Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet
(Okuma süresi: 19 - 37 dakika)

ahmet yeseviHoca Ahmed Yesevî, Türkistan coğrafyasında dünyaya gelmiş, eserleri ve yetiştirdiği öğrencileri ile Türk dünyasını asırlardır aydınlatan büyük bir Allah dostu ve düşünürdür. Onun fikirleri ve düşünceleri Anadolu, Balkanlar ve Karadeniz kuzeyindeki Türkler tarafından günümüze kadar yaşatılmıştır. En ünlü eserleri Divan-ı Hikmet ve Fakr-namesi’dir. Yetiştirdiği öğrenci sayısının doksan bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayede Türklüğe istikamet göstermiş Türk soylu halkları İslâm inancı etrafında birleştirmiştir.

Add a comment

(Okuma süresi: 4 - 8 dakika)

abdurrahim karakoc01Birçoğunun çok eksik olarak sadece “Mihriban” Türküsünün şairi olarak tanıdığı Abdurrahim Karakoç’u ortaokul yıllarımın sonu, lise yıllarımın başlarında gıyaben tanıdım. “Tanıdım” dememe siz bakmayınız. O zaman hiç karşılaşmadım tabii ki.

Add a comment

(Okuma süresi: 6 - 11 dakika)

mehmetakifersoy210303 02Mehmet Âkif Ersoy, Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu münevverlerin/aydınların içinde kendi tipini ve türünü inşa eden üreten en özgün ve yerli aydınlardan biridir. Yaşamış olduğu toplumun sahip olduğu değerleri ekseninde, içinde büyüdüğü kültürün kendi doğallığı içinde onu sadece retorik olarak koruyarak değil, aynı zamanda duruşuyla şahsiyetiyle de yeni nesillere yaşayarak aktararak gençlere model olan bir aydındır. Bir aydın için gerekli olan sadece nitelikli eğitim alarak değil, bu niteliğini sahip olduğu değerler ve toplumu için değerlendiren, milli olduğu kadar ve milletlerarası olayları da takip eden ve buna göre kültürel coğrafya bilincinin olması anlamlı ve önemlidir. Ersoy’un kültür ve medeniyet bilinci, en az sömürge bilincine karşı mücadele edecek kadar dinamik, samimi, dürüst, kararlı ve cesur idi. Onda bir medeniyet tasavvuru, toplum ve kültür bilinci, adalet ve hakikat arayışı vardı.

Add a comment

(Okuma süresi: 6 - 12 dakika)

mehmetakifersoy210303Tevhid-i hakikati hayatının varoluş gereği bilen, anlayışla ümmet şuuru çerçevesinde yaşamını şekillendiren değerleri vazgeçilmez bilen dönemin önde gelen isimlerinden biriydi Mehmed Âkif Merhûm.

Add a comment

(Okuma süresi: 3 - 5 dakika)

nazim kocamanli 11960 yılında Azerbaycan’da doğdu. Bakü Petrol ve Kimya Teknik Okulu'ndan mezun oldu.   Azersu'da enerji mühendisi olarak çalışmaktadır. Şiirleri ülkenin saygın gazete ve dergilerinde yayınlanmaktadır. Azerbaycan neşriyatında Yurt edebi-bedii dergisinin üyesi ve özel muhabiridir. Dört şiir kitabı çıkmıştır: Ogurlanmış  Arzular, Hasretimin Kökü, Ben Böyle Muhabbet İstememiştim,Bir Avuç Toprağım…

Add a comment

(Okuma süresi: 51 - 102 dakika)

salih baba divaniKlasik Türk Edebiyatı’na, yaşanılan din ve kültür başta olmak üzere birçok muhtelif unsur kaynaklık eder. Tipler ve kişilikler, Klasik Türk Edebiyatı’nın önemli kaynakları arasında yer alır. Bu kaynakların müstakil eserler incelenerek ortaya çıkarılması gerekmektedir. Klasik Edebiyat’ta tipler ve kişilikler edebî bir metnin kurgulanmasındaki temel unsurlardır. Şair, eserinde yer verdiği tipler ve kişilikler sayesinde düşüncelerini ve hissiyatım somutlaştırma fırsatı bulur. Bu sebeple metni tam olarak anlayabilmek için tip ve kişiliklerin doğru tesbit edilmesi önemlidir.

Add a comment

(Okuma süresi: 28 - 56 dakika)

sair fakiriOsmanlı şairlerinin en büyük övünçlerinden biri hiç kuşkusuz “sâhib-dîvân” olmaktı. Çoğu Osmanlı şairi henüz hayatta iken şiirlerini divan hâline getirir ve mültefit olmak üzere divanını dönemin padişahına sunardı. Bazılarının şiirleri, öldükten sonra başkaları tarafından toplanıp divan hâline getirilirdi. Bazı şairlerin ise -özellikle rintmeşrep olanların- “sâhib-dîvân” olma gibi tutkuları yoktu. 16. yüzyıl şairlerinden Kalkandelenli Fakîrî böyle bir şairdi.

Add a comment

(Okuma süresi: 4 - 7 dakika)

humakusuBir yücelik efsanesidir her kanat vuruşunda senden işittiğim

Tan vakitlerinde müjdelersin erdem güneşinin doğuşunu

Işığın parıldar bağışlanan demir cevherinin kızıl mayasında

Geceden sabaha sözünle uyanır berrak su ve kara toprak 

Add a comment

(Okuma süresi: 18 - 35 dakika)

sezai karakoc 21021950lerin ilk yıllarında yayımlanan şiirleriyle edebiyat dünyasına giren Sezai Karakoç, modern Türk şiirinin önemli şairlerindendir. Karakoç’un, 1950lerde başlayıp 1960ların ilk yıllarında tamamlanan “İkinci Yeni Şiiri” içinde dikkate değer bir rolü vardır. Bu rol, şiirlerinden çok yazılarıyla belirginleşir. Kendisinin çıkardığı Şiir Sanatı dergisinde, bu şiir hareketini haber veren yazıları yayımlanmış; ayrıca dergi, bir “arkadaş buluşması”nın kısa ömürlü yayın organı da olmuştur. Bu arkadaş buluşması, Pazar Postası gazetesinin “Sanat-Edebiyat” sayfalarında, İkinci Yeni Şiiri’nin söylemini belirginleştirmiştir. Pazar Postası’nda yayımlanan poetik, polemik ve eleştiri yazılarıyla Sezai Karakoç, İkinci Yeni söyleminin öncülerinden biri olarak görünmüştür. Bu yazıda, önce 1950’lere girerken modern Türk şiirinde etkili ve popüler olan iki şaire kısaca dikkat çekilecek, sonra Sezai Karakoç’un İkinci Yeni Şiiri içindeki rolü, etkinliği ve etkisi, 1950’lerdeki süreli yayınlardan hareketle değerlendirilecek ve onun İkinci Yeni Şiiri içindeki yeri belirginleştirilecektir.

Add a comment

(Okuma süresi: 16 - 32 dakika)

necip fazil mehmet akifTürk Şiiri’nin ve düşüncesinin önemli ismi Mehmet Akif Ersoy, şiirinde nehir metaforunu kullanır. Metafor, bu kullanımda nehrin zaman içindeki akışıyla beşeriyetin tarih içindeki seyri arasında bir teşbih aracıdır. O beşeriyeti hızla akıp giden bir nehre benzetmiştir. Bu teşbihte milletler bu nehre bağlanan ırmaklar, fertler ise ırmaklardaki katrelerdir. Nehir metaforu benzer bir şekilde Necip Fa-zıl’ın şiirinde de karşımıza çıkar. İki şair metaforun bu kullanım şeklini Klasik Türk Şiiri geleneğinden tevarüs etmemişlerdir.

Add a comment

(Okuma süresi: 12 - 24 dakika)

ismet Ozelde Siir Hayat Birlikteligi Hayatındaki tüm açılımı ve yönelimi şiir merkezli yaşayan İsmet Özel, ilk şiir kitabı “Geceleyin Bir Koşu” (fan. son kitabı “Of Not Being A Jew”e kadar hayat-şiir serüvenini birlikte yaşamıştır. Şairin yaşamının farklı evrelerinde birer “durak” olarak kabul edilen süreçler doğrudan şiirine de etki etmiş; 1963 yılından itibaren oluşmaya başlayan şiir evrenindeki açılım ve genişleme söz konusu olan “duraklardan geçerek meydana gelmiştir. Hayatında şiire Türk edebiyatında eşine az rastlanır bir tarzda önem veren ve şiiri hayatı içerisinde esaslı bir yere oturtan Özel, söz konusu olan yönsemeyi şiire ilk başladığı yıllardan itibaren bilerek ve isteyerek oluşturmaya çalışır.

Add a comment

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve...
(1873 - 1936) 1 Mehmed Âkif Ersoy, şair, fikir adamı, veteriner, eğitimci, vaiz, hafız, milletvekili, İstiklal Marşı‘nın şairi, millî şair, vatan şairi. 1873‘te İstanbul‘da Fatih...
Ömer Seyfettin, “11 Mart 1884 günü -Rûmî takvimle 28 Şubat 1299- Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu.”[2]Ömer Seyfettin’in ilerleyen yaşlarında Gönen özlemini ve çocukluk...
Şevval 1290’da (Aralık 1873) İstanbul Fatih’te Sarıgüzel’de doğdu. Babası, küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş, “temiz” mânasına...
1865 yılında Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’nde doğdu. Babası Menteşeoğulları’ndan Bahaeddin Efendi, annesi zengin bir ailenin yanında evlatlık olarak yetişen Nevber Hanım’dır....
Odlar Yurdu, Azerbaycan Bakü'de doğdu. Liseden beri edebi ve sanatsal etkinliklerle ilgilendi. Türk ve Irak Türkmen edebiyatının gazete, dergi, şiir koleksiyonları, dergileri ve...
28 Ağustos 1977 yılında doğdu. Çocukluğunu doğanın kucağında konargöçer bir aile de geçiren Arsalan Mirzayı 1983’te Şiraz’a yakın olan Kevar şehrinde eğitme başladı. Eğitimini...
Sona Mahammad gizi Valiyeva, 1962 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sharur ilçesinde doğdu. 1984 yılında bugünkü Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nden mezun...
Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevi’nin tarihî...
Eskişehir’de doğdu. Eskişehir Ziya Gökalp ilkokulunu(1980), Eskişehir İmam-Hatip Orta ve lise kısmını (1987) bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler...
YETİK OZAN (TURGUT GÜNAY) Yetik Ozan’ın asıl adı Turgut Günay’dır. Ancak o, şiirlerinde kullandığı Yetik Ozan takma adı ile meşhur olmuştur. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu Yetik Ozan’ın...
Şair (D. 28 Haziran 1929, Göktepe kasabası / Sarıveliler / Karaman – Ö. 29 Ağustos 2018, İstanbul) 28 Haziran 1929 tarihinde Karaman ili Sarıveliler kazası Göktepe kasabasında...
Ahmet Yılmaz Soyyer’in Şiir Dünyası Yılmaz Soyer, ya da şiir dışındaki çalışmalarıyla A. Yılmaz Soyyer, 1960 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Annesi ve babası o henüz...
1955 yılında Yalvaç (ISPARTA) ’ ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul’da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde (Bizim...
Şiiri, kristal bir menşurdan geçip binbir renge dönüşen sesli ışıklara benzeten Goethe: "Hayatın da, ölümün de sırrına erip, rûha gömülen bir hazine ve batmayan bir güneşle kucak...