne dersiniz?

Ortası yok mu da diyebilirsiniz elbette ama arzumuz gül ise yok maalesef.

Gülü seçsek, güzeli seçsek de hiç bir güzellik tam olmayacak ki.

Her güzelin hoşa gitmeyen yanlarının da olduğunu zamanla öğreneceğiz.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

insan Teoloji, metafizik ve felsefe yaradılış konusunu farklı bakış açılarıyla açıklamışlardır. Kur’an-ı  Kerim insanın yaradılışını : ‘’  “And olsun ki biz, insanı çamurun özünden yarattık.’’ ayeti ile ifade eder. İnsan bedeni, dört ana unsurun birleşmesiyle vücut  bulmuştur. Toprak, su, hava ve ateş   Yaradan, insan bedenine ‘’ruhundan ruh üfleyerek’’ onu ölümsüz kılmıştır.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)

nasrettin hocaFıkraları sevmeyen var mıdır, sanmam. Çünkü fıkralarda her insana hitap eden bir taraf mutlaka bulunur. Kimini güldürür fıkralar, neşelendirir; kimini hüzünlendirir, uyarır, eleştirir, düşündürür. Herkes nasibine düşeni alır latifeden/nükteden. Mutluyken okuduğumuz bir fıkra, mutsuzken ayrı bir renk ve şekle bürünür gözümüzde.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)
ayvalarİbrahim Sağır Ağabey'in yeni aldığı bilgisayarıyla mücadelesi devam ediyor hâlâ.
Geçen gün sabah bilgisayarı açmış, şifre istemiş. "Ben şifre koymadım ki, bu da nereden çıktı, ilk defa oldu bu da" dedi. Yine aldığı yere götürmüş, "format" atmışlar. Bu sefer de ekran yarım olmuş, neyse onu düzeltmiş.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)
sezai karakoc 2102Sezai Karakoç üzerine kuşatıcı bir yorum, Prof.Dr.Walter G..Andrews’ün, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi’nce çıkarılan Journal of Turkish Literature Dergisi’nin 1.sayısında yayımlanan ‘Stepping Aside’ (‘Geriye Çekilmek’) başlıklı makalede bulunabilir. Prof.Andrews, makalesinde ele aldığı üç şairden biri olan Sezai Karakoç için, ‘Osmanlı kültürünün özü[nün] ve sanatın en yüce amacı[nın] bir metafizik merkezin dilegetirilmesi’ olduğu kanısındadır.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)
hilmi yavuzAhmet Cevdet Paşa’nın ‘kriz’ karşılığında ‘buhran’ kelimesini uydurmasından önce de Osmanlı’da, adına ‘kriz’ denilmeyen birtakım buhranlar yaşanmaktaydı. Sabri Ülgener hocanın deyişiyle, ‘darlık buhranları’!..

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

kalp gozuyleYunus Emre; ‘’Dil söyler, kulak dinler. Kalp söyler, kâinat dinler.’’ derken kalbin önem ve değerini ortaya koymaktadır. Zira kalp; insan vücudunun bir organı olmanın ötesinde sevgi, hoşgörü, adalet, kardeşlik gibi pek çok kavramın da kaynağı olma özelliğini üzerinde taşımaktadır. Kalbin biyolojik yönü maddi durumuna karşılık gelirken, ondaki anlam yönü evrenin sonsuzluğunda türlü duygu ve düşünceleri ihtiva etmektedir. 

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Oğuzların atası Oğuz Han ve oğullarının destanını anlatan başlıca iki kaynak vardır. Bunlardan birincisi Paris Milli Kütüphanesi’nde bulunan Uygur yazısıyla yazılmış, eksik tek...
Uygur Devleti, İslamiyet’ten önceki Türk imparatorluklarının sonuncusudur. M. VIII. aşıra kadar Dokuz Oğuz boylarıyla birlikte Moğolistan’ın şimalinde yaşayan On Uygurlar,...
Mehmet Âkif’in Ailesi Mehmed Âkif, ana tarafından Buhâralı bir aileye mensuptur; şeceresini, bir buçuk – iki asır önce, Buhâra’dan Anadolu'ya göç eden Hekim Hacı Baba'ya kadar...
Türk dünyası edebiyatlarının önemli bir parçasını teşkil eden Özbek edebiyatı, Özbekistan’ın bağımsızlığa kavuşmasıyla birlikte, kendine özgü metotlar geliştirerek dünya...
Günümüzde geçmişte hiçbir zaman olmadığı kadar fazla insan tarih yazmanın, aynı şekilde hiçbir zaman olmadığı kadar insan da geçmişe dair bilgi edinmenin peşindedir. Bu...
“Tarihî çeşmeler zamanın gözleridir. Geçmişten geleceğe bakarlar. Hiç ummadığınız bir köşe başında bile tarihin şahitleri olarak karşınıza dikilirler. Siz önünden geçip...
Türk illeri dünyanın en eski illerinden olarak, dört bin yıla yakın keçmişl a rind a Asya, Afrika ve Avrupa qitelerine yayılmışlar ve oralarda büyük millet ve devletler...
Sezai Karakoç üzerine kuşatıcı bir yorum, Prof.Dr.Walter G..Andrews’ün, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi’nce çıkarılan Journal of Turkish Literature Dergisi’nin...
İnsanoğlunun geçmişine olan merâkı, yaratılışından bu yana devam etmiş olup bu merâk ve ilgi birçok araştırma sahasının oluşmasına da öncülük etmiştir. Cumhûriyet’in îlânından...
Ahmet Cevdet Paşa’nın ‘kriz’ karşılığında ‘buhran’ kelimesini uydurmasından önce de Osmanlı’da, adına ‘kriz’ denilmeyen birtakım buhranlar yaşanmaktaydı. Sabri Ülgener hocanın...
Bu iddialı sözün altında “Nâşir ve Muharrir İsmail Gasprinski” imzası var. Yani Türk dünyasının “dilde, fikirde, işte” birliğine hayatını vakfetmiş Gaspıralı İsmail Bey’in imzası…
Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini ve çocukluk...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım’dır....
Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
Necmettin Halil Onan (1902, Çatalca, Kocaeli - 17 Ağustos 1968, İstanbul), Türk şair, öğretmen, akademisyen, edebiyat tarihçisi. Türk edebiyatının artık klasikleşmiş eseri olan...
Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Powered By GSpeech