Perşembe 4 Haziran 2020
Edebi medeniyet 
Ebedi Medeniyet

Error in function loadImage: The image could not be loaded.

Error in function redimToSize: The original image has not been loaded.

Error in function saveImage: There is no processed image to save.

(Okuma süresi: 1 dakika)
Bunu okudun 0%

(XIV. YÜZYIL)

kul nesimiNîgârım dilberim yârim nedîmim mûnisim cânım

Refîkim hem-demim ömrüm revânım derde dermânım

Sevgilim, dilberim, yârim, alışığım, canım;

Yoldaşım, ayrılmazım, ömrüm, ruhum, derde dermanım

1

Nîgârım dilberim yârim nedîmim mûnisim cânım

Refîkim hem-demim ömrüm revânım derde dermânım

Sevgilim, dilberim, yârim, alışığım, canım; yoldaşım, ayrılmazım, ömrüm, ruhum, derde dermanım

2

Şehim mâhım dil-âramım hayâtım dirliğim rûhum

Penâhım maksadım meylim medârım fikretim cânım

Padişahım, ayım, gönül rahatım, hayatım, dirliğim, ruhum;sığınağım, amacım, sevgim, nedenim, düşüncem, canım

3

Kamer-çehrem perî-rûyum zarîfim şuhûm ü şengim

Semen-bûyum gül-endâmım zehî serv-i gülistânım

Ay yüzlüm, peri suratlım, ince davranışlım, nazlım, neşelim; yasemin kokulum, ne de güzel güllük selvim, gül endamlım

4

Zarîfim nâzikim hûbum habîbim turfa mahbûbum

Hicâz’ım Kâbe vü Tûr’um behiştim hûr u Rıdvân’ım

İncem, güzel tavırlım, sevdalım, dostum, eşsiz sevilenim; Hicaz’ım, Kâbe’m, Tur’um, cennetim, hurim, Rıdvan’ım

5

Çerâğım şem’im ü nûrum ziyâım yıldızım şemsim

Hezârım bülbülüm verdim Nesîmî-i hoş-elhânım

Kandilim, mumum, nurum, ışığım, yıldızım, güneşim; bülbülüm, de bülbülüm gülüm, Nesîmî’m, hoş okuyanım

More articles from this author

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile