Cumartesi 6 Haziran 2020
Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet

Error in function loadImage: The image could not be loaded.

Error in function redimToSize: The original image has not been loaded.

Error in function saveImage: There is no processed image to save.

(Okuma süresi: 1 - 2 dakika)
Bunu okudun 0%

seyh galip1. Ey Nihâl-i işve bir nevres fidânımsın benim
Gördüğüm günden beri hâtır-nişânımsın benim
Ben ne hacet kim diyem rûh-i Revânımsın benim
Gizlesem de âşıkâr etsem de cânımsın benim


2. Der-i aşkın ben senin bihûde izhâr eylemem
Lâf edip âh u enini kendime kâr eylemem
Hâsılı âlem bilir bu sırrı pinhân eylemem
Gizlesem de âşıkâr etsem de cânımsın benim


3. Ey gül-i bâğ-ı vefâ mâlûmun olsun bu senin
Hâr çevriyle sakın terk eylemem pirâhenin
Ölme var ayrılma yoktur öyle tuttum dâmenin
Gizlesem de âşıkâr etsem de cânımsın benim


4. Gâhi ikrâr eyleyip gâhi dönüp inkârdan
Aksini seyr eylerim âyinede dîvârdan
Gerçi bu sûretle pinhân eylerim ağyârdan
Gizlesem de âşıkâr etsem de cânımsın benim


5. Beste kıldım sâz-ı efkârı o zülf-i sümbüle
Oldu Gâlib perde-i âhım muhayyer sümbüle
Her-çi bâd âbâd bağlandım hevâ-yı kâküle
Gizlesem de âşıkâr etsem de cânımsın benim

 1. Ey işve fidanı sevgilim! Sen benim yeni yetişmiş taze
  fidanımsın. Gördüğüm günden beri gönlümde

yerleşip kaldın. Benim akıcı ruhumsun dememe gerek var
mı? Gizlesem de, açıkça söylesem de benim cânımsın.

 1. Ben senin aşkının derdini boş yere mi açıklıyorum?

Ah çekip inlemeyi ben laf olsun diye kendime iş edin
medim. Kısacası bu sırrı inkar etmiyorum, herkes biliyor:
Gizlesem de, açıkça söylesem de benim cânımsın.

 1. Ey vefâ bahçesinin gülü! Şunu iyi bil: Dikenin cefası
  yüzünden gömleğini bırakmam. Ben senin eteğini ölmek
  var ayrılmak yoktur, diye tuttum. Gizlersem de benim
  cânımsın.
 2. Bazen saklanmaz söylerim, bazen de saklanmaktan
  vazgeçerek hayalini duvardaki aynadan seyrederim.

Gerçi düşmanlardan böylece gizlerim, ama gizlesem de,
açıkça söylesem de benim cânımsın.

 1. Düşüncelerimin sazını o sümbül saça bağladım.

Gâlip âhımın perdesi muhayyer sünbüle oldu.

Ne olursa olsun saçının arzusuna bağlandım.

Gizlesem de açıkça söylesem de benim cânımsın.

More articles from this author

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile