Çarşamba 19 Şubat 2020
Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 1 dakika)
Daha önce okudunuz 0%

ziya pasa 1GAZEL

 1. Diyâr-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm
  Dolaştım mülk-i İslâm bütün virâneler gördüm
 2. Bulundum ben dahi dârü’ş-şifâ-yı Bâb-ı Âli’de
  Felâtun’u beğenmez anda çok dîvâneler gördüm
 3. Huzûr-ı kûşe-i meyhâneyi ben görmedim gitti
  Ne meclisler ne sahbâlar ne işret-hâneler gördüm
 4. Cihân nâmındaki bir maktel-i âm’e yolum düştü
  Hükümet derler anda bir nice sâl-hâneler gördüm
 5. Ziyâ değmez humârı keyfine meyhâne-i dehrin
  Bu işret-gehte ben çok durmadım ammâ neler gördüm

 1. Kâfirler ülkesini gezip dolaştım, orada mâmur şehirler ve saraylar gördüm. İslam diyârını da gezip dolaştım. Fakat baştanbaşa harap bir dünya gördüm.
 • 2 Bir zamanlar ben de Bâbıâli denilen şifa evinde bulun Ve orada Eflatun’u beğenmeyen, kendisini ondan Üstün gören birçok deli gördüm.
 1. Çeşitli meclislerde ve meyhanelerde bulundum, nice içkiler içtim, fakat hiçbir zaman meyhane köşesinde huzur bula madım.
 2. Günün birinde adına dünya denilen ve insanların topluca katledildiği bir yere yolum düştü;orada da hükümet denilen nice mezbahalar gördüm.
 3. Ziya, bu dünyada meyhanesinin vermiş olduğu keyif, daha sonra verdiği sersemliği çekmeğe değmez; bu dünyada meyhanesinde ben çok kalmadım, fakat neler neler gördüm.

Bu yazarın diğer makaleleri

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile