Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet

fuzuli kimdir fuzuliFuzûlî'den 

Meni cândan usandurdı cefâdan yâr usanmaz mı 
Felekler yandı âhumdan murâdum şem’i yanmaz mı   

me fâ ‘i lün / me fâ ‘i lün / me fâ ‘i lün / me fâ ‘i lün .   — . —   / .    —   . — / .     — . —   / .    — . — -a -a

-b -a -c -a -d -a -e -a -f -a -g -a

Meni cândan usandurdı cefâdan yâr usanmaz mı 
Felekler yandı âhumdan murâdum şem’i yanmaz mı
(matla beyit)
Kamu bîmârına cânân devâ-yı derd ider ihsân 
Niçün kılmaz mana dermân meni bîmâr sanmaz mı
(hüsn-i matla beyit)
Gamum pinhân dutardum men didiler yâra kıl rûşen 
Disem ol bî-vefâ bilmen inanur mı inanmaz mı
Şeb-i hicrân yanar cânum töker kan çeşm-i giryânum 
Uyadur halkı efgânum kara bahtum uyanmaz mı
Gül-i ruhsârına karşu gözümden kanlu ahar su 
Habîbüm fasl-ı güldür bu ahar sular bulanmaz mı
Degüldüm men sana mâ’il sen itdün aklumı zâ’il 
Mana ta’n eyleyen gâfil seni görgeç utanmaz mı
(hüsn-i makta beyit)
Fuzûlî rind-i şeydâdur hemîşe halka rüsvâdur 
Sorun kim bu ne sevdâdur bu sevdâdan usanmaz mı
(makta beyit) (mahlas beyti)

Sevgili, cefası ile beni candan usandırdı, cefa etmekten kendisi usanmaz mı? Ahımın ateşinden gökler yandı, muradımın mumu hâlâ yanmaz mı?
Bütün aşk hastalarının derdine deva ihsan eden sevgili Bana niçin çare bulmuyor, yoksa beni hasta sanmaz mı?
Gamımı, sıkıntımı gizli tutardım, yâre açıkla dediler Bilmiyorum, söylesem , o vefasız inanır mı inanmaz mı?
Ayrılık gecesinde canım yanar, ağlayan gözüm kanlı göz yaşı döker. İniltilirim halkı uyandırır, kara talihim uyanmaz mı?
Gül yanağına karşı gözümden kanlı göz yaşı akar. Sevgilim! Gülmevsimidir, akar sular bulanmaz mı?
Ben sana gönül vermemiştim, aklımı çeldin. Beni ayıplayan şaşkın, seni görüp utanmaz mı?
Fuzûlî, halka daima rezil olmuş bir rinttir, tutkundur.Bunun nasıl bir sevda olduğunu kendisine sorun, bu sevdadan usanmaz mı?

Bu yazarın diğer makaleleri

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile