Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 1 dakika)
Bunu okudun 0%

Hoca DehhaniBir kadehle bizi sâki gamdan âzâd eyledi
Şâd olsun gönlü anın gönlümü şâd eyledi

Bende idi bunca yıllar kaddine serv-i revân
Doğrulukta kulluk ettiğiyçün âzâd eyledi

Husrev-i hûbân eden sen dilber-i şîrîn-leb
Bîsütûn-ı aşk içinde beni Ferhâd eyledi

Od ile korkutma va’iz bizi kim lâ’lî nigâr
Cânımız bizim oda yanmağa mu’tâd eyledi

Od ile korkutma va’iz bizi kim lâ’lî nigâr
Cânımız bizim oda yanmağa mu’tâd eyledi

İster isen milk-i hüsn âbâd ola dâd eyle kim

Pâdişahlar dâd ile milkini âbâd eyledi

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bir kadehle bizi saki gamdan kurtulmuş eyledi
Sevinçli olsun gönlü onun gönlümü sevinçli eyledi

Kul idi bunca yıllar yârin boyuna salınan selvi
Doğrulukta kulluk ettiği için onu özgür eyledi

Güzeller padişahı eden sen tatlı dudaklı güzeli
Aştın Bisütûn’u içinde beni Ferhat eyledi

Ateş ile korkutma vaiz bizi ki sevgilinin dudağı
Canımızı bizim ateşe yanmaya alışık eyledi

İster isen güzellik ülkesi kalkınsın adalet eyle ki
Padişahlar adalet ile ülkeyi bayındır eyledi

Bu yazarın diğer makaleleri

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile