Edebiyat Dünyamız

Edebî Medeniyet:Ebedî Medeniyet (ISSN 2587-2435)

  
  

yazikurallariEDEBİYAT DUNYAMIZ WEB SAYFASI İÇİN YAZI HAZIRLAMA REHBERİ

www.edebiyatdunyamiz.com ve www.kirmizilar.org/com/net adresleri altında yer alan WEB sayfasında yayınlanacak yazı ve resimler esas olarak aşağıdaki ilke ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Okuyucular, diledikleri bir sekme altına yayınlanmak üzere o sekme başlığına ait ilke ve kurallara uygun olarak hazırladıkları yazılarını yayınlanmak üzere gönderebilirler. Yayın kurulu uygun gördüğü takdirde yazı o sekme altında, yazarın ismi ile yayınlanır.

  1. Yazılar, kültür, medeniyet, edebiyat, sanat, esaslı olacağından bu tanımlamalara yaraşır mahiyet ve seviyede olmalıdır.
  2. Yazılarda ismi geçen devlet, din, medeniyet, kültür ve bilim değerleri hak ettikleri saygı ile anılmalı, devlet – millet büyükleri, grup, parti, cemaat, mezhep, din liderleri ve kanaat önderleri metinler içinde gerekli özenle atıflanmalıdır.  
  3. Yazılar kurum ya da kişileri hedef almamalı, kurumsal ya da kişisel olarak hakir görme, hakaret, alçaltma, alay etme, küçümseme, tehdit, tahrik unsurları taşımamalıdır.
  4. Yazılar mevcut siyasi bir grup, parti ve cemaate yönlendirici ya da hedef gösterici olmamalıdır.
  5. Yukarıdaki esaslara uymayan nitelik ve muhtevadaki yazılar editör kararıyla yayınlanmayabilir.
  6. Yazıların bilgi, haber, ahlak ve hukuk sorumlulukları yazara aittir.

      Yazılar

  1. Yazının konu ve içeriğini ifade eden bir başlığı olmalıdır.
  2. Yazı Times New Roman fontunda, 12 p büyüklüğünde, bir satır aralığı ile A4 büyüklüğündeki sayfaya yazılmalıdır.
  3. Yazı mümkünse 1,500 kelime içermelidir.
  4. Yazıda toplam üç adet fotoğraf, resim, şekil, tablo, desen yer alabilir.

Bu yazarın diğer makaleleri

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

ANKARALI ARABACI İSMAİL VE MUSTAFA KEM

  Meclis kürsüsünün siyah örtüsü TBMM’in deki her konuşmasında Mustafa Kemâl Paşanın gözüne ilişmekteydi. Yeşil Bursa’nın işgal edildiği günden beri o örtü duruyordu....

ÖMER SEYFETTİN VE TOS

(28.2.1884 - 6.3.1920) Doğ.: Gönen - Ölm.: İstanbul Cumhuriyetten önceki edebiyatımızın hikâye alanındaki en büyük ünü ve değeri, şüphesiz, Ömer...

Yazmanın Hazzı

Eğer şevk, zevk, sevgi, eğlence olmadan yazıyorsan yarım bir yazarsındır. Yani bir gözün piyasada, bir kulağın avangart zümrelerdeyken kendin olamıyorsun...

FUZÛLÎ VE BÂKÎ DİVÂNI’NDA BELÂ

Kur’ân ve hadislerde sıklıkla geçen ve Divan şiirinde de hayli fazla geçen kavramlardan biri olan belâ kavramı, divan şairleri tarafından farklı anlam ve...