Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet   Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Welcome to Edebi Medeniyet : Ebedi Medeniyet Powered By GSpeech
Edebi Medeniyet 
Ebedi Medeniyet

SUNUCU DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE SİTEMİZDE YER YER AKSAMALAR YAŞANMIŞTIR.. Şu anitibari ile sitemizi kararlı çalışmaktadır.

(Okuma süresi: 5 - 10 dakika)

muhip dranas 1Ahmet Muhip Dıranas modern Türk edebiyatında hece şiirini Necip Fazıl ve Ziya Osman'la birlikte en iyi temsil eden şairlerden biridir. Hece şiiri edebiyatımızda bu üç şairle zirveye ulaşmış ve de ömrünü tamamlamıştır.

Modern Türk edebiyatının bugünlere hangi aşamalardan geçerek geldiğini, bunda hece şiirinin rolünü ilgi odağına çekecek her araştırmacının, hece şiiri bağlamında bu üç şairi ve bunların kalıtını sağlıklı bir şekilde irdelemesi gerekir. Çünkü hece şiiri batı ve eski edebiyatımızla modern edebiyatımız arasında bir geçiş, bir köprü özelliği taşımaktadır. Edebiyatımızda hece şiiri doğuyla batının, eskiyle yeninin kesiştiği bir yerde durmaktadır.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

bekir sitki erdoganBekir Sıtkı Erdoğan (d. 1936), Karaman doğumludur. Asker olmanın şi­irine kattığı zengin bir doğa kültürüne sahiptir. Cumhuriyetimizin 50. Yıl Mar­şı'nı yazmıştır. Onun şiiriyle ilgili Sultan Erdoğan önemli tespitlerde bulunur:

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)

behcet necatigilBehçet Necatigil'in kısacık uzun hayatına bakanlar, onun okuldan eve, evden şiire gittiğini görürler.

Yaşamına, ailesinin tanıklığına, mektuplarına, şiirlerine baktığımızda bu yolculuğun okul-ev-şiir arasında sürdüğünü görürüz. Tıpkı bir derviş yolculuğu gibi, dergâh, talebeler ve ibadet konaklarına uğrayarak süren. Ne kadar basit ve sınırlı bir yaşam değil mi? Değil. Bir dervişin dünyanın yol­larından sezginin kapılarına gelip durması, orada içindeki kuyulara dalması ve ömrünü bu çilehanede harcaması kolay değilse, Necatigil’in yazdığı şiiri de 'ev' le sınırlı görmek ve onu 'evcil' bir şair olarak değerlendirmek de kolay değildir.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 8 - 16 dakika)

hangi sair akifKıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin?

            Şâir! Hangi şâir? “Şâir değildir” diye itilen, dışlanan! Âkif! Onun kadar vatanı, milleti uğruna ömrünü heder etmiş ve onun kadar hor görülmüş, algı operasyonlarıyla değersizleştirilmiş, gözden düşürülmüş başka bir şâir var mıdır ki?

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 3 - 6 dakika)

mehmet ismail imMehmet İsmail’in “Ağaçdelen” Şiirini Yeniden Yazma Denemesi:

Göy Gapımı Ağaçdelen Döy De Bax!

-Türk Dünyasının gururu Prof. Dr. Mehmet İsmail’e sekseninci yaş armağanı-

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 21 - 42 dakika)

safahat gulten1873’te İstanbul’da Fatih’te Sarıgüzel Mahallesi’nde doğan Mehmet Akif, 27 Aralık 1936’da vefat etmiştir. İlk hocam dediği babası Fatih dersiamı Tahir Efendi’den almaya başladığı ilk eğitimine dört yaşında iken kaydolduğu iptidai mektebin ardından Fatih Merkez Rüştiyesi ile devam etmiş, Mülkiye İdadisine devam etmekte iken babası Tahir Efendi’nin vefatı ile 1889’da Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebine kaydolarak buradaki eğitimini de 1893’te tamamlaşmıştır (Okay 1998, 9-10).

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 20 - 39 dakika)

meminyurdakul cocuk siirTürk edebiyatı tarihinde, “Millî edebiyatın ilk mübeşşirlerinden biri” 2 , “edebî Türkçülüğün en bariz siması3, “Türk şairi, millî şair4,“halkçı ve sosyal bir şair5 olarak bilinen Mehmet Emin Yurdakul, 1869’da İstanbul’da, mütevazı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Türk halk kültürünü teneffüs eden sosyal bir çevrede büyür. Çok düzenli olmayan bir öğrenim hayatından sonra, yirmi yılı aşkın bir memuriyet hayatı yaşar. 1913’te Musul milletvekili, Millî mücadeleden sonra 1923’ten 1943 yılına kadar beş dönem milletvekilliği görevinde bulunur. 1944’te İstanbul’da vefat eder.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 6 - 12 dakika)

ibrahim tab divanindaKlasik Türk Edebiyatı ve Halk Edebiyatı, her ikisi de bir milletin ortaya koyduğu edebiyattır. Bu edebiyatlara ait ürünleri kesin çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün değildir. Cemal Kurnaz, Türküden Gazele adlı eserinin başında bu durumu şöyle anlatıyor: “ Ben Türk şiirini gül-i ra‘naya benzetiyorum; yarı sarı, yarı kırmızı... Halk ve divan geleneğinden beslendiği için iki renkli. Rengini, kokusunu bizim havamız, suyumuz ve toprağımızdan alan, bizim besleyip büyüttüğümüz bir gül.”8

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 4 dakika)

arif nihataSevgili üstadım,

1975 yılında vefat ettiğinde ben on üç yaşındaydım. Kendi kaderine terk edilmiş ücra bir köyde doğup büyüyen bir çocuktum. Köylü bir çocuk olmamın yanısıra gurbetçi bir babanın da oğluydum. Bu nedenle sizinle yüz yüze görüşmek, tanışmak imkânsızdı. Yaşadığım yer, zaman ve olanaksızlıklar bana bu fırsatı vermemişti. Yazık ki sizi o güne değin eserlerinizden dahi tanıma olanağım olmadı.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 2 - 3 dakika)
bayburtlu zihni(1797 yılında Bayburt’ta doğdu.- 1859 yılında öldü.)
VARDMKİ YURDUMDAN
Vardım ki yurdundan ayağ götürmüş,
Yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı.
Câmlar şikest olmuş, meyler dökülmüş,
Sâkîler meclisten çekmiş ayağı.

Yorum yaz (0 Yorumlar)
(Okuma süresi: 6 - 12 dakika)

azerbayca edebiyati 1221Türk dili tarihi açısından bakıldığında Anadolu Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi, Batı Türkçesi/Oğuz Türkçesi içinde 13. asra kadar farklılaşmadan aynı dil olarak devam ede gelmiştir. (Köprülü, 1989: 28; Heyet, 2004:13) Bu asırdan sonra bir dilin iki lehçesi olarak farklılaşma eğilimi gösteren bu iki kolda şair ve yazarlar kendi dil özelliklerine göre çok sayıda eser vermişlerdir. (Köprülü, 1989: 29)

Yorum yaz (0 Yorumlar)
Menâkıb-ı Mustafa Safî müellifi Derviş İbrahim Hilmî Bey’in kendisinden üç yaş küçük olan kardeşi Muhammed Zühdî Bey, Boluludur ve Mudurnulu Halil Rahmî Efendi’nin...
Sanatçı ve Devlet Adamı Gece on buçuk sularında kapısı çalınıyor Alaeddin Bey'in, kapıda polisler. Cumhurbaşkanı Celal Bayar hanım öğretmenler için bir yemek vermiş. Sohbet...
Alaeddin Bey 19 Kasım 1994 de Harbiye Kültür Konser Salonunda hicaz bir şarkı okuyor. "Kimseyi böyle perîşân etme Allâh'ım yeter, Uyku tutmaz, bir ümit yok, gelmiyor hiçbir...
Makedon isyancılar Cemile'nin annesini, babasını katlediyor. Henüz beş yaşındaki Cemile'yi de süngülemişler, öldü diye bırakmışlar. Saatler sonra Osmanlı askeri bulmuş,...
Yahya Kemal Beyatlı, kendi kuşağına ve daha sonraki kuşaklara mensup birçok şairi yazarı ve kültür adamını etkilemiş bir şairdir. Onun meydana getirdiği etki ve bıraktığı iz,...
Türk edebiyatının daima ağır basan kefesi, Türklüğün ortak değeri Dede Korkut Hikâyeleri; mitoloji, tarih, sosyoloji ve kültür gibi alanlarda kaynak durumundadır. İçeriğinin...
Mehmet Kaplan, üniversitelerde, sanat, edebiyat ve kültür çevrelerinde tanınmış bir edebiyat araştırmacısı; eleştirmen, denemeci, “müşfik ve müşvik bir hoca”, kültür adamı,...
Alaeddin Yavaşça 1945 yılında İstanbul Erkek Lisesini birincilikle bitirir ve tıp fakültesi imtihanlarını kazanır, tıp tahsiline başlar. Son sınıfta bir fasıl toplantısındadır....
Alaeddin Yavaşça emanetini teslim etti. Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesi Haziresi'ne defnedildi. Yahya Kemal diyordu ya "Kökü mazide olan atiyim" diye. Tam Alaeddin Yavaşça...
Oğuzların atası Oğuz Han ve oğullarının destanını anlatan başlıca iki kaynak vardır. Bunlardan birincisi Paris Milli Kütüphanesi’nde bulunan Uygur yazısıyla yazılmış, eksik tek...
Türk illeri dünyanın en eski illerinden olarak, dört bin yıla yakın keçmişl a rind a Asya, Afrika ve Avrupa qitelerine yayılmışlar ve oralarda büyük millet ve devletler...
Uygur Devleti, İslamiyet’ten önceki Türk imparatorluklarının sonuncusudur. M. VIII. aşıra kadar Dokuz Oğuz boylarıyla birlikte Moğolistan’ın şimalinde yaşayan On Uygurlar,...
“Tarihî çeşmeler zamanın gözleridir. Geçmişten geleceğe bakarlar. Hiç ummadığınız bir köşe başında bile tarihin şahitleri olarak karşınıza dikilirler. Siz önünden geçip...
Günümüzde geçmişte hiçbir zaman olmadığı kadar fazla insan tarih yazmanın, aynı şekilde hiçbir zaman olmadığı kadar insan da geçmişe dair bilgi edinmenin peşindedir. Bu...
Türk dünyası edebiyatlarının önemli bir parçasını teşkil eden Özbek edebiyatı, Özbekistan’ın bağımsızlığa kavuşmasıyla birlikte, kendine özgü metotlar geliştirerek dünya...
Hoparlörü tıklayıp seçtiğiniz alanı dinleyebilirsiniz Powered By GSpeech